Byla e2A-1359-866/2020
Dėl servituto pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Astos Pikelienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Laimos Ribokaitės, apeliacine tvarka rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų (atsakovų) Ž. Z. bei D. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės R. S. patikslintą ieškinį atsakovams A. P., D. P., Ž. Z. (S.), L. Š., G. Š., tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. K., J. B., V. Š., J. J., R. U., M. S., A. S., T. V., E. C., dėl servituto pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė R. S. galutiniu patikslintu ieškiniu prašė sumažinti 2003 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka“ Nr.T3-158 (toliau – Savivaldybės tarybos sprendimas) ir 2003 m. spalio 6 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl J. K., J. J., V. S. ir R. U. privačios žemės sklypo ploto patikslinimo, padalijimo projekto patvirtinimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Vilniaus rajone“ Nr.4892-41 (toliau – įsakymas dėl servituto) nustatytą kelio servitutą R. S. priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ) (toliau – ieškovės sklypas), panaikinant servituto dalį, UAB „Geoekspertai“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. situacijos schemoje pažymėtą S2 (taškai 29-2-14-16-23-24-25-26-27_28-29), nustatant (paliekant) servitutą, kuris UAB „Geoekspertai“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. situacijos schemoje pažymėtas S1 (plotas 108 kv.m) (taškai 3-4-16-15-14-3).

62.

7Ieškovė nurodė, jog ieškovės sklype nustatyto servituto dalimi niekas nesinaudoja jau daugiau nei 10 metų, todėl ta servituto dalis yra naikintina. Pažymėjo, jog servitutai buvo nustatomi ne realiai juos naudojant, o atliekant teritorijų planavimą, todėl atsižvelgiant į faktinę servituto naudojimo situaciją, servitutas yra nustatytas didesnis nei objektyviai reikalingas.

83.

9Anot ieškovės, kiti sklypai (Nr. 9 ir Nr. 10) turi privažiavimo galimybes iš kitos, ( - ) gatvės pusės, todėl ieškovės vertinimu, panaikinus servituto dalį, šių sklypų savininkų teisės nepasikeis, nebus pažeistos.

104.

11Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (pagal pradinį ieškinį – atsakovė) J. K. atsiliepimu su ieškiniu sutiko, servituto pakeitimui neprieštaravo. Nurodė, kad dėl servituto sumažinimo ieškovės sklypo šiaurės rytinėje dalyje, reikalavimas pagrįstas, atsakovai turi galimybę patekti į jiems priklausančius žemės sklypus ne tik per ieškovų žemės sklypą, ieškovų sklypo servitutinių suvaržymų šiaurės rytinėje dalyje būtinumas tokioje apimtyje, kokioje jis registruotas šiuo metu, trečiajam asmeniui kelia abejonių.

125.

13Atsakovai A. P., D. P., Ž. S. (toliau visi kartu – atsakovai) atsiliepimu į su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad servitutas ieškovų žemės sklypui yra nustatytas administraciniu aktu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. Nurodė, jog pagal šio įstatymo 26 straipsnio 6 dalį „Detaliųjų planų sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant detalųjį planų nebuvo nustatytas konkretus galiojimo terminas, o pagal to paties straipsnio 7 dalį „Detaliųjų planų keitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir detalusis planas“.

146.

15Pažymėjo, jog ieškovai pagal minėto įstatymo nuostatas neinicijavo detalaus plano keitimo proceso, todėl manytina, kad kreipdamiesi į teismą jie nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir jų ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu.

167.

17Atkreipė dėmesį, jog ieškovai savo ieškinio teisinį pagrindą grindžia CK 4.112 straipsnio 5 dalimi, kuri leidžia suinteresuotai šaliai kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti servituto turinį ar panaikinti servitutą, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės ar atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių servituto suteikiamų teisių įgyvendinti tampa neįmanoma arba labai sudėtinga. Mano, kad ieškovai ieškinyje nenurodė ir pateikiamais įrodymais neįrodė nei esmingai pasikeitusių aplinkybių, nei nenumatytų aplinkybių. Atvirkščiai, nurodė, jog ieškovų ieškinys yra paremtas noru įteisinti situaciją, kurią ieškovai patys sukūrė pažeisdami teisės aktų reikalavimus.

188.

19Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų M. S., A. S. atsiliepime nurodė, kad jokio kito privažiavimo ar servituto, kuriuo galėtų patekti į jiems nuosavybės teise priklausantį sklypą nėra, todėl teismas priimdamas sprendimą turėtų atsižvelgti į tai, ar sumažinus servitutą nebus pažeistos trečiųjų asmenų teisės patekti į jiems priklausančius žemės sklypus.

209.

21Tretieji asmenys J. B., V. Š., J. J., R. U. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog žemės sklypo servitutai yra nustatyti administraciniu aktu pagal patvirtintą detalųjį planą, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 7 dalimi, detaliųjų planų keitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir detalusis planas, todėl nurodė, jog ieškovai iškart kreipdamiesi į teismą nesilaikė įstatyme numatytos servituto keitimo, tikslinimo procedūros, todėl numatytų procedūrų nesilaikymas yra pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtu.

2210.

23Pažymėjo, kad servitutą panaikinus būtų pažeistos jų teisės, o argumentas, kad servitutas nėra naudojamas, neatitinka realios situacijos. Nurodė, jog dėl pačių ieškovų atliktų veiksmų, t. y. užtvertos tvoros, pastatyto statinio, užsodintų medžių, minėtu kelio servitutu tretieji asmenys negali naudotis.

2411.

25Atsakovai L. Š. ir G. Š. raštu į ieškovės galutinį ieškinio reikalavimą nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka, iš esmės palaiko argumentus išdėstytus kitų atsakovų, nesutinkančių su ieškiniu, atsiliepime.

26I. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

2712.

28Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. vasario 17 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino - Sumažino Savivaldybės tarybos sprendimu ir įsakymu nustatytą kelio servitutą ieškovei R. S. priklausančiame žemės sklype, panaikinant servituto dalį, UAB „Geoekspertai“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. situacijos schemoje pažymėtą S2 (taškai 29-2-14-16-23-24-25-26-27-28-29), nustatant (paliekant) servitutą, kuris UAB „Geoekspertai“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. situacijos schemoje pažymėtas S1 (plotas 108 kv.m.) (taškai 3-4-16-15-14-3).

2913.

30Teismas sprendė, kad faktinis pravažiavimas, kuris šiuo metu yra susidaręs per ieškovės sklypą (taškai 14-16-4-3) kartu su faktiniu pravažiavimu ir tuo pačiu servitutu sklype ( - ), plotis nuo ieškovės tvoros iki J. K. teismo sprendimu nustatyto servituto galinės linijos taškų yra ne mažiau kaip 5 m. iki 5,81 m.

3114.

32Tokiu būdu teismas laikė, kad atsižvelgiant į tai, servituto dalis, esanti ieškovės sklype pagal ieškinio reikalavimo situacijos schemą UAB „Geoekspertai“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. tarp taškų 14-16-23-24 nėra būtina pravažiavimui užtikrinti, nepažeidžia atsakovų, trečiųjų asmenų interesų, atsižvelgiant į tai, kad pagal faktą prašomas sumažinti servitutas šioje vietoje pagal ieškovės pastatytą tvorą eina išilgai atitinkamų subjektų įrengtų ginčo servituto teritorijoje dujų ir elektros skaitliukų ir įrengimo vietos, kur šie objektai ginčo teritorijoje yra įrengti, kaip atitinkamos komunikacijos, pats servitutinis likutinis plotis nuo ieškovės ginčo tvoros iki J. K. teismo sprendimu nustatyto servituto galinės linijos taškų yra ne mažiau kaip 5 m. iki 5,81 m, o tai neapsunkina tokio pločio likusia servituto pločio linija naudotis tiek proceso dalyviams, tiek tretiesiems asmenims, užtikrinantiems atitinkamų paslaugų teikimą visuomenės reikmėms, privažiuojant su sunkiasvoriais – krovininiais automobiliais.

3315.

34Taigi teismas laikė, kad servitutas, kuris yra nustatytas Savivaldybės tarybos sprendimu pagal ieškinio reikalavimą, sumažintinas, servitutą paliekant faktinio pravažiavimo ribose pagal ieškinio reikalavimą šioje ieškinio dalyje, iš esmės pasikeitus aplinkybėms.

3516.

36Taip pat teismas sprendė, jog servituto dalis pagal ieškinio reikalavimo situacijos schemą UAB „Geoekspertai“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. taškais (14-2-29-28-27-26-25-14) nėra objektyviai reikalinga, todėl naikintina, nes iš esmės vertinant bylos medžiagą darytina išvada, kad keliu nesinaudojama daugiau kaip dešimt metų, proceso dalyviai, kiti asmenys turi tinkamus kitus naudojamus privažiavimus pagal faktines aplinkybes, todėl servitutas, kuris yra nustatytas Savivaldybės tarybos sprendimu pagal ieškinio reikalavimą, sumažintinas, panaikintinas pagal ieškinio reikalavimą.

37III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė

3817.

39Apeliantai D. Š. ir Ž. Z. (toliau – apeliantai) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta ieškovės R. S. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

4018.

41Apeliaciniame skunde nurodo, jog nesutinka su teismo išvadomis dėl servituto institutą reglamentuojančių normų aiškinimo. Nurodo, jog CK 4.130 straipsnio normos nustato ribotą ir išsamų servitutų pasibaigimo pagrindų sąrašą. Nesutinka, jog šiuo konkrečiu atveju yra taikytinas CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir CK 4.135 straipsnis – servituto pabaiga išnykus jo būtinumui.

4219.

43Anot apeliantų, norint panaikinti nustatytą servitutą tokiu pagrindu teismui reikėtų nustatyti 2 aplinkybių visumą, t. y. pirma, nuo servituto nustatymo momento objektyviai pasikeitę aplinkybės, dėl kurių servituto naudoti nėra būtinybės; antra, viešpataujantis daiktas tinkamai gali būti naudojamas nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu.

4420.

45Apeliantai nurodo, jog abiejų šių aplinkybių negalima konstatuoti dėl šių priežasčių:

4620.1.

47Servitutas buvo nustatytas 2003 m., o 2006 m. ieškovė pasistatė tvorą ir nuo to laiko atsakovai neturi galimybės visiškai naudotis nustatytu servitutu. Nurodo, jog teismas nesiaiškino, kokios pasikeitusios aplinkybės lėmė, jog nuo 2006 m. nustatytas servitutas tapo nebereikalingas. Nurodo, jog 2015 m. kreipėsi į teismą reikalaudami, jog ieškovai atlaisvintų užstatytą servituto dalį;

4820.2.

49Kelio servitutai tiek ieškovės, tiek kituose sklypuose pagal detalųjį planą buvo nustatyti siekiant ne tik privažiuoti prie konkrečių žemės sklypų, tačiau ir užtikrinti specialiųjų tarnybų transporto privažiavimą ir patogesnės kelių infrastruktūros visiems tos teritorijos gyventojams sudarymą. Nurodo, jog pagal galiojantį teisinį reguliavimą, minimalūs reikalavimai gatvių pločiui nuo 2003 m. ginčo teritorijos detaliojo plano patvirtinimo tik didėjo, o ne mažėjo, o teismas neatsižvelgdamas į galiojantį teisinį reguliavimą servitutu nustatytą pravažiavimą dar labiau sumažino.

5020.3.

51Nurodo, jog teismas nustatydamas kelio servituto tinkamumą neatsižvelgė į atsakovų byloje pateiktą įrodymą – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) 2015 m. lapkričio 20 d. raštą Nr. 12-203-(5.8) iš kurio matyti, kad apžiūrėjus ginčo teritoriją buvo nustatyta, kad dėl siauro aklakelio yra apsunkintas privažiavimas didelių gabaritų specialiajai technikai, kas patvirtina, kad ieškovei užėmus dalį servitutinio kelio specialiųjų tarnybų transporto patekimas prie atsakovų namų yra apribotas.

5221.

53Nurodo, jog norint pakeisti servitutą buvo būtina atlikti visus teritorijų planavimo įstatyme numatytus detaliojo plano pakeitimo veiksmus. Pažymi, jog ieškovai pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus neinicijavo detalaus plano keitimo proceso, todėl manytina, kad kreipdamiesi į teismą jie nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir jų ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu.

5422.

55Nurodo, jog argumentas, kad servituto dalimi niekas nesinaudojo daugiau nei 10 metų, todėl atsirado pagrindas jo pabaigai yra nepagrįstas, dėl tos priežasties, jog ieškovė teismo posėdyje pripažino, jog servituto dalies vietoje pastatė tvorą, ūkinį pastatą su garažu bei priestatu, pasodino medžius, taigi, pagal CK 4.136 straipsnio 2 dalį, laikas, kurį nebuvo naudojamasi servituto teikiamomis teisėmis dėl nenugalimos jėgos ar dėl tarnaujančio daikto savininko ar valdytojo trukdymo, į senaties terminą neįskaitomas.

5623.

57Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė R. S. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog formuojant žemės sklypus, servitutas ieškovės sklype buvo nustatytas nevertinant realaus poreikio, detaliajame plane vidaus keliai nebuvo pažymėti, jame parodytos tik bendros servitutų zonos.

5824.

59Akcentuoja, jog servitutas privačiame ieškovės žemės sklype negalėjo būti nustatytas administraciniu aktu, nes tai nėra valdžios institucijų kompetencija, nurodo, jog tai patvirtino ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovė teismo posėdyje. Pažymi, kad servitutas privačiuose žemės sklypuose nustatomas savininkų susitarimu arba teismo sprendimu. Nurodo, jog Nacionalinės žemės tarnybos atstovė teismo posėdyje nurodė, jog įsakymas, nustatantis servitutą privačiame sklype yra priimtas viršijant valstybės institucijų kompetenciją.

6025.

61Nurodo, jog per daugiau nei 10 metų nusistovėjo tokia naudojimosi servitutu apimtis, jog realiai yra pakankami mažesni tarnaujančiojo sklypo savininkų nuosavybės apribojimai ir servitutas mažintinas. Šios aplinkybės yra laikytinos esminiu aplinkybių pasikeitimu, turinčiu įtakos ginčo servituto dydžiui.

6226.

63Nurodo, jog 2006 m. aptvėrė savo sklypą tvora, tačiau nei atsakovai, nei kiti asmenys dėl to pretenzijų nereiškė, faktinio pravažiavimo kaimynams visiškai pakako, o šiaurės vakarinėje dalyje nustatytu servitutu niekas nesinaudojo net iš dalies, todėl anot ieškovės, visiškai aišku, kad ieškovės sklype nustatyto servituto dydis neatitinka proporcingumo reikalavimų.

6427.

65Teigia, jog apeliacinio skundo argumentai, kad ginčo servitutas gali būti keičiamas tik inicijuojant detaliojo plano pakeitimo veiksmus, sprendinius suderinus su visuomene ir reikiamomis institucijomis yra nepagrįsti. Nurodo, jog apeliantų argumentai, kad ginčo servitutas užtikrina patogesnę kelių infrastruktūrą visiems tos gyvenamosios vietovės gyventojams visiškai nepagrįstas ir tėra gynybinė pozicija, nes servitutą privažiavimui prie sklypų naudoja tik 3 sklypų savininkai – 2 atsakovai (apeliantai) ir trečiasis asmuo J. K., kuri su servituto sumažinimu sutinka.

6628.

67Nurodo, jog apeliantai siekia išlaikyti šiuo metu nustatyto dydžio servitutą ne dėl to, jog sumažinus jį negalės patekti į savo sklypus, o siekdami „patogumo“ ieškovės sąskaita, todėl pažymi, jog tai neatitinka servituto instituto esmės.

6829.

69Pažymi, jog ginčo privažiavimas nėra gatvė kaip yra apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, todėl apeliantų minimos keliams suteikiamos kategorijos ir kelio juostų pločių dydžiai netaikomi. Nurodo, jog gatvė yra kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, turintis pavadinimą, paprastai gatvės nuosavybė priklauso savivaldybėms. Šiuo atveju, privažiavimas eina per privačius sklypus, jis nėra įtrauktas į Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių/gatvių balansą.

7030.

71Nurodo, jog apeliantų argumentai dėl servituto dalies panaikinimu galimai apsunkinto specialiųjų tarnybų patekimo į kitus sklypus yra atmestini kaip nepagrįsti, nes yra deklaratyvaus pobūdžio.

7231.

73Pažymi, jog ieškovės žemės sklypo šiaurės vakarų pusėje nustatytas servitutas visiškai neturi įtakos patekimui į apeliantams priklausančius žemės sklypus.

74IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7532.

76Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reglamentuojamam civiliniam procesui yra būdinga ribota apeliacija, kuri, be kitų aspektų (pvz., CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312 ir 314 straipsniai), pasireiškia tuo, kad apeliacinės instancijos teismas ne pakartotinai nagrinėja bylą iš esmės (tas yra būdinga visiškai apeliacijai), o, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus, peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, kartu ex officio patikrina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7733.

78Šis ribotos apeliacijos aspektas įstatymo lygmeniu yra įtvirtintas CPK 320 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas neturi teisės peržengti šių bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų, nebent egzistuoja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, apeliacinio nagrinėjimo pagrindas yra apeliacinio skundo argumentai, kuriais įrodinėjamas pirmosios instancijos teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ir nepagrįstumas (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-1075/2018).

7934.

80Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas.

8135.

82Byloje kilo ginčas dėl servituto pakeitimo teisinio pagrindo. CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį.

8336.

84Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar šios teisės yra susijusios su naudojimusi viešpataujančiaisiais daiktais pagal tikslinę paskirtį ir ar egzistuoja objektyvus bei konkretus jų poreikis, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; kt.).

8537.

86Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė (CK 4.111 straipsnis), todėl, spręsdami su servituto nustatymu susijusius klausimus, teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285-415/2015).

8738.

88Turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. S. Š. , bylos Nr. 3K-3-469/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285-415/2015).

8939.

90Apeliaciniame skunde nurodytas apeliantų argumentas dėl servituto mažinimo negalimumo yra nepagrįstas, atsižvelgiant į aukščiau minėtą, suformuotą kasacinio teismo praktiką. Visų pirma, kaip teisingai nurodo ieškovė, kelio servitutas ieškovės sklype buvo nustatytas dar tuo metu, kai buvo formuojami žemės sklypai minėtoje ginčo teritorijoje, o pradėjus faktiškai naudoti atidalintus sklypus paaiškėjo, kad administraciniu aktu nustatytas servitutas yra didesnės apimties nei faktiškai reikia poreikiams patenkinti. Pažymėtina, kad vien tik apeliantų argumentai dėl patogesnio servitutinio kelio naudojimo siekiant privažiuoti į sklypus negali lemti objektyvios išvados dėl nustatyto servituto pagrįstumo pilna apimtimi, juolab, kad atsakovų interesas turėti, jų vertinimu, patogesnį privažiavimą negali būti tenkinamas išimtinai ieškovės interesų sąskaita. Nagrinėjamu atveju vertintinas pasiekiamas balansas tarp ieškovės nuosavybės teisių ribojimo galimumo ir atsakovų (apeliantų) galimybių pasiekti savo žemės sklypus išnaudojimo galimybių neribojant ieškovės teisių.

9140.

92Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog servitutas, atsižvelgiant į jo faktinį naudojimą, šalių interesų pusiausvyrą patenkant į jiems nuosavybės teise priklausančius sklypus ir kt., mažintinas. Pažymėtina, kad apeliantų argumentai apie tai, kad ieškovė neinicijavo detaliojo plano keitimo ir manytina dėl to buvo nesilaikyta ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos yra deklaratyvūs, stokoja teisinio pagrįstumo.

9341.

94Ginčo nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2e2A-526-855/2019 tenkino J. K. priešieškinį ir jai priklausančiame žemės sklype ( - ) nustatė 137 m2 kelio servitutą; šis kelio servitutas pažymėtas 2019 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Geoekspertai“ schemoje taškais 17-18-19-12-3-17, ir apima faktinio pravažiavimo ribas J. K. sklypo dalyje). Kaip matyti iš pateiktos schemos, faktinio pravažiavimo, kuris šiuo metu yra susidaręs per ieškovės sklypą (taškai 14-16-4-3) kartu su faktiniu pravažiavimu ir tuo pačiu servitutu sklype ( - ), visiškai užtenka pravažiavimui užtikrinti (plotis nuo ieškovės tvoros iki J. K. tvoros vietomis yra nuo 5,11 m iki 5,81 m ). Atsižvelgiant į tai, servituto dalis, esanti ieškovės sklype tarp taškų 14-16-23-24) nėra būtina pravažiavimui užtikrinti. Todėl servitutas, kuris buvo nustatytas 2003 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka“ Nr.T3-158 ir 2003 m. spalio 6 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl J. K., J. J., V. Š. ir R. U. privačios žemės sklypo ploto patikslinimo, padalijimo projekto patvirtinimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Vilniaus rajone“ Nr.4892-41, sumažintinas, servitutą paliekant faktinio pravažiavimo ribose.

9542.

96Apeliantų argumentai dėl negalimumo pasiekti savo žemės sklypus atmestini kaip nepagrįsti. Apeliantai nurodo, jog ieškovė užtvėrė savo žemės sklypą tvora 2006 m. ir dėl to apeliantai negalėjo naudotis savo žemės sklypais. Apeliantų argumentai, jog atsakovams buvo apribotos privažiavimo teisės prie savo žemės sklypų yra atmestini kaip nepagrįsti. Viena vertus, atsakovai nurodė, kad dėl savo teisių gynimo ir servituto užtvėrimo kreipėsi į teismą 2015 m., taigi, po 9 m. nuo jų nurodomo teisių pažeidimo atsiradimo, kas lemia išvadą, kad visą nurodytą laikotarpį į savo sklypą jei galėjo patekti.

9743.

98Kita vertus, Vilniaus rajono savivaldybės pateikta kelių/gatvių schema patvirtina, kad iki sklypo Nr.10 prieina ( - ) gatvės atšaka (schemoje nurodyta Nr.VL7402). Vilniaus rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 23 d. raštu pateikta savivaldybės kelių/gatvių schema (patvirtinta 2015 m. birželio 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3- 285) (pridedama) patvirtina, kad prie sklypo Nr.9 yra net 2 privažiavimai savivaldybės keliais - ( - ) gatvės atšaka (gatvė Nr.VL7401) ir ( - ) gatvės atšaka (gatvė Nr.VL7459). Prie sklypo Nr.10 (( - )) privažiavimas yra ( - ) gatvės atšaka (gatvė Nr.VL7402). Detaliajame plane įvažiavimas į žemės sklypą Nr.9 taip pat yra numatytas ne per ieškovų sklypą, o tiesiai iš ( - ) gatvės, kuriai Vilniaus rajono savivaldybės suteiktas Numeris VL7401 (Vilniaus rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 23 d. pateikta kelių/gatvių schema), o įvažiavimas į žemės sklypą Nr.10 (adresas ( - )) pažymėtas ne per ieškovės sklypą, o iš sklypo Nr.10 šiaurinės pusės.

9944.

100Taigi iš byloje esančių duomenų ir pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog žemės sklypų Nr. 9 ir Nr. 10 savininkai turi privažiavimus ( - ) ir ( - ) gatvėmis, t. y. ieškovės argumentai apie galimybę žemės sklypų Nr. 9 ir Nr. 10 savininkams prie savo sklypų privažiuoti ne per ieškovės sklypą pagrįsti į bylą pateiktais objektyviais įrodymais – ne tik Nekilnojamojo turto registro žemėlapiais, bet ir Vilniaus rajono savivaldybės pateikta informacija apie gatvių tinklą.

10145.

102Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, spręsdamas dėl ginčo servituto sumažinimo, todėl palieka teismo sprendimą nepakeistą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10346.

104Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.)

105Dėl bylinėjimosi išlaidų

10647.

107Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (93 straipsnio 1 dalis). Netenkinus apeliantų apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš apeliantų ieškovės naudai.

10848.

1092020 m. gegužės 29 d. prašymu ieškovė prašo priteisti 1900 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliaciniame procese sumą, už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (pinigų sumokėjimo faktą patvirtina į bylą pateikta 2020 m. gegužės 14 d. sąskaita-faktūra Nr. 06 ir 2020 m. gegužės 15 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 671781).

110Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

111apeliantų D. Š. ir Ž. Z. apeliacinį skundą atmesti.

112Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

113Priteisti iš apeliantų D. Š. ir Ž. Z. ieškovės R. S. naudai 1900 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliaciniame procese lygiomis dalimis (po 950 Eur).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė R. S. galutiniu patikslintu ieškiniu prašė sumažinti 2003 m.... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, jog ieškovės sklype nustatyto servituto dalimi niekas... 8. 3.... 9. Anot ieškovės, kiti sklypai (Nr. 9 ir Nr. 10) turi privažiavimo galimybes... 10. 4.... 11. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (pagal pradinį... 12. 5.... 13. Atsakovai A. P., D. P., Ž. S. (toliau visi kartu – atsakovai) atsiliepimu į... 14. 6.... 15. Pažymėjo, jog ieškovai pagal minėto įstatymo nuostatas neinicijavo... 16. 7.... 17. Atkreipė dėmesį, jog ieškovai savo ieškinio teisinį pagrindą grindžia... 18. 8.... 19. Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų M. S., A. S.... 20. 9.... 21. Tretieji asmenys J. B., V. Š., J. J., R. U. atsiliepime nurodė, kad su... 22. 10.... 23. Pažymėjo, kad servitutą panaikinus būtų pažeistos jų teisės, o... 24. 11.... 25. Atsakovai L. Š. ir G. Š. raštu į ieškovės galutinį ieškinio... 26. I. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 27. 12.... 28. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. vasario 17 d. sprendimu ieškovės... 29. 13.... 30. Teismas sprendė, kad faktinis pravažiavimas, kuris šiuo metu yra susidaręs... 31. 14.... 32. Tokiu būdu teismas laikė, kad atsižvelgiant į tai, servituto dalis, esanti... 33. 15.... 34. Taigi teismas laikė, kad servitutas, kuris yra nustatytas Savivaldybės... 35. 16.... 36. Taip pat teismas sprendė, jog servituto dalis pagal ieškinio reikalavimo... 37. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė... 38. 17.... 39. Apeliantai D. Š. ir Ž. Z. (toliau – apeliantai) apeliaciniu skundu prašo... 40. 18.... 41. Apeliaciniame skunde nurodo, jog nesutinka su teismo išvadomis dėl servituto... 42. 19.... 43. Anot apeliantų, norint panaikinti nustatytą servitutą tokiu pagrindu teismui... 44. 20.... 45. Apeliantai nurodo, jog abiejų šių aplinkybių negalima konstatuoti dėl... 46. 20.1.... 47. Servitutas buvo nustatytas 2003 m., o 2006 m. ieškovė pasistatė tvorą ir... 48. 20.2.... 49. Kelio servitutai tiek ieškovės, tiek kituose sklypuose pagal detalųjį... 50. 20.3.... 51. Nurodo, jog teismas nustatydamas kelio servituto tinkamumą neatsižvelgė į... 52. 21.... 53. Nurodo, jog norint pakeisti servitutą buvo būtina atlikti visus teritorijų... 54. 22.... 55. Nurodo, jog argumentas, kad servituto dalimi niekas nesinaudojo daugiau nei 10... 56. 23.... 57. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė R. S. su apeliaciniu skundu... 58. 24.... 59. Akcentuoja, jog servitutas privačiame ieškovės žemės sklype negalėjo... 60. 25.... 61. Nurodo, jog per daugiau nei 10 metų nusistovėjo tokia naudojimosi servitutu... 62. 26.... 63. Nurodo, jog 2006 m. aptvėrė savo sklypą tvora, tačiau nei atsakovai, nei... 64. 27.... 65. Teigia, jog apeliacinio skundo argumentai, kad ginčo servitutas gali būti... 66. 28.... 67. Nurodo, jog apeliantai siekia išlaikyti šiuo metu nustatyto dydžio... 68. 29.... 69. Pažymi, jog ginčo privažiavimas nėra gatvė kaip yra apibrėžta Lietuvos... 70. 30.... 71. Nurodo, jog apeliantų argumentai dėl servituto dalies panaikinimu galimai... 72. 31.... 73. Pažymi, jog ieškovės žemės sklypo šiaurės vakarų pusėje nustatytas... 74. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 75. 32.... 76. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reglamentuojamam civiliniam... 77. 33.... 78. Šis ribotos apeliacijos aspektas įstatymo lygmeniu yra įtvirtintas CPK 320... 79. 34.... 80. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 81. 35.... 82. Byloje kilo ginčas dėl servituto pakeitimo teisinio pagrindo. CK 4.126... 83. 36.... 84. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali... 85. 37.... 86. Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė (CK 4.111 straipsnis),... 87. 38.... 88. Turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad... 89. 39.... 90. Apeliaciniame skunde nurodytas apeliantų argumentas dėl servituto mažinimo... 91. 40.... 92. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas, sutiktina su pirmosios... 93. 41.... 94. Ginčo nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 9 d.... 95. 42.... 96. Apeliantų argumentai dėl negalimumo pasiekti savo žemės sklypus atmestini... 97. 43.... 98. Kita vertus, Vilniaus rajono savivaldybės pateikta kelių/gatvių schema... 99. 44.... 100. Taigi iš byloje esančių duomenų ir pateiktų rašytinių įrodymų matyti,... 101. 45.... 102. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas... 103. 46.... 104. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 105. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 106. 47.... 107. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 108. 48.... 109. 2020 m. gegužės 29 d. prašymu ieškovė prašo priteisti 1900 Eur... 110. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 111. apeliantų D. Š. ir Ž. Z. apeliacinį skundą atmesti.... 112. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimą palikti... 113. Priteisti iš apeliantų D. Š. ir Ž. Z. ieškovės R. S. naudai 1900 Eur...