Byla 2-7868-965/2015
Dėl vaiko nuolatinio rūpintojo paskyrimo ir rūpybos vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vaidilutei Stalmokienei, suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei Reginai Milašienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, E. G. B. dėl vaiko nuolatinio rūpintojo paskyrimo ir rūpybos vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atleisti E. G. B. iš A. I., gim. ( - ), globėjos pareigų; paskirti A. I. rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, esančius Taikos pr. 68, Klaipėdoje; nustatyti A. I. gyvenamąją vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, Taikos pr. 68, Klaipėdoje. Nurodo, jog mirus A. I. mamai nuo ( - ) jo globėja yra paskirta močiutė E. G. B.. Globėja su anūku, sugyventiniu ir sūnumi, turinčiu proto negalią, gyvena bendrabučio tipo bute, ( - ). Apsilankius šioje gyvenamojoje vietoje, nustatyta, kad joje trūksta elementarios švaros ir tvarkos, tvyro rūkalų, alkoholio bei šlapimo kvapas, nelabai aišku, kur vaikas miega, to paaiškinti normaliai negalėjo ir globėja. Vaikas lanko Klaipėdos „( - )“ pagrindinę mokyklą, 6 B klasę, tačiau neturi motyvacijos mokytis, be priežasties praleidžia daug pamokų, mokymosi vidurkis 4 balai. Jo globėja nesidomi vaiko mokymosi rezultatais, ugdymu, nesilanko mokykloje. Berniukas linkęs daryti teisei priešingas veikas, Klaipėdos miesto 1 PK yra pateiktas ( - ) namo bendrijos „Šviesa“ pirmininko pareiškimas dėl A. I. ir jo draugų sugadintų laiptinės laiptų. Globėja į tai nereaguoja, sakė, padengsianti nuostolius. 2015-01-21 gautas pranešimas, jog A. I. pristatytas į 1 PK, nes uostė aerozolį ir buvo apsvaigęs. Globotinis vis dar registruotas Gargždų sveikatos priežiūros centre, VšĮ Vėžaičių ambulatorijoje, globėja jo neperregistravo, nors buvo įpareigota tą padaryti, todėl vaikas negali apsilankyti pas šeimos gydytoją, gauti medicininės pažymos, kad galėtų lankyti futbolo treniruotes. 2015-01-30 globėja namuose rasta neblaivi, paaiškino, jog nemato nieko blogo, kad išgėrė truputį alkoholio, vaikas ir ne tokių išgertuvių yra matęs. Dėl nepriežiūros ir globėjos girtavimo A. I. 2015-02-03 paimtas iš globėjos šeimos ir apgyvendintas BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centre, Debreceno g. 48, Klaipėda. Kitų kandidatų tapti vaiko globėjais nėra.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad vaikas neturi jokio režimo, iš namų išeina kur nori ir kada nori, grįžta taip pat. Močiutė tuo nesidomi, jo nekontroliuoja, girtauja kartu su sugyventiniu ir sūnumi, namuose lankosi pašaliniai asmenys. Mano, kad Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ berniukui bus užtikrintos geros gyvenimo sąlygos.

4Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad jų globos namuose A. I. gyvena nuo 2015-02-08, sudarė galimybes pradžioje jam gyventi vienam, kadangi yra uždaro būdo. Vaikas yra apleistas, jį traukia aplinka, iš kurios jis atėjo, dėl laisvės. Apsilankius jo namuose, rado močiutę neblaivią. Vaikas išreiškė norą gyventi pas močiutę, prasitarė, kad dėl to, jog močiutė jo nekontroliuoja, leidžia elgtis taip, kaip jis nori. A. I. atvykus gyventi į jų globos namus, jam būtų sudarytos tinkamos gyvenimo ir mokymosi sąlygos. Susitarė su juo, kad nebeuostys klijų, lankys futbolo treniruotes. Nurodė, kad A. I. po pamokų užeina pas močiutę, ji jo neišvaro, vieną kartą močiutė buvo užėjusi į globos namus.

5Suinteresuotas asmuo E. G. B. atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį buvo informuota tinkamai, todėl byla nagrinėjama jai nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų bei rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad A. I. motina L. I. yra mirusi (b.l. 32, 36). Duomenų apie vaiko tėvą nėra (b.l. 32). Po motinos mirties nuo 2014-06-10 A. I. laikina globėja paskirta jo močiutė E. G. B., vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su ja (b.l. 34).

8Vaikų globos tikslas – užtikrinti vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 str. 1 d.). Vaiko globos (rūpybos) uždaviniai: paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir teisėtus interesus, sudarytų vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (CK 3.248 str. 2 d.). Jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintojo teisių ir teisėtų interesų, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tkslais, jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų (CK 3.246 str. 3 d.).

9Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-09-30 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akte konstatuota, jog apsilankius A. I. gyvenamojoje vietoje, jo globėja buvo neblaivi, bute matėsi išgertuvių pėdsakai, padaryta išvada, jog vaikui reikalinga ieškoti kito globėjo (b.l. 11-12). 2014-12-02 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akte dar kartą patikrinus vaiko gyvenimo aplinką, nustatyta, jog situacija nepakitusi, E. G. B. negali būti skiriama A. I. nuolatine globėja (b.l. 17-19). 2015-02-02 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimu A. I. nuo 2015-02-03 apgyvendintas BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centre, kadangi jo globėja toliau girtauja, vedasi į namus pašalinius asmenis, nesugeba tinkamai prižiūrėti A. ir užtikrinti jam tinkamų buitinių/moralinių sąlygų (b.l. 20-21). Iš Klaipėdos ( - ) pagrindinės mokyklos, kurioje mokosi A. I., pateiktos informacijos matyti, jog močiutė į susirinkimus nevaikšto, neskambina ir nesidomi vaiko mokymosi pasiekimais (b.l. 22). Nuo 2015-02-18 A. I. apgyvendintas Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, medicininis pažymėjimas patvirtina, kad vaikas gali gyventi globos namuose (b.l. 24, 27). Kaip teismo posėdžio metu paaiškino Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė, vaiko močiutė tik vieną kartą buvo atvykusi aplankyti globotinio. Klaipėdos AVPK Klaipėdos m. 1 PK duomenimis, A. I. buvo sulaikytas besisvaiginantis aerozoliu (b.l. 29).

10Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog E. G. B. netinkamai vykdo savo kaip globėjos pareigas nepilnamečio globotinio atžvilgiu, absoliučiai neįgyvendina įstatyme numatytų vaiko globos uždavinių, todėl tolimesnis A. I. gyvenimas močiutės namuose neužtikrintų vaiko teisės į tinkamas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą bei išsivystymą. Nors A. I. savo paaiškinime nurodė, jog norėtų gyventi su močiute, tačiau teismo posėdžio metu paaiškinimus davusi Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė nurodė, kad tokios pozicijos vaikas laikosi dėl močiutės namuose jam suteikiamos laisvės, vaikas prasitarė, kad ten jo niekas nekontroliuoja, nesidomi, ką jis veikia.

11Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog yra pagrįstas pagrindas keisti nepilnamečio vaiko A. I. globėją ir jo gyvenamąją vietą, todėl E. G. B. atleistina iš A. I. globėjos pareigų (CK 3.246 str. 3 d.). Kadangi daugiau giminaičių ir artimųjų, norinčių bei galinčių globoti ir rūpintis A. I., nėra, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas vaiko globėju paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ geriausiai atitiks nepilnamečio vaiko interesus, A. I. globos vieta nustatytina Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ (CK 3.248 str., 3.249 str., 3.251 str. 1 d., 3.252 str. 1 d. 2 p., 3.256 str., 3.257 str. 1 p., 3.261 str., 3.263 str., 3.264 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 494 str., 496 str., 502 str., 504 str., teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14atleisti E. G. B. a.k. ( - ) nuo A. I. a.k. ( - ) globėjos pareigų.

15Skirti A. I. a.k. ( - ) globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, į.k. 190979738.

16Nustatyti A. I. a.k. ( - ) globos vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, į.k. 190979738, adresu Taikos pr. 68, Klaipėda.

17Nutartį vykdyti skubiai. Atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai