Byla 2-50-743/2013
Dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokinio turto padalinimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovei V. B., atsakovui P. B., institucijos, duodančios išvadą atstovei Ramunei Gurevičienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės V. B. su atsakovu P. B. ir dalyvaujančiu byloje asmeniu – savivaldybės institucija duodančia išvadą - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokinio turto padalinimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo: 1) santuoką, įregistruotą 2011 m. gegužės 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 29, tarp P. B., a. k. ( - ) ir V. B., a. k. ( - ) nutraukti dėl atsakovo kaltės; 2) nustatyti nepilnamečio sūnaus G. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove; 3) priteisti iš P. B., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui G. B., gim. ( - ), 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, išmokas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, jų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant ieškovę; 4) motociklą YAMAHA XJ6, v.n.ž. ( - ), VIN kodas ( - ), pripažinti atsakovo nuosavybe.

5Ieškovė paaiškino, kad jų santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis, jos nuomone, per mažai rūpindavosi šeima, būdavo, kad negrįždavo nakvoti, sakydavo, kad užsiėmęs, jo elgesys neatitiko jos įsivaizduojamo sutuoktinio elgesio, jų šeima neatitiko jos šeimos vizijos. Nuo 2012 m. spalio mėnesio jie gyvena atskirai, mano, kad šeima visiškai iširusi ir jos išsaugoti nėra galimybės, be to, ji nenori gyventi su žmogumi, kurio požiūris į šeimą neatitinka jos požiūrio. Prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt išlaikymą nepilnamečiui sūnui, nurodo, kad tiek ji išleidžia sūnaus išlaikymui per mėnesį, pati gyvena iš gaunamos pašalpos 560 Lt, be to apie 1 500 Lt kas mėnesį ją paremia jos tėvai. Vaiko gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ja, palikti jai santuokinę pavardę. Gyvendami santuokoje jokio turto neįgijo, nors atsakovo vardu yra registruotas motociklas, tačiau ji jo nėra mačiusi, jis jį įsigijo už asmenines lėšas santuokos metu, todėl sutinka, kad tai - jo asmeninė nuosavybė. Kreditorių neturi, sau išlaikymo neprašo, prašo palikti santuokinę pavardę.

6Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies: sutinka su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo, nes pripažįsta, kad šeima visiškai iširo, jis bandė taikytis su žmona, tačiau ši kategoriškai atsisako toliau su juo gyventi. Nurodo, kad nemato svarbių priežasčių, dėl kurių iširo šeima, pripažino, kad nenakvojo keletą kartų namuose, bet tuomet dalyvavo draugo laidotuvėse, buvo atvejis, kai nenakvojo namuose, nes žmona neįsileido į namus. Žmona reikšdavo priekaištus, kad jie mažai keliauja, nes iki santuokos kiekvienais metais ilsėdavosi užsienio kurortuose, o gimus sūnui jau negalėjo išvažiuoti. Sutinka, kad sūnaus gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove, tačiau išlaikymą sutinka mokėti tik apie 350 Lt, nes didesnių pajamų neturi, niekur nedirba, gyvena pas tėvus. Motociklą, kuris registruotas jo vardu, realiai yra pardavęs tik neišregistravęs, be to, motociklas įsigytas iš jo asmeninių lėšų, gautų iki santuokos, todėl dalintino santuokinio turto ir įsiskolinimų neturi.

7Byloje nustatyta, kad V. B. ir P. B. santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nes jie pažeidė pareigą būti lojalūs vienas kitam, gerbti vienas kitą, paremti moraliai. Nepilnametis šalių sūnus gyvena su ieškove, jam sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Atsakovas išlaikymo vaikui neteikia.

8Išvados grindžiamos šiais įrodymais.

9Iš byloje esančių santuokos ir gimimo liudijimų, matyti, kad šalys susituokė 2011 m. gegužės 28 d. 2011 m. liepos 12 d. jiems gimė sūnus G. B. (b. l. 7,10).

10Pažymos patvirtina, kad ieškovė bedarbė (b. l. 12,13,53,54), jai nuosavybės teise priklauso trijų kambarių butas Lazdijų m. (b. l. 14-16), transporto priemonių ji neturi (b. l. 19); atsakovas nekilnojamojo turto neturi (b. l. 18), nedirba (b. l. 55); nors pažymoje jo vardu nurodytas motociklas YAMAHA XJ6, v.n.ž. ( - ), VIN kodas ( - ), tačiau jis nurodė, kad motociklą yra pardavęs, be to, jis yra jo asmeninė nuosavybė, tai pripažino ir ieškovė, todėl spręstina, kad šalys santuokinio turto neturi ir jis sprendimu nedalintinas.

11Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti, jeigu įsitikina, kad santuoka faktiškai iširo. Santuoka laikoma iširusia, jeigu sutuoktiniai kartu nebegyvena ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu (Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 1 dalis). Iš šalių paaiškinimų matyti, kad santuoka iširusi, nuo 2012 m. spalio mėnesio šalys gyvena atskirai, neveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo, ieškovė kategoriškai atsisako taikytis, todėl negalima tikėtis, kad sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu. Įvertinus šalių paaiškinimus spręstina, kad abu sutuoktiniai nebuvo pakankamai lojalūs vienas kitam, netinkamai vykdė pareigą gerbti vienas kitą ir paremti moraliai, kiekvienas gyveno savo gyvenimą su savomis nuostatomis, požiūriu ir principais, todėl pripažintina, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Nutraukus santuoką, ieškovei paliktina santuokinė pavardė – B..

12Ieškovės ir atsakovo paaiškinimais, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (b. l. 36,37) nustatyta, kad ieškovė tinkamai rūpinasi sūnumi, jį su ja sieja stiprus socialinis ryšys, todėl jo gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, nes tai atitinka nepilnamečio interesus, tam neprieštarauja ir atsakovas (CK 3.174 straipsnio 2 dalis).

13Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 3 dalis). Kadangi tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK 3.156 straipsnis), tai jų pareiga išlaikyti vaikus taip pat lygi, todėl tiek ieškovė, tiek atsakovas lygia dalimi turi prisidėti prie jų nepilnamečio sūnaus išlaikymo. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005). Ieškovė nurodo, kad sūnaus poreikiams patenkinti per mėnesį išleidžia apie 500 Lt. Įvertinu tai, kad ji turi nekilnojamojo turto, atsakovas jo neturi, atsakovas niekur nedirba, pripažintina, kad ieškovė taip pat privalo prisidėti prie sūnaus išlaikymo, o atsižvelgus į įstatymo nuostatą, kad išlaikant vaikus tėvų teisės lygios, nepilnamečio vaiko poreikiams būtiną išlaikymą turi teikti abu tėvai. Kadangi atsakovas sutinka sūnaus išlaikymui skirti po 350 Lt per mėnesį, ši suma iš jo priteistina, nes toks išlaikymo dydis nepažeis CK 3.192 straipsnyje įtvirtinto išlaikymo proporcingumo tarp vaiko poreikių ir šalių turtinės padėties principo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė ieškinyje išreiškė prašymą priteisti iš atsakovo jos turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti - 800 Lt (b. l. 25,26), todėl ši suma priteistina iš atsakovo. Ieškovės patirtos išlaidos yra ir sumokėtas žyminis mokestis – 143 Lt (už neturtinį reikalavimą nutraukti santuoką), todėl jis taip pat priteistinas iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė yra sumokėjusi ir 71 Lt žyminio mokesčio už turtinį reikalavimą – santuokinio turto padalinimą (b. l. 8), tačiau byloje nustatyta, kad šalys santuokinio turto neturi, todėl ši sumokėta žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovei, nes sumokėta daugiau žyminio mokesčio negu numato įstatymai (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų valstybei - žyminis mokestis 126 Lt už išlaikymo priteisimą (350 Lt x 12 x 3 proc.) (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

16Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 282, 385 straipsniais, teisėja

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Santuoką, įregistruotą tarp P. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir V. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) 2011 m. gegužės 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 29, nutraukti pripažįstant, kad ji iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

20Palikti ieškovei santuokinę pavardę – B..

21Nustatyti nepilnamečio sūnaus G. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove V. B..

22Priteisti iš P. B., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui G. B., gim. ( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 350 litų iki jo pilnametystės, lėšas kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

23Išlaikymą išieškoti V. B., a. k. ( - ) nuo ieškinio teismui padavimo dienos - 2012 m. lapkričio 12 d. ir pavesti jai šias lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

24Priteisti iš P. B., a. k. ( - ) 943 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei V. B., a. k. ( - )

25Priteisti iš P. B., a. k. ( - ) 126 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

26Ieškovei V. B., a. k. ( - ) grąžinti dalį - 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2012 m. spalio 12 d. mokėjimo nurodymą pervesti įmoką, kvito Nr. 129465/56.

27Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės V. B. su... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė ieškiniu prašo: 1) santuoką, įregistruotą 2011 m. gegužės 28... 5. Ieškovė paaiškino, kad jų santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis,... 6. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies: sutinka su ieškiniu dėl santuokos... 7. Byloje nustatyta, kad V. B. ir P. B. santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių... 8. Išvados grindžiamos šiais įrodymais.... 9. Iš byloje esančių santuokos ir gimimo liudijimų, matyti, kad šalys... 10. Pažymos patvirtina, kad ieškovė bedarbė (b. l. 12,13,53,54), jai... 11. Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti, jeigu įsitikina, kad santuoka... 12. Ieškovės ir atsakovo paaiškinimais, Lazdijų rajono savivaldybės... 13. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų valstybei - žyminis mokestis... 16. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai CPK 282 straipsnio... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 282, 385 straipsniais,... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Santuoką, įregistruotą tarp P. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir V. B., gim. (... 20. Palikti ieškovei santuokinę pavardę – B..... 21. Nustatyti nepilnamečio sūnaus G. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su... 22. Priteisti iš P. B., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui G. B., gim. ( - ),... 23. Išlaikymą išieškoti V. B., a. k. ( - ) nuo ieškinio teismui padavimo... 24. Priteisti iš P. B., a. k. ( - ) 943 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt tris... 25. Priteisti iš P. B., a. k. ( - ) 126 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis... 26. Ieškovei V. B., a. k. ( - ) grąžinti dalį - 71 Lt (septyniasdešimt vieną... 27. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai.... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno...