Byla e2-894-407/2019
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties dalies, kuria atidėtas šios kreditorės reikalavimo tvirtinimas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties dalies, kuria atidėtas šios kreditorės reikalavimo tvirtinimas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ restruktūrizavimo byloje.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – Bendrovė) administratorius pateikė restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui prašymą dėl kreditorių reikalavimų sąrašo patvirtinimo ir atskirą prašymą netvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinio reikalavimo ir klausimo dėl šio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą sustabdyti, kol bus išspręsta civilinė byla Nr. 2-16-763/2019 dėl 2010 m. balandžio 2 d. viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia.

72.

8Prašyme nurodė, kad minėtos sutarties pagrindu yra kilusi Bendrovės solidarioji atsakomybė Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, todėl šios kreditorės reikalavimas netvirtintinas, kol neįsiteisės galutinis teismo sprendimas nurodytoje civilinėje byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtino RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, o Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimą nutarė atidėti, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2A-1640/2019.

124.

13Teismas Bendrovės restruktūrizavimo administratoriaus prašymą patenkino atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia, iš kurios ir kildinamas kreditorės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinis reikalavimas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Kreditorė Švenčionių rajono savivaldybės administracija atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties dalį, kuria atidėtas jos finansinio reikalavimo tvirtinimas, ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinį reikalavimą Bendrovės restruktūrizavimo byloje. Nurodo šiuos argumentus:

175.1.

18Skundžiama nutartis yra visiškai be motyvų. Nenurodyta, dėl kokių priežasčių apeliantės finansinio reikalavimo tvirtinimas buvo atidėtas, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės atsakovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų 2019 m. vasario 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-16-763/2019. Todėl yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Be to, apeliantei net nebuvo pranešta apie atsakovės administratoriaus prašymą, todėl pažeista jos teisė būti išklausytai.

195.2.

20Nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2-16-763/2019 ryšio. Apeliantės reikalavimas yra kildinamas iš VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14. Toje byloje apeliantė prašė priteisti skirtumą tarp apeliantės avansinių mokėjimų sumos ir rangovų atliktų darbų vertės. Arbitražo teismas pripažino, kad rangos sutartis nutraukta 2011 m. lapkričio 11 d. Atsakovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti rangos sutartį niekine ir negaliojančia ab initio (nuo sudarymo momento) Civilinio kodekso 1.80 ir 1.81 straipsnių pagrindais. Net ir patenkinus atsakovės ieškinį ir pripažinus rangos sutartį negaliojančia, turėtų būti taikoma restitucija, įpareigojant rangovus, inter alia (be kita ko) ir atsakovę, grąžinti apeliantei permoką pagal rangos sutartį. Todėl apeliantės finansinis reikalavimas išliktų toks pat, tik pasikeistų teisinis šio reikalavimo atsiradimo pagrindas.

215.3.

22Ieškinyje atsakovė nurodo, kad rangos sutartį sudarė apeliantė ir UAB „Kašgarija“, o atsakovė nėra šios sutarties šalis. Arbitražo teismas, įvertinęs rangovų sudarytos jungtinės veiklos sutarties sąlygas, konstatavo, kad rangos sutartį UAB „Kašgarija“ pasirašė ir atsakovės vardu. Todėl arbitražo teismas nusprendė, kad abu rangovai solidariai privalo grąžinti apeliantei jos permokėtą sumą, nepaisant to, kad mokėjimai buvo vykdomi tik į vieno iš rangovų sąskaitą. Kadangi atsakovės argumentai jau išnagrinėti ir atmesti įsiteisėjusiu arbitražo teismo sprendimu, pakartotinai nebegali būti nagrinėjami ir nurodytos Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos dalis dėl rangos sutarties pripažinimo niekine tuo aspektu, kad atsakovė jos nepasirašė, privalo būti nutraukta (CPK 293 straipsnio 3 punktas).

235.4.

24Tikėtina, kad atsakovė pareiškė ieškinį dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia, be kita ko, ir dėl to, kad atsakovės restruktūrizavimo byloje nebūtų patvirtintas apeliantės reikalavimas. Apeliantės reikalavimas, jeigu būtų patvirtintas, sudarytų 67,24 proc. visų atsakovės kreditorių reikalavimų, todėl apeliantė turėtų lemiamą balsą svarstant atsakovės restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 straipsnio 3 dalis). Aplinkybę, kad atsakovė nesąžiningai naudojasi subjektinėmis teisėmis, patvirtina ir tai, kad atsakovė pareiškė visiškai nepagrįstą ieškinį dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, kuris apeliacinės instancijos teismo sprendimu atmestas.

256.

26Atsakovė RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime prašo skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos atsikirtimus:

276.1.

28Avansas pagal rangos sutartį buvo sumokėtas būtent UAB „Kašgarija“, todėl šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-16-763/2019 viešojo pirkimo sutartį pripažinus niekine ir negaliojančia ab initio, atsakovės solidarioji atsakomybė apeliantei nekiltų ir atsakovė neturėtų nieko grąžinti apeliantei taikant restituciją, kadangi pagal sutartį nieko nėra gavusi.

296.2.

30Restruktūrizavimo plane į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taigi, apeliantės reikalavimas bus įtrauktas į Bendrovės kreditorių sąrašą restruktūrizavimo plane ir bus numatyta jo tenkinimo tvarka, todėl kreditorės teisės ir teisėti interesai restruktūrizavimo procese bus užtikrinti.

316.3.

32Apeliantės finansinio reikalavimo patvirtinimas, kol neišspręstas ginčas dėl sutarties, kurios pagrindu jis kildinamas, galiojimo, pažeistų kitų Bendrovės kreditorių interesus, nes apeliantė turėtų teisę lemti sprendimų priėmimą kreditorių susirinkime.

336.4.

34VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“, kurio sprendimu apeliantė grindžia savo reikalavimą, Vilniaus apygardos teismo sprendimu pripažintas neteisėtai įsteigtu.

35Teismas konstatuoja:

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

377.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

398.

40Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atidėtas kreditorės finansinio reikalavimo tvirtinimas Bendrovės restruktūrizavimo byloje. Pažymėtina, kad teismo nutartis, kuria atidedamas bylos (šiuo atveju – kreditorės finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo) nagrinėjimas, negali būti apeliacijos objektu, nes CPK nenumato galimybės skųsti tokią nutartį ir tokia nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Tačiau šiuo atveju teismas suklydo nurodydamas, kad „atideda“ ginčo klausimo nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla, nes iš esmės teismas sustabdė ginčo klausimo nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Dėl tokios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 165 straipsnis).

41Dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo

429.

43Apeliantė nurodo, kad šiuo atveju yra CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas, nes skundžiama nutarties dalis yra visiškai be motyvų. Su šiuo argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Iš nutarties matyti, kad teismas patenkino Bendrovės administratoriaus prašymą sustabdyti klausimo dėl kreditorės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą, kol bus išspręsta civilinė byla dėl sutarties, iš kurios kildinamas reikalavimas, pripažinimo negaliojančia. Taigi, teismas šiuo atveju sutiko su Bendrovės administratoriaus prašymo argumentais. Nors teismo motyvai dėl šios nutarties dalies yra itin lakoniški, tai nėra pagrindas konstatuoti, kad nutartyje ginčo klausimu jokių motyvų apskritai nėra ir dėl to buvo padarytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pažeidimas. Pažymėtina, kad nepakankamas nutarties pagrįstumas gali sudaryti pagrindą skųsti tokią nutartį apeliacine tvarka. Ši teisė kreditorei nagrinėjamu atveju nebuvo apribota.

4410.

45Kitų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų šiuo atveju taip pat nenustatyta.

46Dėl kreditorės finansinio reikalavimo tvirtinimo

4711.

48Apeliantės 363 362,05 Eur finansinis reikalavimas atsakovės restruktūrizavimo byloje yra pareikštas vadovaujantis VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu arbitražo byloje Nr. 75-NKA/14.

4912.

50Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditorių reikalavimų, kurie patvirtinti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu ar įsigaliojusiu kitos institucijos vykdytinu sprendimu, pagrįstumas nebegali būti ginčijamas ir revizuojamas restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui tvirtinant reikalavimus. Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas nutartimi įtraukia restruktūrizuojamos įmonės kreditorių į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą su kitoje išnagrinėtoje byloje teismo ar kitos institucijos vykdytinu sprendimu patvirtintu kreditoriaus reikalavimo dydžiu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-327-915/2018).

5113.

52Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į minėtą kasacinio teismo išaiškinimą, todėl nepagrįstai atsisakė patvirtinti apeliantės finansinį reikalavimą ir sustabdė šio klausimo nagrinėjimą, kol bus išspręsta kita civilinė byla. Toje byloje yra ginčijama rangos sutartis, kurios pagrindu apeliantės pareikštą reikalavimą atsakovei arbitražo teismas patenkino ir priteisė iš pastarosios apeliantei minėtą pinigų sumą. Tačiau ši aplinkybė nepaneigia arbitražo teismo sprendimo privalomumo ir res judicata galios ginčo šalims (Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 3 dalys).

5314.

54Atsakovės atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ Vilniaus apygardos teismo sprendimu pripažintas neteisėtai įsteigtu, taip pat neturi reikšmės, nes minėtas arbitražo teismo sprendimas nėra panaikintas.

5515.

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas patenkinti apeliantės atskirąjį skundą, panaikinti skundžiamą nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti apeliantės pareikštą reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje.

57Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

58panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties dalį, kuria atidėtas kreditorės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimas RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ restruktūrizavimo byloje, ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 363 362,05 Eur finansinį reikalavimą RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ restruktūrizavimo byloje.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – Bendrovė) administratorius... 7. 2.... 8. Prašyme nurodė, kad minėtos sutarties pagrindu yra kilusi Bendrovės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtino... 12. 4.... 13. Teismas Bendrovės restruktūrizavimo administratoriaus prašymą patenkino... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Kreditorė Švenčionių rajono savivaldybės administracija atskirajame skunde... 17. 5.1.... 18. Skundžiama nutartis yra visiškai be motyvų. Nenurodyta, dėl kokių... 19. 5.2.... 20. Nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio nagrinėjamos bylos ir... 21. 5.3.... 22. Ieškinyje atsakovė nurodo, kad rangos sutartį sudarė apeliantė ir UAB... 23. 5.4.... 24. Tikėtina, kad atsakovė pareiškė ieškinį dėl rangos sutarties... 25. 6.... 26. Atsakovė RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime prašo... 27. 6.1.... 28. Avansas pagal rangos sutartį buvo sumokėtas būtent UAB „Kašgarija“,... 29. 6.2.... 30. Restruktūrizavimo plane į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie... 31. 6.3.... 32. Apeliantės finansinio reikalavimo patvirtinimas, kol neišspręstas ginčas... 33. 6.4.... 34. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“, kurio... 35. Teismas konstatuoja:... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. 7.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. 8.... 40. Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 41. Dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo... 42. 9.... 43. Apeliantė nurodo, kad šiuo atveju yra CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte... 44. 10.... 45. Kitų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotų absoliučių nutarties... 46. Dėl kreditorės finansinio reikalavimo tvirtinimo... 47. 11.... 48. Apeliantės 363 362,05 Eur finansinis reikalavimas atsakovės... 49. 12.... 50. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditorių reikalavimų,... 51. 13.... 52. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į minėtą kasacinio teismo... 53. 14.... 54. Atsakovės atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad VšĮ „Vilniaus tarptautinis... 55. 15.... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas patenkinti apeliantės... 57. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 58. panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties...