Byla 2-375-227/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Giedriui Murauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Salgesta“ į. k. 224047430, ieškinį atsakovei UAB „Molesta“, į. k. 167553831, dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2į teismo posėdį neatvyko atsakovė. Prieš teismo posėdžio pradžią elektroniniu paštu gautas jo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nes vadovas išvykęs ir nori bylą vesti per advokatą. Nustatyta, kad atsakovė- juridinis asmuo, vykdantis veiklą, jos prašymu jau bylos nagrinėjimas buvo atidėtas, atsakovės nurodytos priežastys nėra svarbios. Kliūčių bylos nagrinėjimui nėra.

3Ieškovė UAB „Salgesta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Molesta“ ieškovės naudai:1) 176.724,34 Lt skolos; 2) 3.234,20 Lt sutartinių delspinigių; 3) 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki spendimo įvykdymo; 4) žyminį mokestį; 5) turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti; 6) taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Nurodė, kad pagal 2012-01-16 Statybos subrangos sutartį Nr. 04 sub/12 atliko statybos darbų už 251 970,84 Lt, darbus atsakovė priėmė, 2012-09-28 pasirašė Baigiamąjį darbų atlikimo aktą, tačiau pateiktas sąskaitas apmokėjo dalinai -70 000 Lt, o likusios sumos – 181 970,84 Lt nesumokėjo. Minusavus gen.rangovo atliktus darbus prašo priteisti 176.724,34 Lt skolos, nuo šios sumos pagal sutarties 8.2 punktą priskaičiuotus 3.234,20 Lt delspinigius ir 7,75 proc. palūkanas pagal LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

5Teismas 2012 m. lapkričio 14 d preliminariu sprendimu ieškinį tenkino pilnai(b.l.62-63).

6Atsakovė pateikė prieštaravimus. Teigė, jog pagal sutarties 4.6 punktą sulaikė mokėjimus už atliktus darbus, nes ieškovė, pradėjusi laiku darbus, jų nebaigė sutartu laiku- iki 2012-04-20. Darbai perduoti 2012-09-28. t.y. uždelsta daugiau kaip 5 mėn. Dėl prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų, nurodė, kad tarp šalių vyko derybos dėl atsiskaitymo terminų už atliktus darbus pratęsimo, mokėtinos sumos sumažinimo(b.l.73-74).

7Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus, su prieštaravimais nesutiko(b.l.82-85).

8Ieškovės atstovas prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad darbus pridavė vėliau nei sutarta dėl to, kad atsakovė, kaip genrangovė, tinkamai neorganizavo darbų atlikimo, laiku nepateikė medžiagų, planų, kaip buvo įsipareigojęs sutarties 2.2 p. Atsakovė reiškė pretenzijas dėl darbų vėlavimosi ne ieškovei, o kitiems subrangovams. Šias aplinkybes patvirtina pateikta susirašinėjimo medžiaga.

9Priimtinas galutinis sprendimas paliekant nepakeistu preliminarų sprendimą(CPK 430 str. 6 d.1p).

10Byloje nustatyta: šalys pasirašė 2012-01-16 Statybos subrangos sutartį Nr. 04 sub/12, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti ventiliuojamo fasado įrengimo darbus statybos objekte Mindaugo g. 27/27A Vilniuje iki 2012-04-20, o atsakovė- sumokėti tokiu grafiku: 95 proc. mokėtinos sumos per 30 dienų po darbų akto pateikimo, o 5 proc. sulaikytos sumos -per 15 dienų po baigiamojo darbų perdavimo -priėmimo akto pasirašymo. Sutarties 2.2punktu genrangovas įsipareigojo pateikti fasado apdailos medžiagas ir mineralinę vatą(WAS 35 ir WAS 35 t) pagal subrangovo užsakymo paraišką. Šalys susitarė dėl aplinkybių, kurioms esant genrangovas turi teisę sulaikyti mokėjimus( 4.6 p) ir dėl veiksmų, nustačius bet kokį subrangovo vėlavimą darbų pagal kalendorinį vykdymo grafiką(3.7p).

11Ieškovė atliko sutartyje numatytus darbus viso už 251 970,84 Lt. 2012 m. kovo, balandžio, gegužės ir rugpjūčio mėnesiais atsakovė pasirašė atliktų darbų aktus, t.y. priėmė darbus, pasirašė ieškovės pateiktas pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. Ieškovė 2012-03-27, 2012-04-30, 2012-05-31 ir 2012-08-31 išrašė PVM sąskaitas –faktūras. Šalys 2012-09-28 pasirašė Baigiamąjį darbų atlikimo aktą, kuriame patvirtino, jog bendra atliktų darbų vertė yra 251 970,84 Lt, o likusi nesumokėta suma yra 176 724,34 Lt, kurią atsakovė įsipareigojo sumokėti per 15 dienų nuo baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo. Aktą pasirašė abiejų šalių atstovai, tame tarpe atsakovės vyr. buhalterė ir patvirtino parašu statybos direktorius A. D.(b.l.118). Atsakovė sumokėjo 70 000 Lt. Liko nepamokėta 181 970,84 Lt. Ieškovės teigimu genrangovei priklauso 5 426,50 Lt, todėl atsakovės skola- 176 724,34 Lt.

12Dėl darbų atlikimo terminų

13Nustatyta, kad ieškovė darbus pabaigė 2012-09-28, t./y. 5 mėnesiais vėliau, nei įsipareigojo sutartimi(iki 2012-04-20- sutarties 3.1p). Įvertinus ieškovės atliekamų darbų pobūdį- ventiliuojamo fasado įrengimo darbai(sutarties 1.1p), t.y. jog šiuos darbus ieškovė galėjo atlikti tik po to, kai kiti subrangovai atliko darbus ir atsakovė- genrangovė pateikė ieškovei –subrangovei medžiagas ir brėžinius(sutarties 2.2p), bei suderinimo su užsakovu(b.l.86-94 susirašinėjimai tarp sutarties šalių), genrangovė pretenzijų subrangovei nereiškė(2012-07-07 rašte išvardino kitų subrangovų neatliktus darbus- b.l.92), darytina išvada, kad nėra ieškovės kaltės dėl to, kad ji darbus atliko nesilaikydama sutarties, t.y. pavėluotai.

14Dėl kainos

15Atsakovė 2012-09-28 pasirašė Baigiamąjį darbų atlikimo aktą. Akte patvirtinta, kad bendra atliktų darbų vertė yra 251 970,84 Lt, o likusi nesumokėta suma yra 176 724,34 Lt. Už atliktus ir neapmokėtus darbus atsakovė įsipareigojo sumokėti per 15 dienų nuo baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo. Ginčo dėl to, kad atsakovė sumokėjo 70 000 Lt, nėra. Minėtas aktas ar jo dalis nenuginčyta. Todėl, įvertinus jog genrangovei iš neapmokėtos pinigų sumos 181 970,84 Lt priklauso 5 426,50 Lt, atsakovės skola ieškovei yra 176 724,34 Lt.

16Dėl sulaikytų mokėjimų

17Sutarties 4.6 punkte nustatyti atvejai, kuriems esant rangovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus . Vienas iš jų- pažeisti darbų atlikimo terminai dėl ko atsakovės teigimu, ji sulaikė mokėjimą ieškovei už atliktus darbus.

18Minėta sutarties 4.6 punkto sąlyga aiškinama visos sutarties sąlygų kontekste. Ji neatsiejama nuo sutarties 3.7 punkto, nustatančio, kad Genrangovas, nustatęs bet kokį vėlavimą pagal kalendorinį vykdymo grafiką ir Subrangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5(penkias )kalendorines dienas, Genrangovas turi teisę pareikalauti iš Subrangovo, o pastarasis savo rizika, be jokio papildomos užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas atsilikimas nuo kalendorinio vykdymo grafiko, organizuoti bei vykdyti darbus genrangovo nurodytu režimu(visomis dienomis, dirbti dviem, trimis pamainomis ir t.t.). Byloje nėra ir atsakovė nepateikė įrodymų, leidžiančių pripažinti, kad ieškovė dėl savo kaltės pažeidė darbų atlikimo terminus (CPK 178 str.). Taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, kad dėl pavėluotai atliktų darbų genrangovas patyrė kokius nors nuostolius.

19Minėtas sutarties 4.6 punktas turi būti aiškinamas su sutarties 8.10 punktu, leidžiančiu sustabdyti mokėjimus iki tol, kol bus įvykdyti Genrangovo reikalavimai ar pašalinti Sutarties pažeidimai. Įrodymų, kad atsakovė reikalavo pašalinti sutarties pažeidimus ir vykdyti darbus sutartais terminais ir už šio susitarimo nesilaikymą sustabdo mokėjimus, nėra(CPK 178 str.).

20Iš to seka, kad atsakovė neturėjo teisės sulaikyti mokėjimo už ieškovės atliktus darbus.

21Dėl delspinigių

22Sutarties 8.2 punktas, nustatantis, kad už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną nuo nesumokėtos sumos dydžio atsakovė turi mokėti po 0,02 proc. delspinigių, nenuginčytas ir galioja. Todėl atsakovė turi sumokėti sutartinius 3.234,20 Lt delspinigių, paskaičiuotų už vėlavimosi atsiskaityti laiką, tačiau neviršijant 180 dienų(b.l.34).

23Dėl procesinių palūkanų

24Sutarties šalys yra ūkine komercine veikla besiverčiantys subjektai ir šalys buvo sudarę komercinį sandorį. Todėl prievolei taikytinas LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą ir priteistina iš atsakovės 7,75 proc.metinių palūkanų už laikotarpį nuo ieškinio priėmimo iki sprendimo įvykdymo.

25Aptartais argumentais paliekamas galioti preliminarus 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimas.

26Šioje byloje priėmus atsakovės prieštaravimus, teismas turėjo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios priteistinos iš atsakovės valstybei ( CPK 96 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

28Preliminarų 2012 m. lapkričio 14d sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš UAB „Molesta“ (į. k. 167553831, buveinės adresas Statybininkų g. 9, Molėtai,

30atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT217300010002550487, AB Swedbank bankas, banko kodas 73000) 19Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą, priteistą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 ir pateikiant įrodymą teismui.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka nuo jo paskelbimo, skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant... 2. į teismo posėdį neatvyko atsakovė. Prieš teismo posėdžio pradžią... 3. Ieškovė UAB „Salgesta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 4. Nurodė, kad pagal 2012-01-16 Statybos subrangos sutartį Nr. 04 sub/12 atliko... 5. Teismas 2012 m. lapkričio 14 d preliminariu sprendimu ieškinį tenkino... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus. Teigė, jog pagal sutarties 4.6 punktą... 7. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus, su prieštaravimais... 8. Ieškovės atstovas prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 9. Priimtinas galutinis sprendimas paliekant nepakeistu preliminarų... 10. Byloje nustatyta: šalys pasirašė 2012-01-16 Statybos subrangos sutartį Nr.... 11. Ieškovė atliko sutartyje numatytus darbus viso už 251 970,84 Lt. 2012 m.... 12. Dėl darbų atlikimo terminų... 13. Nustatyta, kad ieškovė darbus pabaigė 2012-09-28, t./y. 5 mėnesiais... 14. Dėl kainos... 15. Atsakovė 2012-09-28 pasirašė Baigiamąjį darbų atlikimo aktą. Akte... 16. Dėl sulaikytų mokėjimų... 17. Sutarties 4.6 punkte nustatyti atvejai, kuriems esant rangovas turi teisę... 18. Minėta sutarties 4.6 punkto sąlyga aiškinama visos sutarties sąlygų... 19. Minėtas sutarties 4.6 punktas turi būti aiškinamas su sutarties 8.10 punktu,... 20. Iš to seka, kad atsakovė neturėjo teisės sulaikyti mokėjimo už ieškovės... 21. Dėl delspinigių ... 22. Sutarties 8.2 punktas, nustatantis, kad už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti... 23. Dėl procesinių palūkanų... 24. Sutarties šalys yra ūkine komercine veikla besiverčiantys subjektai ir... 25. Aptartais argumentais paliekamas galioti preliminarus 2012 m. lapkričio 14 d.... 26. Šioje byloje priėmus atsakovės prieštaravimus, teismas turėjo išlaidų,... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428, 430 straipsniais, teismas... 28. Preliminarų 2012 m. lapkričio 14d sprendimą palikti nepakeistą.... 29. Priteisti iš UAB „Molesta“ (į. k. 167553831, buveinės adresas... 30. atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT217300010002550487, AB Swedbank bankas, banko... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka nuo jo...