Byla 2KT-87/2012
Dėl teismo leidimo išdavimo, suinteresuotas asmuo byloje Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ir prašo spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, nes pareiškėja L. A. yra Marijampolės rajono apylinkės teismo darbuotoja – teisėjo padėjėja

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, susipažinęs su Marijampolės rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. S2-2411-374/2012,

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teismas perdavė civilinę bylą pagal pareiškėjų M. A. ir L. A. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo, suinteresuotas asmuo byloje Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ir prašo spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, nes pareiškėja L. A. yra Marijampolės rajono apylinkės teismo darbuotoja – teisėjo padėjėja.

3Byla perduotina kitam Kauno apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

4Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam tos pačios apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

5Nagrinėjamu atveju teisme, kuriam teisminga byla, teisėjo padėjėja dirba pareiškėja, todėl yra CPK 34 straipsnio 5 dalyje numatytas pagrindas perduoti civilinę bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui. Sprendžiant klausimą, kuriam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui perduotina byla, atsižvelgtina į tai, kad pareiškimai dėl teismo leidimų išdavimo įprastai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, todėl šalims nereikės vykti į teismą (CPK 582 str. 1 d.). Taip pat atsižvelgtina ir į apylinkių teismų darbo krūvius. Arčiausiai Marijampolės rajono apylinkės teismo esančiame Vilkaviškio rajono apylinkės teisme darbo krūvis yra pakankamai didelis, todėl daroma išvada, jog civilinės bylos perdavimas šiam teismui nėra tikslingas, nes dar labiau padidintų ir taip jau didelį teismo darbo krūvį.

6Vertinant pagal aukščiau nurodytus kriterijus, daroma išvada, jog labiausiai proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus atitiktų bylos perdavimas nagrinėti Šakių rajono apylinkės teismui, kurio darbo krūvis yra mažesnis. Be to, šis teismas yra pakankamai arti pareiškėjų gyvenamosios vietos (Kazlų Rūda) ir pareiškėjams būtų patogu jį pasiekti, jei teismas nuspręstų prašymą dėl leidimo išdavimo nagrinėti žodinio proceso tvarka.

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 3 ir 5 dalimis, Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

8Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. S2-2411-374/2012 pagal M. A. ir L. A. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo, suinteresuotas asmuo byloje Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, perduoti nagrinėti Šakių rajono apylinkės teismui.

9Bylą persiųsti Šakių rajono apylinkės teismui.

10Nutarties nuorašus išsiųsti šalims.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai