Byla 2-32650-155/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovui UAB „B. S.“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 6889,93 Lt skolos atlyginimo, 1223,51 Lt delspinigių, 461,22 Lt kompensuojamųjų palūkanų, 7,51 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2010-02-08 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10/02/08, kurios pagrindu atsakovui buvo išnuomotos patalpos (apie 70 kv.m.), esančios ( - ), ir atsakovas įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovui nuomos, komunalinius mokesčius. Ieškovas atsakovui pateikė už šių patalpų nuomą PVM sąskaitas-faktūras nuo 2012-12-28 iki 2013-06-03 6889,93 Lt sumai, kurių atsakovas iki šiol neapmokėjo. Už prievolės nevykdymą ieškovas dar paskaičiavo 1223,51 Lt delspinigių, ir 461,22 Lt kompensacinio pobūdžio palūkanų, prašo teismo ieškinį tenkinti.

4Atsakovui apie ieškinio priėmimą teisme pranešta 2013-08-30 d. viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis). Pranešime išaiškinta atsakovo pareiga pateikti atsiliepimą į ieškinį bei atsiliepimo nepateikimo pasekmės, nustatytas keturiolikos dienų terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.)

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-02-08 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10/02/08, kurios pagrindu atsakovui buvo išnuomotos patalpos (70 kv.m.), esančios ( - ). Taip pat nuomotojas (( - )) įsipareigojo suteikti nuomininkui (atsakovui UAB „B. S.“) sutartyse nurodytas minėtas patalpas laikinai atlygintinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo atlyginti už tai nuomotojui sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 6.1 punkte numatyta, kad nuomininkas moka kas mėnesį nuomos mokestį, kurio dydis yra 1050 lt, papildomai sumokant šiai sumai privalomą mokėti į biudžetą nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestį, jeigu jį nuomininkui privalu mokėti. Bylos duomenimis ieškovas atsakovui pateikė 2012-12-28 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 14528 – 237,06 Lt sumai, 2012-12-28 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 14513 – 336,10 Lt sumai, 2013-02-14 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 14980 – 448,56 Lt sumai, 2013-02-14 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 15029 – 211,23 Lt sumai, 2013-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 15251 – 91,59 Lt sumai, 2013-03-01 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 15419 – 1050,00 Lt sumai, 2013-03-05 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 15543 – 270,37 Lt sumai, 2013-03-20 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 15729 – 278,95 Lt sumai, 2013-03-22 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 15821 – 91,59 Lt sumai, 2013-04-02 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 16004 – 1050 Lt sumai, 2013-04-04 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 16150 – 249,19 Lt sumai, 2013-04-22 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 16358 – 326,80 Lt sumai, 2013-04-23 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 16414 – 91,59 Lt sumai, 2013-05-02 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 16613 – 1050,00 Lt sumai, 2013-05-22 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 16998 – 91,59 Lt sumai, 2013-06-03 PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 17158 – 1015,00 Lt sumai, iš viso 6889,93 Lt sumai. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu ir apmokėjo šias PVM sąskaitas-faktūras (CPK 178 str.).

7Pagal civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). CK 6.200 str. numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal CK 6.487 str. 1 d. bei 6.530 str. 1 d. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad yra įvykdęs prievolę atsiskaityti su ieškovu (CPK 178 str.), neginčijo Negyvenamųjų patalpų nuomos 2010-02-08 d. sutarties Nr. 10/02/08, todėl darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti pagal PVM sąskaitas-faktūras neapmokėtą 6889,93 Lt įsiskolinimą už nuomą ir komunalines paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.487 str. 1 d., 6.530 str. 1 d.).

8Šalys Negyvenamųjų patalpų nuomos 2010-02-08 d. sutarties Nr. 10/02/08 10.3 punktu susitarė, kad jei nuomininkas (atsakovas) laiku nesumoka pagal sutartį priklausančių mokėti sumų, jis už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną nuomotojui (ieškovui) moka 0,04 procentų laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius. Iš ieškovo pateiktos delspinigių paskaičiavimo pažymos matyti, kad iš viso delspinigiai sudaro 1223,51 Lt sumą. Kadangi atsakovas su ieškovu neatsiskaitė sutartyse nustatytais terminais ir tvarka, ieškovui iš jo priteistina 1223,51 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.256 str.).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 461,22 Lt palūkanų už laiku nesumokėtą nuomos mokestį, kaip kompensaciją už patirtus nuostolius. Ši reikalavimo dalis atmestina dėl žemiau išdėstytų priežasčių.

10Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka už naudojimąsi svetimais pinigais, ir kaip kompensacija už kreditoriaus praradimus, kai laiku nevykdoma piniginė prievolė, t.y. už minimalius kreditoriaus nuostolius, kurių atsiradimą kreditoriui šalys preziumuoja. CK 6.210 str. numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių. Kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Šiuo atveju nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas (CK 6.258 str. 2 d.); (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Pagal CK 6.73 str. 1 d., kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Netesybų įskaitymo esmė ta, jog kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

11Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius buvo patenkintas ir jų suma apima palūkanas, ieškovas patirtų nuostolių dydžio neįrodinėjo. Iš byloje esančių skolos paskaičiavimo lentelės matyti, kad prašomos priteisti palūkanos bei delspinigiai yra apskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkas neturi prievolės už tą patį laikotarpį kartu mokėti sutartyje numatytus delspinigius ir įstatyme įtvirtintas kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas, kadangi netesybų principą įgyvendina šalių sutarti delspinigiai, priešingu atveju skolininkui būtų pritaikyta dvigubos atsakomybės forma (LAT 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-830/2003). Siekiant nustatyti, ar ieškovo reikalavimo dėl 461,22 Lt palūkanų tenkinimas pažeistų atsakovo teises, svarbu išsiaiškinti minėtų palūkanų paskirtį. Nustatyta, kad šalys sutartimi susitarė dėl konkrečių delspinigių dydžio, tačiau byloje nėra duomenų, kad būtų susitarusios dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų mokėjimo. Vadinasi, 461,22 Lt sumos palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, t.y. atlieka netesybų funkciją. Tokiu atveju, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimo dėl delspinigių ir 461,22 Lt palūkanų iš atsakovo priteisimo tenkinimas įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų atsakovo teisėtus interesus.

12Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, darytina išvada, kad atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui būtent delspinigius, o ne palūkanas, todėl, teismui tenkinant ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, reikalavimas priteisti 461,22 Lt kompensacinių palūkanų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

13Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. bei 3 str. 4 d. numatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo konkrečiu atveju, šios civilinės bylos iškėlimo dieną galiojo paskutinė 2012 metų antrojo pusmečio eigoje, t.y. 2012-12-31 d., paskelbta 0,51 proc. VILIBOR palūkanų norma, kurią padidinus 7 procentiniais punktais, palūkanos sudaro 7,51 proc., todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 7,51 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos - 2013-08-02 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 257 Lt žyminio mokesčio, mažintinos patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 92 proc. ieškinio reikalavimų), todėl iš atsakovo priteistina 236,44 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

15Valstybė patyrė 8,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR finansų ministro įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011-11-11) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 8,17 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš atsakovo.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 str. teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo UAB „B. S.“, juridinio asmens kodas 3( - ), buv. ( - ), ieškovui ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), buv. ( - ), 6889,93 lt (šešis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 93 ct) skolos, 1223,51 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt tris litus ir 51 ct) delspinigių, 7,51 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013-08-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 236,44 Lt (du šimtus trisdešimt šešis litus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Atmesti kitą ieškinio dalį.

20Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškovas nurodo, kad 2010-02-08 d. ieškovas ir atsakovas sudarė... 4. Atsakovui apie ieškinio priėmimą teisme pranešta 2013-08-30 d. viešo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-02-08 d. sudarė... 7. Pagal civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo... 8. Šalys Negyvenamųjų patalpų nuomos 2010-02-08 d. sutarties Nr. 10/02/08 10.3... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 461,22 Lt palūkanų už... 10. Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas... 11. Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius buvo patenkintas ir jų suma apima... 12. Kadangi šalys yra susitarusios dėl konkretaus delspinigių dydžio, darytina... 13. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str.... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistinos... 15. Valstybė patyrė 8,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 str.... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „B. S.“, juridinio asmens kodas 3( - ), buv. ( -... 19. Atmesti kitą ieškinio dalį.... 20. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...