Byla 2-1474-516/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-936-264/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros zona“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Energetikos paslaugų ir rangos organizacijai (tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Iremas“ filialas Projektų centras, uždaroji akcinė bendrovė „Filter“) dėl skolos priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektros zona“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje buvo priimtas atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos patikslintas priešieškinis ieškovei UAB „Elektros zona“ dėl 876 393,34 Eur nuostolių atlyginimo.
 3. Priešieškinio reikalavimams užtikrinti atsakovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovės UAB ,,Elektros zona“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas ieškovę ir (ar) trečiuosius asmenis.
 4. Atsakovė nurodė, kad priešieškinio suma yra labai didelė ir kelianti riziką, jog teismo sprendimas gali likti neįvykdytas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad iš oficialiai paskelbtų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, jog už 2014 m. laikotarpį ieškovė turėjo net 131 753,65 Eur nuostolių, todėl ieškovės finansinė padėtis yra bloga ir, tikėtina, kad tenkinus atsakovės priešieškinio reikalavimą, ieškovė sieks išvengti jo vykdymo. Atsakovės įsitikinimu, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo būtinumas taip pat sietinas ir su tuo, kad ieškovė, netinkamai vykdydama sutartį dėl labai didelės reikšmės objekto, padarė didelių nuostolių atsakovei. Atsakovės patirti nuostoliai yra tikri ir realūs.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 24 d. nutartimi atsakovės prašymą atmetė.
 2. Teismas pažymėjo, kad 2014 metų ieškovės finansinės atskaitomybės duomenų analizavimas negali būti laikomas vertinamuoju kriterijumi, sprendžiant dėl ieškovės finansinės būklės. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktas 2016 m. gegužės 23 d., todėl, teismo vertinimu, atsakovė, siekdama įrodyti sunkią ieškovės finansinę būklę, turėtų remtis kuo aktualesniais ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentais. 2014 metų ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentai neatspindi tikrosios ieškovės finansinės padėties, iš jų, teismo įsitikinimu, negalima spręsti, kad ieškovės finansinė būklė yra šiuo metu sunki ir ieškovė, atsakovei priėmus palankų teismo sprendimą, jo negalės įvykdyti.
 3. Teismas taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė neįrodė ir neįrodinėjo ieškovės nesąžiningumo, nepateikė duomenų, jog ieškovė tikėtinai vengtų vykdyti jai nepalankų teismo sprendimą, o ieškovės 2015 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės duomenys rodo, kad ji veikia pelningai ir turimo turto neabejotinai pakanka nepalankaus teismo sprendimo įvykdymui.
 4. Teismo nuomone, preliminariai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste, vertinant priešieškinio reikalavimus, nelaikytina, kad atsakovė juos tinkamai pagrindė, todėl tenkinti atsakovės prašymą nėra pagrindo.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atsakovė UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės prašymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra grėsmės 876 393,34 Eur sumos sprendimo vykdymui dėl geros ieškovės finansinės būklės, nors 2016 m. gegužės 17 d ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimis atidėjo ieškovei 4 124 Eur dalies žyminio mokesčio mokėjimą dėl blogos ieškovės finansinės būklės. Be to, teismas vertino tik 2015 m. birželio 30 d. balanse nurodytą ieškovės turtą ir pelną, tačiau visiškai nevertino jame esančių ieškovės įsipareigojimų. Ieškovės įsipareigojimai sudaro net 89,66 proc. viso turto masės, o pusės metų grynasis pelnas nepadengia net pusės per 2014 metus uždirbto nuostolio. Teismo nurodyto pelno užtektų padengti vos 1,7 proc. atsakovei priteistinos sumos.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovės prašomi priteisti nuostoliai yra tik tikėtini, nes byloje yra pateiktos bankinių pavedimų kopijos, įrodančios 1,9 mln. Eur baudų sumokėjimą, t.y. realius, tikrus, faktiškai atsakovės dėl ieškovės patirtus nuostolius.
  3. Teismas, remdamasis išimtinai tik didele ieškinio suma, taikė daugiau kaip dvigubai mažesnės sumos areštą atsakovei, kuri turėjo dešimt kartų daugiau turto ir buvo uždirbusi daugiau kaip tris kartus didesnį pelną, nei ieškovė. Visuma bylos aplinkybių akivaizdžiai rodo teismo šalių lygiateisiškumo principo pažeidimą, neobjektyvų aplinkybių vertinimą išimtinai ieškovės naudai. Taigi nutartis ne tik nepagrįsta ir neteisėta, bet ir priimta neobjektyviai ir šališkai įvertinus visumą byloje esančių aplinkybių.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.
 3. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų buvo nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 7 d. nutartimi patvirtino ieškovės UAB „Elektros zona“ ir atsakovės UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos 2016 m. lapkričio 3 d. sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir civilinę bylą Nr. 2-936-264/2016 nutraukė. Kaip matyti iš nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų, šalys be kita ko susitarė, kad atsakovė atsisako visų savo priešieškinyje dėl nuostolių atlyginimo bei vėlesniuose patikslinimuose nurodytų reikalavimų: reikalavimo priteisti nuostolius, reikalavimo įskaityti priešpriešinius reikalavimus, reikalavimo priteisti civilinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 4. Minėta Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis šiuo metu jau yra įsiteisėjusi.
 5. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei atsisakius priešieškinyje nurodytų reikalavimų ieškovei, nebelieka tikslo bei teisėto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės priešieškinyje nurodytiems reikalavimams užtikrinti, taip pat į tai, jog civilinė byla Nr. 2-936-264/2016, kurioje priimta atsakovės UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos apskųsta Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 24 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, šiuo metu yra nutraukta, akivaizdu, kad skundžiama nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas pagal atsakovės UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos 2016 m. gegužės 31 d. atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).
 6. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, nutraukus apeliacinį procesą pirmiau nurodytu pagrindu, apeliantei turi būti grąžintas jos sumokėtas žyminis mokestis. Pagal bylos duomenis atsakovės atstovas už apeliantės pateiktą atskirąjį skundą 2016 m. gegužės 31 d. mokėjimo nurodymu Nr. 5827 sumokėjo 28 Eur žyminį mokestį, todėl, remiantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, ši suma grąžintina atsakovei. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

12apeliacinį procesą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos (juridinio asmens kodas 304132956) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 24 d. nutarties nutraukti.

13Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Energetikos paslaugų ir rangos organizacijai (juridinio asmens kodas 304132956) už atskirąjį skundą sumokėtą 28 Eur (dvidešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį.

14Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija

Proceso dalyviai