Byla 2-99-242/2013
Dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį S. N. ir V. B. dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė priteisti solidariai iš atsakovų S. N. ir V. B. 2211,24 Lt žuvų ištekliams padarytai žalai atlyginti ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovai 2012 m. lapkričio 28 d., apie 11 val. 10 min., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisykles, t. y. draudžiamais tinkliniais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais - vienuolika statomų tinklų - žvejojo Ignalinos rajono savivaldybės Dysnų ežere ir neteisėtos žvejybos metu sugavo 9 lydekas, 2 starkius, 24 karšius, 3 ešerius ir 5 kuojas, tuo padarydami aplinkai (žuvų ištekliams) 2211,24 Lt žalą, kurios savo noru neatlygino. Kadangi neįmanoma nustatyti kiekvieno iš pažeidimo metu žalą padariusių asmenų kaltės dydžio, aplinkai padarytą žalą jie turi atlyginti solidariai.

3Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkinamas.

5Byloje pateikti rašytiniai įrodymai - 2012 m. lapkričio 28 d. administracinio teisės pažeidimo protokolai AM Nr. ( - ) ir AM Nr. ( - ), 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimai administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), žalos apskaičiavimas - patvirtina, kad atsakovai 2012 m. lapkričio 28 d., apie 11.10 val., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punktą, neteisėtai, t.y. draudžiamais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – vienuolika statomų tinklų - žvejojo Ignalinos rajono savivaldybės Dysnų ežere ir neteisėtos žvejybos metu sugavo 9 lydekas, 2 starkius, 24 karšius, 3 ešerius ir 5 kuojas, tuo padarydami aplinkai (žuvų ištekliams) 2211,24 Lt žalą, kurios savo noru neatlygino. Žala teisingai apskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 patvirtintu Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu ir baziniais įkainiais, šio įsakymo 2011 m. sausio 5 d. pakeitimo įsakymu Nr. D1-27 (Žin., 2011, Nr. 5-178) bei Statistikos departamento informacija. Atsakovams 2012 m. gruodžio 4 d. buvo išsiųstos pretenzijos dėl žalos aplinkai atlyginimo (termino pabaiga 2013-01-13) , tačiau jie žalos neatlygino.

6Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Padariusieji žalos privalo atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės būklės, buvusios iki žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius (Įstatymo 32 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti dėl jų veiksmų ar neveikimo atsiradusią žalą laukinei gyvūnijai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d., 6.251 str.). Bendrai padarę žalos asmenys atsako solidariai (CK 6.279 str.). Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 29 straipsnis nustato, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos žuvų ištekliams, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Mėgėjiškos žūklės taisyklių 19 punktas nurodo, kad asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o žalą, padarytą neteisėtai žvejojant, sunaikinat, sugaunant žuvis (jų ikrus), vertingų rūšių žuvis bei kitus vandens gyvūnus, pažeidėjai atlygina pagal Vyriausybės nustatytus įkainius. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir aplinkybėms, atsakovai padarytos žalos savo noru neatlygino, kiekvieno iš jų kaltės dydžio nustatyti neįmanoma, todėl 2211,24 Lt žalos atlyginimas iš atsakovų turi būti išieškotas solidariai.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, remiantis šio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų priteisiamos ieškovui 5 procentų metinės palūkanos už išieškomą 2211,24 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. sausio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 82 straipsnį už ieškinį turi būti sumokėtas 72,00 Lt žyminis mokestis. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio.

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti.

11Priteisti solidariai iš S. N., asmens kodas ( - ), ir V. B., asmens kodas ( - ), gyvenančių ( - ), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, įmonės kodas 190742867, buveinės adresas Metalo g. 11, Utena, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) SEB banke, banko kodas 70440, naudai 2211,24 Lt (du tūkstančius du šimtus vienuolika litų 24 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginimą ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 2211,24 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. sausio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Išieškoti iš S. N. ir V. B. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą bylinėjimosi išlaidas – 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio.

13Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai