Byla 2S-2197-273/2012
Dėl autorių teisių pažeidimo, kompensacijos sumokėjimo, informacijos apie teismo sprendimą paskelbimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-13921-924/2012 pagal ieškovės Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) ieškinį atsakovei UAB „Geras kiemas“ dėl autorių teisių pažeidimo, kompensacijos sumokėjimo, informacijos apie teismo sprendimą paskelbimo

Nustatė

2I . Ginčo esmė

3Ieškovė Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Geras kiemas“ 19 170,00 Lt dydžio kompensaciją už neteisėtą kūrinių naudojimą nuo neteisėto jų naudojimo pradžios 2009-03-01 iki ieškinio padavimo teismui dienos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 10 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą, skelbiant teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis dienraštyje „Verslo žinios“. Taip pat ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovės nekilnojamiesiems, kilnojamiesiems daiktams, piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms pareikšto reikalavimo ribose. Nurodė, kad reikalaujama priteisti suma yra ganėtinai didelė, atsakovė pažeidžia autorių teisių subjektų teises ilgą laiką, t.y. nuo 2009-03-01, vengia ištaisyti pažeidimus, nereaguoja į pretenzijas, nebendradarbiauja, nesiekia iškilusį ginčą spręsti ne teismo keliu, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemone, atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų, įrodančių, kad atsakovės turtinė padėtis yra bloga, ir ji negalės atsiskaityti su ieškove, kad reikalaujama priteisti 19170 Lt suma atsakovei yra didelė. Ieškovė pateikė teismui 2009-04-16 pranešimą dėl neteisėto muzikos kūrinių naudojimo, kuriuo ieškovė siūlė atsakovei sudaryti autorinę – licenzinę sutartį bei sumokėti kompensaciją už neteisėtą kūrinių naudojimą. Šis dokumentas, teismo nuomone, nesudarė pakankamo pagrindo varžyti atsakovės teises, taikant turto areštą. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovė gali ateityje vengti vykdyti teismo sprendimą. Vien aplinkybė, kad atsakovė nevykdo ieškovės nurodymų sudaryti autorinę – licenzinę sutartį bei sumokėti kompensaciją už neteisėtą kūrinių naudojimą nepatvirtina, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovė Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) atskiruoju skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir pritaikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė nurodo, kad teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino visų pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas akivaizdžiai vengia vykdyti įstatymų reikalavimus, neketina legaliai naudotis autorių teisių objektais, t.y. įsigyti leidimą viešai atlikti muzikos kūrinius ir mokėti už tai autorinį atlyginimą, nereaguoja į pretenzijas, nebendradarbiauja, nesiekia iškilusį ginčą spręsti ne teismo keliu. Ieškovas mano, kad kilęs ginčas yra dėl pakankamai didelės pinigų sumos. Atsakovo turtinė padėtis bylos nagrinėjimo laikotarpiu gali pasikeisti, atsakovas jam priklausantį turtą gali perleisti kitiems asmenims. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, privalėjo remtis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir ieškovo prašymą patenkinti.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Geras kiemas“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šioje civilinėje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti atsakovo, kaip silpnesniosios proceso šalies, teisės bei teisėti interesai. Ieškovo ieškinyje nurodyti deklaratyvūs motyvai ir argumentai nėra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo turtinė padėtis yra gera, tai įrodo pelno (nuostolių) ataskaitos. Teismas, objektyviai įvertino byloje esančius duomenis ir priėmė pagrįstą bei motyvuotą nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų ( - ) straipsnyje, nenustatyta.

12Byloje nustatyta, kad ieškovė Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Geras kiemas“ 19 170,00 Lt dydžio kompensaciją už neteisėtą kūrinių naudojimą nuo neteisėto jų naudojimo pradžios 2009-03-01 iki ieškinio padavimo teismui dienos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 10 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą, skelbiant teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis dienraštyje „Verslo žinios“. Taip pat ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovės nekilnojamiesiems, kilnojamiesiems daiktams, piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms pareikšto reikalavimo ribose.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemone, atmetė. Teismo nuomone, ieškovė nepateikė duomenų, įrodančių, kad atsakovės turtinė padėtis yra bloga, ir ji negalės atsiskaityti su ieškove, kad reikalaujama priteisti 19 170,00 Lt suma atsakovei yra didelė.

14Teismas pažymi, kad teismų praktika rodo, jog didelė reikalavimo suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovo reikalavimo suma – 19 170, 00 Lt yra pakankamai didelė, todėl pagal bylos aplinkybes teismas sprendžia, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti.

15LR ( - ) str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

16Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

17Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai skolininko finansinė padėtis yra pakankamai gera, minėtas priemones taikyti nėra tikslinga. Tačiau, pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą, kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (( - ) str.), tuo tarpu atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų apie savo gerą turtinę padėtį, leidžiančią neabejoti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo realumu. Atsakovas prie atsiliepimo į atskirąjį skundą yra pateikęs tik pelno (nuostolių) ataskaitą už 2012 metų sausio-liepos mėnesius. Šioje ataskaitoje atsakovas nurodo, kad grynasis įmonės pelnas sudarė 721 Lt, o praėjusiais finansiniais metais grynasis pelnas sudarė 9103 Lt. Tačiau, teismui prieinamais Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis (( - ) straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad atsakovo veikla 2011-01-01 -2011-12-31 buvo nuostolinga, tai yra nuostoliai sudarė 22 813 Lt. Taip pat iš atsakovo 2011-01-01-2011-12-31 balanso, pateikto juridinių asmenų registrui matyti, jog atsakovo turtas sudarė 919 842 Lt, o mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 1 126 276 Lt, tai rodo, jog atsakovo skolos viršija turimą turtą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog šie duomenys nepatvirtina geros atsakovo finansinės padėties. Tokie atsakovo finansiniai rodikliai tik patvirtina aplinkybę, jog netaikus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė kitų duomenų, paneigiančių objektyvios grėsmės dėl didelės ieškinio sumos būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą.

18Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo ir atsakovo interesai taip pat nebūtų ignoruojami (CPK 17 str.). Piniginės lėšos yra ypač svarbus svertas kiekvienos įmonės normaliai ūkinei – komercinei veiklai užtikrinti. Piniginių lėšų areštas apsunkina bet kokios įmonės veiklą, be to, piniginių lėšų areštas paliečia ir trečiųjų asmenų teises bei interesus, todėl ši laikinoji apsaugos priemonė taikytina tik tuomet, kai negalima taikyti kitų ( - ) straipsnyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių ar jų nepakanka teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Dėl nurodytų argumentų bei atsižvelgdama į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, teismas sprendžia, kad pirmiausia reikalavimo sumos apimtyje areštuotini atsakovui priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, ir tik jų nesant ar esant nepakankamai, areštuotinos atsakovui priklausančios piniginės lėšos ir/ar turtinės teisės. Areštuotomis piniginėmis lėšomis uždraudžiant naudotis, sustabdant jų išmokėjimą, išskyrus išmokų, susijusių su darbo santykiais, išmokėjimą, privalomus mokėjimus VSDF, Privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams.

19Esant išdėstytiems argumentams spręstina, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, kas sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės, ieškovo prašymą tenkinti - taikyti laikinąsias apsaugos priemonės (( - ) straipsnis, 145 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.,

Nutarė

21atskirąjį skundą tenkinti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti kausimą iš esmės – ieškovo Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) (j.a.k. 110061038, buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, b.k. 70440) ieškinio reikalavimams užtikrinti, 19 170 Lt (devyniolikos tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt litų) reikalavimo ribose areštuoti atsakovei UAB „Geras kiemas“ (j.a.k. 301681782, buveinės adresas Tulpių g. 20A, Kaunas) priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas bankuose ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis. Uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims. Areštuotomis piniginėmis lėšomis uždrausti naudotis, sustabdant jų išmokėjimą, išskyrus išmokų, susijusių su darbo santykiais, išmokėjimą, privalomus mokėjimus VSDF, Privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams.

23Areštuojamą turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovės pasirinktam antstoliui.

24Nutarties kopiją nedelsiant pasiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir šalims.

25Išaiškinti ieškovui, kad dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo jis turi kreiptis į antstolį ir apmokėti šios nutarties vykdymo išlaidas. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2. I . Ginčo esmė... 3. Ieškovė Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A)... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Ieškovė Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A)... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Geras kiemas“ prašo... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovė Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas nutartimi ieškovo prašymą taikyti... 14. Teismas pažymi, kad teismų praktika rodo, jog didelė reikalavimo suma... 15. LR ( - ) str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo... 17. Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai skolininko finansinė padėtis yra... 18. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias... 19. Esant išdėstytiems argumentams spręstina, kad teismas netinkamai taikė... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str.... 21. atskirąjį skundą tenkinti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir... 23. Areštuojamą turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovės pasirinktam... 24. Nutarties kopiją nedelsiant pasiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui... 25. Išaiškinti ieškovui, kad dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo jis turi...