Byla 2-347/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aritėja“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, civilinėje byloje Nr. B2-2127-260/2012 pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) Indijos įmonės M/S Bharat Rugs skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aritėja“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Trečiasis asmuo (kreditorius) Indijos įmonė M/S Bharat Rugs prašė panaikinti 2012 m. gegužės 24 d. BUAB „Aritėja“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta: „BUAB „Aritėja“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą (prekių atsargas) 15.693 vnt. kilimų toliau pardavinėti trečiosiose varžytynėse kompleksiškai, nustatant pradinę pardavimo kainą 750000,00 Lt (be PVM, jei jis mokėtinas). Nustatyti varžytynėse 3% kainos didinimo intervalą. Nustatyti 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Nepardavus turto po trečiųjų varžytynių, pasiūlyti perimti hipotekos kreditoriui.“ (b.l. 1-4). Nurodė, kad kreditorių susirinkime buvo nuspręsta kompleksiškai pardavinėti 15.693 vienetų (26.782,15 m2) kilimų. Tačiau iš susirinkimui pateiktos medžiagos nėra aišku, kaip nustatytas būtent toks kilimų skaičius. Turto vertintojas buvo rekomendavęs atlikti detalų turto inventorizavimą. Be to, skundžiamu nutarimu nuspręsta pardavinėti kilimus kaip vieną visumą (kompleksą), nors, nenustačius tikslaus parduodamų kilimų skaičiaus, kyla rizika, jog už nustatytą kainą bus parduotas didesnis kilimų skaičius, negu kad nurodyta skelbime apie pardavimą, tokiu atveju gali nukentėti tiek BUAB „Aritėja”, tiek ir kreditorių interesai. Kreditoriai net nesvarstė kito kilimų pardavimo varianto – kilimų pardavimo mažesniais kiekiais, o parduodant didelį kiekį kilimų žymiai susiaurėja potencialių pirkėjų ratas. Kilimai yra saugomi UAB „Dubingiai“ sandėlyje, todėl būtent ši įmonė gali būti suinteresuota kuo pigiau įsigyti BUAB „Aritėja” turtą, nes žino turto kiekį, būklę, tikrąją rinkos vertę ir pan., be to, turtas jau yra šiai bendrovei priklausančiame sandėlyje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi skundą patenkino. Nurodė, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aritėja” 2012 m. gegužės 24 d. vykusio kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo prieštarauja sąžiningumo ir teisingumo principams. Kreditoriai nutarė parduoti 15693 vnt. kilimų, kurių bendras plotas 26782,15 m2. Teismas, sutikdamas su skundo motyvais, nurodė, jog nėra duomenų, kad nurodytas kilimų kiekis yra teisingas. Taip teismas vertino, nes BUAB „Aritėja“ administratorius atsiliepime pripažįsta, kad nebuvo atlikta turto inventorizacija. Kilnojamojo turto (kilimų) vertinimą 2012 m. sausio mėnesį atlikęs turto vertintojas ataskaitoje nurodė, kad jis rekomendavo atlikti detalų turto inventorizavimą, tačiau tai nebuvo padaryta, dėl ko nėra žinoma ar jo vertintų kilimų kiekis yra teisingas. Todėl nutarimas parduoti konkretų turtą, neturint tikslių duomenų apie parduodamo turto kiekį, leidžia abejoti turto pardavimo skaidrumu, bet kuriam kreditoriui gali sukelti abejonių, ar bankroto procedūros vykdomos teisingai. Dėl šios priežasties teismas pripažino, kad apskųstasis kreditorių susirinkimo nutarimas naikintinas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S (toliau- apeliantas) pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties - prašo ją panaikinti ir skundą atmesti arba, nustačius, kad pirmosios instancijos teismas nepilnai ištyrė reikšmingas bylai aplinkybes ir šių trūkumų negalima pašalinti apeliacinės instancijos teisme – panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo tokius argumentus.

91. Vien ta aplinkybė, kad nebuvo atlikta turto inventorizacija nereiškia, kad parduotinų kilimų kiekis ir bendras plotas yra neteisingi. Kreditorių susirinkimo nutarimas galėtų būti panaikintas tik nustačius, kad nutarime nurodytas parduotino turto kiekis iš tikrųjų yra neteisingas. Tačiau tokia aplinkybė nebuvo išaiškinta (nustatyta).

102. Apelianto užsakymu UAB „Dubingiai“ atliko pervežtų iš sandėlio Šilutėje kilimų rūšiavimą, kurio metu ir buvo nustatytas kreditorių susirinkimo nutarime nurodytas kilimų kiekis. Šis kilimų kiekis ir buvo perduotas administratoriui, su kuriuo apeliantas pasirašė pasaugos sutartį, pagal kurią apeliantas įsipareigojo saugoti kilimus. Todėl teismas turėjo įtraukti į šios bylos nagrinėjimą apeliantą, kviesti UAB „Dubingiai“ atstovą ir imtis kitų priemonių, kad išsiaiškinti reikšmingas bylai aplinkybes.

113. Skundą pateikęs kreditorius nepateikė jokių duomenų, kurie leistų abejoti atlikto kilimų išrūšiavimo išvadomis. Turtas jau buvo parduodamas dvejose varžytynėse, tačiau pageidaujančių jį įsigyti nebuvo. Jo pardavimo sąlygos neužkerta kelio nė vienam potencialiam pirkėjui apžiūrėti turtą vietoje ir nesukuria jokių išskirtinių teisių kuriam nors iš pageidaujančių jį įsigyti, todėl nepagrįsti teismo teiginiai apie skaidrumo stoką. Šio turto pakartotinam inventorizavimui reikalingi dideli finansiniai ir žmogiški ištekliai, didelės finansinės išlaidos dėl to jau yra patirtos, o pakartotinis inventorizavimas dar didintų kreditorių patiriamus nuostolius.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą Indijos įmonė M/S Bharat Rugs prašo jį atmesti. Nurodo tokius argumentus.

131. Pats apeliantas perėmė bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą dar iki bankroto bylos įmonei iškėlimo – 2008 m. birželio mėn. Iš UAB „Dubingiai“ 2008 m. gegužės 14 d. rašto apeliantui matyti, kad iš įmonės paimtų ir perduotų apeliantui kilimų kiekis sudarė 16 946 m2, o tai neatitinka kreditorių susirinkime nurodyto kiekio (26 782 m2).

142.Nuo kilimų paėmimo iš atsakovo sandėlio jie ne kartą buvo perduoti saugoti vienam ar kitam asmeniui, kaskart nustatomi skirtingi jų kiekiai arba matuojama skirtingais parametrais. Detalų turto inventorizavimą buvo nurodęs atlikti vertintojas, tai nebuvo padaryta. Apeliantas nori, kad būtų vadovaujamasi tik jo pateiktais įrodymais, būtent jam buvo perduoti kilimai po išvežimo iš sandėlio, jis užsakė kilimų ekspertizę, t.y. nė vienas atsakovo kreditorius neturėjo tokių išskirtinių sąlygų.

153. Kaip matyti iš bankroto byloje pateiktų duomenų, UAB „Aritėja“ kiekvienam iš dviejų bankų (apeliantui ir Medicinos bankui) buvo įkeitusi prekių atsargas, kurių vertė 4 000 000 Lt.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

18Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

19Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos, pagrįstumo patikrinimas.

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises daugeliu bankroto procedūrų metu spręstinų klausimų. Taigi, kreditorių susirinkimas tam tikra prasme sprendžia klausimus savivaldos principu, susirinkimo nutarimai, jei jie nenuginčyti, yra privalomi tiek kreditoriams, tiek administratoriui, jais turi vadovautis ir teismas. Kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinami teismine tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Turint galvoje plačias kreditorių susirinkimo teises kasacinis teismas yra konstatavęs, jog kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina „nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Kreditorių susirinkimas inter alia tvirtina įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 str. 5 p.).

22Trečiojo asmens (kreditoriaus) Indijos įmonės M/S Bharat Rugs ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta bankrutuojančios įmonės turtą - 15.693 vnt. kilimų toliau pardavinėti trečiosiose varžytynėse kompleksiškai, nustatant pradinę pardavimo kainą 750 000 Lt. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismui pateiktas skundas dėl tokio nutarimo yra grindžiamas iš esmės dviem aplinkybėmis: pirma, abejonių kelia kilimų kiekis (tokiu atveju atitinkamai - ir nustatyta kaina), antra, pardavimas viso turto komplekse, o ne dalimis. Šiame kontekste teisėjų kolegija pastebi, kad iš bylos duomenų matyti, jog šis turtas jau buvo pardavinėjamas dviejose varžytynėse, tačiau tuomet kreditoriai neginčijo priimtų nutarimų ir atliekamų veiksmų paminėtais nei turto apimties, nei pardavimo tvarkos aspektais.

23Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamo skundo argumentai dėl neaiškaus kilimų kiekio yra pagrįsti, nežinant tikslaus kilimų kiekio yra pagrindas abejoti turto pardavimo skaidrumu, dėl to ginčijamas nutarimas prieštarauja sąžiningumo ir teisingumo principams. Kaip jau aukščiau minėta, nustačius, kad kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, jie teisminės kontrolės tvarka naikintini. Tačiau teisėjų kolegija pagal esančius byloje duomenis neturi pakankamo pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčijamas nutarimas iš tikrųjų prieštarauja minėtiems principams.

24Visų pirma pažymėtina, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada grindžiama iš esmės vien skundo argumentu, kad 2012 m. sausio mėnesio turto vertinimo ataskaitoje nurodyta, jog vertintojas rekomendavo atlikti detalų turto inventorizavimą, bet tai nebuvo padaryta. Šiuo aspektu administratorius savo atsiliepime į skundą, apeliantas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad turto inventorizavimui reikalingos didelės finansinės, laiko, žmogiškųjų išteklių sąnaudos (kilimų itin didelis kiekis, daugelis jų paruošti ilgalaikiam saugojimui – susukti, impregnuoti chemikalais ir pan.), kas itin ženkliai padidintų administravimo išlaidas. Šis administratoriaus ir apelianto argumentas nėra nereikšmingas - neatmetant inventorizavimo reikalingumo esant iš tikrųjų pagrįstoms abejonėms dėl kilimų kiekio, tokio veiksmo atlikimas vien dėl vieno kreditoriaus išsakytų abejonių, pareikštų jau tik po dviejų 2012 m. kovo 19 d. ir 2012 m. balandžio 3 d. vykdytų varžytynių, lemtų kitų kreditorių nuostolių padidėjimą, o juo labiau visiškai nepagrįstų, jeigu pasirodytų, kad kilimų iš tikrųjų yra tiek, kiek nurodyta, arba skirtumas būtų tik labai nežymus. Pažymėtina, kad apeliantas nurodo, jog pervežant kilimus į saugojimo vietą jau buvo atliktas kilimų išrūšiavimas, kurio metu buvo nustatytas 15 693 vnt. 26 782,15 m2 kilimų plotas, jie su administratoriumi sudarytos pasaugos sutarties pagrindu buvo perduoti saugoti apeliantui (būtent tokį kiekį patvirtina 2010 m. kovo 30 d., 2010 m. gruodžio 22 d. europadėklų su prekėmis (kilimais) perdavimo priėmimo aktai - b.l. 36, 84, pasaugos sutartis – b.l. 32-35). Tačiau pirmosios instancijos teismas šių įrodymų (ne)pakankamumo, (ne)patikimumo skundžiamoje nutartyje niekaip neįvertino, o iš esmės rėmėsi tik skunde nurodytu motyvu apie vertintojo rekomendaciją atlikti detalų turto inventorizavimą. Pastebėtina, kad, nepaisant inventorizavimo neatlikimo (ką, beje, kreditorius, turintis pakankamai pagrįstą įsitikinimą dėl ženklaus kilimų kiekio neatitikimo, galėtų užsakyti ir pats), tai nesukliudė vertintojui atlikti vertinimą vadovaujantis būtent tuo pačiu - 26 782,15 m2 kilimų plotu (b.l. 22-31). Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Aritėja“ turtas buvo įkeistas apeliantui ir UAB „Medicinos bankas“ (b.l. 49-51, 56-62), kito turto įmonė neturi. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi atsakovo bankroto byloje yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, kur vien šių bankų reikalavimai bendrai viršija 5,5 milijonų litų sumą. Dėl to yra prielaidos manyti, kad dar pirmosiose varžytynėse pardavinėtas turtas už jose nustatytą pradinę pardavimo kainą (1,204 mln. litų) galėjo nepadengti net šių privilegijuotų kreditorių reikalavimų.

25Esant paminėtoms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad privilegijuotų (hipotekinių) kreditorių įtraukimas į bylą, UAB „Dubingiai“ atstovų paaiškinimai galėtų padėti įvertinti tiek parduotino turto apimtis, tiek apskritai kreditorių susirinkimo nutarimo atitikimą teisingumo ir sąžiningumo principams ta prasme, ar iš tikrųjų ginčijamo nutarimo pagrindu realizavus turtą būtų pažeisti kitų kreditorių interesai. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, jog atsakovo turimo turto apimtis iš tikrųjų neatitinka nurodytai ginčijamame nutarime turto apimčiai, bei remdamasis iš esmės tik pareiškėjo abejonėmis, neturėjo pakankamo pagrindo spręsti dėl ginčijamo nutarimo prieštaravimo teisingumo ir sąžiningumo principams, o nesiaiškinęs išsamiau su turto apimtimi susijusių aplinkybių faktiškai neatskleidė ginčo esmės. Be to, pirmosios instancijos teismas panaikino visą ginčijamą nutarimą. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo nutarimu buvo nustatytas ne tik parduotinas kilimų kiekis, bet ir jų pardavimo tvarka – pardavinėti kompleksiškai. Skundas buvo pateiktas ir šiuo aspektu, tačiau pirmosios instancijos teismas dėl to visiškai nepasisakė. Todėl nėra aišku, kokie motyvai sąlygojo teismo sprendimą panaikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą visa apimtimi, t.y. ne tik dėl ginčijamame nutarime nurodyto turto apimties, bet ir turto pardavimo būdo.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog skundžiama nutartis negali būti laikoma pagrįsta, nes ji priimta nevertinus pateiktų į bylą įrodymų visumos, nenustačius reikšmingų bylai faktinių aplinkybių, būtinų tam, kad nagrinėjama byla būtų išspręsta teisingai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių, reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.).

27Todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d.2 p., 329 str. 1 d. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Trečiasis asmuo (kreditorius) Indijos įmonė M/S Bharat Rugs prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi skundą patenkino.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S (toliau- apeliantas) pateikė... 9. 1. Vien ta aplinkybė, kad nebuvo atlikta turto inventorizacija nereiškia, kad... 10. 2. Apelianto užsakymu UAB „Dubingiai“ atliko pervežtų iš sandėlio... 11. 3. Skundą pateikęs kreditorius nepateikė jokių duomenų, kurie leistų... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Indijos įmonė M/S Bharat Rugs prašo jį... 13. 1. Pats apeliantas perėmė bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą dar... 14. 2.Nuo kilimų paėmimo iš atsakovo sandėlio jie ne kartą buvo perduoti... 15. 3. Kaip matyti iš bankroto byloje pateiktų duomenų, UAB „Aritėja“... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus... 19. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo sprendžiamojo balso teises... 22. Trečiojo asmens (kreditoriaus) Indijos įmonės M/S Bharat Rugs ginčijamu... 23. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamo skundo... 24. Visų pirma pažymėtina, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada... 25. Esant paminėtoms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog skundžiama... 27. Todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl ginčijamo kreditorių... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338... 29. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir...