Byla B2-1783-264/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Eko trade“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Eko trade“ vadovo R. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Eko trade“ ir

Nustatė

2UAB „Eko trade“ direktorius R. K. prašo iškelti bankroto bylą UAB „Eko trade“. Nurodo, kad prasidėję teismo procesai suvaržė įmonės veiklą, įmonė nebegalėjo vykdyti įsipareigojimų kreditoriam, tapo nemoka. Atsakovė nevykdo privalomųjų mokėjimų, nemoka kreditoriams priteistų sumų, pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. 2017 m. sausio 31 d. balanso duomenimis įmonės trumpalaikis turtas sudarė 34 613 Eur, ilgalaikio turto įmonė neturėjo, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 125 070 Eur, nuostoliai siekė 93 644 Eur.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR Įmonių bankroto įstatyme.

42017 m. vasario 14 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. kovo 2 d. 10.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje.

5Atsakovei UAB „Eko trade“ keltina bankroto byla.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

7Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

8Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi UAB „Eko trade“ direktorius R. K.. Iš 2017 m. sausio 31 d. parengto įmonės balanso matyti, kad įmonė turto iš viso turėjo už 34 613 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 125 070 Eur. Iš pelno nuostolių ataskaitos už tą patį laikotarpį matyti, kad įmonė patyrė 1 652 Eur dydžio nuostolius. Iš 2017 m. sausio 31 d. parengto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstos skolos kreditoriams bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo ją iškelti nagrinėjimo dienai sudaro 125 070 Eur. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis įmonėje yra 2 apdrausti asmenys, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 311,38 Eur. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikti duomenys rodo, kad įmonė turi 6 513,06 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, kuris jai priklausytų nuosavybės teise. VĮ Regitra duomenimis įmonės vardu taip pat nėra registruotų transporto priemonių.

9Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, jog pradelstos skolos kreditoriams (125 070 Eur) viršija visą į įmonės balansą įrašyto turto vertę (34 613Eur), darytina išvada, kad tokia UAB „Eko trade“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10Dėl administratoriaus kandidatūros.

11Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi R. J., sąrašo eilės Nr. B-FA058, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją ir ilgalaikį sutikimą administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „Eko trade“ bankroto administratoriumi skirtinas Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti R. J. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA058, Prancūzų g. 6-64, Kaunas, tel. (8 37) 331945 , mob. 8 687 32051 , el. p. baklis@takas.lt), atitinkantis LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

12Iškėlus UAB „Eko trade“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti UAB „Eko trade“ (juridinio asmens kodas 302558487, buveinės adresas: Vinčų g.16-28, Kaunas) bankroto bylą.

15Paskirti UAB „Eko trade“ bankroto administratoriumi R. J. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA058, Prancūzų g. 6-64, Kaunas, tel. (8 37) 331945 , mob. 8 687 32051 , el. p. baklis@takas.lt).

16Uždėti UAB „Eko trade“ (juridinio asmens kodas 302558487) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

18Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. UAB „Eko trade“ direktorius R. K. prašo iškelti... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. 2017 m. vasario 14 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Atsakovei UAB „Eko trade“ keltina bankroto byla.... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 7. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 8. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi UAB „Eko trade“... 9. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 11. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi 12. Iškėlus UAB „Eko trade“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti UAB „Eko trade“ (juridinio asmens kodas 302558487, buveinės... 15. Paskirti UAB „Eko trade“ bankroto administratoriumi R.... 16. Uždėti UAB „Eko trade“ (juridinio asmens kodas 302558487) nekilnojamajam... 17. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...