Byla 2-15278-793/2011

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant ieškovui V. J., ieškovo atstovei advokatei V. K., atsakovo Klaipėdos universiteto atstovei advokatei I. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. J. patikslintą ieškinį atsakovui Klaipėdos universitetui dėl darbo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, prastovos panaikinimo, neišmokėtos kompensacijos ir priemokos bei neturtinės žalos priteisimo, dalyje dėl reikalavimo priteisti ieškovui iš atsakovo neišmokėtų 50 procentų priemokų prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.,

Nustatė

2ieškovas V. J. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas: pripažinti 2010-08-31 LITNET KU tinklų inžinieriaus darbo sutarties nutraukimą pagal LR DK 129 str. 2 d. neteisėtu; priteisti iš atsakovo Klaipėdos universiteto vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir atitinkamai kompensaciją už nepanaudotas atostogas; priteisti iš atsakovo 4 mėnesių vidutinį darbo užmokestį už įspėjimo laikotarpį; priteisti neišmokėtą 50 procentų priemoką prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.; pripažinti Tinklų diegimo specialisto darbo sutarties nutraukimą pagal LR DK 129 str. 2 d. neteisėtu ir priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir atitinkamai kompensaciją už nepanaudotas atostogas; pripažinti, kad 2010 m. rugsėjo 17 d. Rektoriaus įsakymu „Dėl prastovos paskelbimo“ Nr. P-14 V. J. prastova paskelbta neteisėtai, panaikinti 2010 m. spalio 13 d. Klaipėdos universiteto darbo ginčų komisijos posėdžio sprendimą ir įpareigoti atsakovą panaikinti prastovą bei nuo 2010 m. rugsėjo 17 d. mokėti ieškovui vidutinį darbo užmokestį; priteisti iš atsakovo 10 000 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-11 sprendimu ieškinys netenkintas, o reikalavimas dalyje dėl prašymo priteisti neišmokėtą 50 procentų priemoką prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. paliktas nenagrinėtu. Klaipėdos apygardos teismas 2011-09-26 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą pakeitė – sprendimo dalį dėl reikalavimo priteisti neišmokėtą 50 procentų priemoką prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. panaikino ir perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nustatęs, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas turėjo šį ieškinio reikalavimą išnagrinėti iš esmės ir dėl jo priimti atitinkamą sprendimą. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

3Ieškovas V. J. prašo priteisti iš atsakovo Klaipėdos universiteto neišmokėtą 50 procentų priemoką prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Nurodo, kad remiantis Klaipėdos universiteto kolektyvinės sutarties nuostatomis darbdavys negalėjo keisti darbo apmokėjimo sąlygų be raštiško darbuotojo sutikimo. Teigia, kad dėl jo atliekamo papildomo darbo turėjo būti aptarta pagrindinėje darbo sutartyje, tačiau atsakovas pagrindinės darbo sutarties nepakeitė, todėl neteisėtai sumažino ieškovui mokėtiną darbo užmokestį. Nurodo, kad 2009 m. gegužės 25 d. rektoriaus įsakymas Nr. P - 387 „Dėl priemokos nemokėjimo V. J. iš LITNET lėšų“ priimtas atsižvelgiant į Infrastruktūros prorektoriaus doc. dr. A. L. 2009 m. gegužės 25 d. teikimą, kuriuo siekta sutaupyti lėšų, ir kuris, ieškovo nuomone, nėra teisėtas, kadangi, priemokoms skirtos lėšos nėra biudžetinės lėšos, jos yra suplanuotos pagal Ministerijos asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą (T I, b.l. 14-23).

4Atsakovas atsiliepimu į patikslintą ieškinį su patikslintu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad Rektoriaus 2009-02-02 įsakymu Nr. P-222 paskirtos priemokos prie tarnybinio atlyginimo, nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., mokėjimas nutrauktas nuo 2009 m. gegužės mėnesio Rektoriaus 2009-05-25 įsakymu Nr. P-387, su kuriuo ieškovas buvo supažindintas pasirašytinai tą pačią dieną, t.y. 2009 m. gegužės 25 d. Teigia, kad darbo sutartimi ieškovas su atsakovu nesusitarė dėl konkretaus kas mėnesį ieškovui mokamų priemokų dydžio, atsakovas neįsipareigojo mokėti pastovaus dydžio kasmėnesines priemokas per visą darbo sutarties galiojimo laiką, kaip darbo užmokestį. Pažymi, kad su ieškovu buvo pasirašyta LITNET KU tinklų inžinieriaus 0,5 etato papildomo darbo sutartis, todėl priemoka prie pagrindinių kompiuterių tinklų inžinieriaus pareigų iš LITNET lėšų jam neturėjo būti mokama. Teigia, kad ieškovas nenurodo, kokius papildomus darbus ar kitas užduotis vykdė, nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų, už kuriuos, jo nuomone, turėjo būti mokama priemoka. Pažymi, kad papildomų darbų vykdymui su ieškovu buvo sudaryta papildoma darbo sutartis ir už šiuos papildomus darbus jam buvo mokamas darbo užmokestis. Teigia, kad darbo užmokestis ieškovui nebuvo sumažintas, o priemokos mokėjimas jam nutrauktas teisėtai (T I, b.l. 30-36).

5Ieškovas ieškinį palaiko.

6Ieškovo atstovė advokatė V. K. ieškinį palaiko.

7Atsakovo atstovė advokatė I. J. su ieškiniu nesutinka.

8Ieškovas V. J. teismo posėdyje patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad jo atliekamas darbas buvo susijęs su projekto LITNET veikla. Nurodo, kad prieš tai nurodytam projektui lėšos buvo skiriamos tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Klaipėdos universiteto sudarytos sutarties pagrindu. LITNET vadovas kiekvienais metais teikdavo Klaipėdos universiteto rektoriui teikimą dėl papildomų darbų atlikimo, o 2009-01-20 pateikė Klaipėdos universiteto rektoriui teikimą dėl 50 procentų priedų skyrimo ieškovui V. J.. Nurodo, kad Infrastruktūros prorektorius A. L., kuris su projekto LITNET veikla susijęs nebuvo, 2009-04-30 priėmė teikimą dėl LITNET administravimo lėšų sumažinimo ir neužimtų LITNET etatų dalių panaikinimo. Prieš tai nurodyto teikimo pagrindu 2009-04-30 buvo priimtas įsakymas dėl LITNET administravimo lėšų sumažinimo, o 2009-05-25 įsakymas dėl priemokos nemokėjimo ieškovui. Pažymi, kad darbo užmokestis ir priedai jam buvo mokami remiantis darbo sutartimi ir LITNET regioninio direktoriaus teikimu, kuriame buvo nurodomos mokamų priedų priežastys. Nurodo, kad neišmokėtos priemokos laikytinos darbo užmokesčio dalimi. Priemokos buvo mokamos iki 2009 metų gegužės mėnesio. Po priemokų mokėjimo nutraukimo, ieškovas ir toliau atlikdavo papildomus darbus, kurių apimtys nebuvo sumažėjusios. Nurodo, kad priedai buvo mokami už serverių priežiūrą, o pagal darbo sutartį gaudavo priedus už LITNET darbus. Prašo teismo panaikinti įsakymą dėl priemokų nemokėjimo ir pripažinti, kad priemokų mokėjimas buvo nutrauktas neteisėtai.

9Ieškovo atstovė advokatė V. K. teismo posėdyje nurodė, kad ieškovas vykdė papildomus darbus už kuriuos jam buvo mokamos priemokos, remiantis Klaipėdos universitete sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatomis. Teigia, kad priemokos sudarė darbo užmokesčio dalį. Nutraukus priemokų mokėjimą, ieškovo papildomo darbo rezultatai nepablogėjo, jis ir toliau juos vykdė kaip anksčiau, kuomet buvo mokamos priemokos. Mano, kad priemokų mokėjimas ieškovui nutrauktas neteisėtai, pažeidžiant darbo įstatymus ir Klaipėdos universiteto kolektyvinės sutarties nuostatas. Prašo teismo panaikinti įsakymą dėl priemokų nemokėjimo ir pripažinti, kad priemokų mokėjimas buvo nutrauktas neteisėtai.

10Atsakovo atstovė advokatė I. J. teismo posėdyje nurodė, kad su ieškovu dėl papildomo darbo atlikimo atsakovas 2006-01-03 sudarė papildomą darbo sutartį, pagal kurią ieškovui buvo mokamas darbo užmokestis už papildomą darbą LITNET. Klaipėdos universiteto rektorius turi teisę, bet ne pareigą mokėti priemokas prie pagrindinio darbo užmokesčio, todėl 2009-05-25 nutraukus priemokų mokėjimą, ieškovui ir toliau buvo mokama už papildomą darbą. Pažymi, kad ieškovui apskritai galėjo būti nemokamos priemokos, kadangi jis gaudavo darbo užmokestį už papildomą darbą. Priemokos buvo mokamos atsižvelgiant į turimas lėšas, konkretūs įkainiai už konkrečius darbus numatyti nebuvo. Pažymi, kad nuo 2009 metų sausio mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio, priemokos ieškovui buvo mokamos pagal tinklų inžinieriaus pareigybę iš LITNET lėšų, o nuo 2009 metų spalio mėnesio buvo mokamos priemokos pagal tinklų diegimo specialisto pareigybę iš biudžeto lėšų. Teigia, kad priemokų mokėjimo pertraukų iš esmės nebuvo. Buvo priimtas įsakymas nemokėti priemokų, tačiau faktiškai priemokos buvo mokamos. Nurodo, kad darbo sutartyse, sudarytose su ieškovu, nebuvo kalbama apie pareigą mokėti priemokas, todėl priemokų mokėjimo nutraukimas negali būti vertinamas, kaip darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Prašo reikalavimo dėl 50 procentų priemokos prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. priteisimo netenkinti.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas Klaipėdos universitetas su ieškovu V. J. 2001-06-15 sudarė darbo sutartį Nr. 7016-3453, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į kompiuterinių tinklų inžinieriaus pareigas, o nuo 2009-03-02 perkeltas dirbti į Informacinių technologijų centrą Tinklų diegimo specialistu (T I, b.l. 10-11). 2006-01-03 atsakovas Klaipėdos universitetas su ieškovu V. J. sudarė darbo sutartį Nr. 15-17095 T. Nr. 3453, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į LITNET KU tinklų inžinieriaus pareigas 0,5 etato (T I, b.l. 12-13). 2009-02-02 Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. P-222 ieškovui nuo 2009-01-05 iki 2009-12-31 paskirta 50 procentų priemoka prie tarnybinio atlyginimo (pagal darbo sutartį Nr. 15-17095 T. Nr. 3453) už papildomą serverio inžinieriaus darbą iš LITNET KU regioniniam centrui skirtų lėšų (T I, b.l. 18). 2009-05-25 Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. P-387 nuspręsta nebemokėti ieškovui 50 procentų priemokos prie tarnybinio atlyginimo iš LITNET KU lėšų nuo 2009-05-25 (T I, b.l. 19). Iš Klaipėdos universiteto LITNET KU regioninio centro 2009-07-08 teikimo Klaipėdos universiteto rektoriui dėl 0,5 etato naikinimo LITNET KU regioniniame centre matyti, kad Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET projekto 2009-05-07 lėšų naudojimo sutarties Nr. ( - ) lėšų naudojimo sąmatoje nėra numatytos lėšos jokiai telefonijai arba telefonijos paslaugoms, todėl nuo 2009-07-01 siūlyta naikinti LITNET KU telefonijos inžinierius 0,5 etato (T I, b.l. 20). Ieškovas 2010-08-30 kreipėsi į Klaipėdos universiteto rektorių, prašydamas iki 2010-08-31 išmokėti neteisėtai nemokėtą priemoką nuo 2009-05-25 iki 2009-12-31 (T I, b.l. 23-24). Iš Klaipėdos universiteto 2010-09-14 rašto Nr. 6S-003 matyti, kad ieškovo 2010-08-30 prašymas netenkintas, nurodant ieškovui, kad priemokos skirtos ir panaikintos pagrįstai (T I, b.l. 26-27). Iš Klaipėdos universiteto kolektyvinėje sutartyje esančių Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų (4 priedas) V dalies 6 punkto matyti, kad Klaipėdos universiteto darbuotojams (išskyrus dėstytojus, mokslo darbuotojus, kitus tyrėjus) gali būti skiriami iki 100% tarnybinio atlyginimo dydžio priemoka už laikinai nesančių darbuotojų pareigų ar papildomų darbų vykdymą (jei nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Sprendimus skirti priemokas iš struktūrinio padalinio specialiosios programos lėšų priima rektorius, gavęs padalinio vadovo teikimą (T I, b.l. 49-60). Iš 2009-05-07 Lėšų naudojimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Klaipėdos universiteto, matyti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įsipareigojo skirti 94000,00 Lt Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2005 – 2009 metų plėtros LITNET – 2 programos 2009 metų projekto vykdymui (T I, b.l. 121-126). Iš Klaipėdos universiteto Infrastruktūros prorektoriaus A. L. 2009-04-28 teikimo dėl LITNET lėšų administravimui mažinimo matyti, kad atsižvelgiant į sumažėjusį LITNET 2009 metų finansavimą, siūloma nuo 2009-04-30 nebemokėti darbuotojams priemokų (T I, b.l. 127). Klaipėdos universiteto rektorius, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytą Infrastruktūros prorektoriaus teikimą 2009-04-30 įsakymu Nr. P-357 nusprendė nuo 2009-04-30 nebemokėti priemokų iš LITNET lėšų (T I, b.l. 128).

13Atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, kad dėl jo vykdomo papildomo darbo papildoma darbo sutartis su juo sudaryta nebuvo, o pagrindinėje darbo sutartyje nebuvo aptartos papildomo darbo pavadinimas, kiekis, darbo atlikimo terminas ir apmokėjimo sąlygos, t.y. nebuvo pakeista pagrindinė darbo sutartis, ko pasekoje atsakovas neteisėtai sumažino ieškovui mokėtiną darbo užmokestį. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas su ieškovu 2001-06-15 sudarė darbo sutartį Nr. 7016-3453, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į kompiuterinių tinklų inžinieriaus pareigas, o nuo 2009-03-02 perkeltas dirbti į Informacinių technologijų centrą Tinklų diegimo specialistu. Vykdant Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2005 – 2009 metų plėtros LITNET – 2 programą, atsakovas su ieškovu 2006-01-03 sudarė darbo sutartį Nr. 15-17095 T. Nr. 3453, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į LITNET KU tinklų inžinieriaus pareigas 0,5 etato. Iš esmės atsakovas, sudarydamas 2006-01-03 darbo sutartį Nr. 15-17095 T. Nr. 3453, susitarė dėl papildomo darbo, vykdant Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2005 – 2009 metų plėtros LITNET – 2 programą, už kurį ieškovui buvo mokamas darbo užmokestis. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovui ieškovo pagrindinės darbo sutarties sąlygų, ryšium su ieškovo dirbamu papildomu darbu, keisti nereikėjo. Esant nustatytoms aplinkybėms, laikytinas pagrįstu atsakovo argumentas, jog priemoka prie pagrindinių kompiuterių tinklų inžinieriaus pareigų, sudarius dėl papildomo darbo su ieškovu atskirą papildomą darbo sutartį, iš LITNET lėšų ieškovui galėjo būti ir nemokama.

14Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-02-02 Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. P-222 ieškovui nuo 2009-01-05 iki 2009-12-31 paskirta 50 procentų priemoka prie tarnybinio atlyginimo (pagal darbo sutartį Nr. 15-17095 T. Nr. 3453) už papildomą serverio inžinieriaus darbą iš LITNET KU regioniniam centrui skirtų lėšų. Byloje nėra duomenų, ieškovas nenurodė, kokius papildomus darbus ar kitas užduotis vykdė, nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų, už kuriuos, jo nuomone, turėjo būti mokama priemoka. Ieškovas nurodo, kad Klaipėdos universiteto kolektyvinėje sutartyje esančių Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų (4 priedas) V dalies 6 punkto pagrindu jis turėjo teisę gauti iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio priemoka už laikinai nesančių darbuotojų pareigų ar papildomų darbų vykdymą, ši teisė buvo realizuota priėmus prieš tai nurodytą įsakymą. Tačiau konstatuotina, kad sprendimus skirti priemokas iš struktūrinio padalinio specialiosios programos lėšų priima rektorius, gavęs padalinio vadovo teikimą. Atsisakyti tenkinti teikimą rektorius gali, jei teikimas pažeidžia Klaipėdos universiteto kolektyvinėje sutartyje esančias Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus ar struktūrinio padalinio specialiosios programos lėšų nepakanka (T I, b.l. 59-60). Taigi, darytina išvada, kad atsakovas turėjo teisę, o ne pareigą mokėti ieškovui priemokas prie pagrindinio atlyginimo. Nustatyta, kad atsižvelgiant į sumažėjusį LITNET 2009 metų finansavimą, Klaipėdos universiteto rektorius 2009-04-30 įsakymu Nr. P-357 nusprendė nuo 2009-04-30 nebemokėti priemokų iš LITNET lėšų. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas pagrindžiantiems įrodymams, laikytina, kad Klaipėdos universiteto rektorius, priimdamas 2009-04-30 įsakymą Nr. P-357, Klaipėdos universiteto kolektyvinėje sutartyje esančių Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų nepažeidė, jų laikėsi, todėl ginčijamos priemokos mokėjimą ieškovui nutraukė pagrįstai ir teisėtai.

15Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl priemokų priteisimo laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas dėl priemokų priteisimo netenkintinas, o atsakovas bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašo, bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir atsakovui neatlygintinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

18atmesti ieškinį dalyje dėl reikalavimo priteisti ieškovui iš atsakovo neišmokėtų 50 procentų priemokų prie tarnybinio atlyginimo nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai