Byla e2S-1448-852/2020
Dėl turto dalies nustatymo ir leidimo parduoti turtą, suinteresuotieji asmenys Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, A. A., antstolė Virginija Meškauskienė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankroto administratoriaus R. B. pareiškimą dėl turto dalies nustatymo ir leidimo parduoti turtą, suinteresuotieji asmenys Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, A. A., antstolė Virginija Meškauskienė.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas bankroto administratorius R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) Nustatyti skolininko A. A. turto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ½ dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje ir naudojimosi šiuo nekilnojamuoju daiktu tvarką; 2) Nustatyti A. A. turto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ½ dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje ir naudojimosi šiuo nekilnojamuoju daiktu tvarką; 3) Leisti jam parduoti visą turtą – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir pardavus turtą, iš gautų lėšų išskaičius 4 proc. atlyginį bankroto administratoriui ir išlaidas, susijusias su turto pardavimu, ½ dalį pervesti į antstolės Virginijos Meškauskienės depozitinę sąskaitą.

62.

7Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS Lietuvos skyrius atsiliepimu prašė atmesti pareiškimo dalį dėl leidimo parduoti butą kaip vientisą turtinį objektą tiek, kiek juo prašoma nustatyti, kad bankroto administratoriaus atlyginimas už buto pardavimą skaičiuojamas nuo viso buto pardavimo kainos.

83.

9Suinteresuotas asmuo antstolė Virginija Meškauskienė atsiliepimu prašė sprendimą dėl skolininko turto dalies nustatymo priimti pagal pateiktus ir ištirtus įrodymus. Pažymėjo, kad išskaidžius parduodamą nekilnojamojo turto objektą dalimis, būtų sumažintas jo patrauklumas rinkoje, tokiu būdu dirbtinai sumažėtų objekto kaina pardavimo atveju.

104.

11Suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepimo nepateikė.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. liepos 23 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą dėl turto dalies nustatymo ir leidimo parduoti turtą tenkino – nustatė, kad skolininko A. A. turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine A. A., laikant, kad skolininkui A. A. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis nekilnojamojo turto – buto esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); nustatė, kad A. A. turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktiniu A. A., laikant, kad A. A. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis nekilnojamojo turto – buto esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); leido bankroto administratoriui R. B. parduoti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kaip vieną turto objektą, kad pardavus šį turtą, iš gautų lėšų išskaičius 4 proc. atlygį administratoriui ir išlaidas, susijusias su turto pardavimu, ½ dalis bus pervesta į antstolės Virginijos Meškauskienės depozitinę sąskaitą Nr. ( - ).

156.

16Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl turto dalies nustatymo, nurodė, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 27 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog jeigu fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, bankroto administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto fizinio asmens dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi fiziniam asmeniui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto fizinio asmens turto dalis, ši fizinio asmens turto dalis parduodama šiame straipsnyje ir šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.112 straipsnio 1 dalį išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad turtas (piniginės lėšos) įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė reiškia, jog sutuoktinių dalys nėra nustatytos, tačiau preziumuojama, kad sutuoktinių dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto dalių principo galima nukrypti CK 3.123 straipsnyje numatytais atvejais. Pagal CK 3.123 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Pažymėjo, kad byloje nėra nurodyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo. Sprendė, kad pareiškimas šioje dalyje yra pagrįstas ir visiškai tenkintinas. Pasisakydamas dėl leidimo parduoti turtą, nurodė, kad FABĮ 27 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad, kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis. Pažymėjo, kad iš teismui pateikto antstolės Virginijos Meškauskienės 2020 m. birželio 4 d. patvarkymo Nr. S-20-15-8480 matyti, kad antstolė leido bankrutuojančio A. A. bankroto administratoriui R. B. vykdyti viso įkeisto turto – buto, esančio ( - ), pardavimą, bet su sąlyga, kad pardavus šį turtą, dalis gautų lėšų (t. y. už A. A. priklausančią įkeisto buto dalį) bus pervesta į antstolės Virginijos Meškauskienės depozitinę sąskaitą Nr. ( - ). Sprendė, kad antstolė pagrįstai nurodė, jog butas sudaro vieną turto vienetą, kurio pardavinėjimas atskirai dalimis galimai sumažintų šio turto patrauklumą rinkoje, taigi ir potencialių pirkėjų kiekį bei turto kainą pardavimo atveju. Pažymėjo ir tai, kad pareiškėjas teismui pateikė bankrutuojančio A. A. sutikimą, kad butas būtų parduotas kaip vienas turto vienetas.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

187.

19Suinteresuotas asmuo A. A. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nutartį ir pareiškimą dėl turto dalies nustatymo ir leidimo parduoti turtą atmesti.

208.

21Suinteresuotas asmuo A. A. nurodė, kad ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, nes mano, jog viso turtinio objekto pardavimas labiau apsaugotų kreditorių interesus, nei atskirto dalimis.

229.

23Pareiškėjas atsiliepimu prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

2410.

25Pareiškėjas nurodė, kad, mano, jog apeliantė nesuprato ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmės. Pažymėjo, kad šis atskirasis skundas patvirtina, jog ji sutinka, kad turtas – butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), būtų parduotas kaip vienas turto objektas.

2611.

27Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimų nepateikė.

28Teismas

konstatuoja:

29IV. Apeliacinės instancijos teismo motyvai

3012.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

3213.

33Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3414.

35Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo pareiškimas dėl turto dalies nustatymo ir leidimo parduoti turtą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3615.

37Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius R. B. administruoja A. A. bankroto bylą, kuri iškelta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-2098-833/2016.

3816.

39A. A. bankroto byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartimi patvirtintas jo mokumo atkūrimo planas, pagal kurį, be kita ko, numatyta parduoti jo, kartu su A. A., turima nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ).

4017.

41FABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtą parduoda bankroto administratorius pagal plane nustatytą eiliškumą ir terminus. Kaip teisingai, vadovaudamasis FABĮ nuostatomis, nurodė pirmosios instancijos teismas, nustačius, kad fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, bankroto administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi (FABĮ 27 straipsnio 7 dalis). Be to, kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis (FABĮ 27 straipsnio 8 dalis).

4218.

43Taigi, nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, veikdamas pagal aukščiau išdėstytas nuostatas, pagrįstai teikė pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl turto dalies nustatymo ir leidimo parduoti turtą, kadangi nenustačius skolininkui priklausančios turto dalies, išieškojimas iš šio turto būtų negalimas.

4419.

45Suinteresuotas asmuo A. A. atskirajame skunde nurodo, kad mano, jog viso turtinio objekto pardavimas labiau apsaugotų kreditorių interesus, nei atskirto dalimis.

4620.

47Tačiau iš ginčijamos nutarties turinio matyti, kad, nustatęs skolininko A. A. turto, kuris yra bendras su A. A., dalį, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad butas sudaro vieną turto vienetą, kurio pardavinėjimas atskirai dalimis galimai sumažintų šio turto patrauklumą rinkoje, sprendė, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), parduotinas kaip vienas turto objektas.

4821.

49Taigi, vertintina, kad suinteresuotas asmuo klaidingai interpretavo pirmosios instancijos teismo išvadas, o iš atskirojo skundo motyvų matyti, kad ji sutinka, jog jai ir skolininkui priklausantis butas būtų parduotas kaip vienas turto objektas.

5022.

51Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, o atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista.

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

53Suinteresuoto asmens A. A. atskirojo skundo netenkinti.

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas bankroto administratorius R. B. kreipėsi į teismą,... 6. 2.... 7. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS Lietuvos skyrius atsiliepimu prašė... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė Virginija Meškauskienė atsiliepimu prašė... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepimo nepateikė.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. liepos 23 d. nutartimi pareiškėjo... 15. 6.... 16. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl turto dalies nustatymo,... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 7.... 19. Suinteresuotas asmuo A. A. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 20. 8.... 21. Suinteresuotas asmuo A. A. nurodė, kad ginčija pirmosios instancijos teismo... 22. 9.... 23. Pareiškėjas atsiliepimu prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį... 24. 10.... 25. Pareiškėjas nurodė, kad, mano, jog apeliantė nesuprato ginčijamos... 26. 11.... 27. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimų nepateikė.... 28. Teismas... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo motyvai... 30. 12.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 32. 13.... 33. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 34. 14.... 35. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23... 36. 15.... 37. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius R. B. administruoja... 38. 16.... 39. A. A. bankroto byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d.... 40. 17.... 41. FABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtą parduoda bankroto... 42. 18.... 43. Taigi, nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, veikdamas pagal... 44. 19.... 45. Suinteresuotas asmuo A. A. atskirajame skunde nurodo, kad mano, jog viso... 46. 20.... 47. Tačiau iš ginčijamos nutarties turinio matyti, kad, nustatęs skolininko A.... 48. 21.... 49. Taigi, vertintina, kad suinteresuotas asmuo klaidingai interpretavo pirmosios... 50. 22.... 51. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 53. Suinteresuoto asmens A. A. atskirojo skundo netenkinti.... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nutartį palikti... 55. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....