Byla 2A-33-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Almos Urbanavičienės, Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Gražinai Glavackaitei, dalyvaujant ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovui advokatui Andrej Žindul, atsakovui R. B. M.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5949-611/2007 pagal ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų ieškinį atsakovams R. B. M. ir S. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti jam iš atsakovų R. B. M. ir S. M. solidariai 16036,92 Lt žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-03-27 patikrinus namo, esančio ( - ), Vilniuje, elektros apskaitą, nustatyta, jog elektros skaitiklio gaubto metrologinės patikros plombos yra falsifikuotos, t.y. palyginus su originalių plombų pavyzdžiais skyrėsi plombų šriftas. Taip pat nustatyta, kad atjungimo aparato plombos irgi yra falsifikuotos. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis toks atvejis laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. Patikrinimo metu dalyvavęs atsakovas veikiančių elektros įrenginių galios surašyti neleido. Pagal minėtų taisyklių 62 p. būtent atsakovai yra atsakingi už jų name įrengtą skaitiklį, jo plombų apsaugą. Kadangi atsakovai nebuvo pakankamai apdairūs ir rūpestingi bei atsižvelgiant į tai, kad skaitiklis buvo įrengtas patalpos viduje, kur be atsakovų žinios niekas negali patekti, jų kaltė, anot ieškovo, pagal LR CK 6.248 str. 3 d. yra preziumuojama. Pagal minėtų taisyklių 97.4 p. 2 pastraipą, atsakovui neleidus ieškovo darbuotojams surašyti veikiančių elektros imtuvų galios, ieškovas perskaičiavo suvartotos elektros energijos kiekį už laikotarpį nuo 2006-03-27 iki akto surašymo dienos (2007-03-27) pagal atsakovams leistiną naudotis 7 kW galią. Perskaičiavus suvartotos elektros energijos kiekį, ieškovas priskaičiavo 16036,92 Lt žalą. Kadangi atsakovai yra namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkai, todėl jie yra atsakingi ieškovui už padarytą žalą.

6Atsakovai R. B. M. ir S. M. pateikė atsiliepimus į ieškinį, kur pareiškė, jog nesutinka su pareikštu ieškiniu. Skaitiklio plombos nebuvo pažeistos, skaitiklį tikrina ir plombuoja ieškovo darbuotojai. Tuo metu, kai keitė skaitiklį, atsakovės nebuvo namuose, todėl atsakovas negalėjo jos nesant namuose įleisti į motinai priklausančias patalpas. Atsakovas R. B. M. nurodė, kad sutinka sumokėti ieškovui 2000 Lt žalai atlyginti, nors jis ir motina skaitiklio plombų nefalsifikavo. Tai galėjo būti padaryta nebent su atsakovo tėvo V. M. žinia, tačiau tėvas yra miręs.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 12 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad atsakovai neginčija 2007-03-27 surašyto neapskaitinio elektros energijos vartojimo apžiūros akto, taip pat neginčija ir plombų falsifikavimo fakto. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (patvirtintų LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350) 6 p. 21 dalies c papunktį toks atvejis laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, be to, atsakovai yra atsakingi už elektros apskaitos schemoje naudojamos įrangos ir įtaisų plombų apsaugą (Taisyklių 62 p.). Kadangi gyvenamasis priklauso atsakovams nuosavybės teise, elektros skaitiklis įrengtas namo viduje (atsakovai tai pripažino) ir niekas kitas be atsakovų žinios negalėjo prie jo prieiti, teismas laikė, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ir yra atsakingi už neteisėtą elektros energijos vartojimą (LR CK 6.246 str 1 d.). Tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovų name įrengtas apskaitos prietaisas (skaitiklis) ir atjungimo aparatas būtų kaip nors paveikti ir dėl sufalsifikuotų plombų elektros skaitiklio parodymai būtų iškraipyti, neteisingi arba neįskaitomi. Teismas nurodė, kad atsakovai reguliariai apmoka už elektros energiją ir įsiskolinimo ieškovui pagal deklaruotus skaitiklio duomenis neturi. Ieškovas nepateikė tai paneigiančių įrodymų ir jokios įrangos pas atsakovus, leidžiančios naudoti neapskaitinę elektros energiją, ieškovas nerado. Teismas nurodė, kad nuostoliai paskaičiuoti, atsižvelgiant į atsakovui namui nustatytą leistiną galią (7kW) ir 24 valandų per parą trukmę. Ieškovo pateiktas nuostolių paskaičiavimas iš esmės yra pagrįstas ne realiais nuostoliais, o taisyklių įtvirtinta prielaida. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad būtų iš esmės pažeistas teisingumas ir protingumas, jeigu ieškovui būtų priteisti jo nepatirti nuostoliai vien dėl plombų sugadinimo fakto. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas konstatavo, kad atsakovai realiai nesuvartojo neapskaitinės elektros energijos, o už visą realiai suvartotą elektros energiją jie atsiskaitė. Kadangi ieškovas jokių realių nuostolių nepatyrė, teismas ieškinį atmetė.

8Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-10-24 sprendimą ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį patenkinti. Ieškovas nurodė, kad atsakovai neginčijo pažeidimo fakto, todėl ieškovas neprašė skirti ekspertizės tam, kad būtų tiksliai nustatyta pažeidimo pobūdis. Ieškovas pažymi, kad skaitiklis buvo pažeistas taip, kad dėl pažeidimų buvo galima keisti elektros energijos suvartojimo rodmenis. Ieškovas pažymėjo, kad ieškinys pareikštas ne dėl skolos pagal skaitiklio rodmenis priteisimo, bet dėl žalos priteisimo, kurią patyrė elektros energijos tiekėjas, kai skaitiklio rodmenys buvo neteisėtai įtakojami. Reguliarus mokėjimas už elektros energiją ir skolų pagal skaitiklio rodmenis nebuvimas neįrodo atsakovų nekaltumo ir neteisėto elektros energijos vartojimo fakto nebuvimo. Kadangi elektros skaitiklis yra įrengtas atsakovų patalpos viduje, kur be atsakovų žinios niekas daugiau negali patekti, todėl atsakovų kaltė yra preziumuojama. Atsakovas neleido ieškovo darbuotojams surašyti veikiančių elektros imtuvų galios, todėl tiekėjo sudaryta komisija priėmė sprendimą perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį už laikotarpį nuo 2006-03-27 iki akto surašymo dienos (2007-03-27) pagal vartotojui leistiną naudotis 7kW galią (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punktas). Ieškovas nurodo, kad atsakovas sutiko atlyginti žalą iš dalies, t.y. sumokėti 2000 Lt, tačiau pirmos instancijos teismas šio klausimo nesprendė ir tuo pažeidė šalių rungimosi, dispozityvumo ir procesinio lygiateisiškumo principą.

9Atsakovai R. B. M. ir S. M. atsiliepimais į apeliacinį skundą nurodė, kad pirmos instancijos teismo sprendimas yra teisingas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jį pakeisti. Teismas pagrįstai pažymėjo, kad pakeitus skaitiklį suvartojamos energijos kiekis nepakito, atsakovai už suvartotos energijos kiekį moka panašiai, kaip ir iki skaitliuko pakeitimo.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

12Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovų kilo dėl atlyginimo žalos, kuri padaryta pažeidžiant elektros vartojimo taisykles, nes 2007-03-27 patikrinus atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio namo, esančio ( - ) , Vilniuje, elektros apskaitą, nustatyta, jog elektros skaitiklio gaubto ir elektros atjungėjo metrologinės patikros plombos yra falsifikuotos, kadangi palyginus su originalių plombų pavyzdžiais skyrėsi plombų šriftas. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, toks atvejis laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl jų pagrindu buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. Patikrinimo metu dalyvavęs atsakovas R. B. M. veikiančių elektros įrenginių galios surašyti neleido, todėl pagal minėtų taisyklių 97.4 p. 2 pastraipą ieškovas perskaičiavo suvartotos elektros energijos kiekį už laikotarpį nuo 2006-03-27 iki akto surašymo dienos pagal atsakovams leistiną naudotis 7 kW galią ir nustatė 16036,92Lt. žalą, reikalaujant iš atsakovų solidariai ją atlyginti.

14Atsakovai savo kaltę dėl plombų pakeitimo neigė, tačiau vienas iš jų sutiko sumokėti 2000,0Lt., motyvuojant tuo, kad plombos galėjo būti pakeistos su dabar jau mirusio tėvo žinia.

15Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė, bet apeliantas mano, kad toks sprendimas yra nepagrįstas. Ieškovas nurodo, kad ieškinys pareikštas ne dėl skolos pagal skaitiklio rodmenis priteisimo, bet dėl žalos priteisimo, kurią patyrė elektros energijos tiekėjas, kai skaitiklio rodmenys buvo neteisėtai įtakojami. Ieškovas mano, kad reguliarus mokėjimas už elektros energiją ir skolų pagal skaitiklio rodmenis nebuvimas neįrodo atsakovų nekaltumo ir neteisėto elektros energijos vartojimo fakto nebuvimo. Atsakovų kaltė šiuo atveju yra preziumuojama, nes elektros skaitiklis yra įrengtas namo viduje ir už jį atsako atsakovai. Kadangi atsakovas neleido ieškovo darbuotojams surašyti veikiančių elektros imtuvų galios, todėl sunaudota elektros energija yra perskaičiuota pagal vartotojui leistiną naudotis 7kW galią (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punktas). Be to, ieškovas nurodo, kad atsakovas iš dalies ieškinį pripažino, nes sutiko sumokėti 2000 Lt, tačiau pirmos instancijos teismas šio klausimo nesprendė ir nepriteisė net ir pripažįstamos sumos, todėl tuo pažeidė įstatymą.

16Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė įstatymą, todėl iš dalies priimtas sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas.

17Kolegija sutinka su apelianto argumentais dėl dalies ieškinio pripažinimo ir pažymi, kad pripažinti ieškinį ar jo dalį yra atsakovų teisė, numatyta CPK 42str.1d. CPK 42str.2d. numato, kad teismas nepriima ieškinio pripažinimo, jeigu pripažinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešėjam interesui. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas jokių imperatyvių įstatymo normų ar kitų argumentų nenurodė ir faktiškai nepriėmė ieškinio pripažinimo, nes iš atsakovų nepriteisė 2000,0Lt., kuriuos sumokėti sutiko atsakovas. Tai rodo, kad pirmos instancijos teismas netaikė įstatymo, kurį privalėjo taikyti ir nepagrįstai žalai atlyginti iš atsakovų nepriteisė 2000,0Lt. sumos, kurią pripažino atsakovas.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija mano, kad pirmos instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas, kuriuo iš dalies tenkinamas ieškovo reikalavimas.

19Ieškovas nurodo, kad iš atsakovų turi būti priteista 16036,92Lt., nes atsakovai neginčija jiems priklausančiame name esančio elektros skaitiklio plombų falsifikavimo fakto, o sunaudotos elektros energijos kiekio perskaičiavimas tokiu atveju yra numatytas galiojančiomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350. Tačiau kolegija mano, kad sprendžiant deliktinės civilinės atsakomybės klausimą yra būtina nustatyti visas sąlygas, numatytas CK 6.245-6.249str. T.y. turtinei prievolei (šiuo atveju žalai atlyginti) turi būti nustatyti atsakovų neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp šių veiksmų ir atsiradusios žalos(nuostolių), o taip pat atsakovų kaltė.

20Kolegija pažymi pagal esamą teismų praktiką nustatytų pažeidimų atvejais elektros vartotojų (atsakovų) kaltė yra preziumuojama. Tačiau pirmos instancijos teismas nustatė, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovų name įrengtas apskaitos prietaisas (skaitiklis) ir jo atjungimo įtaisas būtų kaip nors paveikti, o dėl sufalsifikuotų plombų elektros skaitiklio parodymai galėjo būti neteisingi ar iškreipti. Šią aplinkybę paneigia tai, kad atsakovai reguliariai mokėjo už suvartotą elektros energiją, o jos apskaitomas suvartojamas kiekis po elektros skaitiklio pakeitimo iš esmės išliko toks pats, koks buvo anksčiau. Tai rodo, kad atsakovai be apskaitos elektros energijos nevartojo, skaitiklio rodmenų nekeitė, todėl dėl nurodyto pažeidimo faktiškai ieškovui jokios realios žalos ar nuostolių nepadarė. Kolegija mano, kad šiuo atveju perskaičiuoti sunaudotos elektros energijos kiekį pagal nurodytas taisykles pagrindo nėra, nes toks perskaičiavimas galimas tik esant įrodymams, jog dėl neteisėtų atsakovų veiksmų buvo ar galėjo būti neteisingai apskaitomas sunaudotos elektros energijos kiekis ar vykdomas jos vartojimas be apskaitos. Be to, kolegija pažymi, kad nors vienas iš atsakovų ir pripažino, jog plombos gali būti falsifikuotos, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kokio pavyzdžio plombomis elektros skaitiklis buvo užplombuotas ir kokios plombos rastos, o taip pat įrodymų, kad elektros skaitiklio rodmenys galėjo būti atsukti ar keisti kitais būdais. Taip pat pažymėtina ir tai, kad faktiškai sunaudotos elektros energijos perskaičiavimas pagal nustatytas taisykles turi ir prevencinę(baudinę) paskirtį, o prašant priteisti visą sumą, gautą perskaičiavus tariamą maksimalų sunaudotos elektros energijos kiekį, yra neadekvati padarytam pažeidimui. Kolegija mano, kad pagal byloje esančius įrodymus nustatyto pažeidimo prevencijai užtikrinti ar padarytai tariamai žalai pilnai pakanka priteistinos 2000,0Lt. sumos, kurią sutiko sumokėti atsakovas. Tuo tarpu priteisiant 16036,92 Lt. sumą, paskaičiuotą pagal leistiną galią, ar 9496,34Lt sumą, paskaičiuotą pagal turimų elektros imtuvų galingumą (b.l. 29-30), iš esmės būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, numatyti CK 1.5str.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo sprendimas iš dalies yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl jis naikintinas ir priimtinas naujas, kuriuo ieškinys tenkintinas, priteisiant iš atsakovų 2000,0Lt. ieškovo naudai padarytai žalai atlyginti, o likusioje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326str.1d.2p.).

22Vadovaujantis CPK 93, 96 str. taip pat yra perskirstomos ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Panaikinti iš dalies Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. spalio 24 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5949-611/2007 ir priteisti iš atsakovo R. B. M. ir S. M. solidariai 2000,0Lt. AB“Rytų skirstomieji tinklai“ žalai atlyginti ir po 30,0Lt. iš kiekvieno bylinėjimosi (žyminio mokesčio) išlaidų pirmoje teismo instancijoje, o taip pat po 0,75Lt. valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

26Priteisti iš ieškovo AB“Rytų skirstomieji tinklai“ 10,50Lt. valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovo R. B. M. ir S. M. po 30,0Lt. ieškovui AB“Rytų skirstomieji tinklai“ bylinėjimosi (žyminio mokesčio) išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su... 6. Atsakovai R. B. M. ir S. M. pateikė atsiliepimus į ieškinį, kur pareiškė,... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį... 8. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį... 9. Atsakovai R. B. M. ir S. M. atsiliepimais į apeliacinį skundą nurodė, kad... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovų kilo dėl... 14. Atsakovai savo kaltę dėl plombų pakeitimo neigė, tačiau vienas iš jų... 15. Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė, bet apeliantas mano, kad toks... 16. Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas neteisingai aiškino ir... 17. Kolegija sutinka su apelianto argumentais dėl dalies ieškinio pripažinimo ir... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija mano, kad pirmos instancijos... 19. Ieškovas nurodo, kad iš atsakovų turi būti priteista 16036,92Lt., nes... 20. Kolegija pažymi pagal esamą teismų praktiką nustatytų pažeidimų atvejais... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Vadovaujantis CPK 93, 96 str. taip pat yra perskirstomos ir priteistinos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Panaikinti iš dalies Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. spalio 24 d.... 26. Priteisti iš ieškovo AB“Rytų skirstomieji tinklai“ 10,50Lt. valstybei... 27. Priteisti iš atsakovo R. B. M. ir S. M. po 30,0Lt. ieškovui AB“Rytų...