Byla eAS-660-756/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui antstoliui R. S. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Pietų terminalas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) įpareigoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (toliau – ir Teisingumo ministerija) patikrinti antstolio R. S. darbo organizavimą, įvertinti antstolio kvalifikaciją, profesines žinias, taip pat tinkamumą vykdyti antstolio veiklą; 2) remiantis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – ir Antstolių įstatymas) 13 straipsnio 2 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalimi įpareigoti teisingumo ministrą iškelti antstoliui R. S. drausmės bylą dėl pasikartojančiai ir sistemiškai priimamų neregistruotų patvarkymų, gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, netinkamo antstolio darbo tvarkos ir veiklos organizavimo; 3) remiantis Antstolių įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi, paaiškėjus, kad antstolio R. S. padarytas pažeidimas gali turėti nusikalstamos veikos požymių, medžiagą perduoti tirti atitinkamoms institucijoms.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 31 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Pietų terminalas“ skundą.

8Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir pažymėjo, kad pareiškėjas jau yra iškėlęs ginčą teisme dėl įpareigojimo atlikti antstolio R. S. eilinę atestaciją, patikrinti ir įvertinti antstolio kvalifikaciją, profesines žinias, taip pat tinkamumą vykdyti antstolio veiklą, taip pat dėl įpareigojimo iškelti antstoliui R. S. drausmės bylą dėl pasikartojančiai priimamų neregistruotų patvarkymų, dėl netinkamo antstolio darbo tvarkos ir veiklos organizavimo (administracinė byla Nr. eI-3036-1063/2018). Nurodė, jog šioje byloje atsakovas yra Teisingumo ministerija, o trečiasis suinteresuotas asmuo – antstolis R. S., minėta byla yra paskirta nagrinėjimui.

9Teismas vertino, jog pareiškėjas savo 2018 m. liepos 27 d. pateiktame skunde nurodė analogiškus reikalavimus (taip pat analogiškus proceso dalyvius), todėl teismo žinioje esant bylai dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, pareiškėjo skundą atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu.

10III.

11Pareiškėjas UAB „Pietų terminalas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, netinkamai taikė proceso teisės normas, neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 67 ir 68 straipsniuose įtvirtintą pasiruošimą administracinių bylų nagrinėjimui teisme bei galimą bylų sujungimą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Pietų terminalas“ skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

16ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas sąrašas aplinkybių, kurioms esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą). Jei teismas prieš priimdamas skundą (prašymą) nustato esant bent vieną iš šių aplinkybių, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą).

17Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta remiantis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punktu, kuriame numatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

18Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. gegužės 11 d. gautas pareiškėjo skundas, kuriame prašoma: 1) įpareigoti LR teisingumo ministeriją atlikti antstolio R. S. eilinę atestaciją, patikrinti ir įvertinti antstolio kvalifikaciją, profesines žinias, taip pat tinkamumą vykdyti antstolio veiklą; 2) remiantis Antstolių įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalimi įpareigoti LR teisingumo ministrą iškelti antstoliui R. S. drausmės bylą dėl pasikartojančiai priimamų neregistruotų patvarkymų, dėl netinkamo antstolio darbo tvarkos ir veiklos organizavimo; 3) remiantis Antstolių įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi paaiškėjus, kad antstolio R. S. padarytas pažeidimas gali turėti nusikalstamos veikos požymių, medžiagą perduoti tirti atitinkamoms institucijoms.

19Pareiškėjas, kreipdamasis su 2018 m. liepos 27 d. skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, iš esmės suformulavo analogiškus reikalavimus, prašydamas įpareigoti Teisingumo ministeriją patikrinti antstolio R. S. darbo organizavimą, įvertinti antstolio kvalifikaciją, profesines žinias, taip pat tinkamumą vykdyti antstolio veiklą; įpareigoti teisingumo ministrą iškelti antstoliui R. S. drausmės bylą dėl pasikartojančiai ir sistemiškai priimamų neregistruotų patvarkymų, gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, netinkamo antstolio darbo tvarkos ir veiklos organizavimo; paaiškėjus, kad antstolio R. S. padarytas pažeidimas gali turėti nusikalstamos veikos požymių, medžiagą perduoti tirti atitinkamoms institucijoms.

20Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo UAB „Pietų terminalas“ 2018 m. gegužės 11 d. skundas dėl antstolio R. S. veiksmų nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eI-3036-1063/2018, teisėjų kolegija vertina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo 2018 m. liepos 27 d. skundą dėl antstolio R. S. veiksmų (dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu), vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies 6 punktu.

21Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 67 ir 68 straipsnių normos taikomos tik tais atvejais, kai jau yra išspręstas skundo priėmimo klausimas (ABTĮ 33 str.), t. y. kai skundas priimamas nagrinėti administraciniame teisme. Be to, ABTĮ 68 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bylų sujungimas galimas kai du ar daugiau pareiškėjų kreipiasi dėl to paties teisės akto teisėtumo arba kai skundas paduodamas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties teisės akto ar veiksmo (neveikimo). Šiuo atveju, sprendžiant skundo priėmimo klausimą, ABTĮ 67 ir 68 straipsnių normos netaikytinos.

22Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priėmęs ginčijamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas. Pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą atmesti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Pietų... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 31 d. nutartimi... 8. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 9. Teismas vertino, jog pareiškėjas savo 2018 m. liepos 27 d. pateiktame skunde... 10. III.... 11. Pareiškėjas UAB „Pietų terminalas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 12. Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018... 16. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas sąrašas aplinkybių, kurioms... 17. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta remiantis ABTĮ 33... 18. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos... 19. Pareiškėjas, kreipdamasis su 2018 m. liepos 27 d. skundu į Vilniaus... 20. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo UAB „Pietų terminalas“ 2018 m.... 21. Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 67 ir 68 straipsnių normos taikomos tik... 22. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....