Byla 2YT-3694-793/2019
Dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, RAB „Salyume limited“ (rus. OOO „?????? ???????“), uždaroji akcinė bendrovė „Raudvara“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Raki Biosciences Company Limited skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, RAB „Salyume limited“ (rus. OOO „?????? ???????“), uždaroji akcinė bendrovė „Raudvara“.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas antstolio Jono Petriko perduotas pareiškėjo Raki Biosciences Company Limited skundas dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti 2019 m. vasario 13 d. patvarkymą Nr. S19-3838 ir tenkinti jo prašymą – panaikinti pareiškėjo turtui 263 paketams krovinio: 43 DRUMS, FUNGICIDE SEED TREATMENT 9/3082/III; 220 BAGS, 5-MethylisoXAZOLE-3-OL 9/3077/II, esantiems jūriniame konteineryje Nr. MSKU2326080, taikomą areštą. Nurodo, jog antstolis vykdomosiose bylose Nr. 0172/18/01627, Nr. 0172/18/01470 pagal vykdomąjį dokumentą Nr. e2-14815-323/2018 areštavo Kinijoje registruotai įmonei Raki Biosciences Company Limited nuosavybės teise priklausantį turtą. Pareiškėjo teigimu turtą antstolis areštavo kaip, neva, priklausantį skolininkui UAB „Raudvara“, remdamasis paties skolininko pateikta, jokiais įrodymais nepagrįsta informacija, jog turtas jam priklauso. Skundžiamame patvarkyme antstolis visiškai nieko nepasisakė apie pareiškėjo prašymą panaikinti jo turtui nepagrįstai pritaikytą areštą. Teigia, jog pareiškėjo įstatymų saugomi interesai ir nuosavybės teisės į turtą yra pažeisti, kadangi antstolis areštavo turtą, kuris nėra ir niekada nebuvo skolininko nuosavybė. Antstolis savo veiksmais apribojo ne skolininko, o pareiškėjo, kuris niekaip nesusijęs su išieškotojo reikalavimu skolininkui. Pagal tarp pareiškėjo ir skolininko UAB „Raudvara“ sudarytą sutartį, nuosavybės teisė į turtą pereina tik nuo turto fizinio perdavimo pirkėjui momento. Tuo tarpu turtas niekada nebuvo ir iki šiol nėra bei pagal sutartį net neturi būti perduotas skolininkui, kadangi skolininkas niekada tinkamai pagal sutartį su pareiškėju neatsiskaitė. Turtas gali būti išduodamas tik pagal originalų krovinio vežimo važtaraštį (konosamentą). Šiuo atveju konkretus su turtu susijęs konosamentas yra pas pareiškėją, kas tik dar kartą patvirtintą faktą, kad nuosavybės teisė į turtą priklauso pareiškėjui (b. l. 3-7).

5Antstolis 2019 m. vasario 28 d. patvarkymu „Dėl atsisakymo tenkinti skundą“ Nr. S19-5217 netenkino pareiškėjo skundo, nurodydamas, kad pagal 2018 m. liepos 2 d. tarp pareiškėjo ir UAB „Raudvara“ sudarytos Sutarties 5 .1 punktą prekės buvo parduotos FOB Šangchai sąlygomis ir pagal Incoterm-2010, t. y. su prekių pristatymu susijusi rizika perėjo UAB „Raudvara“ atsakomybėn nuo prekių pakrovimo į laivą Šanchajuje. Sutarties 6.1 punktas patvirtina, kad nuosavybės teisė ir visa rizika dėl prekių praradimo ir žalos yra perkeliama iš Raki Biosciences Company Limited ir perduodama UAB „Raudvara“ nuo to momento, kai prekės perduodamos UAB „Raudvara“. Tarp pareiškėjo ir UAB „Raudvara“ yra kilęs ginčas dėl nuosavybės teisė į kilnojamąjį daiktą momento, todėl remiantis Sutarties 12.1 punktu visi ginčai turi būti pateikiami Maskvos Arbitražo teismui arba trečiosios šalies arbitražo teismui. Panaikinti patvarkymą Nr. S19-3838 „Dėl informacijos pateikimo“ nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi šis patvarkymas yra informacinio pobūdžio.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Raudvara“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, jog pareiškėjas klaidingai nurodo, kad areštuotos prekės, esančios konteineryje Nr. MSKU2326080, priklauso jam. UAB „Raudvara“ prekes iš pareiškėjo įsigijo 2018 m. liepos 2 d. Sutarties Nr. RK-RD-20180702 (toliau – ir Sutartis) pagrindu. Vadovaujantis Sutarties 3.2 ir 5.1 punktais pareiškėjas perleido prekes UAB „Raudvara“ FOB Šangchai sąlygomis, kas reiškia, kad prekių pristatymo rizika perėjo UAB „Raudvara“ nuo prekių pakrovimo į laivą Šanchajuje. Aplinkybę, jog prekės buvo pakrautos į laivą patvirtina jūrinis važtaraštis Nr. 586266666. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad prekės jam priklauso, kadangi jis disponuoja važtaraščiu. Važtaraštis nėra vertybinis popierius – konosamentas, kuriuo gali būti perleidžiamos nuosavybės teisės į krovinį (b. l. 46-47).

7Suinteresuotas asmuo RAB „Salyume limited“ (rus. OOO „?????? ???????“) atsiliepimu į skundą su juo nesutiko ir prašė atmesti arba palikti nenagrinėtu. Teigia, jog pareiškėjas prašo panaikinti patvarkymą ir turto arešto aktą. Tokio procesinio reikalavimo tenkinimas reikštų pareiškėjo nuosavybės teisės į prekes pripažinimą. Tuo tarpu reikalavimai susiję su turtu nagrinėjami pagal ginčo teisenos taisykles. Pagal Sutarties 3.2 ir 5.1 punktus pareiškėjas perleido prekes UAB „Raudvara“ FOB Šangchai sąlygomis, kas reiškia, jog prekių pristatymo rizika perėjo UAB „Raudvara“ nuo prekių pakrovimo į laivą Šanchajuje. Tai, kad prekės buvo pakrautos į laivą, patvirtina konosamentas bei aplinkybė, jog prekės pristatytos į Lietuvą. Kitokių nuosavybės teisės perėjimo UAB „Raudvara“ sąlygų Sutartis nenustatė. Teigia, jog konosamentas nagrinėjamu atveju atlieka paprastojo jūrinio važtaraščio funkciją, kuriame gavėju nurodyta UAB „Raudvara“, todėl tokiu būdu konosamentas paneigia vertybinio popieriaus savybės egzistavimą (b. l. 51-54).

8Teismas konstatuoja:

9skundas atmestinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0172/18/01470, pradėtą pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Nr. eL2-14815-323/2018 (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 8). Antstolio kontoroje taip pat vykdoma vykdomoji byla Nr. 0172/18/01627 pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 13 d. išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-14815-323/2018 dėl 319 865,20 Eur skolos, 881,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Raudvara“, išieškotojo RAB „Salyume limited“ naudai (v. b. Nr. 0172/18/01627 b. l. 12). Antstolis, vykdydamas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2018 m. lapkričio 14 d. Turto aprašu areštavo UAB „Raudvara“ priklausantį krovinį pagal kontraktą Nr. RK-RD-20180702, esantį jūriniuose konteineriuose Nr. MSKU2326080 ir Nr. MRKU9827101, kurie saugomi ( - ). Minėtuose konteineriuose yra 263 paketai 43 DRUMS, FUNGICIDE SEED TREATMENT 9/3082/III; 220 BAGS, 5-MethylisoXAZOLE-3-OL 9/3077/II; 31 DRUMS, FUNGICIDE SEED TREATMENT (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 50). 2019 m. vasario 4 d. antstolio kontoroje gautas Raki Biosciences Company Limited prašymas dėl arešto pareiškėjo turtui panaikinimo, teigiant, jog areštuotas turtas skolininkui UAB „Raudvara“ niekada nepriklausė, ir iki šiol yra pareiškėjo nuosavybė (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 75-77). 2019 m. vasario 13 d. patvarkymu „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. S19-3838 antstolis nurodė, jog vykdant 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Raudvara“ nurodė, kad pirkimo-pardavimo sutarties Nr. RK-RD-20180702 pagrindu skolininkui priklauso įsigytos prekės, todėl antstolis jas areštavo (v. b. Nr. 0172/18/01627 b. l. 121).

11Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Jono Petriko 2019 m. vasario 13 d. patvarkymą S19-3838 „Dėl informacijos pateikimo“, taip pat panaikinti pareiškėjo turtui 263 paketams krovinio: 43 DRUMS, FUNGICIDE SEED TREATMENT 9/3082/III; 220 BAGS, 5-MethylisoXAZOLE-3-OL 9/3077/II, esantiems jūriniame konteineryje Nr. MSKU2326080, taikomą areštą, teigiant, jog areštuotas turtas nuosavybės teise priklauso Raki Biosciences Company Limited, o ne skolininkui UAB „Raudvara“.

12Ginčas šioje civilinėje byloje kilo dėl to, ar antstolis, vykdydamas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstai areštavo pareiškėjo nurodomą krovinį, esantį konteineryje Nr. MSKU2326080.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi nutarta tenkinti kreditoriaus RAB „Salyume limited“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštuoti skolininkui UAB „Raudvara“ priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 2-3). Antstolis, vykdydamas minėtą nutartį, 2018 m. lapkričio 13 d. patvarkymu Nr. S18-31768 kreipėsi į skolininką UAB „Raudvara“ įpareigodamas jį pateikti duomenis (dokumentus) apie įmonės turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 35). 2018 m. lapkričio 14 d. UAB „Raudvara“ pateikė antstoliui Jonui Petrikui atsakymą į minėtą antstolio 2018 m. lapkričio 13 d. patvarkymą, nurodydamas, jog prašo panaikinti apribojimą disponuoti piniginėmis lėšomis bei transporto priemone, ir aprašyti tik UAB „Raudvara“ priklausančius krovinius – trąšas, saugomas UAB „Maersk Line Lithuania“, jūriniuose konteineriuose Nr. MSKU2326080, Nr. MRKU9827101. (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 37). Atsižvelgiant į tai, antstolis 2018 m. lapkričio 14 d. Turto aprašu Nr. S18-3108 areštavo UAB „Raudvara“ priklausantį krovinį pagal kontraktą Nr. RK-RD-20180702, esantį jūriniuose konteineriuose Nr. MSKU2326080 ir Nr. MRKU9827101, kurie saugomi UAB „Maersk Line Lithuania“, adresu Perkėlos g. 8, Klaipėda (v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 50).

14Sprendžiant klausimą, ar antstolis pagrįstai areštavo krovinį, esantį jūriniame konteineryje Nr. MSKU2326080, reikšminga yra tarp pareiškėjo Raki Biosciences Company Limited ir UAB „Raudvara“ 2018 m. liepos 2 d. sudaryta Sutartis Nr. RK-RD-20180702 ir joje esančios sąlygos. 2018 m. liepos 2 d. Sutarties 5.1 punktu pardavėjas, t. y. Raki Biosciences Company Limited, įsipareigojo perduoti prekes pirkėjui, t. y. UAB „Raudvara“ pagal FOB Šanchajaus PER Kinija ir pagal Incoterms-2010, kaip nurodyta Sutarties prieduose ir instrukcijose numatytu laiku. Nuosavybės teisė ir visa rizika dėl prekių praradimo ir žalos yra perkeliama iš Raki Biosciences Company Limited pirkėjui UAB „Raudvara“ nuo to momento, kai prekės perduodamos pirkėjui pagal FOB Incoterms-2010 sąlygas (Sutarties 6.1 punktas) (b. l. 16-22). Byloje esantis važtaraštis Nr. 586266666 patvirtina, jog konteineris Nr. MSKU2326080 su prekėmis – 43 DRUMS, FUNGICIDE SEED TREATMENT 9/3082/III; 220 BAGS, 5-MethylisoXAZOLE-3-OL 9/3077/II – buvo pakrautas 2018 m. rugsėjo 26 d. (b. l. 26-29, v. b. Nr. 0172/18/01470 b. l. 42). Vadinasi, vadovaujantis Sutarties 6.1 punktu UAB „Raudvara“ nuosavybės teisė į prekes turėjo pereiti nuo prekių pakrovimo dienos. Pažymėtina, jog bylos duomenimis jau nustatyta, kad antstolis prieš parengdamas 2018 m. lapkričio 14 d. Turto aprašą, iš UAB „Raudvara“ buvo gavęs ne tik 2018 m. liepos 2 d. Sutartį Nr. RK-RD-20180702, bet ir krovinio jūrinį važtaraštį Nr. 586266666. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas nesutinka ir atmeta kaip nepagrįstus skundo argumentus, jog visiškai neaišku, kokiais įrodymais UAB „Raudvara“ pagrindė savo teiginius, kad konteineryje Nr. MSKU2326080 esančios prekės priklauso jam, todėl antstolis vadovavosi tik melagingu skolininko pranešimu dėl turto priklausymo jam. Byloje nustatytų aplinkybių ir esančių įrodymų visuma sudaro pagrindą konstatuoti, jog antstolis pagal turimus duomenis teisėtai ir pagrįstai atliko vykdymo veiksmus, areštuodamas konteineryje Nr. MSKU2326080 esančias prekes.

15Nagrinėjamu atveju svarbu pabrėžti aplinkybę, jog šiuo atveju sprendžiamas klausimas dėl antstolio Jono Petriko atliktų veiksmų teisėtumo. Tuo tarpu ginčo prekių nuosavybės teisės klausimas nenagrinėjamas. Sutarties 12.1 punktu Sutarties šalys susitarė, jog visi ar bet kokie ginčai pagal šią Sutartį ar su ja susiję, įskaitant ginčus, susijusius su šios Sutarties egzistavimu, galiojimu, pakeitimu, vykdymu, nutraukimo sąlygomis, nutraukimu yra pateikiami Maskvos (RF) Arbitražo teismui ar trečiosios šalies arbitražo teismui, jeigu taip susitarė abi šalys. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui išaiškintina, jog esant ginčui dėl konteineryje Nr. MSKU2326080 esančių prekių nuosavybės, ginčas turi būti sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka.

16Pareiškėjo teigimu, antstolis 2019 m. vasario 13 d. patvarkyme „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. S19-3838, apskritai, nepasisakė dėl pateikto prašymo – panaikinti pareiškėjo turtui pritaikytą areštą.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 613 straipsnio 1 dalį vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad patvarkyme antstolis nurodo patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodami priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys. Nagrinėjamu atveju įvertinus skundžiamo 2019 m. vasario 13 d. patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“ turinį sutinkamai su CPK 613 straipsniu, konstatuotina, kad jis neatitinka įstatymu nustatytos patvarkymo formos ir turinio. Skundžiamame patvarkyme antstolis tiesiog pateikė atsakymą į pareiškėjo 2019 m. vasario 4 d. gautą prašymą dėl arešto panaikinimo informuodamas, kad jis neįgaliotas spręsti ginčų, kylančių iš nuosavybės teisės, tačiau jokio konkretaus sprendimo nepriėmė. Ginčijamas pranešimas laikytinas informacinio pobūdžio dokumentu, ir realiai pareiškėjui nesukeliančiu jokių teisinių pasekmių. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas be kita ko, į antstolį kreipėsi su prašymu dėl arešto panaikinimo (gautu antstolio kontoroje 2019 m. vasario 4 d.), o ne su skundu dėl antstolio veiksmų, todėl antstolis Jonas Petrikas skundžiamu patvarkymu Nr. S19-3838, pateikė informacinio pobūdžio atsakymą į Raki Biosciences Company Limited prašymą.

18Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nenustačius antstolio veiksmuose neteisėtumo pagrindų, detaliau į kitus šalių argumentus, tame tarpe ir dėl konosamento, kaip nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento, nepasisakytina.

19Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, išnagrinėjus skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, todėl tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, nėra pagrindo.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

21pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Raki Biosciences Company Limited skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, RAB „Salyume limited“ (rus. OOO „?????? ???????“), uždaroji akcinė bendrovė „Raudvara“ atmesti.

22Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąsias bylas Nr. 0172/18/01470, Nr. 0172/18/01627 grąžinti antstoliui Jonui Petrikui.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas antstolio Jono... 5. Antstolis 2019 m. vasario 28 d. patvarkymu „Dėl atsisakymo tenkinti... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Raudvara“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 7. Suinteresuotas asmuo RAB „Salyume limited“ (rus. OOO „?????? ???????“)... 8. Teismas konstatuoja:... 9. skundas atmestinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo vykdomąją... 11. Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėjas prašo panaikinti antstolio... 12. Ginčas šioje civilinėje byloje kilo dėl to, ar antstolis, vykdydamas 2018... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto... 14. Sprendžiant klausimą, ar antstolis pagrįstai areštavo krovinį, esantį... 15. Nagrinėjamu atveju svarbu pabrėžti aplinkybę, jog šiuo atveju... 16. Pareiškėjo teigimu, antstolis 2019 m. vasario 13 d. patvarkyme „Dėl... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 613 straipsnio 1 dalį... 18. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 19. Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, išnagrinėjus skunde nurodytas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 21. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Raki Biosciences Company Limited... 22. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąsias bylas Nr. 0172/18/01470, Nr.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...