Byla 2-3354-399/2012
Dėl globos globėjo ir turto administratoriaus keitimo pripažintam neveiksniu A. B

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant J.Petraitienei dalyvaujant pareiškėjai R. B. suinteresuoto asmens atstovei L.Žigienei, suinteresuotam asmeniui S. B. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės socialinės paramos skyriui, S. B. dėl globos globėjo ir turto administratoriaus keitimo pripažintam neveiksniu A. B. ir

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2009-08-27 A. B. buvo pripažintas neveiksniu. Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. 2009-10-06 nutartimi jo globėja ir turto administratore skirta motiną R. B..

3Pareiškėja R. B. prašo ją atleisti nuo globėjos ir turto administratorės pareigų dėl pasikeitusio jos darbo krūvio bei dėl to, kad sūnus yra suaugęs ir pakankamai aukštas, todėl jai kyla sunkumų jo priepuolių metu užtikrinti tinkamą jo priežiūrą. Prašo skirti globėju ir turto administratoriumi S. B..

4S. B. sutinka būti sūnaus A. B. globėju ir turto administratoriumi.

5Suinteresuoto asmens atstovė L.Žigienė patvirtino, kad A. B. sudarytos geros gyvenimo sąlygos, tėvai juo tinkamai rūpinasi, tėvo ir sūnaus santykiai geri ir sutinka, kad būtų keičiamas globėjas ir turto administratorius A. B..

6Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad suinteresuotas asmuo S. B. pagal savo amžių, sveikatos būklę, charakterio savybes nepilnametį sūnų globoti gali, yra nebaustas, neteistas.

7Nustačius šias aplinkybes, pareiškėjos pareiškimas tenkinamas ir R. B. atleistina nuo sūnaus A. B. globėjo ir turto administratoriaus pareigų. A. B. globėju ir paprastuoju turto administratoriumi skirtinas tėvas S. B.. (LR CK 3.238str., 3.240 str., 3.246 str.).

8Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 494 str., 496 str.,507 str., 508 str. Teismas

Nutarė

9R. B., asmens kodas ( - ) atleisti nuo A. B., asmens kodas ( - ) globėjos ir turto administratorės pareigų vykdymo.

10A. B., asmens kodas ( - ) globėju ir turto administratoriumi skirti tėvą S. B., asmens kodas ( - ) gyvenantį Marijampolė, Vasaros g 82.

11Išaiškinti globėjui (turto administratoriui ) teises ir pareigas:

12Globėjas, kuris yra globotinio tėvas, motina ar kitas artimasis giminaitis, pareigas atlieka neatlygintinai. Globėjai ir rūpintojai privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

13Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas ar rūpintojas turi naudoti išimtinai neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens interesais.

14Sandoriams, kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai litų, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės.

15Globėjas, rūpintojas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu ar rūpintiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui ar rūpintiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio ar rūpintinio interesus ( CK 3.244 str. ) .

16Turto administratoriui yra taikomi CK normų nustatyti globėjo ir rūpintojo veiksmų apribojimai. Administratoriaus įgaliojimai pasibaigia panaikinus globą arba rūpybą, taip pat teismo nutartimi jį nušalinus ar jį pakeitus kitu asmeniu ( CK 3.245 str.).

17Nutartis vykdoma skubiai, atskirojo skundo padavimas nesustabdo jos vykdymo (LR CPK 496 str.).

18Nutartis gali būti skundžiama per 7-ias dienas atskiruoju skundu per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai