Byla eB2-2317-173/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Sena Rūda“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Sena Rūda“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sena Rūda“ ir nurodė, kad UAB „Sena Rūda“ skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2009 m. sausio mėn., o nuo 2011 m. kovo mėn. įmokų į Fondo biudžetą draudėjas nemoka visai. Skola Fondo biudžetui 2016-06-30 sudarė 2592,11 Eur (valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų – 2416,27 Eur; delspinigių – 175,84 Eur). Šiuo metu UAB „Sena Rūda“ samdomų darbuotojų neturi, paskutinis samdomas darbuotojas atleistas 2011-10-31. Siekiant iš UAB „Sena Rūda“ išieškoti įsiskolinimą, bendrovei taikytos priverstinio poveikio priemonės, t. y., teikti nurodymai kredito įstaigoms nesumokėtą skolą nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Fondo valdybos Marijampolės skyrius nuo 2009-01-22 iki 2015-11-04 į atsakovo sąskaitas banke pastoviai teikė debeto mokėjimo nurodymus. Paskutinis debeto mokėjimo nurodymas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 13391 pateiktas 2015 m. lapkričio 4 d. Paskutinį kartą pinigines lėšas iš draudėjo sąskaitos bankas pravedė 2011 m. kovo 31 d. 2009 - 2016 metais siųsti raginimai sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau per nurodytą terminą įsiskolinimas nebuvo sumokėtas. VĮ Registrų centro 2016-06-30 išrašo duomenimis UAB „Sena Rūda“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2016-06-28 išrašo duomenimis, UAB „Sena Rūda“ turėta 1990 m. gamybos transporto priemonė yra išregistruota, jos dalyvavimas viešajame transporte draudžiamas. VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2016-06-30 išplėstinio išrašo duomenimis, UAB „Sena Rūda“ ilgiau kaip 24 mėnesius neteikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų. Paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas) pateikti už 2006 metus.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kauno apygardos teismo 2016-07-18 nutartimi atsakovo UAB „Sena Rūda“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Nutartis įteikta įmonės vadovui. 2016-09-05 nutartimi įmonės vadovui skirta bauda už dokumentų nepateikimą, neatleidžiant nuo nustatytos pareigos duomenis pateikti teismui. Ši nutartis įmonės vadovui taip pat įteikta. Teismui dokumentai, nurodyti 2016-07-18 nutartyje, nepateikti.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog 2016-09-22 duomenimis UAB „Sena Rūda“ turi 2592,11 Eur skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Įmonėje apdraustų asmenų nėra. 2016-06-30 VĮ Registrų centro išrašo duomenimis įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro 2016-06-28 išrašų matyti, kad įmonės vardu buvo registruota viena transporto priemonė, tačiau ji išregistruota. Finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė neteikia nuo 2006 metų.

7Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes atsakovas nepateikė atsikirtimų, kad yra mokus, pagrįsdamas juos finansinės būklės duomenimis (t.y. nepateikta duomenų, pagrįstų finansinės būklės duomenimis, kad atsakovas yra mokus). Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą ( Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, UAB „Sena Rūda“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Bankroto lyderiai“ (adresas korespondencijai – Saltoniškių g. 29, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA098).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „Sena Rūda“ (juridinio asmens kodas 165822998, registracijos adresas M.Valančiaus g. 22, Kazlų Rūda).

122. Bankrutuojančios UAB „Sena Rūda“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“ (adresas korespondencijai – Saltoniškių g. 29, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA098).

133. Areštuoti UAB „Sena Rūda“ (juridinio asmens kodas 165822998) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „Sena Rūda“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Sena Rūda“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

177. UAB „Sena Rūda“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai