Byla 2-1141-722/2012
Dėl ginčo teikiančioms institucijoms Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, materialinio išlaikymo vaikui priteisimo

2Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Valei Greskienei, dalyvaujant ieškovui V. A., atsakovei N. K., J. A., išvadą teikiančios institucijos Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Virginijai Motiejūnienei, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Kristinai Junčytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. A. ieškinį atsakovei N. K., dalyvaujančiam byloje J. A., išvadą dėl ginčo teikiančioms institucijoms Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, materialinio išlaikymo vaikui priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas prašo pakeisti 2005-01-10 Jonavos raj.apyl. teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-0295-04/05 patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, sudarytos tarp V. A. ir N. A. sūnaus J. A. gim.( - ) gyvenamosios vietos nustatymo dalyje, pakeičiant J. A. gyvenamąją vietą su tėvu V. A.. Taip pat prašo pakeisti minėtu sprendimu patvirtintos sutarties punktą dėl vaiko išlaikymo, nustatant, kad išlaikymą vaikui mokės motina N. K. po 150 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. rugsėjo 1d. iki sūnaus pilnametystės. Prašo priteisti iš atsakovės 250 Lt bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad sūnus dėl nesutarimų su patėviu, nori gyventi ir gyvena nuo š.m. kovo mėn. su tėvu, mokosi ( - ) gimnazijoje, mokymosi rezultatai pagerėjo, išlaikymo po 150 Lt į mėnesį už šį laiką N. K. nemokėjo, nes vaikas gyvena su juo. Ieškovas nurodė, kad jo atlyginimas – 1400 -1500 Lt į mėnesį. Kitų išlaikytinių jis neturi. Kadangi sūnus vasarą gyvens pas motiną, sutinka, kad išlaikymas sūnui iš motinos būtų priteistas tik nuo 2012-09-01. Su atsakove geruoju nesusitarė dėl sūnaus gyvenamosios vietos pakeitimo, su atsakove telefonu negalima buvo susisiekti, todėl kreipėsi į teismą.

4Atsakovė N. K. su ieškiniu sutinka. Sūnus nesutaria su jos sutuoktiniu, jie vaiką griežtai prižiūri, tėvas sūnui suteikia daugiau laisvės, tai nėra gerai visais atvejais. Sutinka mokėti nuo 2012 m. rugsėjo 1d. išlaikymą sūnui po 150 Lt kas mėnesį, nes tris šios vasaros mėnesius sūnus gyvens pas ją. Jos pajamos yra sutuoktinio S. K. atlyginimas, ji registruota darbo biržoje nuo 2011-10-06, išmokos negauna, darbo jai nesiūlo, į persikvalifikavimo kursus nesiunčia, jos išsilavinimas vidurinis. Santuokos nutraukimo su V. A. metu dirbo pardavėja už 300 – 400 Lt, išėjo iš darbo, nes buvo sunku, dukrai gimus gavo motinystės pašalpą, šiuo metu jokios socialinės pašalpos negauna, nes vyro pajamos viršija minimumą vienam šeimos nariui. 2008-04-27 jai gimė dukra, kurią taip pat turi išlaikyti. Ji mokės sūnui po 150 Lt išlaikymo, rems sūnų ir kitais būdais, visaip jį išlaikyti. Ieškovas nesikreipė į ją, kad be teismo išspręsti klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo. Ieškovas tik skambino jos sutuoktiniui, grasino.

5J. A., apklaustas teismo posėdyje, su ieškiniu sutiko. Prašė nustatyti jo gyvenamąją vietą su tėvu, nes gyvendamas pas motiną nesutaria su patėviu. Su mama nori bendrauti, nori gyventi pas ją vasarą, atvykti pasisvečiuoti. Nori mokytis ( - ) gimnazijoje, nes čia jam mokytis sekasi geriau, nei Jonavos senamiesčio gimnazijoje. Jis gerai sutaria su tėvo drauge, jos sūnumi.

6Institucijos, teikiančios išvadą, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad atsakovės N. K. gyvenimo sąlygos geros, ji registruota darbo biržoje, jos sutuoktinis S. K. dirba, N. K. duktė G. K., gim.( - ), lanko darželį, sūnus J. A. gyvena su tėvu Panevėžyje, mokosi gimnazijoje ( b.l. 25-26). Teismo posėdyje, išklausius dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, J. A. nuomonę dėl ieškinio, VTAS atstovė davė išvadą, kad ieškinys tenkintinas, vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu, nes tai neprieštarauja vaiko norui ir interesams, iš motinos priteistinas išlaikymas sūnui po 150 Lt kas mėnesį nuo 2012 m. rugsėjo 1d., atsižvelgiant į jos turtinę padėtį ir šalių susitarimą.

7Institucijos, teikiančios išvadą, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą ( b.l. 20-21), kad vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu, nes tai neprieštarauja vaiko norui ir interesams. V. A. šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Teismo posėdyje, išklausius dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, J. A. nuomonę dėl ieškinio, VTAS atstovė davė išvadą, kad ieškovo ieškinys tenkintinas, vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu, iš motinos priteistinas išlaikymas sūnui po 150 Lt kas mėnesį nuo 2012 m. rugsėjo 1d. iki vaiko pilnametystės.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalių paaiškinimais, rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2005-01-10 Jonavos raj.apyl. teismo sprendimus nutraukta santuoka tarp V. A. ir N. A., sūnaus J. A., gim.( - ) gyvenamoji vieta nustatyta su motina N. A. ( b.l. 6,7), J. A. tėvai V. A. ir N. A. ( 5 b.l. ). V. A. ir J. A. deklaruota gyvenamoji vieta ( - ).( b.l. 7, 8), ( - ) gimnazijos pažyma nustatyta, kad J. A. mokosi šioje gimnazijoje nuo 2012-03-15, mokinys tvarkingas, turi visas mokymuisi reikalingas priemones, juo rūpinasi tėvas ( b.l. 10), UAB „( - )“ pažyma nustatyta, kad V. A. dirba pagal laikinąsias darbo sutartis ( b.l. 11), J. A. raštu išreiškė prašymą gyventi su tėvu ( b.l. 22), Panevėžio miesto savivaldybės administracijos VTAS skyriaus šeimos aplinkos sąlygų tyrimo aktu nustatyta, kad V. A. gyvenimo sąlygos geros, V. A. gyvena su drauge S. A., kuri teigiamai žiūri į nepilnamečio J. A. gyvenimą šeimoje, stengiasi juo rūpintis ir prižiūrėti kaip savo sūnų, J. A. santykiai su motina ir mažąja seserimi yra geri, jie bendrauja ( b.l. 23-24).

10Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

11Nepilnametis šalių sūnus Julius gyvena su tėvu V. A. Panevėžyje. Kai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tarp tėvų kyla ginčas, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma teismo sprendimu su vienu iš tėvų (LR CK 3.169 str. 1 d., 2 d.). Su sūnaus gyvenamosios vietos nustatymu su ieškovu atsakovė sutinka. LR CK 3.156 str. 1 d. nurodyta, kad tėvo ir motinos teisės bei pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvai turi teisę bei pareigą dorai auklėti bei prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (LR CK 3.155 str. 2 d.). Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės.

12Jonavos rajono ir Panevėžio miesto savivaldybių administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriai pateikė išvadą, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu. Byloje nėra duomenų, kad vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu prieštarauja vaiko interesams. Atsižvelgiant į vaiko interesus, nepilnamečio J. A., gim.( - ), aiškiai išreikštą norą gyventi su tėvu, kuris neprieštarauja vaiko interesams, jo gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu V. A. (LR CK 3.174 str.). Pakeistinas 2005-01-10 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo 2 p. tuo, kad sūnaus J. A., gim.( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu V. A..

13Dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo

14Ieškovas prašo pakeisti 2005-01-10 teismo sprendimo 2 p. ir priteisti iš atsakovės N. K. sūnaus išlaikymui po 150 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. rugsėjo 1d. iki sūnaus pilnametystės.

15Atsakovė nedirba, registruota darbo biržoje, ji turi dar vieną vaiką – ( - ) gimusią dukrą G. K.. Ieškovo dirba UAB „( - )“, gauna jo paaiškinimu 1400-1500 Lt atlyginimą kas mėnesį, santuokos nėra sudaręs, daugiau išlaikytinių, vaikų, be sūnaus Juliaus, neturi. Darbo ieškančio asmens atmintine nustatyta, kad N. K. registruota darbo biržoje nuo 2011-10-06 ir išmokų negauna ( b.l. 35). UAB „( - )“ 2012-05-10 pažyma nustatyta, kad atsakovės N. K. sutuoktinio S. K. atlyginimas yra vidutiniškai po 2087,12 Lt kas mėnesį ( b.l. 34). VSDFV duomenimis nustatyta, kad ieškovo V. A. atlyginimas UAB „( - )“ už laikotarpį nuo 2011-12-01 iki 2012-04-30 ir ligos pašalpa yra vidutiniškai po 845,48 Lt į mėnesį ( b.l. 36-38). Ieškovas turi dvi transporto priemones, atsakovė neturi transporto priemonių ( b.l. 39-40), ieškovas neturi nekilnojamojo turto, atsakovė su sutuoktiniu S. K. turi nekilnojamojo turto – žemės sklypą, gyvenamąjį namą su pagalbiniais pastatais ir priklausiniais, esančius ( - ) ( b.l. 41-46).

16Įstatymo nustatyta, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams gali būti priteistas tokiomis formomis: 1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 2) konkrečia pinigų suma; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą (CK 3.196 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas dažniausiai priteisiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Jeigu skolininkas mokus, tokia išlaikymo forma garantuoja nustatyto dydžio sumas vaiko išlaikymui kas mėnesį. Ši išlaikymo forma paprastai taikoma tuo atveju, kai vaiko tėvas (motina) turi nuolatines pajamas (uždarbį, pensijas, pašalpas ir kt.). Bylos duomenimis nėra nustatyta, kad atsakovė neturi lėšų pragyvenimui, ateityje visą laiką būtų nemoki ir negalėtų skirti lėšų vaiko išlaikymui.

17Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str.). Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, išlaikymą priteisia teismas (LR CK 3.194 str. 1 d.), pagal vieno iš tėvų ieškinį. Nustatant vaikui išlaikymo dydį, būtina atsižvelgti ir į tai, kad išlaikymas priteisiamas iki vaikų pilnametystės ir jų poreikiai kiekvienais metais vis didėja. Vaikų materialiniai poreikiai yra būtini užtikrinant vaikų teisę į poilsį ir laisvalaikį ateityje, į jų ugdymą ir lavinimą. Sprendžiant materialinio išlaikymo priteisimo klausimą būtina nustatyti tiek nepilnamečio vaiko poreikius, tiek ir tėvų materialinę padėtį. Pagal teismų praktiką, vaiko išlaikymo dydis kas mėnesį, priteistinas iš vieno iš tėvų, sietinas su 400 Lt. Ieškovas, prašydamas priteisti atsakovės išlaikymą vaikui, nepagrindė šios sumos dydžio, tačiau, teismas atsižvelgia į būtinuosius vaiko poreikius, kurių įrodinėti paprastai nereikia. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Atsakovė sveika, darbinga, gali dirbti, darbo neranda, darbo birža darbo jai nesiūlo, turi dar vieną vaiką, kurį reikia išlaikyti, šeimą išlaiko jos sutuoktinis. Pažymėtina, kad ir ieškovas, kai sūnus gyveno su atsakove, teikė tik 150 Lt išlaikymą sūnui, o N. K. nesikreipė į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo –padidinimo. Tiek ieškovas, tiek atsakovė be mokamo vaikui išlaikymo, įsipareigoja remti vaiką kitais būdais, kad būdų patenkinti vaiko poreikiai. Todėl ieškovo prašymu, iš atsakovės, pakeitus sūnaus gyvenamąją vietą nustatant ją su tėvu, priteistina 150 Lt išlaikymo vaikui periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo 2012-09-01 iki sūnaus pilnametystės.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į ieškovo ir atsakovės turtinę padėtį, į vaiko poreikius, iš atsakovės priteistina nepilnamečio J. A. išlaikymui po 150 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. rugsėjo 1d. iki vaiko pilnametystės

19Priteisto materialinio išlaikymo dydis kasmet indeksuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (LR CK 3.208 str.). Tvarkyti uzufrukto teise vaiko išlaikymui priteistas lėšas pavedama vaiko tėvui V. A. ( CK 3.185 str. 1d.), nors J. A., gim. ( - ), turi dalinį civilinį veiksnumą ( CK 2.7 str., 2.8 str.). Ieškovui išaiškintina, kad jis turi naudoti lėšas, gautas vaiko išlaikymui, tik vaiko interesais (LR CK 3.203 str.).

20Sprendimas dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo nevykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 1p.), nes šalys ir VTAS atstovės sutiko, kad išlaikymas būtų priteistas nuo 2012 m. rugsėjo 1d.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, priteisimo

22Ieškovo bylinėjimosi išlaidos byloje yra 250 Lt ( b.l. 3,12). Byloje yra 14,28 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovui priteistina 250 Lt bylinėjimosi išlaidų ( 100 Lt žyminio mokesčio ir 150 Lt išlaidų juridinių paslaugų įmonei už ieškinio surašymą ( CPK 88 str. 1d. 9 p., 93str. 1d.).

23Iš atsakovės N. K. valstybei priteistinos 14,28 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1d., 96 str.).

24Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį patenkinti.

26Pakeisti 2005-01-10 Jonavos raj. apyl. teismo sprendimo 2 p., ir nustatyti nepilnamečio, J. A., gim.( - ), gyvenamąją vietą su tėvu V. A., a.k. ( - )

27Iš atsakovės N. K., a.k( - ) priteisti materialinį išlaikymą nepilnamečiui sūnui J. A., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 150 Lt ( vieną šimtą penkiasdešimt litų) nuo 2012 m. rugsėjo 1d. iki sūnaus pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti vaiko tėvą V. A., a.k. ( - ) įpareigojant jį vaiko išlaikymui skirtas lėšas naudoti tik vaiko interesams.

28Priteisti ieškovui V. A., a.k( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės N. K., a.k( - ) gyv. ( - ) , 250 Lt ( du šimtus penkiasdešimt litų ) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybei iš atsakovės N. K., a.k( - ) gyv. ( - ) 14,28 Lt ( keturiolika litų 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

30Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
2. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant... 3. Ieškovas prašo pakeisti 2005-01-10 Jonavos raj.apyl. teismo sprendimu... 4. Atsakovė N. K. su ieškiniu sutinka. Sūnus nesutaria su jos sutuoktiniu, jie... 5. J. A., apklaustas teismo posėdyje, su ieškiniu sutiko. Prašė nustatyti jo... 6. Institucijos, teikiančios išvadą, Jonavos rajono savivaldybės... 7. Institucijos, teikiančios išvadą, Panevėžio miesto savivaldybės... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalių paaiškinimais, rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2005-01-10... 10. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ... 11. Nepilnametis šalių sūnus Julius gyvena su tėvu V. A. Panevėžyje. Kai dėl... 12. Jonavos rajono ir Panevėžio miesto savivaldybių administracijos Vaiko... 13. Dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo ... 14. Ieškovas prašo pakeisti 2005-01-10 teismo sprendimo 2 p. ir priteisti iš... 15. Atsakovė nedirba, registruota darbo biržoje, ji turi dar vieną vaiką – (... 16. Įstatymo nustatyta, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams gali būti... 17. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į ieškovo ir atsakovės turtinę... 19. Priteisto materialinio išlaikymo dydis kasmet indeksuojamas Vyriausybės... 20. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo nevykdytinas... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, priteisimo ... 22. Ieškovo bylinėjimosi išlaidos byloje yra 250 Lt ( b.l. 3,12). Byloje yra... 23. Iš atsakovės N. K. valstybei priteistinos 14,28 Lt išlaidos, susijusios su... 24. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas... 25. Ieškinį patenkinti.... 26. Pakeisti 2005-01-10 Jonavos raj. apyl. teismo sprendimo 2 p., ir nustatyti... 27. Iš atsakovės N. K., a.k( - ) priteisti materialinį išlaikymą... 28. Priteisti ieškovui V. A., a.k( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės N. K., a.k( - )... 29. Priteisti valstybei iš atsakovės N. K., a.k( - ) gyv. ( - ) 14,28 Lt (... 30. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno...