Byla I-259-422/2017
Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Deivydui Aidukui, nedalyvaujant pareiškėjui N. B. ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. B. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų, dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo ir

Nustatė

3Pareiškėjas N. B. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų (toliau – ir Kauno NTI -PN), 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

4Skunde (b.l. 9-10) ir teismo posėdyje pareiškėjas nurodė, kad jis laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 12 d. iki 2015 m. rugsėjo 22 d. kalėjo Kauno NTI – PN nežmoniškomis, kankinamomis, žiauriomis sąlygomis. Tvirtino, kad kamerose, kuriose jis gyveno ginčo laikotarpiu, buvo prastas apšvietimas, kai kuriose iš jų lemputės buvo išdaužytos, todėl tekdavo kelias paras būti kameroje be apšvietimo. Pavasario, rudens ir žiemos sezonais buvo šalta, oro temperatūra siekdavo 18-22 laipsnius, kai kuriose kamerose oro temperatūra buvo dar žemesnė dėl išdaužtų stiklo paketų. Kamerose buvo didelė drėgmė, pelėsis. Nors valydavo kameras, tačiau pelėsio kvapas jose nedingdavo. Tvirtino, kad nuolatos buvo perkeliamas į kitas kameras, kuriose gyvenimo sąlygos buvo dar blogesnės. Nurodė, kad jam kalint kamerų tipo patalpose nebuvo užtikrinta jo teisė mokytis. Teigė, kad ne kartą rašė skundus dėl netinkamų kalinimo sąlygų (dėl drėgmės, pelėsio, bėgančio vandens ir pan.), tačiau atsakymų negavo. Kalėdamas tokiomis sąlygomis patyrė dvasinių išgyvenimų, nepatogumų, moralinį ir fizinį sukrėtimą, pažeminimą, emocinę depresiją, sutriko visavertis gyvenimas, dažnai skaudėjo galvą, sutriko miegas, t.y. patyrė neturtinę žalą, kurią vertina 2000 Eur, prašydamas priteisti iš atsakovo.

5Atsakovo atstovas atsiliepime į skundą (b.l. 15-20) ir jo atstovas teismo posėdžio metu su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjui, būnant Kauno NTI-PN ginčui aktualiu laikotarpiu, teisės aktuose reglamentuota vienam asmeniui tenkanti minimali gyvenamojo ploto norma nebuvo pažeista. Kauno NTI-PN rekonstrukcija atlikta 2010 m., pastato eksploatacinė priežiūra vykdoma, todėl suimtųjų laikymo sąlygos yra geros. Po rekonstrukcijos kiekvienoje kameroje įrengtas dušas, pastatytas klozetas su praustuvu, tualeto pertvarų aukštis yra 2,0 m. Atlikti apšviestumo matavimai kamerose įrodo, jog kamerose apšviestumo normos atitinka teisės aktų reikalavimus. Visose kamerose sudėti REHAU tipo profilių plastikiniai langai (1200x1600) varstomi (viena apatinė lango dalis varstoma dviem kryptimis), t. y. pritaikyti vėdinimui ir tai atitinka higienos reikalavimus. Pastate sumontuota tinkama vėdinimo sistema. Langų stiklo paketai suimtųjų sistemingai daužomi, tačiau nedelsiant taisomi, suimtieji iškeliami į kitą kamerą iki stiklo paketo pakeitimo. Nurodė, jog informacijos apie tai, jog suimtieji buvo laikomi kameroje be stiklo paketo šaltuoju metų laiku, neturi, nes pareiškėjas dėl šio fakto į įstaigos administraciją ar Socialinės reabilitacijos skyrių nesikreipė. Įstaigai karštas ir šaltas vanduo tiekiams iš miesto tinklų. Gyvenamųjų patalpų temperatūra šaltuoju metų laiku yra nuo 18 iki 22 ° C. Kamerose įrengtos šildomos grindys. Prie jų įrengti šilumos matuokliai, kuriais yra tikrinama ir pagal juos koreguojama kamerų temperatūra. Atlikus įstaigos šiluminės aplinkos tyrimą, buvo nustatyta, jog ji atitinka galiojantį teisinį reglamentavimą. Pažymėjo, kad kameras tvarkytis privalo patys nuteistieji, nuo gyvenamosiose patalpose laikomų asmenų elgesio priklauso jų švara. Nurodė, kad pareiškėjui buvo maksimaliai sudarytos sąlygos veiklai už kameros ribų: darbo dienomis mokytis Kauno „Aitvaras“ mokykloje, dalyvauti grupinio užimtumo programose (kompiuterinio raštingumo, savišvietos užimtumo, filmų peržiūrų ir aptarimų, fizinio aktyvumo užimtumo, meno terapijos), 2 val. per dieną pasivaikščioti gryname ore, naudotis individualiomis psichologo konsultacijomis. Iš viso pareiškėjas kiekvieną dieną 5 arba 6 val. praleisdavo už kameros ribų. Įstaigos Kriminalinės žvalgybos skyriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. pažymoje Nr. 40-53 akcentuota, jog N. B. darė neigiamą įtaką kitiems suimtiesiems, buvo ūmaus ir konfliktiško būdo, neretai pažeidinėjo nustatytą įstaigos vidaus tvarką, todėl buvo perkeliamas iš vienos kameros į kitą. Pareiškėjui ginčo laikotarpiu skirta 13 drausminių nuobaudų. Pareiškėjas ginčui aktualiu laikotarpiu dėl laikymo sąlygų į administraciją nesikreipė, nepareiškė reikalavimų dėl psichologo ir psichiatro pagalbos. Pareiškėjas įstaigose buvo laikomas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir visi kiti asmenys. Jokių išimčių, kad asmeniškai jam būtų pablogintos sąlygos Kauno NTI-PN nebuvo. Kauno NTI-PN pareigūnų veiksmai pareiškėjo atžvilgiu buvo teisėti, pareiškėjas neturtinės žalos buvimo neįrodė, todėl jo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas.

6Pareiškėjo skundas netenkinamas.

7Pareiškėjas iš atsakovo reikalauja neturtinės žalos atlyginimo, kuri, jo nuomone, buvo padaryta neteisėtais valstybės valdžios institucijos veiksmais laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 12 d. iki 2015 m. rugsėjo 22 d. jam kalint Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, kamerose, nesilaikant higienos normų reikalavimų, dažnai perkeliant iš vienos kameros į kitą, nepriimant jo skundų bei nesudarant galimybės mokytis.

8Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės subjektas yra specialusis - viešas asmuo (valstybė arba savivaldybė). Šis atsakomybės subjekto ypatumas (viešas asmuo) lemia šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės taikymo ypatumus, kadangi valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms (civilinė atsakomybė be kaltės): 1) valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams (neveikimui), 2) žalai ir 3) priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Todėl reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės), kuri kildinama iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo gali būti tenkinamas nustačius minėtų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų visumą. Nesant bent vienos iš šių sąlygų viešoji atsakomybė negalima.

9Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjas gyveno kamerose Nr. 303, 401, 402, 405, 407, 408, 501, 503, 504, 505, 508, 509, 510, 511, 512, 604, 610 (b.l. 22-29).

10Pareiškėjas skunde tvirtino, kad kamerose, kuriose ginčui aktualiu laikotarpiu jis gyveno, buvo netinkamas dirbtinis apšvietimas arba jo iš vis nebuvo. Kai kurių kamerų languose nebuvo stiklo paketų, todėl kamerose buvo drėgna, pelėsis, šalta.

11N. B. nurodė, kad dėl netinkamų kalinimo sąlygų (pelėsio, drėgmės, bėgančio vandens, ir pan.) 2015 metais rašė skundus, juos padavė direktoriaus pavaduotojui, tačiau atsakymų negavo. Šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų pareiškėjas į bylą nepateikė.

12Bylos rašytiniai duomenys patvirtina, kad Kauno NTI – PN Socialinės reabilitacijos skyriaus „Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) peticijų ir skundų registre“ registruoti pareiškėjo skundai/prašymai: 2016 m. birželio 27 d. prašymai dėl daiktų perdavimo ir odontologo, 2016 m. birželio 28 d. skundai dėl maisto, 2016 m. rugsėjo 21 d. skundas dėl išvedimo pasivaikščioti iš kamerų tipo patalpos, 2016 m. lapkričio 14 d. skundas dėl gabenimo pas odontologą ir 2016 m. spalio 20 d. atsisakymas valgyti valdišką maistą. Į pareiškėjo pateiktus skundus atsakyta (b.l. 157,159-166). Įrodymų apie pareiškėjo rašytus skundus ginčui aktualiu laikotarpiu byloje nėra. Pažymėtina, kad liudytoja byloje apklausta Kauno NTI-PN Socialinės reabilitacijos skyriaus specialistė S. V. nurodė, jog pareiškėjas dėl netinkamų kalinimo sąlygų pretenzijų nekėlė, nei žodžiu nei raštu į ją nesikreipė. Liudytoja tvirtino, jog ji yra priėmusi ir užregistravusi tik vieną pareiškėjo skundą dėl konvojavimo pas odontologą, gautą 2016 m. lapkričio mėnesį. Taip pat nurodė, kad pataisos įstaigoje yra skundų dėžutė, kurią kuruoja tiesiogiai Kauno NTI – PN direktorius, į šią dėžutę kalinamieji gali mesti skundus, tačiau šia teise pareiškėjas nesinaudojo. Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje įrašų apie nusiskundimus kalinimo sąlygomis nėra, priešingai, nurodyta, kad pareiškėjas jaučiasi gerai, problemų neturi, nusiskundimų neišsako (b.l. 66-67).

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akivaizdu, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo kreipimosi į atsakovo atstovą dėl netinkamų kalinimo sąlygų faktą ginčui aktualiu laikotarpiu, todėl nėra pagrindo tikėti pareiškėjo tvirtinimu, kad 2014-2015 metais jis rašė skundus dėl netinkamų kalinimo sąlygų atsakovo atstovui, tačiau į juos nebuvo atsakyta.

14Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Toliau tekste – Higienos norma HN 76:2010) (akto redakcija galiojusi ginčo iki 2015-11-01)) 6 punkte numatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka.

15Higienos normos HN 76:2010 24 punkte nurodyta, kad gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema.

16Atsakovo atstovas nurodė, kad Kauno NTI-PN rekonstrukcija atlikta 2010 m. Visose kamerose sudėti REHAU tipo profilių plastikiniai langai (1200x1600) varstomi (viena apatinė lango dalis varstoma dviem kryptimis), pritaikyti vėdinimui. Nurodytas aplinkybes atsakovo atstovas grindžia į bylą pateiktais dokumentais (b.l. 30-54), šias aplinkybes paneigiančių įrodymų į bylą nepateikta, todėl darytina išvada, kad gyvenamųjų patalpų, kuriose ginčo laikotarpiu gyveno pareiškėjas, vėdinimas atitiko Higienos normos HN 76:2010 24 punkto reikalavimus.

17Pagal Higienos normos HN 76:2010 22 punkto nuostatas gyvenamosiose patalpose turi būti skaidraus stiklo langai. Natūralaus apšvietimo koeficientas turi būti 0,5 %. Mažiausias gyvenamųjų patalpų dirbtinis apšvietimas turi būti 200 lx. Gyvenamosiose patalpose įrengtas dirbtinis naktinis apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 10 lx ir ne didesnis kaip 20 lx (Higienos normos HN 76:2010 23 p.). HN 76:2010 56 punkte nurodyta, kad gyvenamosios patalpos turi būti kiekvieną dieną valomos drėgnuoju būdu, ant sienų ir lubų neturi būti pelėsių.

18Fizikiniai gyvenamųjų patalpų oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, oro judėjimo greičio parametrai, kuriuos turi atitikti gyvenamosios patalpos, nurodyti Higienos normos HN 76:2010 26 p., pagal kurį gyvenamųjų ir bendros paskirties patalpų oro temperatūra šiltuoju metų periodu turi būti 18-28°C, santykinė drėgmė 35-65, oro judėjimo greitis – 0,15-0,25 m/s, šaltuoju metų periodu turi būti 18-22°C, santykinė drėgmė 35-60, oro judėjimo greitis – 0,05-0,15 m/s.

19Pareiškėjas skunde tvirtino, kad kai kuriose kamerose oro temperatūra buvo 18-22 °C, tai, teismo nuomone, atitinka galiojantį teisinį reglamentavimą.

20Pareiškėjas nurodė, kad kai kuriose kamerose buvo šalta, oro temperatūra nesiekė 18 °C dėl išdaužtų langų stiklo paketų.

21Atsakovo atstovas neneigė fakto, kad kamerų langų stiklo paketai dažnai daužomi, tačiau tvirtino, kad, esant išdaužtam stiklo paketui, kameroje kalintys asmenys iki naujo stiklo paketo įdėjimo buvo iškeliami į kitą kamerą. Pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktą būtent pareiškėjui tenka pareiga nurodyti skundo pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą. Teismo nuomone, skundo pagrindas turėtų būti nurodomas pakankamai detaliai, kad teismas galėtų patikrinti pareiškėjo nurodytų aplinkybių egzistavimą.

22Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl žemos kamerų temperatūros, esant išdaužtiems langų stiklo paketams, yra deklaratyvaus pobūdžio, gana abstrakčios, lakoniškos ir nepakankamai detalizuotos, nes jis nenurodė konkrečių kamerų, kuriose buvo išdaužtas lango stiklo paketas, numerių, buvimo šiose kamerose laikotarpių, taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl stiklo paketo nebuvimo konkrečioje kameroje kreipėsi į Kauno NTI –PN pareigūnus, administraciją ar kitas kompetentingas institucijas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamai duomenų, pagrindžiančių pareiškėjo nusiskundimus, susijusius su žema oro temperatūra kamerose, kurių langų stiklo paketai išdaužti, todėl jie atmestini kaip nepagrįsti.

23Atsakovo atstovas į bylą pateikė UAB „SDG“ 2016 m. kovo 16 d. Apšvietos parametrų tyrimų protokolą Nr.1603093 ir tos pačios datos Šiluminės aplinkos parametrų tyrimo protokolą Nr. 1603094, kurie patvirtina, kad 2016 m. kovo 16 d. atlikus kamerų Nr. 405,503,509 ir 604 fizikinius matavimus, jų dirbtinė apšvieta, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis atitiko higienos reikalavimus (b.l. 59-61), tačiau vertinamuoju laikotarpiu pareiškėjas tikrintose kamerose negyveno.

24Į bylą atsakovo atstovas nepateikė jokių duomenų apie kamerų, kuriose ginčui aktualiu laikotarpiu gyveno pareiškėjas, oro temperatūrą, dirbtinę apšvietą, santykinę oro drėgmę, pareiškėjo buvimo jose metu. Tačiau vertinamuoju laikotarpiu pareiškėjas į Kauno NTI- PN pareigūnus, administraciją ar į Kauno visuomenės sveikatos centrą dėl netinkamų kalinimo sąlygų jog gyvenamosiose patalpose nesikreipė, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas nemanė, jog jo teisės buvo pažeidžiamos, o šiuo metu pareiškėjo nurodytų faktų dėl netinkamos kamerų dirbtinės apšvietos, temperatūros ir drėgmės, pareiškėjo buvimo minėtose kamerose laikotarpiu dėl praėjusio perilgo laiko negalima nustatyti, todėl pareiškėjo argumentai dėl netinkamos kamerų dirbtinės apšvietos, oro temperatūros ir drėgmės atmestini kaip nepagrįsti. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką analogiško pobūdžio bylose (žr. pvz. 2016 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1886-492/2016 ).

25Pareiškėjas nurodė, kad dažnai buvo perkeliamas iš vienos kameros į kitą, kurioje gyvenimo sąlygos buvo dar blogesnės.

26Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo skiriamas į kitas kameras dėl jo paties valinių veiksmų, t.y. dėl neigiamos įtakos kitiems suimtiesiems, darymo, dažno nustatytos vidaus tvarkos pažeidinėjimo. Vertinamuoju laikotarpiu pareiškėjui už įvairius vidaus tvarkos taisyklių bei priežiūros reikalavimų pažeidimus buvo skirta 13 drausminių nuobaudų. (b.l. 23-24,89).

27Byloje liudytojais apklausti Kauno NTI–PN darbuotojai S. V. ir A. Č. nurodė, kad kameros, į kurias buvo perkeltas ir gyveno pareiškėjas buvo tvarkingos, jose nebuvo prastesnės gyvenimo sąlygos negu kitiems asmenims.

28Pareiškėjas savo nurodytų argumentų dėl prastesnių kalinimo sąlygų kamerose, į kurias ji buvo perkeltas, nepagrindė jokiais objektyviais duomenimis, taip pat konkrečiai neįvardino kamerų, kuriose, anot jo, gyvenimo sąlygos buvo blogesnės, todėl abstrakčių ir niekuo nepagrįstų pareiškėjo nurodytų aplinkybių pagrindu šiame kontekste negali būti konstatuoti neteisėti atsakovo atstovo veiksmai.

29Pareiškėjas tvirtino, jog jam kalint kamerų tipo patalpose, nebuvo užtikrinta galimybė mokytis.

30Higienos normos HN 76:2010 12 punkte nurodyta, kad kiekvienam nepilnamečiui kalinamajam, kuriam yra privalomas išsilavinimas, turi būti sudarytos tinkamos mokymosi sąlygos.

31Į bylą pateikta Kauno „Aitvaro“ mokyklos 2016 m. rugsėjo 7 d. pažyma Nr. S-193 patvirtina, kad pareiškėjas 2014-2015 m. mokėsi Kauno „Aitvaro“ mokykloje II g (gimnazijos) klasėje. Direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. M-72 išbrauktas iš III e (gimnazijos) klasės. Liudytoja apklausta S. V. nurodė, kad kamerų tipo patalpose yra įrengta mokykla ir šiose kamerose esantys nuteistieji į ją yra vedami.

32Teismo nuomone, minėti įrodymai paneigia pareiškėjo tvirtinimą dėl galimybės mokytis kalint kamerų tipo patalpose nesudarymo.

33Pažymėtina, kad pareiškėjas nenurodė konkretaus atvejo, susijusio su šiuo galimu pažeidimu, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas, kalėdamas kamerų tipo patalpose, nebuvo vedamas į mokyklą, kad dėl teisės mokytis neužtikrinimo pareiškėjas skundėsi Kauno NTI –PN pareigūnams ar administracijai, todėl jo pretenzijos dėl galimybės, kalint kamerų tipo patalpose, mokytis nesudarymo atmestinos kaip nepagrįstos.

34Įvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų visetą, darytina išvada, kad pareiškėjas neįrodė būtinos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos – valstybinės valdžios institucijos (Kauno NTI -PN) ar jos darbuotojų neteisėtos veikos (neveikimo). Nenustačius atsakovo atstovo neteisėtų veiksmų ( neveikimo) valstybei pagal CK 6.271 str. nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjui priteisti neturtinės žalos atlyginimą iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno NTI-PN. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

36 Pareiškėjo N. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

37Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėjas N. B. skundu kreipėsi į teismą,... 4. Skunde (b.l. 9-10) ir teismo posėdyje pareiškėjas nurodė, kad jis... 5. Atsakovo atstovas atsiliepime į skundą (b.l. 15-20) ir jo atstovas teismo... 6. Pareiškėjo skundas netenkinamas.... 7. Pareiškėjas iš atsakovo reikalauja neturtinės žalos atlyginimo, kuri, jo... 8. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 9. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjas gyveno... 10. Pareiškėjas skunde tvirtino, kad kamerose, kuriose ginčui aktualiu... 11. N. B. nurodė, kad dėl netinkamų kalinimo sąlygų... 12. Bylos rašytiniai duomenys patvirtina, kad Kauno NTI – PN Socialinės... 13. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akivaizdu, kad byloje nėra jokių... 14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. V-241... 15. Higienos normos HN 76:2010 24 punkte nurodyta, kad gyvenamosios patalpos turi... 16. Atsakovo atstovas nurodė, kad Kauno NTI-PN rekonstrukcija atlikta 2010 m.... 17. Pagal Higienos normos HN 76:2010 22 punkto nuostatas gyvenamosiose patalpose... 18. Fizikiniai gyvenamųjų patalpų oro temperatūros, santykinės oro drėgmės,... 19. Pareiškėjas skunde tvirtino, kad kai kuriose kamerose oro temperatūra buvo... 20. Pareiškėjas nurodė, kad kai kuriose kamerose buvo šalta, oro temperatūra... 21. Atsakovo atstovas neneigė fakto, kad kamerų langų stiklo paketai dažnai... 22. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl žemos kamerų temperatūros, esant... 23. Atsakovo atstovas į bylą pateikė UAB „SDG“ 2016 m. kovo 16 d. Apšvietos... 24. Į bylą atsakovo atstovas nepateikė jokių duomenų apie kamerų, kuriose... 25. Pareiškėjas nurodė, kad dažnai buvo perkeliamas iš vienos kameros į... 26. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo skiriamas į kitas... 27. Byloje liudytojais apklausti Kauno NTI–PN darbuotojai S.... 28. Pareiškėjas savo nurodytų argumentų dėl prastesnių kalinimo sąlygų... 29. Pareiškėjas tvirtino, jog jam kalint kamerų tipo patalpose, nebuvo... 30. Higienos normos HN 76:2010 12 punkte nurodyta, kad kiekvienam nepilnamečiui... 31. Į bylą pateikta Kauno „Aitvaro“ mokyklos 2016 m. rugsėjo 7 d. pažyma... 32. Teismo nuomone, minėti įrodymai paneigia pareiškėjo tvirtinimą dėl... 33. Pažymėtina, kad pareiškėjas nenurodė konkretaus atvejo, susijusio su šiuo... 34. Įvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjo N. B. skundą atmesti... 37. Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...