Byla eB2-3468-392/2019
Dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ 2019 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ skundą dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ 2019 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“,

Nustatė

2Pareiškėjas BKB „Nacionalinė kredito unija“ (toliau Unija) bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ pateikė teismui skundą dėl 2019 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo teismo prašo: Panaikinti 2019-05-16 BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti bankroto administratorių, nedelsiant per 2 d. d. po kreditorių susirinkimo atiduoti 2019 m. balandžio 4 d. Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-4993-794/2018 antstoliui vykdyti.

3Pareiškėjas nurodė, kad 201811-08 teismas Unijos civilinėje byloje Nr. e2-4993-794/2018 įpareigojo pareiškėją grąžinti į Unijos sąskaitą be pagrindo gautas 9 255 Eur lėšas. 2019-01-10 Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo 2018-11-08 nutarties, paliko galioti 2018-11-08 nutarties dalį, kuria pareiškėjas įpareigotas Unijai grąžinti 9 255 Eur. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau - IID) 2019-04-03 teismui pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto Unijos bankroto byloje išdavimo. 2019-04-04 teismas IID išdavė vykdomąjį raštą. 2019-05-16 vykusiame Unijos kreditorių susirinkime IID savo iniciatyva pasiūlė nutarimus, kurie nebuvo numatyti KS darbotvarkėje, ir priėmė nutarimą: „Dėl vykdomojo rašto gavimo - Įpareigoti bankroto administratorių, nedelsiant per 2 d. d. po kreditorių susirinkimo atiduoti 2019 m. balandžio 4 d. Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-4993- 794/2018 antstoliui vykdyti“ (toliau - Nutarimas). Tačiau pareiškėjas, būdamas skolininku, negali būti išieškotojo (Unijos) atstovu šiame konkrečiame vykdymo procese, todėl laikytina, kad pareiškėjas negali antstoliui pateikti vykdyti vykdomojo rašto. Pareiškėjas nevengia vykdyti įsiteisėjusios teismo nutarties. Pareiškėjui geranoriškai vykdant teismo nutartį, poreikio atlikti priverstinio vykdymo veiksmus nėra. Pareiškėjui geranoriškai vykdant teismo nutartį ir, nepaisant to, kreipiantis į antstolį dėl priverstinio vykdymo veiksmų pradėjimo būtų pažeistas bankroto proceso efektyvumo ir ekonomiškumo principas - būtų patirtos nepagrįstos ir nebūtinos išlaidos Unijos bankroto procese. Teismo sprendimas skundo padavimo metu buvo yra įvykdytas tik dalinai dėl to, kad Unijos bankroto procese yra susiklosčiusi sudėtinga situacija, kurios metu Unijos kreditorių susirinkimas atsisako tvirtinti Unijos bankroto procese faktiškai patirtas išlaidas ar jų dalį. Neretai ginčai dėl nurodytų išlaidų tvirtinimo perkeliami į teismą. Ginčai dėl administravimo išlaidų sąmatos ir faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo tęsiasi dar nuo 2017 m. birželio mėnesio. Kreditorių susirinkimui netvirtinant pakankamų sąmatų Unijos administravimui bei netvirtinant faktiškai patirtų išlaidų susidarė situacija, kai dalį Unijos administravimo išlaidų turi dengti pareiškėjas savo lėšomis, taip pat pareiškėjas neteko galimybės numatyti Unijos administravimui patiriamų išlaidų kompensavimo dydžio, taip pat apskritai nėra aiški pareiškėjo Unijai grąžintina suma bei sumos, kurias Unija turi kompensuoti pareiškėjui už jo ar kitų asmenų suteiktas paslaugas. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas klausimą dėl vykdomojo rašto, išduoto sprendimo pagrindu, pateikimo vykdyti antstoliui Administratoriaus administruojamoje B KB KU „Švyturio taupomoji kasa“ pasisakė, kad „iš esmės sutampant išieškotojos atstovės ir skolininkės asmeniui, UAB „Verslo konsultantai“ neturi teisės veikti kaip išieškotojo atstovė“ (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-18272-466/2019). Galiausiai pateikiant dubliką teismo sprendimas jau yra įvykdytas pilnai.

4Suinteresuotas asmuo (kreditorius) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad bankroto administratorius piktybiškai nevykdo teismo sprendimo grąžinti Unijai piniginių lėšų, todėl kreditorių susirinkimas ir priėmė nutarimą įpareigoti bankroto administratorių atiduoti 2019 m. balandžio 4 d. Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-4993-794/2018 antstoliui vykdyti.

5Skundas atmestinas

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi KB „Nacionalinė kredito unija“ iškėlė bankroto bylą, unijos bankroto administratore paskyrė UAB „Verslo konsultantai“. Kaip matyti iš bylos medžiagos, joje faktiškai nuo 2017 m. vidurio vyksta ginčai tarp administratoriaus ir pagrindinio kreditoriaus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl administravimo išlaidų sąmatų, faktiškai patirtų administravimo išlaidų bei atlyginimo administratoriui patvirtinimo.

7Byloje nustatyta, kad administratorius 2018-11-08 nutartimi buvo įpareigotas grąžinti į NKU sąskaitą be pagrindo persivestas lėšas, t. y. 9255 Eur. Lietuvos apeliacinis teismas 2019-01-10 nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria administratorius įpareigotas grąžinti NKU 9255 Eur. Teismo sprendimas dėl lėšų grąžinimo įsiteisėjo dar 2019-01-10. Administratoriui nevykdant įsiteisėjusio sprendimo, IID kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. 2019-04-04 išduotame vykdomajame rašte vieninteliu išieškotoju buvo nurodyta NKU. Kadangi IID negalėjo pateikti NKU išduoto vykdomojo rašto antstoliui vykdyti, IID NKU kreditorių susirinkime, vykusiame 2019-05-16, pasiūlė priimti nutarimą ir įpareigoti NKU administratorių pateikti vykdomąjį raštą, adresuotą išimtinai NKU, antstoliui vykdyti. Administratoriui 2019-05-30 pateikus skundą dėl nutarimo, IID 2019-06-20 pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl naujo vykdomojo rašto išdavimo, nurodant IID išieškotoju. Vilniaus apygardos teismas patenkino IID prašymą bei 2019-07-03 išdavė naują vykdomąjį raštą, kuriame išieškotoju nurodė ir IID. IID, gavusi 2019-07-03 išduotą vykdomąjį raštą, 2019-07-04 pateikė jį antstoliui vykdyti. Administratorius 2019-07-05 apmokėjo įsiskolinimą.

8Administratorius neginčija savo prievolės grąžinti į NKU sąskaitą be pagrindo persivestas lėšas, t. y. 9255 EUR, tačiau ginčija kreditorių įpareigojimą adresuotą jam, pateikti vykdomąjį raštą vykdymui. Teismo vertinimu administratoriaus pozicija yra nepagrįsta. Akivaizdu, kad teismo sprendimą įvykdyti administratorius delsė. Administratorius turėjo pareigą bei galimybes šią pareigą tinkamai įvykdyti, tačiau vengė atlikti lėšų grąžinimą. Todėl kreditoriai priėmė nutarimą, skatinantį įsiteisėjusio sprendimo vykdymą. Faktas, kad pats bankroto administratorius nevykdo teismo sprendimo jo administruojamos įmonės naudai, neišlaiko kritikos. Susiklosčiusios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog kreditoriai, kurių teisės buvo pažeistos administratoriui nevykdant sprendimo, pagrįstai priėmė įpareigojantį (skatinantį) nutarimą pateikti vykdomąjį raštą vykdyti. Remiantis išdėstytais argumentais spręstina, kad naikinti ginčijamo nutarimo nėra pagrindo.

9Suinteresuotas asmuo (kreditorius) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė prašymą priteisti 1091,42 Eur išlaidas už procesinių dokumentų, susijusių su skundo nagrinėjimu, rengimu. Šis prašymas tenkintinas iš dalies. Atsižvelgiant į nagrinėjamo klausimo sudėtingumą, laikytina, kad kreditoriaus pozicijai tinkamai išreikšti nebuvo būtina samdyti advokato, kurio valandos įkainis sudaro 133,10 Eur, todėl kreditoriui priteistina suma mažintina iki 600 Eur.

10Kadangi ginčas kilo dėl to, kad administratorius UAB „Verslo konsultantai“ nevykdė jo adresu priimto teismo sprendimo bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ naudai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ne iš unijos administravimui skirtų lėšų.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

12Skundą atmesti.

13Priteisti iš UAB „Verslo konsultantai“ 600 Eur VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai