Byla 2-309-623/2009
Dėl pirkimo - pardavimo sutarciu sudarymo patvirtinimo, dalyvaujant tretiesims asmenims R. P., M. P., A. I., R. I. bei J. P. ir pagal atsakovu A. P. ir Uždarosios akcines bendroves „Alsa“ priešieškini A. L., D. L., M. L. bei G. L. del iškeldinimo iš gyvenamojo namo bei žemes sklypo

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Marijonas Greicius, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovui A. L. ir jo atstovei adv. Indrei Panavaitei, atsakovu atstovui adv. Vygantui Barkauskui, tretiesiems asmenims R. P. ir M. P., A. I., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo A. L. ieškini atsakovams A. P. bei Uždarajai akcinei bendrovei „Alsa“ del pirkimo - pardavimo sutarciu sudarymo patvirtinimo, dalyvaujant tretiesims asmenims R. P., M. P., A. I., R. I. bei J. P. ir pagal atsakovu A. P. ir Uždarosios akcines bendroves „Alsa“ priešieškini A. L., D. L., M. L. bei G. L. del iškeldinimo iš gyvenamojo namo bei žemes sklypo.

2Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e:

4ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu prašydamas patvirtinti nekilnojamuju daiktu pirkimo – pardavimo sutarti tokiomis salygomis: atsakovas A. P., a.k. ( - ), už 160 000 Lt pardave ieškovui nekilnojamaji daikta – 0.1004 ha žemes sklypa (unikalus Nr. ( - )), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) kadastrine vietoveje, kuris yra adresu Vilniaus rajono savivaldybe, ( - ) kaimas; atsakove UAB „Alsa“, i.k. 2064046, už 210 000 Lt pardave ieškovui 154.56 m2 bendro ploto gyvenamaji nama, unikalus Nr. ( - ), pažymejimas plane 1A1/ž(p), esanti ( - ), ( - ) kaime, ( - ) seniunijoje, Vilniaus rajono savivaldybeje; taip pat iš ieškovo priteisti atsakovui A. P. 70 000 Lt nesumoketa žemes sklypo, atsakovui UAB „Alsa“ – 110 000 Lt nesumoketa gyvenamojo namo kainos dali.

5Ieškovas nurode, kad 2004 metu rugpjucio 12 d. jis su atsakovais UAB „Alsa“ atstovaujama direktoriaus A. P. ir su A. P. sudareme preliminariaja busimo gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti, pagal kuria UAB „Alsa“ A. L., isipareigojo iki 2004 metu rugsejo 12 d. už 210 000 Lt parduoti busima gyvenamaji nama, kuris turejo buti pastatytas A. P. nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype, kadastro Nr.: ( - ), o A. P. iki tos pacios datos, t.y. 2004 metu rugsejo 12d. už 160 000 Lt isipareigojo ieškovui 0,1004 ha ploto žemes sklypa, esanti 0,4300 ha žemes sklype, kurio kadastro Nr.: ( - ), adresu( - ) km. Vilniaus rajone.

6Ieškovas pažymi, kad 0,1004 ha ploto žemes sklypas, del kurio pirkimo – pardavimo buvo susitarta su A. P. sudarant preliminariaja sutarti, buvo suformuotas 10,4300 ha žemes sklypa, kurio kadastro Nr.: ( - ) padalinus i kelis nekilnojamuosius daiktus, šiam žemes sklypui suteikiant unikalu Nr.: ( - ), kadastrinis Nr.: ( - ) ( - ) k.v.

7Tuo tarpu, gyvenamasis namas, del kurio pirkimo - pardavimo ieškovas susitare su UAB „Alsa“ ir kuris yra pastatytas ant A. P. nuosavybes teise priklausancio žemes sklypo (po atidalijimo unikalus Nr.: ( - )) iki šiol Nekilnojamojo turto registre nera iregistruotas, taciau 2006 metu liepos 11 d. Vilniaus rajono savivaldybes administracijos vietinio ukio ir teritorijos planavimo skyrius statytojui yra išdaves leidima šio gyvenamojo namo statybai (Nr. 0623), o taip pat yra suformuota šio nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla. Tokiu budu, šiam gyvenamajam bendro 154, 56 kv.m. ploto namui, kurio baigtumas, yra suteiktas unikalus Nr.: ( - ), jis plane pažymetas indeksu 1A1/ž(p). Šio gyvenamojo namo adresas yra ( - ), ( - ) kaimas, ( - ) šen., Vilniaus rajono sav. Be to, pagal šia preliminariaja sutarti ieškovas ir atsakovai sutare, jog pinigai už isigyjama gyvenamaji nama ir žemes sklypa tures buti pervedami šioje sutartyje nustatytais terminais i pardavejo UAB ,,Alsa“ saskaita banke. Pirmas 10 000 Lt dydžio mokejimas turejo buti sumokamas 2004 metu rugpjucio 12 d., antras - 180000 dydžio mokejimas - 2004 metu rugsejo 12 d., o trecias ir paskutinis 180000 Lt dydžio mokejimas - 2004 metu spalio 12 d., t.y. praejus vienam kalendoriniam menesiui po pagrindines nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo (preliminariosios sutarties 3.1. punktas).

82004 metu rugsejo 28 d. ieškovas A. L. su UAB „Alsa“ bei A. P. sudareme susitarima, remiantis kuriuo sutare, jog pagrindine nekilnojamuju daiktu (namo ir žemes sklypo) pirkimo - pardavimo sutartis turi buti sudaryta iki 2004 metu lapkricio 30 d., o antrasis bei tretysis preliminarioje sutartyje numatyti mokejimai, turi buti mokami sekancia tvarka ir terminais – 180 000 Lt - iki 2004 metu rugsejo 29d. bei likusieji 180 000 Lt - per tris savaites nuo pagrindines nekilnojamuju daiktu pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo (susitarimo 2 punktas)

9Pagal preliminariaja sutarti bei susitarima ieškovas, 2004 metu rugpjucio 12 d. atsakovams sumokejo 10 000 Lt ir 2004 metu rugsejo 29 d. - 180 000 Lt. Tokiu budu ieškovas sumokejo didžiaja dali kainos pardavejams, ir savo prievole jiems ivykde pilnai, taciau iki šiol pardavejai - UAB „Alsa“ ir A. P. ju prisiimtos prievoles neivykde ir su ieškovu nekilnojamuju daiktu (gyvenamojo namo ir žemes sklypo) pirkimo - pardavimo sutarties nesudare.

10Ieškovas pažymi ir tai, jog šios žemes sklypo savininkas A. P. bei gyvenamojo namo savininkas - UAB „Alsa“, kuriai vadovauja tas pats asmuo, t.y. A. P., 2004 metu spalio 12 d. ieškovui perdave ši žemes sklypa bei ant jo pastatyta gyvenamaji nama valdyti. Šiuos abu objektus ieškovas valdo iki šiol, ši gyvenamaji nama baige isirengti savo lešomis, tvarko žemes sklypa, šiame gyvenamajame name nuo pat 2004 metu rudens su savo šeima gyvena.

11Ieškovas ne viena karta, tiek iki sueinant susitarime nustatytam pagrindines pirkimo -pardavimo sutarties sudarymo terminui, tiek ir po to kreipesi i abu aukšciau nurodytu nekilnojamuju daiktu pardavejus prašydamas vykdyti preliminariaja sutarti ir susitarima, taciau atsakovai vykdyti savo prisiimtas prievoles vengia. 2006 metu liepos menesio 17d. ieškovas kreipesi i Vilniaus m. 18-ji notaru biura prašydamas paskirti laika šiu nekilnojamuju daiktu pirkimo - pardavimo sutarties sudarymui, bei, pakartotinai, tuo paciu tikslu kreipesi i Vilniaus m. 8-ji notaru biura, taciau nei 2006-07-24, 10 val., nei 2006-08-04 10 val. atsakovai nei i viena, nei i kita notaru biura sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties neatvyko.

12LR CK 6.309 str. 1 dalyje nurodyta, jog laikoma, kad isipareigojimas parduoti daikta busimajam pirkejui valdyti yra to daikto pirkimas - pardavimas. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog pinigu sumos sumokejimas parduoti daikta isipareigojusiam asmeniui pripažistamas dalies kainos sumokejimu (avansu), jeigu šalys nera susitarusios kitaip. Sistemiškai aiškinant šias teises normas kartu su treciaja LR CK 6.309 str. dalimi galima teigti, jog po to, kai daikto pardavejas isipareigojo daikta busimajam pirkejui parduoti ir drauge perdave ši daikta pirkejui valdyti bei pirkejas pardavejui už daikta sumokejo dali kainos, daikto pirkejas turi teise reikalauti teismo tvarka patvirtinti pirkimo - pardavimo sutarties sudaryma, jei pardavejas atsisako iforminti sutarti istatymu nustatyta tvarka.

13Taigi, susikloscius tokioms aplinkybems kai nekilnojamuju daiktu pardavejai sudarydami preliminariaja sutarti bei papildoma susitarima isipareigojo šiuos daiktus ieškovui, parduoti, kartu su šiuo isipareigojimu ieškovui perdave daiktus valdyti, ieškovas daiktus isipareigojusiems asmenims sumokejo didžiaja dali kainos, suejus pagrindines pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo terminui pirkejai atsisake parduoti nekilnojamuosius daiktus, todel ieškovas A. L. teigia igijes teise teismo tvarka reikalauti patvirtinti žemes sklypo ir gyvenamojo namo pirkimo - pardavimo sutarties sudaryma ( LR CK 6.309 straipsnis).

14Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko ir pareiške priešieškini A. L., D. L., M. L., G. L. del iškeldinimo iš mineto žemes sklypo ir gyvenamojo namo.

15Atsakovai nurode, kad ieškovas ir atsakovai A. P. ir UAB „Alsa“ iš tiesu 2004 m. rugpjucio 12 d. sudare preliminariaja busimo gyvenamo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti, pagal kuria atsakovas UAB „Alsa“ turejo pastatyti ir ieškovui parduoti 159, 62 kv.m. ploto gyvenamaji nama, o atsakovas A. P. turejo parduoti 0,1004 ha žemes sklypa, esanti ( - ), Vilniaus raj. savivaldybeje. Preliminariosios sutarties 1.3 p. buvo nustatyta, kad pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartis turi buti sudaryta iki 2004 m. rugsejo 12 d. Preliminariosios sutarties 3.1 p. buvo nustatyta, kad gyvenamojo namo pirkimo kaina bus 210 000 Lt, o žemes sklypo – 160 000 Lt. Preliminariosios sutarties 3.1 p. buvo nustatyta, kad 10 000 Lt ieškovas turi sumoketi 2004 m. rugpjucio 12 d., o antra mokejima 180 000 Lt - 2004 m. rugsejo 12 d. Ieškovas 2004 m. rugpjucio 12 d. sumokejo 10000 Lt, o isipareigojimo iki 2004 m. rugsejo 12 d. sumoketi 180 000 Lt neivykde ir šios sumos atsakovams iki nustatyto termino nesumokejo. Pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartis iki 2004 m. rugsejo 12 d. sudaryta nebuvo. Šalys 2004 m. rugsejo 28 d. sudare susitarima del preliminariosios sutarties pakeitimo, kuriuo susitare pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti sudaryti iki 2004 m. lapkricio 30 d., taip pat buvo pakeista pirkimo kainos mokejimo tvarka, nustatant, kad antras mokejimas turi buti sumoketas iki 2004 m. rugsejo 29 d. Ieškovas šia suma sumokejo 2004 m. rugsejo 29 d. Pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartis iki 2004 m. lapkricio 30 d. sudaryta nebuvo. Pagrindines sutarties sudarymo terminas nebuvo pratestas.

16Atsakovu manymu, ieškovas nepagristai teigia, esa po to, kai daikto pardavejas isipareigojo daikta busimam pirkejui parduoti ir drauge perdave ši daikta pirkejui valdyti bei pirkejas pardavejui už daikta sumokejo dali kainos, daikto pirkejas turi teise reikalauti teismo tvarka patvirtinti pirkimo - pardavimo sutarties sudaryma, kadangi šioje byloje CK 6.309 str. iš viso negali buti taikomas. Šioje byloje turi buti taikomos teises normos, reglamentuojancios preliminariosios sutarties sudaryma, vykdyma ir pasibaigima.

17Atsakovu nuomone, nei sudarant preliminariaja sutarti, nei jos 2004 m. rugsejo 28 d. pakeitima susitarimo objektu esantys nekilnojamieji daiktai 159, 62 kv. m. ploto gyvenamasis namas ir 0,1004 ha žemes sklypas neegzistavo. Gyvenamasis namas nebuvo pastatytas, o 0,1004 ha žemes sklypas nebuvo suformuotas kaip atskiras turtinis vienetas - žemes sandorio objektas LR Žemes istatymo 14 str. prasme. Kadangi nebuvo pirkimo - pardavimo sutarties objektu, nera pagrindo teigti, nei kad buvo sudaryta pagrindine pirkimo - pardavimo sutartis, nei kad atsakovai atsisako šia pirkimo - pardavimo sutarti iforminti istatymu nustatyta tvarka.

18Pagal CK 6.401 str. 1 d. nustatyta, kad pirkejas fizinis asmuo gali sudaryti preliminariaja nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutarti, pagal kuria pardavejas - juridinis asmuo isipareigoja pats ar pasitelkes kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje numatyta gyvenamaji nama ar buta ir po to sudaryti su pirkeju gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutarti, o pirkejas isipareigoja pastatyta gyvenamaji nama ar buta nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodyta kaina. Preminarioji sutartis šaliu buvo pavadinta „Preliminariaja busimo gyvenamo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi“, t.y. butent taip, kaip CK 6.401 str. pavadinimas. Preliminariojoje sutartyje taip pat iš esmes yra visos CK 6.401 str. 2 d. 1-7 p. numatytos salygos.

19Preliminarioji sutartis yra taip vadinama mišrioji sutartis, kadangi ji buvo sudaryta del dvieju nekilnojamuju daiktu, kuriems taikomas skirtingas teisinis reglamentavimas, pirkimo -pardavimo. Šalys taresi del busimo gyvenamojo namo pirkimo - pardavimo. Šiuos teisinius santykius reglamentuoja CK 6.165 str., 6.401 str. ir bendrosios nekilnojamojo daikto pirkima - pardavima reglamentuojancios normos. Šalys taip pat taresi del žemes sklypo pirkimo - pardavimo. Šiuos teisinius santykius reglamentuoja LR Žemes istatymas, CK 6.165 str. ir bendrosios nekilnojamojo daikto pirkima - pardavima reglamentuojancios normos. Kadangi busimo gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo teisinis reglamentavimas tam tikra apimtimi skiriasi, butina atsižvelgti i kiekvieno iš šiu nekilnojamuju daiktu reglamentavimo specifika. Kadangi CK 6.401 str. yra nuoroda i preliminariaja sutarti, turi buti taikomos preliminariosios sutarties sudaryma, vykdyma ir nutraukima reglamentuojancios teises normos. CK 6.165 str. 1 d. nustatyta, kad preliminariaja sutartimi laikomas šaliu susitarimas, pagal kuri jame aptartomis salygomis šalys isipareigoja ateityje sudaryti kita – pagrindine sutarti. CK 6.165 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatyta termina pagrindines sutarties nesudaro, tai prievole sudaryti šia sutarti pasibaigia.

20Atsakovai nurodo, kad iki 2004 m. lapkricio 30 d. pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Tai reiškia, kad šaliu prievole sudaryti pagrindine pirkimo - pardavimo sutarti pasibaige. Ieškovas nepateike irodymu apie tai, kad atsakovai iki 2004 m. lapkricio 30 d. butu venge sudaryti pagrindine pirkimo - pardavimo sutarti. Ieškovas taip pat nepateike irodymu apie tai, kad jis pats iki preliminariojoje sutartyje ir jos pakeitime nustatyto termino pabaigos butu kvietes atsakovus sudaryti pagrindine pirkimo pardavimo sutarti. Ieškovas pradejo rašyti laiškus atsakovams tik 2006 m. liepos 17 d. - 24 d., t.y. jau po to, kai atsakovui buvo pasiulyta sudaryti nauja pirkimo - pardavimo sutarti ir pirkti gyvenamaji nama ir žemes sklypa už itin patrauklia, mažesne nei rinkos kaina. Atsakovu teigimu, ieškovas nepagristai teigia, esa 2004 m. spalio 12 d. atsakovas A. P. ieškovui perdave žemes sklypa bei ant jo pastatyta gyvenamaji nama valdyti, kadangi byloje tokiu irodymu nera. Nors ieškovas pateike 2004 m. spalio 12 d. rašta, kuriame nurodyta, kad atsakovas UAB „Alsa“ neprieštarauja, kad ieškovas name vykdytu statybos ir remonto darbus, nenumatytus preliminariojoje sutartyje ir jos priede Nr. 1, taciau šis raštas nera nekilnojamojo daikto perdavimo aktas nei formos, nei turinio prasme.

21Preliminariojoje sutartyje buvo tariamasi del busimo nekilnojamuju daiktu pirkimo - pardavimo. CK 6.398 str. 1 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto perdavimas ir jo priemimas turi buti iformintas pardavejo ir pirkejo pasirašytu priemimo - perdavimo aktu ar kitokiu sutartyje nurodytu dokumentu. Tokio abieju šaliu pasirašyto perdavimo - priemimo akto nebuvo ir nera. 2004 m. spalio 12 d. raštu atsakovas UAB „Alsa“ tik leido ieškovui patekti i statybu aikštele ir gyvenamaji nama bei atlikti preliminariojoje sutartyje nenumatytus statybos darbus. Šis raštas pasirašytas tik atsakovo UAB „Alsa“ ir jame nieko nerašoma apie gyvenamojo namo perdavima valdyti ieškovui. Ta aplinkybe, kad ieškovas sumokejo dali pirkimo kainos, taip pat nereiškia, kad šalys sudare ne preliminariaja, bet pagrindine pirkimo - pardavimo sutarti. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nepagristai nurodo, esa mokejimai pagal preliminariaja sutarti negalimi. Atsakovo teigimu, ieškovo sumoketi 190 000 Lt ieškovui bus gražinti imanomai trumpiausiu terminu po bylos išsprendimo.

22Atsakovai taip pat pabrežia, kad šalys preliminariaja sutarti sudare 2004 m. rugpjucio 12 d. Preliminariosios sutarties 1.2 p. buvo nustatyta, kad atsakovas A. P. isipareigoja ieškovui parduoti 0,1004 ha žemes sklypa, unikalus Nr. ( - ). Preliminarioji sutartis buvo pakeista 2004 m. rugsejo 28 d. susitarimu. Taciau nurodytu laikotarpiu tokio žemes sklypo nebuvo. Numatomas parduoti žemes sklypas buvo bendrame 0,4300 ha žemes sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v. Šio žemes sklypo bendraturciai buvo atsakovas A. P., taip pat J. P., J. P. ir D. P., kuriems kiekvienam priklause po 25/100 žemes sklypo dalis. Žemes sklypas Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkricio 18 d. isakymu Nr. 2.3-9099-41 buvo padalintas i penkis žemes sklypus. Atsakovui A. P. teko 0,1004 ha žemes sklypas, unikalus Nr, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v., J. P. teko 0,1000 ha žemes sklypas, unikalus Nr, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v., J. P. teko 0,1003 ha žemes sklypas, unikalus Nr, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v., o D. P. teko 0,1003 ha žemes sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v., Nekilnojamojo turto registre atitinkami irašai buvo padaryti 2004 m. lapkricio 24 d. Aplinkybe, kad šalys taresi del žemes sklypo dalies, esancios bendrame su kitais bendraturciais 0,4300 ha žemes sklype, pirkimo -pardavimo, ieškinyje pripažista ir pats ieškovas. Apie tai, kad šalys sudare preliminariaja, o ne pagrindine žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti, sprestina ir iš to, kad preliminariojoje sutartyje šalys niekaip neaptare patekimo i ginco žemes sklypa galimybes. Ginco žemes sklypas neturi susisiekimo su bendro naudojimo keliu, aplink ji iš visu pusiu yra kitiems asmenims privacios nuosavybes teise priklausanti žeme. Patekti i ginco žemes sklypa galima tik per 0,0290 ha žemes sklypa, unikalus Nr. ( - ), kuris bendrosios dalines nuosavybes teise po 1/4 dali priklauso atsakovui A. P., taip pat J. P., J. P. ir D. P.. Preliminariojoje sutartyje patekimo i ginco žemes sklypa klausimas nebuvo aptartas, kas taip pat reiškia, kad šis klausimas butu sprendžiamas pagrindineje žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartyje. Taigi šalims sudarant preliminariaja sutarti sutarties objekto - 0,1004 ha žemes sklypo - nebuvo. Aukšciau nurodytos aplinkybes patvirtina, kad šalys sudare preliminariaja žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti, todel, atsižvelgiant Lietuvos Aukšciausiojo Teismo CBS plenarines sesijos 2006 m. lapkricio 6 d. nutarimo nuostatas, nera pagrindo šia sutarti pripažinti pagrindine pirkimo - pardavimo sutartimi. Kadangi šalys iki 2004 m. lapkricio 30 d. pagrindines žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarties nesudare, pagal CK 6.165 str. 5 d. prievole sudaryti žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti taip pat pasibaige.

23Atsakovai taip pat nurodo, kad netenkinus ieškinio, pagal CK 4.93 str. 2 d. 1 p. niekas neturi teises paimti iš savininko nuosavybes prievarta, išskyrus istatymu nustatytus atvejus. CK 4.95 str. nustatyta, kad savininkas turi teise išreikalauti savo daikta iš svetimo neteiseto valdymo. Kadangi ieškovas ir atsakovai pagal priešieškini nekilnojamuosius daiktus - žemes sklypa ir gyvenamaji nama valdo be pagrindo, t.y. neteisetai, šie daiktai išreikalautini iš svetimo neteiseto valdymo. Atsižvelgiant i daiktu ypatybe, kad tai yra nekilnojamieji daiktai, pažeistos atsakovo teises gintinos iškeldinant ieškova ir atsakovus pagal priešieškini iš žemes sklypo ir gyvenamojo namo su visais jam priklausanciais daiktais.

24Ieškinys tenkintinas visiškai, o priešieškinis atmestinas.

25Išnagrinejus byla nustatyta, kad Statybos ir remonto uždaroji akcine bendrove „Alsa“, t.y. profesionalus statytojas ir A. P., kuris juridiniu asmenu registro duomenimis yra UAB „Alsa“ generalinis direktorius ir vienintelis akcininkas, 2004 m. rugpjucio 12 d. sudare su A. L. preliminariaja busimo gyvenamo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti, pagal kuria atsakovas UAB „Alsa“ turejo pastatyti ir ieškovui parduoti 159, 62 kv.m. ploto gyvenamaji nama, o atsakovas A. P. turejo parduoti 0,1004 ha žemes sklypa, esanti ( - ) k., Vilniaus raj. savivaldybeje (1 t. b.l. 8-12).

26Šios sutarties priede Nr. 1 (1 t. b.l. 13-15) šalys iš esmes sutare del parduodamo gyvenamojo namo baigtumo (statybos darbu ir statybiniu medžiagu).

27Ieškovas A. L. paaiškino, tai patvirtino ir tretieji asmenys, kuriems parduoti analogiški namai toje pacioje vietoje, kad po preliminariosios sutarties sudarymo, nei UAB „Alsa“, nei A. P. iš esmes jokiu statybos darbu neatliko, nes jau preliminariosios sutarties sudarymo metu, gyvenamasis namas tokios bukles kaip aptarta preliminariosios sutarties priede Nr. 1 jau buvo pastatytas.

28Šiu aplinkybiu atsakovai nepaneige, nes teismo reikalavimu nepateike statybos darbu žurnalo ir atliktu darbu priemimo – perdavimo aktu.

29Tai, kad ieškovui A. L. iš esmes buvo parduotas ir perduotas toks gyvenamasis namas, kuris egzistavo preliminariosios sutarties sudarymo metu ir jokie statybos darbai po preliminarios sutarties sudarymo atlikti nebuvo patvirtina ir ta aplinkybe, kad leidimas ginco namo statybai buvo išduotas A. P. tik 2006 m. liepos 11 d. (1 t. b.l.42).

30Tuojau po preliminariosios sutarties sudarymo, 2004 m. spalio 12 d. raštu (1 t. b.l.17) SR UAB „Alsa“, kurios direktoriumi yra ir žemes sklypo savininkas A. P. leido ieškovui A. L. vykdyti gyvenamojo namo, aptarto preliminariojoje sutartyje statybos ir remonto darbus, kuriuos atlikti neimanoma nesinaudojant žemes sklypu.

31Tiek ieškovas A. L., tiek tretysis asmuo R. P. patvirtino, kad tiek ieškovas ir kiti kaimynysteje gyvenantys tretieji asmenys raktus nuo pastatytu namu gaudavo preliminariuju sutarciu pasirašymo diena ir toliau nei UAB „Alsa“, nei A. P. jegomis jokie statybos darbai atliekami nebuvo, gyventojai namus isirenginejo savo lešomis.

32Iš 2004 m. rugpjucio 12 d. preliminariosios busimo gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarties ir 2004 m. rugsejo 28 d. susitarimo, prie kuriu prisijunge ieškovas A. L. matyti, kad po preliminarios sutarties pasirašymo 2004 m. rugpjucio 12 d. ir pirmos 10 000 Lt imokos sumokejimo (1 t. b.l.20), atsakovai iš esmes pablogino A. L. padeti nukeliant pagrindines sutarties pasirašymo termina iš 2004 m. rugsejo 12 d. i 2004 m. lapkricio 30 d., taciau pareikalaujant sumoketi antraja 180 000 Lt imoka rytojaus diena po 2004 m. rugsejo 28 d. susitarimo pasirašymo. Ieškovas A. L. ir ši jam iš esmes sau nenaudinga susitarima ivykde ir 2004 m. rugsejo 29 d. sumokejo UAB „Alsa“ 180 000 Lt (1 t. b.l.18-19).

33Taigi, iš byloje surinktu irodymu matyti, kad ieškovas A. L. buvo ivykdes visus 2004 m. rugpjucio 12 d. preliminariojoje sutartyje ir 2004 m. rugsejo 28 d. numatytus isipareigojimus, t.y. sumokejes atsakovams 10 000 Lt ir 180 000 Lt iš sutartu 370 000 Lt, liko skolingas 180 000 Lt, kuriuos buvo isipareigojes sumoketi per tris savaites nuo gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo (susitarimo 2.2 p.), kuri turejo buti pasirašyta iki 2004 m. lapkricio 30 d.

34Pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutartis šaliu sutartu laiku nebuvo pasirašyta todel, kad atsakovai A. P., o tuo paciu ir SR UAB „Alsa“ dar neturejo leidimo gyvenamojo namo statybai, kuris buvo išduotas tik 2006 m. liepos 11 d. (1 t. b.l.42), ginco namas pripažintas tinkamu naudoti tik 2006 m. rugsejo 26 d. aktu (3 t. b.l.24).

35Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad ieškovas A. L. ragino atsakovus pasirašyti pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarti 2006-07-24 ir 2006-08-04, taciau atsakovai i šiuos raginimus nereagavo (1 t. b.l.37-41).

362004 metu rugpjucio 12 d. preliminariaja busimo gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti A. P. už 160 000 Lt isipareigojo parduoti ieškovui 0,1004 ha ploto žemes sklypa, esanti 0,4300 ha žemes sklype, kurio kadastro Nr.: ( - ).

37Nagrinejant byla nustatyta, kad ginco dalyku esantis žemes sklypas buvo bendrame 0,4300 ha žemes sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v. Šio žemes sklypo bendraturciai buvo atsakovas A. P., taip pat J. P., J. V. (buv. P.) ir D. P., kuriems kiekvienam priklause po 25/100 žemes sklypo dalis. Žemes sklypas Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkricio 18 d. isakymu Nr. 2.3-9099-41 buvo padalintas i penkis žemes sklypus. Atsakovui A. P. teko 0,1004 ha žemes sklypas, unikalus Nr., ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v., D. P. teko 0,1003 ha žemes sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v., o J. P. teko 0,1000 ha žemes sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v., J. V. (buv. P.) teko 0,1003 ha žemes sklypas, unikalus Nr, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v. Šias žemes sklypu dalis ir isigijo tretieji asmenys, šie žemes sklypai nera amalgamuoti, t.y. Nekilnojamojo turto registre nera iregistruotos ginco bei gretimu žemes sklypu ribos. Taciau teismas daro išvada, kad išsprendus šia civiline byla del nuosavybes teises vienam iš žemes sklypu (0.1004 ha žemes sklypas, unikalus Nr. ( - )), kuris yra bendrame 0,4300 ha žemes sklype, unikalus Nr. ( - ) ir kuris nera realiai atidalintas, šioje byloje dalyvaujanciu treciuju asmenu teises pasikeitus žemes sklypo ir gyvenamojo namo savininkui pažeistos nebus.

38CK 6.165 straipsnyje nuostata, kad preliminarioji sutartis yra šaliu susitarimas del kitos sutarties sudarymo jame aptartomis salygomis, reiškia, jog civiliniu santykiu dalyviai del ivairiu priežasciu gali nuspresti nesudaryti iš karto pagrindines sutarties, o sutarti, kad ja sudarys ateityje (tokiomis priežastimis gali buti, pavyzdžiui, tam tikro reikalingo leidimo, subjektines teises i daikta neturejimas, nepakankamas daikto parengimas parduoti ir pan.). Pagal istatyme itvirtinta preliminariosios sutarties samprata, pagrindinis šios sutarties bruožas – aiškus šaliu susitarimas ateityje sudaryti kita – pagrindine sutarti; preliminariojoje sutartyje turi buti ivardytas busimos pagrindines sutarties dalykas bei aptartos esmines pagrindines sutarties salygos. Tais atvejais, kai butina atskirti preliminariaja sutarti nuo pagrindines, del kurios šalys galejo tartis preliminariojoje sutartyje, lemiama reikšme turi susitarima sudariusiu šaliu valia. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarine sesija 2006 m. lapkricio 6 d. nutarime, priimtame civilineje byloje V. Š. prieš A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006, kategorijos: 42.4; 45.1; 45.6, pateike išaiškinimus, pagal kokius kitus kriterijus konkreti sutartis, kilus gincui, turetu buti kvalifikuojama preliminariaja ar kita sutartimi. Plenarine sesija pažymejo, kad iš preliminariosios sutarties kylancios prievoles dalykas yra asmens veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindine sutarti; tuo tarpu pagrindineje sutartyje prievoles dalykas yra veiksmai, kurie patys turi vertybes reikšme (pavyzdžiui, atlygintinu profesionaliu paslaugu teikimas), arba veiksmai, kuriais tam tikra vertybe perduodama kitai šaliai (parduodama, mainoma ir pan.). Taigi preliminariosios sutarties atveju nera prievoles objekto kaip turtines vertybes, del kurios šalys sudaro pagrindine sutarti. Tokia sutartimi ne viena šalis neigyja turtines naudos, kas yra budinga pagrindinems sutartims. Nustacius, kad šalys susitarimu sieke tik susitarti del tam tikros sutarties sudarymo ateityje, nera pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindines sutarties ir reikalauti ivykdyti ja natura. Plenarine sesija taip pat pasisake del piniginiu mokejimu pagal preliminariaja sutarti reikšmes; nutarime ji pažymejo, kad preliminariaja sutartimi nesukuriama pinigine prievole, t.y. tokia prievole, kurioje pinigai atlieka mokejimo – atsiskaitymo funkcija; susitarimas del pinigu perdavimo kitai šaliai bus už preliminariosios sutarties ribu CK 6.165 straipsnio 1 dalyje pateikiama siauraja jos sampratos reikšme, taciau nereikš prieštaravimo teises normose nustatytiems imperatyvams, iskaitant ir CK 6.165 straipsnio 1 dali. Plenarines sesijos nutarime aptarta, kokia reikšme gali tureti pinigu perdavimas pagal preliminariaja sutarti ir kokias funkcijas (ne mokejimo ir atsiskaitymo) gali atlikti.

39Išnagrinejus šia civiline byla nustatyta, kad 2004 m. rugpjucio 12 d. šalims sudarant preliminariaja busimo gyvenamo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti, ja keiciant 2004 m. rugsejo 28 d. susitarimu ginco gyvenamasis namas buvo iš esmes pastatytas tokios bukles, kokia aptarta sutarties priede Nr.1 ir atsakovai po šiu susitarimu jokiu kitu statybos darbu nevykde ir neprivalejo vykdyti. Tuojau po preliminariosios sutarties sudarymo, 2004 m. spalio 12 d. raštu (1 t. b.l.17) SR UAB „Alsa“, kurios direktoriumi yra ir žemes sklypo savininkas A. P. leido ieškovui A. L. toliau vykdyti gyvenamojo namo, aptarto preliminariojoje sutartyje statybos ir remonto darbus. Šis raštas patvirtina, kad atsakovai sutarties sudarymo metu perdave ieškovui preliminariojoje sutartyje aptartos bukles (baigtumo) gyvenamaji nama, kuri privalu perduoti su žemes sklypu, ir leido isirengti nama ieškovo lešomis ir nuožiura.

40Teismo nuomone, vienintele kliutis iš karto iforminti gyvenamo namo ir žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti buvo tai, kad atsakovai kaip statytojai, elgesi neprofesionaliai - nebuvo pasirupine leidimu statybai bei išsprende parduodamo žemes sklypo atidalinimo klausimo. Velesnis atsakovu vengimas sudaryti pagrindine pirkimo – pardavimo sutarti tegali buti paaiškinamas nekilnojamojo turto kainu kilimu bei preliminariojoje sutartyje nurodyto termino sudaryti pagrindine sutarti pasibaigimu. Tai patvirtina ir atsakovu raštas ieškovui del sutarties kainos pakeitimo (1 t.b.l.121). Taigi, ieškovas šioje byloje pripažistamas vartotoju, prisijungusiu prie atsakovu pasiulytos sutarties ir nukentejusia prievolinio teisinio santykio šalimi.

41Prievoles šalys privalo elgtis sažiningai, protingai ir teisingai tiek prievoles atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (CK 6.4 straipsnis). Teisingumas, protingumas, sažiningumas yra teises principai, budingi tiek visai civilinei teisei, tiek konkretiems jos institutams (CK 1.5, 6.38, 6.200 straipsniai); jie galioja be išlygu visais prievoliniu santykiu raidos etapais, gali kisti nebent ju turinys. Prievoles vykdymas yra prievoles šaliu tikslu igyvendinimas. Sažiningumo prievoliniuose santykiuose reikalavimas reiškia pareiga vykdant prievole buti pakankamai apdairiam ir rupestingam, kad butu pasiektas tikslas – prievole tinkamai ivykdyta. Nurodytu universaliuju civilines teises principu turinys gali priklausyti ir nuo prievoles rušies; pavyzdžiui, prievolems, atsirandancioms iš vartojimo sutarciu, keliami didesni sažiningumo ir teisingumo reikalavimai (CK 6.188 straipsnis). Byloje nustatyta, kad atsakovai pažeide teisine pareiga elgtis prievoliniuose santykiuose sažiningai. Vykdydami savo profesine veikla ir prisiimdami prievole pastatyti, iš dalies irengti ir parduoti ieškovui gyvenamaji nama, jie turejo žinoti busto statyba reglamentuojanciu teises aktu reikalavimus ir ju paisyti. Atsakovai pastate gyvenamaji nama, kuris neatitiko teises aktu reikalavimu del statybos leidimo nebuvimo; del to negalejo buti sudaryta preliminariojoje sutartyje nurodytos gyvenamojo namo pirkimo –pardavimo sutartis. Žemes sklypas nebuvo atidalintas, todel jis negalejo buti pagrindines pirkimo – pardavimo sutarties objektu.

42Teismas šioje byloje pripažista, kad del atsakovu kaltes buvo pažeistas ieškovo teisetu lukesciu principas, suvaržytos ieškovo teises, todel ieškovo teises turi buti ginamos. Teismas pripažista, kad nebutu protinga pateisinti atsakovu atsisakymo sudaryti pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti vien del tos priežasties, kad leidimas ieškovui perduoto gyvenamojo namo statybai ir pastato pripažinimas tinkamu naudoti buvo gauti jau pasibaigus preliminariojoje sutartyje nustatytam terminui sudaryti pagrindine pirkimo – pardavimo sutarti.

43Preliminariosios sutarties specifine rušis yra CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji busimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo – pardavimo sutartis. Teisiškai vertinant šaliu santykius, susidariusius del preliminariosios sutarties neivykdymo, svarbu yra tai, kad atsakovams tai – profesines veiklos vykdymas; atsakovai del savo patirties, ekonomines padeties yra akivaizdžiai stipresne prievoles šalis. Be to, CK 6.401 straipsnyje reglamentuojami busimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo – pardavimo santykiai pagal subjektine sudeti ir tiksla, kurio siekiama, yra artimi iš vartojimo sutarciu atsiradusiems santykiams. Prievolems, kylancioms iš tokiu santykiu, keliami didesni sažiningumo ir teisingumo reikalavimai, o tam tikros abejones aiškinamos ekonomiškai silpnesnes šalies naudai (CK 6.188 straipsnis, 6.193 straipsnio 4 dalis).

44Antra vertus, šioje byloje yra nustatyta, kad ginco gyvenamasis namas ir žemes sklypas faktiškai buvo perduoti naudotis ieškovui nuo pat preliminariosios sutarties sudarymo 2004 m. Byloje esancios fotonuotraukos patvirtina, kad ieškovas jam perduota gyvenamaji nama isirenge savo lešomis ir jame faktiškai gyvena nuo 2004 m. rudens. Atsakovu valia perduoti ieškovui gyvenamaji nama su žemes sklypu taip pat patvirtina ir ta aplinkybe, kad atsakovai iki pat 2007 m. vasario 23 d. priešieškinio pateikimo šioje byloje ieškovui perduota nuosavybe nesidomejo, name gyvenanciu atsakovu pagal priešieškini nepažinojo. Tai rodo, kad patys atsakovai iki priešieškinio šioje byloje pareiškimo nelaike saves gyvenamojo namo ir žemes sklypo savininkais, nesirupino savo turtu.

45Taigi, iš byloje surinktu irodymu darytina išvada, kad atsakovai UAB „Alsa“ ir A. P., kurie užsiima gyvenamuju namu statyba ir pardavimu, 2004 m. rugpjucio 12 d. sudare su vartotoju A. L. sutarti del gyvenamojo namo ir žemes sklypo pardavimo ir perdave ši turta A. L. bei leide ieškovui atlikti pilna namo vidaus apdaila sieke iš esmes pabloginti ieškovo padeti pateikdami ieškovui pasirašyti 2004 m. rugsejo 28 d. susitarima, pagal kuri ieškovas dar neiformines pirkimo – pardavimo sutarties buvo priverstas sumoketi atsakovams dar 180 000 Lt. Neiforminus tarp šaliu sudarytos gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarties iki šaliu nustatyto termino - 2004 m. lapkricio 30 d., šaliu sutartiniai santykiai nenutruko. Tokia išvada darytina iš 2006 m. birželio 20 d. atsakovu rašto ieškovui del preliminarios busimo gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimo, kuriuo atsakovai iš esmes sieke primesti nauja, didesne parduodamo turto kaina. Turtas per visa ši laikotarpi buvo perduotas ieškovui, kuris kartu su šeima isirenge ir apsigyveno jam perduotame gyvenamajame name, naudojosi žemes sklypu.

46Taigi, atsakovai isipareigoje parduoti ieškovui gyvenamaji nama su žemes sklypu ir perdave ieškovui ši turta valdyti, nepagristai atsisako iforminti pirkimo – pardavimo sutarti už šaliu sutarta kaina, todel tokie veiksmai pažeidžia atsakovo teisetus lukescius

47Del išdestytu argumentu, remiantis CK 1.5 straipsnyje itvirtintais teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, teismas konstatuoja, kad ieškovo pasirinktas jo teisiu gynimo budas neprieštarauja CK 1.138 straipsniui ir nepažeidžia už prievoles neivykdyma atsakingu atsakovu teisiu, todel ieškinys tenkinamas visiškai.

48Patenkinus ieškovo A. L. ieškini, nera pagrindo tenkinti priešieškinio, todel priešieškinis netenkinamas.

49Patenkinus ieškini, iš atsakovu ieškovui priteisiamas visos jo sumoketas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.)., o taip pat išlaidos advokates pagalbai apmoketi bei išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu i valstybe pajamas (CPK 92 str.).

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. 1 d., 6.158 str., 6.305 str. 1 d., 6.309 str. 1 d., CPK 92 - 93 str., 176 – 185 str., 269 - 270 str.,

Nutarė

51ieškovo A. L. ieškini atsakovams UAB „Alsa“ ir A. P. tenkinti visiškai.

52Patvirtinti, kad ieškovas A. L. su atsakovais UAB „Alsa“ ir A. P. sudare pirkimo – pardavimo sutarti pagal kuria:

53atsakovas A. P., a.k. ( - ) už 160 000 Lt pardave ieškovui A. L. nekilnojamaji daikta – 0.1004 ha žemes sklypa (unikalus Nr. ( - )), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) kadastrine vietoveje, kuris yra adresu Vilniaus rajono savivaldybe, ( - ) kaimas;

54atsakovas UAB „Alsa“, i.k. 2064046 už 210 000 Lt pardave ieškovui A. L. 154.56 m2 bendro ploto gyvenamaji nama, unikalus Nr. ( - ), pažymejimas plane 1A1/ž(p), esanti ( - ), ( - ) kaime, ( - ) seniunijoje, Vilniaus rajono savivaldybeje.

55Priteisti iš A. L. atsakovui A. P. 70 000 Lt nesumoketa žemes sklypo kainos dali, o atsakovui UAB „Alsa“ – 110 000 Lt nesumoketa gyvenamojo namo kainos dali.

56Atsakovu A. P. ir Uždarosios akcines bendroves „Alsa“ priešieškini A. L., D. L., M. L. bei G. L. del iškeldinimo iš gyvenamojo namo bei žemes sklypo atmesti.

57Priteisti iš A. P. ir Uždarosios akcines bendroves „Alsa“ po 3750 Lt žyminio mokescio ir po 1500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi A. L..

58Priteisti iš A. P. ir Uždarosios akcines bendroves „Alsa“ po 132 Lt 52 ct išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei.

59Sprendimui isiteisejus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsejo 13 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones.

60Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Marijonas Greicius, sekretoriaujant Ritai... 2. Teismas, išnagrinejes byla,... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu prašydamas patvirtinti nekilnojamuju... 5. Ieškovas nurode, kad 2004 metu rugpjucio 12 d. jis su atsakovais UAB... 6. Ieškovas pažymi, kad 0,1004 ha ploto žemes sklypas, del kurio pirkimo –... 7. Tuo tarpu, gyvenamasis namas, del kurio pirkimo - pardavimo ieškovas susitare... 8. 2004 metu rugsejo 28 d. ieškovas A. L. su UAB „Alsa“... 9. Pagal preliminariaja sutarti bei susitarima ieškovas, 2004 metu rugpjucio 12... 10. Ieškovas pažymi ir tai, jog šios žemes sklypo savininkas 11. Ieškovas ne viena karta, tiek iki sueinant susitarime nustatytam pagrindines... 12. LR CK 6.309 str. 1 dalyje nurodyta, jog laikoma, kad isipareigojimas parduoti... 13. Taigi, susikloscius tokioms aplinkybems kai nekilnojamuju daiktu pardavejai... 14. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko ir pareiške priešieškini 15. Atsakovai nurode, kad ieškovas ir atsakovai A. P. ir UAB... 16. Atsakovu manymu, ieškovas nepagristai teigia, esa po to, kai daikto pardavejas... 17. Atsakovu nuomone, nei sudarant preliminariaja sutarti, nei jos 2004 m. rugsejo... 18. Pagal CK 6.401 str. 1 d. nustatyta, kad pirkejas fizinis asmuo gali sudaryti... 19. Preliminarioji sutartis yra taip vadinama mišrioji sutartis, kadangi ji buvo... 20. Atsakovai nurodo, kad iki 2004 m. lapkricio 30 d. pagrindine gyvenamojo namo ir... 21. Preliminariojoje sutartyje buvo tariamasi del busimo nekilnojamuju daiktu... 22. Atsakovai taip pat pabrežia, kad šalys preliminariaja sutarti sudare 2004 m.... 23. Atsakovai taip pat nurodo, kad netenkinus ieškinio, pagal CK 4.93 str. 2 d. 1... 24. Ieškinys tenkintinas visiškai, o priešieškinis atmestinas. ... 25. Išnagrinejus byla nustatyta, kad Statybos ir remonto uždaroji akcine bendrove... 26. Šios sutarties priede Nr. 1 (1 t. b.l. 13-15) šalys iš esmes sutare del... 27. Ieškovas A. L. paaiškino, tai patvirtino ir tretieji... 28. Šiu aplinkybiu atsakovai nepaneige, nes teismo reikalavimu nepateike statybos... 29. Tai, kad ieškovui A. L. iš esmes buvo parduotas ir... 30. Tuojau po preliminariosios sutarties sudarymo, 2004 m. spalio 12 d. raštu (1... 31. Tiek ieškovas A. L., tiek tretysis asmuo 32. Iš 2004 m. rugpjucio 12 d. preliminariosios busimo gyvenamojo namo ir žemes... 33. Taigi, iš byloje surinktu irodymu matyti, kad ieškovas 34. Pagrindine gyvenamojo namo ir žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutartis... 35. Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad ieškovas 36. 2004 metu rugpjucio 12 d. preliminariaja busimo gyvenamojo namo ir žemes... 37. Nagrinejant byla nustatyta, kad ginco dalyku esantis žemes sklypas buvo... 38. CK 6.165 straipsnyje nuostata, kad preliminarioji sutartis yra šaliu... 39. Išnagrinejus šia civiline byla nustatyta, kad 2004 m. rugpjucio 12 d. šalims... 40. Teismo nuomone, vienintele kliutis iš karto iforminti gyvenamo namo ir žemes... 41. Prievoles šalys privalo elgtis sažiningai, protingai ir teisingai tiek... 42. Teismas šioje byloje pripažista, kad del atsakovu kaltes buvo pažeistas... 43. Preliminariosios sutarties specifine rušis yra CK 6.401 straipsnyje... 44. Antra vertus, šioje byloje yra nustatyta, kad ginco gyvenamasis namas ir... 45. Taigi, iš byloje surinktu irodymu darytina išvada, kad atsakovai UAB... 46. Taigi, atsakovai isipareigoje parduoti ieškovui gyvenamaji nama su žemes... 47. Del išdestytu argumentu, remiantis CK 1.5 straipsnyje itvirtintais teisingumo,... 48. Patenkinus ieškovo A. L. ieškini, nera pagrindo tenkinti... 49. Patenkinus ieškini, iš atsakovu ieškovui priteisiamas visos jo sumoketas... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. 1 d., 6.158 str.,... 51. ieškovo A. L. ieškini atsakovams UAB „Alsa“ ir 52. Patvirtinti, kad ieškovas A. L. su atsakovais UAB... 53. atsakovas A. P., a.k. ( - ) už 160... 54. atsakovas UAB „Alsa“, i.k. 2064046 už 210 000 Lt pardave ieškovui 55. Priteisti iš A. L. atsakovui A. P.... 56. Atsakovu A. P. ir Uždarosios akcines bendroves „Alsa“... 57. Priteisti iš A. P. ir Uždarosios akcines bendroves... 58. Priteisti iš A. P. ir Uždarosios akcines bendroves... 59. Sprendimui isiteisejus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsejo 13... 60. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo gali buti skundžiamas Lietuvos...