Byla 2-2953-883/2015
Dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovui UAB „Saugila“ dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Saugila“ 2069,35 Eur skolą už suvartotas gamtines dujas, 19,64 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 63,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu 2015-03-12 neįteikti, procesiniai dokumentai atsakovui išsiųsti pakartotinai 2015-03-23 bendrovės buveinės adresu Aušros g. 1, Ginkūnai, Šiaulių r., ir yra laikoma, kad jie įteikti praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ ir atsakovas UAB „Saugila“ 2013 m. gruodžio 19 d. sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį Nr.44/2014-311553, pagal kurią AB „Lietuvos dujos“ įsipareigojo tiekti gamtines dujas, o UAB „Saugila“ įsipareigojo vartoti gamtines dujas bei apmokėti už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka (12-18 b. l.).

62014-10-15 sudaryta Įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartis tarp AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Įgydamas AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalį sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kartu perėmė ir teises bei pareigas, susijusias su atsakovo skola ir jos išieškojimu (4-9 b. l.).

7AB „Lietuvos dujos“ tiekė atsakovui dujas, tačiau pastarasis per laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki ieškinio pateikimo dienos savo sutartinės prievolės nevykdė, nemokėjo už suvartotas gamtines dujas ir yra skolingas 2069,35 Eur.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1, 3 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Kadangi atsakovas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovui priteistina 2069,35 Eur skola.

9Civilinio kodekso 6.71 str. numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta. Sutarties 8.6 punkte nurodyta, kad Vartotojas už dujas, suteiktas dujų perdavimo, skirstymo paslaugas per ataskaitinį laikotarpį moka iki 14-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pagal Dujų įmonės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą“. Atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros Nr. 937127, 943944, 947419, tačiau atsakovas pagal pateiktas sąskaitas –faktūras laiku neatsiskaitė, todėl, vadovaujantis sutarties 8.9 punktą, iš atsakovo ieškovui priteistini 19,64 Eur delspinigiai.

10Kadangi atsakovas nevykdė piniginės prievolės, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., iš jo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 2088,99 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-03-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 63,00 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 3 b. l.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Saugila“, į. k. 301048556, ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į. k. 303383884, 2069,35 Eur (dviejų tūkstančių šešiasdešimt devynių eurų 35 centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y., nuo 2015-03-06 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 63,00 Eur (šešiasdešimt trijų eurų) žyminį mokestį.

15Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai