Byla eB2-3646-553/2016
Dėl BUAB „Saganas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „G4S Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Plius“, AB „TEO LT“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo kreditoriaus MB „Aurilina“ pareiškimą atsakovams BUAB „Saganas“ ir P. P. dėl BUAB „Saganas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „G4S Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Plius“, AB „TEO LT“.

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2015-06-19 nutartimi UAB „Saganas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratorė paskirta Violeta Laimienė. Nutartis įsiteisėjo 2015-06-30. Vilniaus apygardos teismo 2015-09-16 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris tikslintas 2016-01-20 nutartimi. 2015-09-22 nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2015-11-13 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Kreditorius MB „Aurilina“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo pripažinti BUAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu. Nurodė, kad atsakovas UAB „Saganas“ 2014-05-20 pardavė kreditoriui neveikiantį, faktiškai negalimą eksploatuoti ir nepataisomą transporto priemonę už 108 174,00 Lt, kuri buvo iš karto sumokėta UAB „Saganas“. Kreditorius 2014-05-30 rašytine pretenzija kreipėsi į UAB „Saganas“ reikalaujant grąžinti pinigus, tačiau į pretenzijas neatsakė. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-02-26 sprendimu priteisė iš atsakovo UAB „Saganas“ kreditoriaus naudai 23 529,35 EUR nuostolių atlyginimo, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Sprendimas yra įsiteisėjęs. UAB „Saganas“ ne tik nepadengė šių nuostolių, tačiau ir neturi jokio turto, iš kurio būtų galimas išieškojimas. Po kreditoriaus pretenzijos iš UAB „Saganas“ buvo atleisti visi darbuotojai, t.y. nuo 2014-06-21 įmonėje nedirbo nei vienas darbuotojas, įmonė pradėjo neatsiskaitinėti su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, Valstybine mokesčių inspekcija, iš internetinio tinklalapio, kuriame buvo talpinami įmonės skelbimai dėl automobilių pardavimo pašalino visus skelbimus. Kreditoriaus manymu UAB „Saganas“ prie bankroto buvo privestas tyčia, akcininkui ir vadovui P. P. organizuojant bendrovės veiklą taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į UAB „SAGANAS“ turtą būtų apribotos arba panaikintos, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto, nors anksčiau tokio turto turėjo.

4Atsakovas P. P. atsiliepimu į pareiškimą prašo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad UAB „Saganas“ faktiškai veikė kaip transporto priemonės įsigijimo tarpininkas pareiškėjo atžvilgiu ir tai pagrindžia transporto priemonės įsigijimo faktinės aplinkybės. UAB „Saganas“ buvo pateiktas kreditoriaus žodinis pageidavimas surasti konkrečios techninės charakteristikos transporto priemonę su tikslu ją įsigyti. UAB „Saganas“ elektroniniu paštu kreditoriui pateikė informaciją apie surastą automobilį ir pačią skelbimo internetinę nuorodą. Pažymi, kad su transporto priemonės pardavėju – Vokietijos bendrove „Top Truck Contact GmbH“ nėra susijęs. Kreditoriui susidomėjus rastos transporto priemonės įsigijimu, iš UAB „Saganas“ elektroniniu paštu kreditorius gavo defektų fotonuotraukas. Kreditorius įvertinęs transporto priemonės defektus, nepaisant net labai didelės pirkinio vertės, priėmė sprendimą įsigyti transporto priemonę, nors žinojo, kad UAB „Saganas“ nebūdamas pirminiu transporto priemonės pardavėju, jokių įsipareigojimų dėl transporto priemonės techninės būklės negalėjo prisiimti. Kreditorius pageidavo įsigijimo procedūrą atlikti būtent per UAB „Saganas“, todėl visų pirma UAB „Saganas“ teko transporto priemonę įsigyti iš pardavėjo, o tik tuomet ją perleisti pareiškėjui. 2014-05-21 kreditoriui informavus UAB „Saganas“ apie pastebėtus defektus, UAB „Saganas“ 2014-05-23 kreipėsi į Vokietijoes įmonę. UAB „Saganas“ darbuotojai buvo atleisti p jų pareiškimų nutraukti darbo sutartis. Visi automobilių skelbimai buvo pašalinti dėl to, jog UAB „Saganas“ informavo visus klientus, kad bendrovei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ji faktiškai nebegalėjo vykdyti veiklos, todėl buvo netikslinga automobilių sandėliuoti bendrovės naudojamose patalpose. UAB „Saganas“ telefonų numeriai buvo užblokuoti ir išjungti telekomunikacijų bendrovės dėl neapmokėtų sąskaitų, todėl kreditorius negalėjo susisiekti su įmone, o ne įmonė pradėjo neatsiliepinėti į skambučius.

5Atsakovas UAB „Saganas“ atsiliepimu į pareiškimą prašo patenkinti pareiškimą ir pripažinti BUAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu ir priteisti iš atsakovo P. P. atsakovo BUAB „Saganas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad neginčija kreditoriaus nurodytų faktinių ir teisinių argumentų bei papildomai pateikia turimus dokumentus. Nuo įsteigimo dienos iki pat bankroto bylos iškėlimo bendrovė dirbo nuostolingai, taigi įmonė buvo valdoma taip, kad nebeliko jokio turto, kuris galėtų būti skirtas kreditorių reikalavimų patenkinimui. Tiek trumpalaikis, tiek ilgalaikis turtas buvo perleistas kitiems asmenims, o įmonė palikta su ženklia įsipareigojimų suma kreditoriams. 2014 m. birželio mėn. prieš atleidžiant visus darbuotojus įmonės vadovas P. P. iš įmonės kasos sau išsimokėjo 88 549,37 Lt sumą. Bendrovės vadovybė ir tuo pačiu akcininkas neužtikrino, kad prieš bankroto bylos iškėlimą būtų išsaugota maksimaliai turto, kuris galėtų būti nukreiptas visų kreditorių reikalavimų patenkinimui.

6Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kuriame prašo sprendimą dėl BUAB „Saganas“ bankroto pripažinimo tyčiniu priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad UAB „Saganas“ įsiskolinimas VSDF biudžetui susidarė nuo 2014 m. liepos mėn. ir siekė 485,74 EUR. Bendrovės darbuotojai atleisti 2014 m. 2 ketvirtį. Nuo 2014-07-23 bankams pateikti 2 mokėjimo nurodymai dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka įmokų įsiskolinimui iš UAB „Saganas“ išiekoti, tačiau mokėjimo nurodymai nebuvo įvykdyti. P. P. laikotarpiu nuo 2012-10-04 iki 2015-01-09 vadovavo UAB „Megain“. Bendrovėje nuo 2013 m. IV ketvirčio darbuotojų nėra, tikėtina, kad veikla nevyksta. Daugiau informacijos, galinčios turėti reikšmės tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimo tyčiniu trečiasis asmuo neturi.

7Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškimą prašo klausimą išspręsti teismo nuožiūra. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-01-20 nutartimi patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos finansinio reikalavimo perleidimą VĮ turto bankui, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nėra BUAB „Saganas“ kreditorius.

8Trečiasis asmuo AB „TEO LT“ atsiliepimu į pareiškimą prašo pareiškimo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad trečiasis asmuo neturi informacijos, galinčios turėti reikšmės tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimo tyčiniu.

9Buvusi įmonės buhalterė L. V. raštu teismą informavo, jog neturi jokios jai žinomos informacijos, galinčios turėti reikšmės tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimo tyčiniu. Visi UAB „Saganas“ apskaitos dokumentai ir registrai yra perduoti bankroto administratorei Violetai Laimienei.

10Prašymas pripažinti UAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu tenkinamas.

11Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) apibrėžia tyčinio bankroto sąvoką – tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 str. 12 d.). Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalį teismas, esant paminėtiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš numatytų ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje požymių, dėl kurio kilo bankrotas (ĮBĮ 20 str. 2 d.). Be to, įstatymas nustato tam tikrus atvejus, kai tyčinis bankrotas preziumuojamas (ĮBĮ 20 str. 3 d.). Taigi, ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalis nereikalauja, kad bankrotas tyčiniu gali būti pripažįstamas tik neabejotinai konstatavus šios normos 1-5 punktuose nurodytas aplinkybes. Teismui iš esmės būtina nustatyti tik vienos ar kelių iš šių aplinkybių požymius. Kita vertus, ir jų nustatymas savaime dar nėra pakankamas tyčinio bankroto konstatavimui – įstatymas reikalauja nustatyti požymius, dėl kurių kilo bankrotas, t.y. nurodyti požymiai sietini su jų ryšio įmonės bankrotinės būklės kilimui buvimu. Šiuo aspektu kasacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013, 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).

12Pažymėtina, kad įmonę prie tyčinio bankroto paprastai priveda tam tikra veiksmų (ar neveikimo) seka: įmonės vadovo blogai organizuotas darbas, blogas vadovavimas komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, žinomai nuostolingų sandorių sudarymas, sąmoningai vykdoma neteisinga investicijų politika, turto išvaistymas ar perleidimas kitiems asmenims, kai galėjo būti dengiamos įmonės skolos kreditoriams ir kt. Bankroto pripažinimui tyčiniu neužtenka tik nustatyti aplinkybes, kurios tik lingvistiškai atitiktų bent vieną iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose nustatytų požymių, nes, jau minėta, tai turi būti susieta su šių požymių reikšmingumu įmonės bankroto būsenos, kitaip tariant, nemokumo kilimui.

13Kreditorius MB „Aurilina“ savo prašymą pripažinti UAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu iš esmės grindžia tuo, jog atsakovas P. P. kaip UAB „Saganas“ valdymo organas nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu ir bendrovės veiklą organizavo taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į UAB „Saganas“ turtą būtų apribotos arba panaikintos, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto, nors anksčiau tokio turto turėjo. Taigi minėti pareiškėjo argumentai sudaro šiuo atveju nagrinėjamo ginčo dėl UAB „Saganas“ bankroto pripažinimo tyčiniu ribas. Šiuo atveju svarbu atsakyti į esminį klausimą, ar kreditoriaus pareiškime nurodyti argumentai sudaro pagrindą spręsti, jog UAB „Saganas“ nemokumo atsiradimo buvo siekiama tyčia arba bent sąmoningai nesąžiningomis priemonėmis bei tikslais kuriant prielaidas nemokumui kilti, t. y. ar valdymo organų įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas ir netinkamas įmonės veiklos organizavimas lėmė įmonės nemokumo būseną.

14Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.).

15Kreditorius MB „Aurilina“ teigia, jog atsakovas P. P. nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, todėl yra pagrindas pripažinti UAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu. Tačiau kreditorius pareiškime nenurodo, kokių įstatymuose ir įmonės steigimo dokumentuose nustatytų pareigų, susijusių su įmonės valdymu atsakovas P. P. nevykdė, taip pat nepateikia su tokiais savo teiginiais susijusių patikimų įrodymų. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendžia, jog kreditorius neįrodė, kad atsakovas P. P. nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jam nustatytų pareigų, susijusių su įmonės valdymu, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti UAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu įstatyme nustatytu pagrindu.

16Kreditorius prašymą dėl UAB „Saganas“ bankroto pripažinimo tyčiniu taip pat grindžia įstatymo nuostata, jog P. P. įmonės veiklą organizavo taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į UAB „Saganas“ turtą būtų apribotos arba panaikintos, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonės nebeturės pakankamai turto, nors anksčiau tokio turto turėjo. Kreditorius šią aplinkybę įrodinėja paaiškinimais, jog po kreditoriaus 2015-05-30 pretenzijos iš UAB „Saganas“ buvo atleisti visi darbuotojai, įmonė pradėjo neatsiskaitinėti su valstybės biudžetais, pradėjo neatsiliepti į kreditoriaus skambučius, ignoravo kreditorių pretenzijas, taip pat iš internetinio tinklalapio, kuriame buvo talpinami įmonės skelbimai dėl automobilių pardavimo pašalino visus skelbimus. Kreditorius taip pat atkreipia dėmesį, jog P. P. vadovauja ne vienai įmonei, kurios galimai vykdo analogišką veiklą po tuo pačiu prekės ženklu, tokiu būdu siekiama apgaule įgyti turtinės naudos, išvengiant bet kokios materialinės atsakomybės.

17Teismai, formuodami praktiką tyčinio bankroto bylose, yra išaiškinę, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004).

18Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Saganas“ Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2013-11-18. UAB „Saganas“ pagrindinė veikla – automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas. Iš 2013 m. balanso (laikotarpis 2013-11-18 – 2013-12-31) matyti, kad įmonė 2013 m. baigė su 1 817 Lt vertės ilgalaikiu turtu, 84 890 Lt vertės trumpalaikiu turtu, iš viso turto vertė sudarė 86 707 Lt, o įsipareigojimai sudarė 84 325 Lt. Įmonė 2013 m. baigė su 7 618 Lt dydžio nuostoliu. Iš 2014 m. balanso (laikotarpis 2014-01-01 – 2014-12-31) matyti, jog 2014 m. įmonė baigė su 1 817 Lt vertės ilgalaikiu turtu, 5 Lt trumpalaikiu turtu, iš viso turtas sudarė 1 822 Lt, o įsipareigojimai sudarė 29 512 Lt. Įmonė 2014 m. baigė su 31 889 Lt dydžio nuostoliu. 2015 m. balanse (laikotarpis 2015-01-01 – 2015-04-30) ilgalaikis turtas sudaro 0 EUR, trumpalaikis 1 EUR, įsipareigojimai 8 547 EUR ir 16 081 EUR dydžio nuostolis. Atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-02-26 sprendimu iš atsakovo UAB „Saganas“ kreditoriaus MB „Aurilina“ naudai priteisė 23 529,35 EUR nuostolių atlyginimo ir 6 proc. metinių palūkanų, tačiau šie UAB „Saganas“ įsipareigojimai nenurodyti 2015 m. balanse. Taigi, vertinama, jog 2015 m. balanse nurodyti UAB „Saganas“ įsipareigojimai sudaro 32 076 EUR. Kaip matyti iš pateiktų duomenų UAB „Saganas“ nuo pat veiklos pradžios dirbo nuostolingai, o įmonės turto dydžio kitimas neigiamai patvirtina, kad įmonės veikla buvo vykdoma taip, kad nebeliko jokio turto, kuris galėtų būti skirtas kreditorių reikalavimų patenkinimui.

19Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014).

20Teismo vertinimu, aplinkybę, jog UAB „Saganas“ buvo veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į UAB „Saganas“ turtą būtų apribotos arba panaikintos, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, patvirtina ir aplinkybės, jog po kreditoriaus 2014-05-30 pretenzijos (tarp kreditoriaus ir atsakovo UAB „Saganas“ pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta 2014-05-20) 2014 m. birželio mėn. buvo atleisti visi įmonės darbuotojai, taip pat ir atsakovas P. P. iš UAB „Saganas“ direktoriaus pareigų, o nuo 2014-07-23 įmonės veiklos nevykdo. Be to, atsakovas P. P. 2014-06-03 kasos išlaidų orderiu Nr. 47 iš įmonės kasos sau išsimokėjo 23 500 Lt už atliktus pirkimus, o 2014-06-09 kasos išlaidų orderiu Nr. 53 už atliktus pirkimus išsimokėjo 65 049,37 Lt, iš viso 88 549,37 Lt. Tokiais savo veiksmais atsakovas sumažino įmonės turtą, į kurį kreditoriai būtų galėję nukreipti savo išieškojimą. Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas tenkina pareiškėjo MB „Aurilina“ prašymą pripažinti BUAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 20 str. 2 d. 4 p.).

21Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

22pripažinti BUAB „Saganas“ (į. k. 303190077) bankrotą tyčiniu.

23Nutarčiai įsiteisėjus, jos patvirtintą kopiją pateikti Vilniaus apygardos prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

24Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui ir atsakovo UAB „Saganas“ atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui bei tretiesiems asmenims per epp sistemą, atsakovui P. P. adresu ( - ), o trečiajam asmeniui UAB „Plius“ adresu Saltoniškių g. 9, Vilnius.

25Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Vilniaus apygardos teismo 2015-06-19 nutartimi UAB „Saganas“ iškelta... 3. Kreditorius MB „Aurilina“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 4. Atsakovas P. P. atsiliepimu į pareiškimą prašo pareiškimą atmesti kaip... 5. Atsakovas UAB „Saganas“ atsiliepimu į pareiškimą prašo patenkinti... 6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateikė... 7. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų... 8. Trečiasis asmuo AB „TEO LT“ atsiliepimu į pareiškimą prašo pareiškimo... 9. Buvusi įmonės buhalterė L. V. raštu teismą informavo, jog neturi jokios... 10. Prašymas pripažinti UAB „Saganas“ bankrotą tyčiniu tenkinamas.... 11. Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) apibrėžia tyčinio bankroto... 12. Pažymėtina, kad įmonę prie tyčinio bankroto paprastai priveda tam tikra... 13. Kreditorius MB „Aurilina“ savo prašymą pripažinti UAB „Saganas“... 14. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 15. Kreditorius MB „Aurilina“ teigia, jog atsakovas P. P. nevykdė arba... 16. Kreditorius prašymą dėl UAB „Saganas“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 17. Teismai, formuodami praktiką tyčinio bankroto bylose, yra išaiškinę, kad,... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Saganas“ Juridinių asmenų registre... 19. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu... 20. Teismo vertinimu, aplinkybę, jog UAB „Saganas“ buvo veikla buvo... 21. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu,... 22. pripažinti BUAB „Saganas“ (į. k. 303190077) bankrotą tyčiniu.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, jos patvirtintą kopiją pateikti Vilniaus apygardos... 24. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui ir atsakovo UAB... 25. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...