Byla eI-3857-484/2017
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Gintarinė vaistinė“). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Violetos Balčytienės, Jūratės Gaidytės-Lavrinovič ir Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė atstovui advokatui Ariui Damušiui, atsakovo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovėms A. D. ir D. Č. – K., trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ atstovei S. K.-T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė skundą atsakovui Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Gintarinė vaistinė“). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Linų“ vaistinė (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundais, kuriuose prašo panaikinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) viršininko 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. (1.4)1A-522 „Dėl farmacinės veiklos licencijos išdavimo“, įpareigoti Tarnybą išnagrinėti pareiškėjo UAB „Linų“ vaistinė 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. prašymus (raštus) ir pateikti dėl jų motyvuotą atsakymą.

3Nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje buvo patalpintas skelbimas apie organizuojamą viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą dėl 64,49 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių pastate adresu ( - ), kuriame veikia VšĮ Kauno Centro poliklinika (toliau – Negyvenamosios patalpos), sveikatinimo veiklai vykdyti. UAB „Linų“ vaistinė turi tikslą verstis viena iš sveikatinimo veiklos rūšių – vaistinių veikla ir ieško šios veiklos vykdymui tinkamų patalpų. Pažymėjo, kad pareiškėjas dar neturi suformuoto pastovaus klientų rato, todėl, turėdamas tikslą sėkmingai įsitvirtinti rinkoje, ir jau pačioje savo veiklos pradžioje užsitikrinti stabilias pajamas, yra suinteresuotas strategiškai vaistinės veiklos vykdymui palankioje vietoje esančių patalpų išsinuomojimu. Viena iš realiausių opcijų, dėl kurios pareiškėjas yra pradėjęs derybas – 89 kv. m. bendro ploto patalpos, esančios adresu ( - ), kurios yra netoli (t. y. kitoje gatvės pusėje) jau minėtų Negyvenamųjų patalpų. Suderinęs nuomos sąlygas ir sudaręs nuomos sutartį, pareiškėjas teigia planuojantis jose vykdyti vaistinės veiklą. Tačiau pareiškėjas gavo informaciją apie tai, jog minėtą viešą nuomos konkursą laimėjo tą pačią sveikatinimo veiklos rūšį vykdantis subjektas, tiesioginis pareiškėjo konkurentas – UAB „Gintarinė vaistinė“. Taigi, susidarė situacija, kad visiškai greta vienas kito veiks keli tą pačią sveikatinimo veiklos rūšį - vaistinių veiklą vykdantys ūkio subjektai. Pradėjus domėtis konkurento UAB „Gintarinė vaistinė“ išsinuomotomis Negyvenamosiomis patalpomis, pavyko gauti Negyvenamųjų patalpų planą, remiantis kuriuo nustatyta, jog Negyvenamosios patalpos nėra tinkamos vaistinės veiklai vykdyti: jose nėra galimybės įrengti teisės aktų reikalavimus atitinkančios vaistinės oficinos - visos šias patalpas sudarančios atskiros patalpos yra mažesnės nei 25 kv. m., o tai neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 patvirtintų Vaistinių patalpų ir įrengimo reikalavimų 10 p. (visuomenės vaistinėje, kurioje vykdoma vaistinės veikla, be kita ko, turi būti oficina) ir 14. 1.1. p. (mieste esančios visuomenės vaistinės oficina negali būti mažesnė kaip 25 kv. m.) reikalavimų. Sužinojęs apie esminius Negyvenamųjų patalpų, skirtų vaistinės veiklai vykdyti, neatitikimus teisės aktų reikalavimams bei žinodamas, kad konkursą dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos laimėjusi UAB „Gintarinė vaistinė“ ruošiasi šiose patalpose pradėti vykdyti vaistinės veiklą, pareiškėjas apie tai 2017 m. kovo 27 d. raštu informavo Tarnybą, kurios prašė neišduoti UAB „Gintarinė vaistinė“ farmacinės veiklos licencijos vaistinės veiklos Negyvenamosiose patalpose vykdymui. Negavęs iš Tarnybos atsakymo, pakartotinai 2017 m. balandžio 10 d. raštu kreipėsi į Tarnybą ir pareikalavo atsakingų asmenų nepriimti imperatyvius teisės aktus pažeidžiančių administracinių sprendimų ir neišduoti UAB „Gintarinė vaistinė“ farmacinės licencijos. Į pastarąjį kreipimąsi atsakymo iš Tarnybos taip pat negavo. Tokius Tarnybos veiksmus vertina kaip viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Teigia, kad Tarnyba, gavusi 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. raštus, turėjo pareigą patikrinti juose pateiktą informaciją ir pateikti pareiškėjui, kvestionuojančiam Negyvenamųjų patalpų tinkamumą farmacinės veiklos vykdymui, motyvuotą poziciją keliamu klausimu. Taip pat nurodo, kad pareiškėjas negavo ir jokio pranešimo apie tai, kad atsakymui parengti Tarnybai galbūt reikalinga kokia nors papildoma informacija, ar atsisakymo atsakyti į pateiktus raštus. Pareiškėjo vertinimu, Tarnyba, nepateikdama atsakymų į raštus, grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, taip pat prašymų nagrinėjimą, atsakymų parengimą, išsiuntimą (įteikimą) asmeniui bei atsakymų apskundimą reglamentuojančias taisykles. Galiausiai pareiškėjui tapo žinoma, kad Tarnyba 2017 m. balandžio 28 d. priėmė įsakymą Nr. (1.4)1A-522 „Dėl farmacinės veiklos licencijos išdavimo“ (toliau – Skundžiamas įsakymas), kurio pagrindu UAB „Gintarinė vaistinė“ išdavė (patikslino) farmacinės veiklos licenciją Nr. 0020 (321 veiklos vietoje).

4Teigia, kad farmacinės veiklos licencija vaistinės veiklos vykdymui Negyvenamosiose patalpose buvo išduota UAB „Gintarinė vaistinė“ Tarnybai pateikus neteisingus ir pažeidžiant teisės aktus gautus duomenis apie Negyvenamąsias patalpas bei Tarnybai pažeidus nustatytą imperatyvią licencijos išdavimo tvarką. Atkreipia dėmesį, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ atžvilgiu jau buvo priimtas Tarnybos 2016 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. (1.4)1A-424 dėl farmacinės veiklos licencijos priedo galiojimo panaikinimo, kurio pagrindu buvo panaikintas vaistinės veiklos galiojimas gretimose patalpose - adresu ( - ).

5Dėl reikalavimo teisės pareiškėjas nurodė, kad priėmus skundžiamą įsakymą, jis neišvengiamai bus priverstas konkuruoti su greta esančiu bei lygiai tą pačią veiklą vykdančiu ūkio subjektu, kuriam šiuo metu yra leidžiama veikti nesąžiningai ir net privilegijuotai kitų analogišką veiklą vykdančių / norinčių vykdyti ūkio subjektų atžvilgiu (tame tarpe pareiškėjo), bei absoliučiai nesilaikant nustatytų imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Toks UAB „Gintarinė vaistinė“ neteisėtas veiklos vykdymas patalpose pareiškėjui, kuris ketina visai šalia užsiimti teisėta vaistinės veikla, neišvengiamai sąlygos klientų srauto praradimą bei atitinkamai ženklų iš vaistinės veiklos gaunamų pajamų mažėjimą (t. y. žalos patyrimą). Tuo tarpu, jeigu ne atlikti teisės aktų pažeidimai, išduodant ginčijamą farmacinės veiklos licenciją, UAB „Gintarinė vaistinė“ šiai dienai veiklos Negyvenamosiose patalpose vykdyti negalėtų, o pareiškėjas atitinkamai potencialiai neprarastų klientų bei pajamų. Taigi, pareiškėjas, turėdamas itin aiškų suinteresuotumą bei tuo pačiu norėdamas išvengti žalos, gresiančios dėl nesąžiningo kitų subjektų atžvilgiu ir imperatyvius teisės aktus pažeidžiančio UAB „Gintarinė vaistinė“ farmacinės veiklos vykdymo Negyvenamosiose patalpose, patyrimo, teikia šį skundą.

6Pagrįsdamas skundo reikalavimą, pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1191 patvirtintų Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis. Paaiškino, kad ūkio subjektas, ketinantis konkrečiose patalpose vykdyti vaistinės veiklą, privalo gauti farmacinės veiklos licenciją, kurią išduoda Tarnyba. Kadangi licencija yra išduodama vaistinės veiklą vykdyti konkrečiose patalpose, kurios turi atitikti specialius teisės aktų tokioms patalpoms keliamus reikalavimus, juridinis asmuo Tarnybai privalo pateikti duomenis iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, kuriose būtų matyti šių patalpų savybės (t. y. išdėstymas erdvėje, plotai ir kt.). Pareiškėjo teigimu, UAB „Gintarinė vaistinė“ Tarnybai pateikė patalpų, kuriose ketina vykdyti vaistinės veiklą, duomenis, kurie neatitiko duomenų, užfiksuotų Nekilnojamojo turto kadastre ir registre licencijos išdavimo dieną. Anot pareiškėjo, 2017 m. gegužės 2 d. išrašas patvirtina, kad Nekilnojamojo turto kadastre ir registre buvo įregistruota 2016 m. gegužės 30 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje esančiame Negyvenamųjų patalpų plane nėra pavaizduota patalpos, kurioje būtų galima įrengti teisės aktų reikalavimus atitinkančią vaistinės oficiną, t. y. nėra patalpos, kurios būtų ne mažesnės kaip 25 kv. m. Nauji, 2017 m. balandžio 12 d. Negyvenamųjų patalpų kadastriniai matavimai Nekilnojamojo turto registre ir kadastre buvo įregistruoti tik 2017 m. gegužės 19 d., t. y. praėjus kiek daugiau nei mėnesiui nuo skundžiamo įsakymo priėmimo. UAB „Gintarinė vaistinė“ kartu su paraiška dėl farmacinės veiklos licencijos išdavimo pateikė Tarnybai ne Negyvenamųjų patalpų planą iš 2016 m. gegužės 30 d. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, kaip to reikalauja imperatyvios Taisyklių nuostatos, o pagal privatų UAB „Gintarinė vaistinė“ užsakymą UAB „Kadastras Jums“ parengtą 2017 m. balandžio 12 d. pirmo aukšto planą. Tarnyba, kaip to reikalauja Taisyklių 6 p. ir 13 p., nesutikrino UAB „Gintarinė vaistinė“ pateiktų duomenų apie Negyvenamąsias patalpas (jų savybes) su Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytais duomenimis, ko pasekoje nepagrįstai konstatavo, kad Negyvenamosios patalpos yra tinkamos vaistinės veiklai vykdyti.

7Be to, pareiškėjo tvirtinimu, UAB „Gintarinė vaistinė“ Negyvenamosiose patalpose atliko paprastojo remonto darbus neturėdama statybą leidžiančio dokumento, jis buvo išduotas vėliau, kas leidžia teigti, jog skundžiamas įsakymas buvo priimtas neteisėtai, t. y. tų duomenų pagrindu, kurie gauti, pažeidžiant Statybos įstatyme nustatytą imperatyvią statybos darbų (remonto) atlikimo tvarką, t. y. remonto darbus Negyvenamosiose patalpose įvykdžius savavališkai (be leidimo).

8Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjas teigia, kad skundžiamas įsakymas taip pat prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nustatytam įpareigojimui, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Šis pažeidimas sudaro savarankišką pagrindą skundžiamą aktą panaikinti (el. bylos I t., b. l. 1-12, 93-101).

9Atsakovas Tarnyba prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (el. byla, I t., b. l. 112-120).

10Atsiliepime į skundą atkreipė dėmesį, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. gegužės 4 d. buvo gautas pareiškėjo skundas, kuriame buvo reiškiamas tapatus reikalavimas dėl 2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-522 „Dėl farmacinės veiklos licencijos išdavimo“ (toliau – Įsakymas (1.4)1A-522) panaikinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi (adm. b. Nr. eI-3505-596/2017, proc. Nr. 3-61-3-01444-2017-6) šį skundą atsisakė priimti. Teismas pažymėjo, kad vertinant skundžiamą Tarnybos Įsakymą Nr. (1.4)1A-522, kaip individualų teisės aktą, pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo aspektu, skundžiamas įsakymas pareiškėjo nei materialinėms teisėms, nei teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms) įtakos neturi. Pareiškėjas sąmoningai nedalyvavo konkurse dėl patalpų ir ginčijamo įsakymo panaikinimas niekaip nepakeis jo teisinės padėties dėl patalpų, esančių ( - ), kurių atžvilgiu išduota vaistinės veiklos licencija kitam ūkio subjektui, atžvilgiu. Pareiškėjo patikslintas skundas iš esmės identiškas 2017 m. gegužės 4 d. skundui, kurį teismas atsisakė priimti. Tarnyba, remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, išdėstyta 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1285-502/2015, mano, kad pareiškėjo skundas nėra pagrįstas jos subjektinių teisių pažeidimu. Šioje nutartyje teismas, be kita ko, pasisakė, kad „teisės normų sisteminė analizė leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu.“ Tuo tarpu pareiškėjo skundžiamas Tarnybos Įsakymas Nr. (1.4)1A-522 nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, skunde nėra nurodyta jokių objektyvių aplinkybių, faktų ar teisinių pagrindų, pagrindžiančių pareiškėjo subjektinės teisės egzistavimą dėl patalpų, esančių ( - ), o teiginiai apie galimai ateityje galimas prarasti pajamas dėl galimai nesąžiningos konkurencijos (nes šis faktas kol kas nėra įrodytas) nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba mano, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, yra pagrindas bylą nutraukti.

11Dėl ginčo esmės nurodė, kad Tarnyba, vadovaudamasi Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių 13 punktu, duomenis apie patalpas, kuriose ketinama užsiimti licencijuojama veikla, patikrina tik Nekilnojamojo turto registro pateikiamų duomenų turinio ribose ir netikrina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių duomenų, kurie neatsispindi Nekilnojamojo turto registro duomenų turinyje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai ar kiti dokumentai, parengti remiantis šio duomenų banko duomenimis, yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre faktą. Šiuo atveju kartu su paraiška vaistinės veiklos licencijai gauti Tarnybai buvo pateikta Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, kurioje matyti unikalus daikto numeris. Teigia, kad Tarnyba neturėjo nei faktinio, nei juridinio pagrindo abejoti viešo registro, užtikrinančio į jį įrašomų duomenų teisingumą, reikalingumą ir išsamumą, tvarkomų duomenų teisėtumu ir pagrįstumu. Kartu su paraiška, vadovaujantis Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių 6.3 ir 6.4 punktais, Tarnybai taip pat buvo pateiktos patalpų, kuriose juridinis asmuo versis licencijuota veikla, plano kopija iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir patalpų, kuriose juridinis asmuo versis licencijuota veikla, vidaus plotų eksplikacijos kopija iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Kopijos patvirtintos licencijuotos UAB „Kadastras Jums“ matininkės. Tarnyba, išnagrinėjusi šiuos dokumentus, nustatė, kad, kad oficinos plotas yra 25,48 kv. m., ir tai atitinka Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro „Reikalavimų vaistinėms“ 14.1.1 papunkčio, kuris nustato, jog mieste esančios visuomenės vaistinės oficinos plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 kv. m., reikalavimą. Abejoti šių UAB „Gintarinė vaistinė“ pateiktų duomenų pagrįstumu ir teisėtumu Tarnyba neturėjo pagrindo. Taigi, Tarnyba gavusi visus tinkamai įformintus Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių nustatytus dokumentus ir įvertinusi jų atitiktį aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimams, vadovaudamasi Farmacijos įstatymu ir Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklėmis išdavė trečiajam suinteresuotam asmeniui licenciją Nr. 0020, nes neturėjo jokio pagrindo abejoti jo pateiktų dokumentų teisėtumu ir pagrįstumu.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gintarinė vaistinė“ (toliau ir Bendrovė) nesutinka su UAB „Linų“ vaistinės skundu ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą . Mano, kad pareiškėja dėl skundu apibrėžto ginčo dalyko neturi reikalavimo teisės.

13Atsiliepime paaiškino, kad UAB “Gintarinė vaistinė” laimėjo Kauno miesto savivaldybės paskelbtą viešą konkursą dėl 64,49 kv. m. ploto patalpų, esančių ( - ) nuomos. Bendrovė 2017 m. kovo 17 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo savo lėšomis atlikti remonto darbus ir pritaikyti patalpas vaistinės veiklai vykdyti. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. balandžio 11 d. Įsakymu Nr. A-1377 pritarė, tam, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ savo lėšomis perplanuotų 64,49 kv. m. ploto patalpas, esančias ( - ), pritaikydama šias patalpas planuojamai veiklai vykdyti. UAB “Kadastras Jums” profesionali licenzijuota matininkė 2017 m. balandžio 12 d. atliko naujus Patalpų kadastrinius matavimus tiksliai pagal faktą. Kadastrinius matavimus Patalpų savininkė Kauno miesto savivaldybė įregistravo VĮ Registrų Centras Nekilnojamojo turto kadastre ir registre 2017 m. gegužės 19 d. Pertvarkius patalpas ir atlikus naujus kadastrinius matavimus, tapo akivaizdu, kad oficinos plotas (patalpa pažymėta plane Nr. 1-2, plotas – 25,48 kv. m) atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl UAB „Gintarinė vaistinė“ kreipėsi į Tarnybą dėl licencijos vykdyti vaistinės veiklą išdavimo. Kartu su paraiška remiantis Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių 6.3 ir 6.4 punkto nuostatomis, Tarnybai buvo pateikti ir patalpų, kuriose Bendrovė planavo vykdyti licencijuotą veiklą, plano ir vidaus plotų eksplikacijos nuorašai iš UAB „Kadastras Jums“ Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos, kuri sudaryta pagal 2017 m. balandžio 12 d. kadastrinių matavimų duomenis. Tarnyba Įsakymu Nr. (1.4)1A-522 išdavė UAB „Gintarinė vaistinė“, esančiai adresu ( - ), vaistinės veiklos licenciją Nr. ( - ). Vaistinė pradėjo veikti 2017 m. gegužės 9 d.

14Trečiojo suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjo teiginiai dėl neteisingai atliktų kadastrinių matavimų ir dėl įsakymo Nr. (1.4)1A-522 neteisėtumo pagrįsti subjektyviu teisės aktų interpretavimu, nepateikiant jokių šiuos samprotavimus pagrindžiančių įrodymų (nei rašytinių, nei kitokio pobūdžio leistinų įrodinėjimo priemonių). Atkreipė dėmesį į tai, kad skundą pateikė bendrovė, kuri ne tik nevykdo vaistinių veiklos ir neturi licencijų tokiai veiklai, bet kuri šiai dienai apskritai nevykdo jokios veiklos. Pareiškėjas su skundu nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų ir pagrįstų, kad ji veda derybas dėl patalpų, esančių ( - ). Bendrovėje yra įdarbintas tik vienas asmuo.

15Pažymėjo, kad subjektinė procesinė teisė kreiptis į teismą visų pirma yra siejama su asmens pažeistų teisių ir interesų gynimu, o teismų sistema ir jos suteikiamos gynybos priemonės yra skirtos realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises ar interesus, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus. Jomis neturi būti naudojamasi vien formaliam bylinėjimuisi. Trečiojo suinteresuoto asmens įsitikinimu, pareiškėjas neįrodė, kokius teisėtus jos interesus pažeidė atsakovas priimdamas skundžiamą įsakymą. Ir priešingai – faktinės aplinkybės ir byloje esantys įrodymai kelia abejonių pareiškėjo sąžiningumu bei leidžia teigti, kad jis, piktnaudžiaudamas procesinėms teisėmis, siekia apginti savo menamą, o ne realų interesą.

16Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimą dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo. Nurodė, kad skundo reikalavimo įpareigoti Tarnybą išnagrinėti 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. prašymus (raštus) ir pateikti dėl jų motyvuotą atsakymą pareiškėjas nebepalaiko, nes Tarnybos atsakymą gavo. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi ne dėl viešo intereso gynimo, o turėdamas privatų interesą vykdyti vaistinės veiklą tam tikroje teritorijoje sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Pareiškėjas veda derybas dėl šalia Negyvenamųjų patalpų esančių patalpų nuomos. Teigia, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ patalpų nuomos konkursą laimėjo be konkurencijos, o pateikdama paraišką dėl licencijos veiklai išdavimo pateikė neteisingus duomenis apie patalpas. Patalpų eksplikacija ir planas nebuvo patvirtinti spaudu, įrodančiu, kad jų duomenys įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre. Taip pat nurodė, kad šiuo metu dėl patalpų tinkamumo vaistinės veiklai vyksta ginčas bendrosios kompetencijos teisme.

17Teismo posėdyje atsakovo atstovės su pareiškėjo skundu nesutiko. Be to, kas nurodyta atsiliepime į skundą, paaiškino, kad Tarnyba laiku ir motyvuotai atsakė į pareiškėjos 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. prašymus (raštus), atsakymą išsiųsdama pareiškėjo registruotu buveinės adresu. Vėliau tapo žinoma, kad korespondencija pareiškėjai nebuvo įteikta, todėl atsakymas 2017 m. gegužės 31 d. buvo išsiųstas pareiškėjo atstovui elektroniniu paštu. Dėl pareiškėjo interesų šiame ginče pažymėjo, kad jis nedalyvavo ginčo patalpų nuomos konkurse, nėra įgijęs licencijos verstis vaistinių veikla. Nevykdydamas veiklos daugiau nei pusę metų, pareiškėjas taip pat neturi teisės savo pavadinime vartoti žodžio „vaistinė“. Pareiškėjo skundą dėl to paties įsakymo teismas buvo atsisakęs priimti. Dėl skundžiamo įsakymo teisėtumo paaiškino, kad pagal galiojančią tvarką Tarnyba licenciją turi išduoti per vieną darbo dieną nuo paraiškos gavimo. Jei yra netikslumų, paraiškos teikėjui duodamas 15 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jei trūkumai nėra pašalinami, licencija stabdoma. Šiuo atveju UAB „Gintarinė vaistinė“ paraiška trūkumų neturėjo, todėl buvo išduota licencija. Tarnybos pareigūnai tikrino ginčo patalpų duomenis Nekilnojamojo turto registre. Netikėti licencijuoto matininko pateiktais planais ir eksplikacijomis Tarnyba neturėjo pagrindo. Mano, kad Tarnyba nepažeidė procedūros reikalavimų, išduodama licenciją trečiajam suinteresuotam asmeniui.

18Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gintarinė vaistinė“ atstovė teismo posėdyje su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti remiantis atsiliepimo į skundą argumentais.

19Skundas atmestinas.

20Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Linų“ vaistinė 2017 m. kovo 27 d. kreipėsi į Tarnybą su pranešimu dėl galimo bandymo neteisėtai įgyti vaistinės veiklos licenciją (el. byla I t., b. l. 81-82). Pranešime nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė paskelbė nekilnojamojo turto nuomos konkursą, kuriuo išnuomojamos 64,49 kv. m. negyvenamosios patalpos viešojoje įstaigoje Kauno Centro poliklinikoje, ( - ) (1D3p), sveikatinimo veiklai vykdyti. UAB „Linų“ vaistinė, ketindama dalyvauti minėtų patalpų nuomos konkurse, iš Kauno miesto savivaldybės gavo patalpų planą, su kuriuo susipažinusi nustatė, kad nuomojamos patalpos neatitinka Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7, 14.1.1. p. reikalavimams. Pareiškėjai tapo žinoma, kad nepaisant šių aplinkybių, UAB „Gintarinė vaistinė“, laimėjusi Kauno miesto savivaldybės paskelbtą nekilnojamojo turto nuomos konkursą ketina Negyvenamosiose patalpose vykdyti vaistinės veiklą ir kreipsis į Tarnybą dėl vaistinės veiklos licencijos gavimo, pateikdama suklastotus, tikrovės neatitinkančius duomenis apie išsinuomotas patalpas. Atsižvelgdama į tai, pareiškėja prašė Tarnybos imtis priemonių, tam, kad vaistinės veiklos licencija UAB „Gintarinė vaistinė“ nebūtų išduota.

21Pareiškėjas 2017 m. balandžio 10 d. kreipėsi į Tarnybą su papildomu pranešimu dėl galimo bandymo neteisėtai įgyti vaistinės veiklos licenciją (el. byla, I t., b. l. 144-146). Be faktinių aplinkybių, kurios buvo nurodytos Tarnybai 2017 m. kovo 27 d. pranešime, pareiškėjas, remdamasis Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių 6.3 ir 6.4 punktais, papildomai nurodė, kad tuo atveju, jeigu Tarnybai nebus pateiktos valstybės įmonės Registrų centro patvirtintos nuomojamų patalpų eksplikacijos kopijos iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, o UAB „Gintarinė vaistinė“ bus išduota vaistinės veiklos licencija negyvenamosiose patalpose, UAB „Linų“ vaistinė bus priversta ginčyti Tarnybos priimtus sprendimus teismine tvarka, taip pat kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo asmenims, atsakingiems už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir dokumentų klastojimą.

22Tarnyba pateikė atsakymą į pareiškėjo 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. raštus, 2017 m. balandžio 24 d. sprendime Nr. (1.22)2R-1296 išaiškindama pareiškėjui vaistinės veiklos licencijų išdavimo tvarką, bei informuodama, kad 2017-04-20 duomenimis UAB „Gintarinė vaistinė“ į Tarnybą dėl vaistinės veiklos licencijos išdavimo nesikreipė. Šis sprendimas buvo siunčiamas pareiškėjai paštu adresu ( - ) (el. byla, I t., b. l. 147-148). Pašto korespondencija su žymomis „netikslus adresas“, „netvarkinga pašto dėžutė“ 2017m. gegužės 29 d. grįžo neįteikta (el. byla, I t., b. l. 174-175).

23Tarnyba 2017 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. (1.22)2R-1296 išsiuntė pareiškėjui 2017 m. gegužės 31 elektroniniu paštu adresu linuvaistine@gmail.com (el. byla, I t., b. l. 176)

24UAB „Gintarinė vaistinė“ 2017 m. balandžio 28 d. Tarnybai pateikė paraišką vaistinės veiklos licencijai gauti (el. byla, I t., b. l .149-167).

25Tarnybos viršininkas 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-522 UAB “Gintarinė“ vaistinė, esančiai adresu ( - ), išdavė vaistinės veiklos licenciją Nr. ( - ) ( - ) veiklos vietoje (el. byla, I t., b. l. 86, 168).

26Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo šiuo atveju kvestionuoja pareiškėjo reikalavimo teisę dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo, todėl visų pirma teismas pasisako šiuo aspektu.

27Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 23 str. 1 dalis). Šios ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau jos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu (LVAT 2014-02-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A602-488/2014). Tik nustatęs paminėtas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose nustatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (LVAT 2013-11-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1915/2013).

28Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (LVAT 2014-10-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A822-699/2014). Taigi, administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie teisės taikymo aktai, kuriuose išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, turintys įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms).

29Šiuo atveju pareiškėjas ginčija Tarnybos 2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-522 „Dėl farmacinės veiklos licencijos išdavimo“, kuriuo trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Gintarinė vaistinė“ išduota vaistinės veiklos licencija Nr. ( - ) trys šimtai trisdešimt pirmoje veiklos vietoje, teisėtumą. Pareiškėjas teigia, kad Tarnyba nepagrįstai UAB „Gintarinė vaistinė“ išdavė licenciją verstis vaistinės veikla, adresu: ( - ), nes šiuo adresu esančios negyvenamosios patalpos, kurioms išnuomoti Kauno miesto savivaldybės administracija buvo suorganizavusi viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą ir kurį vėliau laimėjo UAB „Gintarinė vaistinė“, yra netinkamos vaistinės veiklos vykdymui, kadangi neatitinka teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjas savo suinteresuotumą skundžiamo įsakymo panaikinimu motyvuoja tuo, kad jis ketina užsiimti vaistinės veikla šalia Negyvenamųjų patalpų esančiose patalpose adresu ( - ), dėl kurių veda derybas. Jis siekia, kad jo veikla vyktų sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Tačiau priėmus skundžiamą įstatymą, anot pareiškėjo, susidarė situacija, kad vienas šalia kito veiks ta pačia sveikatinimo veiklos rūšimi užsiimantys ūkio subjektai. Jam, kaip rinkos naujokui, šios sąlygos lems klientų srauto praradimą bei atitinkamai ženklų iš vaistinės veiklos gaunamų pajamų mažėjimą (t. y. žalos patyrimą). Tuo tarpu, jeigu ne atlikti teisės aktų pažeidimai, išduodant ginčijamą farmacinės veiklos licenciją, UAB „Gintarinė vaistinė“ šiai dienai veiklos Negyvenamosiose patalpose vykdyti negalėtų, o pareiškėjas atitinkamai potencialiai neprarastų klientų bei pajamų.

30Vertinant skundžiamą Tarnybos 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. (1.4)1A-522, kaip individualų teisės aktą, pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo aspektu pažymėtina, kad skundžiamas įsakymas pareiškėjo teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms) įtakos neturi. Kaip skunde nurodė pats pareiškėjas, jis nedalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos organizuotame konkurse dėl negyvenamųjų patalpų, adresu: ( - )nuomos. Taip pat byloje nėra jokių įrodymų, kad pareiškėjas vykdo vaistinės veiklą ar siekia šia veikla užsiimti. Pareiškėjo skundo teiginiai apie ketinimus užsiimti sveikatinimo veikla tam tikroje teritorijoje, apie galimą klientų praradimą ir pajamų sumažėjimą yra vien hipotetinio pobūdžio, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais (nepateikti verslo planai, įgytos vaistinės veiklos licencijos, preliminarūs susitarimai dėl patalpų nuomos ir pan.). Taigi, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ginčijamas įsakymas, kurio pagrindu UAB „Gintarinė vaistinė“ išduota licencija verstis vaistinės veikla konkurse dalyvavusiam subjektui, nepažeidžia pareiškėjo materialinių teisių ar įstatymo saugomų interesų. Pažymėtina, jog net ir panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėjo teisinė padėtis (teisės ir pareigos) realiai nepasikeistų. Tuo atveju, jei pareiškėja mano, kad vaistinių veiklą vykdant toje pačioje teritorijoje buvo pažeistos Konkurencijos įstatymo nuostatos, ji turi teisę kreiptis į Konkurencijos tarybą su skundu.

31Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas dėl Skundžiamo įsakymo panaikinimo, todėl skundas atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 punktas).

32Pareiškėjas skundu taip pat prašė įpareigoti Tarnybą išnagrinėti jo 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. pranešimus dėl galimo bandymo neteisėtai įgyti vaistinės veiklos licenciją ir priimti motyvuotą sprendimą dėl jų. Nurodė, kad Tarnyba, laiku nepateikusi atsakymo į nurodytus pranešimus (raštus), pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

33Bylos medžiaga patvirtina, kad Tarnyba į pareiškėjo 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. pranešimus atsakė 2017 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (1.22)2R-1296. Šis raštas buvo siunčiamas pareiškėjui paštu adresu ( - ) (el. byla, I t., b. l. 147-148). Pašto korespondencija su žymomis „netikslus adresas“, „netvarkinga pašto dėžutė“ 2017 m. gegužės 29 d. grįžo neįteikta (el. byla, I t., b. l. 174-175). Tarnyba 2017 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. (1.22)2R-1296 pakartotinai išsiuntė pareiškėjui 2017 m. gegužės 31 d. elektroniniu paštu adresu linuvaistine@gmail.com (el. byla, I t., b. l. 176).

34Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

35Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad sprendimą Tarnyba priėmė 2017 m. balandžio 24 d., t. y. laikydamasi aukščiau nurodytų administracinės procedūros terminų. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuotas laikantis Viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnyje nustatytų terminų ir šiame įstatyme nustatytais būdais. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje pripažino, kad Tarnybos sprendimą gavo 2017 m. gegužės 31 d. ir nurodė, kad reikalavimo dėl Tarnybos įpareigojimo išnagrinėti 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. raštus ir priimti motyvuotą sprendimą dėl jų pareiškėjas nepalaiko.

36Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Tarnybos įpareigojimo išnagrinėti 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. raštus ir priimti motyvuotą sprendimą dėl jų tenkinti taip pat nėra pagrindo, todėl jis atmestinas.

37Atmetus pareiškėjos skundą, ji neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.), todėl jos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

39Pareiškėjo UAB „Linų“ vaistinė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.

41Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas UAB „Linų“ vaistinė (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 3. Nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje buvo... 4. Teigia, kad farmacinės veiklos licencija vaistinės veiklos vykdymui... 5. Dėl reikalavimo teisės pareiškėjas nurodė, kad priėmus skundžiamą... 6. Pagrįsdamas skundo reikalavimą, pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos... 7. Be to, pareiškėjo tvirtinimu, UAB „Gintarinė vaistinė“ Negyvenamosiose... 8. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjas teigia, kad skundžiamas įsakymas... 9. Atsakovas Tarnyba prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (el.... 10. Atsiliepime į skundą atkreipė dėmesį, kad Vilniaus apygardos... 11. Dėl ginčo esmės nurodė, kad Tarnyba, vadovaudamasi Farmacinės veiklos... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gintarinė vaistinė“ (toliau ir... 13. Atsiliepime paaiškino, kad UAB “Gintarinė vaistinė” laimėjo Kauno... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjo teiginiai dėl... 15. Pažymėjo, kad subjektinė procesinė teisė kreiptis į teismą visų pirma... 16. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimą dėl... 17. Teismo posėdyje atsakovo atstovės su pareiškėjo skundu nesutiko. Be to, kas... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gintarinė vaistinė“ atstovė teismo... 19. Skundas atmestinas.... 20. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Linų“... 21. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 10 d. kreipėsi į Tarnybą su papildomu... 22. Tarnyba pateikė atsakymą į pareiškėjo 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m.... 23. Tarnyba 2017 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. (1.22)2R-1296 išsiuntė... 24. UAB „Gintarinė vaistinė“ 2017 m. balandžio 28 d. Tarnybai pateikė... 25. Tarnybos viršininkas 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-522 UAB... 26. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo šiuo atveju kvestionuoja... 27. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 28. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, jog... 29. Šiuo atveju pareiškėjas ginčija Tarnybos 2017 m. balandžio 28 d. įsakymo... 30. Vertinant skundžiamą Tarnybos 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr.... 31. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas... 32. Pareiškėjas skundu taip pat prašė įpareigoti Tarnybą išnagrinėti jo... 33. Bylos medžiaga patvirtina, kad Tarnyba į pareiškėjo 2017 m. kovo 27 d. ir... 34. Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad administracinė... 35. Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad sprendimą Tarnyba... 36. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Tarnybos... 37. Atmetus pareiškėjos skundą, ji neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 39. Pareiškėjo UAB „Linų“ vaistinė skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 40. Prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.... 41. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...