Byla N2-5118-323/2014
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, išvadą byloje teikianti institucija - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei L. P., trečiojo asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei R. M., išvadą byloje teikiančios institucijos atstovei Z. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus ieškinį atsakovei I. B., tretiesiems asmenims Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, E. B. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, išvadą byloje teikianti institucija - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo neterminuotai apriboti atsakovės I. B. motinos valdžią į sūnų G. B., gim. ( - ), nustatyti nepilnamečiui G. B., gim. ( - ), nuolatinę globą, nuolatiniu globėju paskiriant Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, nustatyti nepilnamečio G. B., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, priteisti iš atsakovės nepilnamečio G. B., gim. ( - ), išlaikymui po 400,00 Lt kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės, bei 4920,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2013-03-07 iki 2014-03-18. Nurodė, kad ( - ) atsakovei kaip vienišai motinai gimė sūnus G. B., kurio tėvas gimimo liudijime nenurodytas. Sūnų I. B. augino pas savo motiną E. B.. Nuo 2005 m. vasario mėn. atsakovės šeima buvo BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro žinioje dėl nepakankamos vaiko priežiūros, 2005 m. kovo – balandžio mėnesiais G. B., gim. ( - ), buvo laikinai globojamas BĮ Vaiko krizių centre dėl nepakankamos vaiko priežiūros, nuo 2007 m. birželio mėn. iki 2008 m. balandžio mėn. I. B. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos vaiko priežiūros. Taip pat nurodė, kad 2010 m. atsakovė išvyko gyventi į Raseinius, sūnų G. B., gim. ( - ), palikdama savo motinai E. B., tačiau pastaroji nesugebėjo tinkamai pasirūpinti vaiku, berniukas dažnai praleisdavo pamokas mokykloje, į ją ateidavo purvinas, nešvariais drabužiais, neparuošęs namų darbų, neturėdavo sąsiuvinių, todėl nepilnametis G. B., gim. ( - ), 2013-03-07 buvo apgyvendintas BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyriuje. Tuo tarpu atsakovė savo sūnumi G. B., gim. ( - ), nuo išvykimo gyventi į Raseinius nesirūpina, juo nesidomi, nebendrauja, neteikia išlaikymo, slepia savo gyvenamąją vietą, ir nėra duomenų, kurie leistų tikėtis, kad situacija pasikeis. Atsižvelgiant į tai, laiko, kad tikslinga neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią į sūnų G. B., nustatyti jam nuolatinę globą, nuolatiniu globėju paskiriant Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei priteisti iš atsakovės sūnui G. B., gim. ( - ), išlaikymą nuo vaiko apgyvendinimo BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyriuje iki jo pilnametystės po 400,00 Lt kas mėnesį (b. l. 3-7).

3Trečiasis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodo, kad su ieškiniu sutinka (b.l. 46).

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, nors apie iškeltą bylą ir paskirtą teismo posėdį jai pranešta tinkamai (b. l. 52, 57).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, trečiojo asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė, išvadą byloje teikiančios institucijos atstovė prašo teismo ieškinį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad G. B., gim. ( - ), gimimo liudijime motina įrašyta I. B., tėvas - nenurodytas (b. l. 9, 10). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-25 įsakymu Nr. AD1-468 „Dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo G. B.“ nuo 2005-02-15 nepilnamečiam G. B., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirtas BĮ Vaiko krizių centras, o jo gyvenamoji vieta – Šilutės pl. 8, Klaipėda (b.l. 11). Šis įsakymas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-21 įsakymu Nr. AD1-670 pripažintas netekusiu galios nuo 2005-04-04 (b.l. 12). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-13 įsakymu Nr. AD1-1338 „Dėl įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą“ I. B. įrašyta į minėtą apskaitą dėl nepakankamos sūnaus G. B., gim. ( - ), priežiūros (b.l. 13). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-04 įsakymu Nr. AD1-564 „Dėl išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos“ I. B. išbraukta iš minėtos apskaitos, kadangi išnyko įrašymo į ją priežastys (b.l. 15). Iš byloje esančių Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos raštų matyti, jog G. B. turi elgesio problemų, dažnai įsivelia į konfliktus, mušasi, mėto daiktus, į mokyklą ateina neprižiūrėtas, nešvariais drabužiais, nesiprausęs, per pamokas nesusikaupia, neruošia namų darbų, neturi sąsiuvinių, berniuko motina kviečiama į mokyklą atvykti atsisako (b.l. 20, 24, 25, 27). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-23 įsakymu Nr. AD1-1252 „Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo“ nuo 2013-06-01 likusiam be tėvų globos nepilnamečiam G. B., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirtas BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centras, o jo gyvenamoji vieta – Debreceno g. 48, Klaipėda (b.l. 16). Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus bei BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro raštų matyti, kad po laikinosios globos G. B., gim. ( - ), nustatymo atsakovė sūnumi nesidomėjo, jo nelankė, yra nusišalinusi nuo vaiko auklėjimo, ugdymo ir išlaikymo (b.l. 33, 38).

8Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ir visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (LR CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė I. B. iš esmės nuo vaiko gimimo tinkamai nesirūpino savo sūnumi G. B., ji buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos vaiko priežiūros (b.l. 13), dar dvejų nesulaukusiam jos sūnui buvo nustatyta laikinoji globa (b.l. 11). Atsakovė nekeičia savo elgesio, vertybių bei gyvenimo būdo, jos šeima vėlgi įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos vaiko priežiūros (b.l. 32), o jos sūnui dar kartą nustatyta laikinoji globa (b.l. 16). Atsakovė I. B., sūnų G. palikusi savo motinai ir išvykusi gyventi į Raseinius, nė karto jo Klaipėdoje neaplankė, nedalyvavo jo auklėjime ir ugdyme, atsakovė neturi nuolatinės gyvenamosios vietos (b.l. 30). G. B. apgyvendinus laikinosios globos įstaigoje atsakovė nei telefonu, nei laiškais su įstaiga, kurioje auga sūnus, susisiekti nebandė, sūnumi nesidomėjo, jo nelankė, yra nusišalinusi nuo vaiko auklėjimo, ugdymo ir išlaikymo (b.l. 33, 38). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, išklausius ieškovo, trečiojo asmens, išvados byloje teikiančios institucijos atstovių paaiškinimus, tai, kad atsakovė, būdama asmeniškai informuota apie iškeltą bylą, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byla nesidomėjo, neįrodinėjo, jog ketina keisti savo elgesį, pastangų pasiimti vaiką gyventi kartu jau eilę metų nededa, konstatuotina, jog atsakovė daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi, visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis, todėl yra pakankamas pagrindas atsakovei I. B. neterminuotai apriboti motinos valdžią jos sūnaus G. B. atžvilgiu (LR CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

10Apribojus tėvų valdžią, vaikui skirtina globa (rūpyba), nustatytina vaiko gyvenamoji vieta (LR CK 3.183 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, G. B., gim. ( - ), nustatytina nuolatinė globa neterminuoto motinos valdžios apribojimo laikotarpiu, globėju paskiriant Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas”, šiuose namuose nustatant vaiko gyvenamąją vietą (LR CK 3.256, 3.261 straipsniai).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės G. B., gim. ( - ), išlaikymą po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės, bei 4920,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2013-03-07 iki 2014-03-18. LR CK 3.192 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pareiga išlaikyti vaikus tėvams išlieka ir apribojus tėvų valdžią (LR CK 3.195 straipsnis). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystymosi sąlygas (LR CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Įvertinus byloje esančius duomenis, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra darbingo amžiaus, byloje nėra duomenų, kad dėl sveikatos būklės ar darbingumo lygio atsakovė negalėtų dirbti, šiuo metu dirba (b.l. 50), todėl gali ir turi teikti bent minimalų išlaikymą vaikui, ieškinio dalis dėl išlaikymo priteisimo tenkintina, iš atsakovės priteistinas išlaikymas G. B., gim. ( - ), po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės.

12LR CK 3.200 straipsnis numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Taigi, išlaikymas priteisiamas nuo tos dienos, kai atsirado teisė jo reikalauti, t.y. kai vaiko tėvas ar motina nevykdo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad išlaikymo įsiskolinimas gali atsirasti tiek dėl to, kad išlaikymas neteikiamas visiškai, tiek ir dėl to, kad jis teikiamas tik iš dalies, t. y. netenkinant visų būtinų vaiko poreikių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-314/2008). Nagrinėjamu atveju atsakovės sūnus G. B., gim. ( - ), 2013-03-07 paimtas iš šeimos ir apgyvendintas BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyriuje (b.l. 67). Nuo šios datos atsakovė išlaikymo sūnui neteikia visiškai (b.l. 33, 38), todėl už laikotarpį nuo 2013-03-07 iki 2014-03-18 (ieškinio padavimo teisme) iš atsakovės priteistinas 4920,00 Lt išlaikymo įsiskolinimas.

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (LR CPK 96 str. l d.). Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovės valstybei priteistina 144,00 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą neterminuotai apriboti motinos valdžią. Reikalavimai dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo yra susijęs su reikalavimu dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, todėl papildomai neapmokestinami. Taip pat iš atsakovės priteistina 144,00 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą periodinėmis išmokomis (400 Lt x 12 mėn. x 3 proc.) bei 148,00 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo įsiskolinimo priteisimą; iš viso 436,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270, straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei I. B., gim. ( - ), a.k. ( - ), į vaiką G. B., gim. ( - ).

17Nustatyti nepilnamečiui G. B., gim. ( - ), nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

18Nustatyti nepilnamečio G. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nuolatinės globos institucijoje – Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, adresu Taikos pr. 68, Klaipėdoje.

19Priteisti iš atsakovės I. B. nepilnamečiam vaikui G. B., gim. ( - ), 400,00 Lt dydžio išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo 2014-03-19 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

20Priteisti iš atsakovės I. B. nepilnamečiam vaikui G. B., gim. ( - ), 4920,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2013-03-07 iki 2014-03-18.

21Priteisti iš atsakovės I. B. 436,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo neterminuotai apriboti... 3. Trečiasis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ pateikė... 4. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, trečiojo asmens Klaipėdos vaikų... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad G. B., gim. ( - ),... 8. Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus,... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė I. B. iš esmės nuo vaiko gimimo... 10. Apribojus tėvų valdžią, vaikui skirtina globa (rūpyba), nustatytina vaiko... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės G. B., gim. ( - ),... 12. LR CK 3.200 straipsnis numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 13. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 15. ieškinį tenkinti.... 16. Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei I. B., gim. ( - ), a.k. ( -... 17. Nustatyti nepilnamečiui G. B., gim. ( - ), nuolatinę globą, paskiriant... 18. Nustatyti nepilnamečio G. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nuolatinės... 19. Priteisti iš atsakovės I. B. nepilnamečiam vaikui G. B., gim. ( - ), 400,00... 20. Priteisti iš atsakovės I. B. nepilnamečiam vaikui G. B., gim. ( - ), 4920,00... 21. Priteisti iš atsakovės I. B. 436,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...