Byla eI-9332-208/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, rašytinio proceso tvarka nagrinėjo klausimą dėl bylų sujungimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, administracinėje byloje pagal pareiškėjos Asociacijos „EEPA“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos departamentui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant UAB „Metrail“, UAB „Super Montes“ ir UAB „Ekstara“ dėl sprendimo panaikinimo, rašytinio proceso tvarka nagrinėjo klausimą dėl bylų sujungimo, ir

Nustatė

2pareiškėja Asociacija „EEPA“ kreipėsi į teismą su skundu prašydama panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2015-05-12 sprendimo Nr. ( - ) dalį, kuria patvirtinamas UAB „Metrail“ 2015-03-19 patikrinimo aktas Nr. ( - ) susijęs su Asociacijai „EEPA“ išduotų elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų Nr. ( - ) panaikinimu bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas nurodė, jog Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių kontrolės skyriaus 2015-05-15 rašto Nr. ( - ) (toliau – ir Raštas) pagrindu.

3Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas nagrinėjimui UAB „Metrail“ 2015-06-15 pateiktas skundas, kuriame prašoma panaikinti Departamento 2015-05-12 sprendimą Nr. ( - ) (administracinė byla Nr. I-9563-142/2015, proceso Nr. 3-61-3-03218-2015-5).

4Bylos sujungtinos.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 69 str. 1 d. nustatyta, kad bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo bylose Nr. eI-9332-208/2015 ir Nr. I-9563-142/2015 ginčas kilo dėl to paties Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. ( - ) teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau Asociacija „EEPA“ administracinėje byloje Nr. eI-9332-208/2015 ginčija tik sprendimo dalį, susijusią su jai išduotų EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimu, o UAB „Metrail“ administracinėje byloje Nr. I-9563-142/2015 ginčija visą sprendimą. Taigi yra teisinis pagrindas minėtas administracines bylas sujungti.

7Atsižvelgiant į tai, jog administracinėje byloje Nr. I-9563-142/2015 prašoma panaikinti visą Departamento 2015-05-12 sprendimą Nr. ( - ), o administracinėje byloje Nr. eI-9332-208/2015 tik jo dalį – yra tikslinga sujungti administracinę bylą Nr. eI-9332-208/2015 pagal pareiškėjos Asociacijos „EEPA“ su administracine byla pagal UAB „Metrail“ skundą ir bylai suteiktinas Nr. I-9563-142/2015.

8Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 69 str. 1 dalimi, 105–106 straipsniais,

Nutarė

9Sujungti administracines bylas Nr. eI-9332-208/2015 ir Nr. I-9563-142/2015 į vieną administracinę bylą.

10Administracinei bylai suteikti Nr. I-9563-142/2015.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai