Byla e2S-255-945/2018
Dėl žalos bei netiesioginių nuostolių atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutarties dėl bylos perdavimo pagal teismingumą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ ieškinį atsakovei UNIQA TU S.A., veikiančiai per SIA „PANDI BALT“ atstovybę, dėl žalos bei netiesioginių nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ieškovė kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą su ieškiniu (1 t., e. b. l. 1–7, 2 t., e. b. l. 1–7), prašydama priteisti iš atsakovės 10 251,17 Eur žalos, 28 182 Eur žalos (negautų pajamų), 41,14 Eur žalos už vertėjo paslaugas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 641 Eur bylinėjimosi išlaidas.
  2. Ieškinys buvo priimtas teisėjos 2017 m. rugsėjo 7 d. rezoliucija, atsakovei nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi (1 t., e. b. l. 153–154) nutarė civilinę bylą perduoti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui. Priėmęs ieškinį teismas nustatė, kad ieškovė pareiškė reikalavimą atsakovei dėl žalos ir netiesioginių nuostolių priteisimo, remdamasi atsakovės (draudiko) ir transporto priemonės savininko Millennium Leasing sp.z o.o. (draudėjo) sudaryta draudimo sutartimi, pagal kurią ieškovei buvo neišmokėta draudimo išmoka atsitikus draudiminiam įvykiui. Teismas nurodė, kad atsakovė yra tik draudikas, kuris sudarydamas draudimo sutartį su draudėju ir draudimo sutarties galiojimo metu atsitikus tam tikram joje nurodytam įvykiui įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką, bet ne prisiimti atsakomybę už padarytą žalą turtui, ją atlyginti. Teismas nurodė, kad ieškovės reiškiamas kitas reikalavimas priteisti netiesioginius nuostolius dėl draudimo sutarties nevykdymo yra išvestinis reikalavimas iš pagrindinio reikalavimo išmokėti draudimo išmoką, dėl to jo teismingumas priklauso nuo pagrindinio reikalavimo teismingumo. Teismas vertino, kad atsakovės atstovybė yra Vilniuje, todėl ši civilinė byla yra teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui.
 1. Atskirojo skundo argumentai
  1. Atskiruoju skundu (1 t., e. b. l. 156–157) ieškovė prašo Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Kadangi ginčas yra kilęs tarp asmenų, kurių registruotos buveinės vietos yra Europos Sąjungos valstybėse narėse (Lenkijos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje), sprendžiant jurisdikcijos klausimą užsienio (tarptautinį) elementą turinčioje byloje aktualus 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas).
   2. Vadovaujantis Reglamento 11 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 2 dalimi, žalą patyrusi šalis reikalavimą draudikui gali reikšti kreipdamasi į teismą pagal savo buveinės vietą, todėl byla yra teisminga Prienų rajono apylinkės teismui.
  2. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo teismingumo klausimą išspręsti teismo nuožiūra (2 t., e. b. l. 160).

6Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Nenustatęs absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų, teismas atskirajame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.
  2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo pritaikytų teismingumo taisyklių vertinimas.
  3. Vadovaujantis CPK 782 straipsniu, teismas užsienio (tarptautinį) elementą turinčioje byloje privalo ex officio išspręsti jurisdikcijos klausimą. Tarptautinio elemento nagrinėjamoje byloje egzistavimą patvirtina tai, kad Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, kaip transporto priemonės valdytojas, reiškia reikalavimą Lenkijos Respublikos juridiniam asmeniui, kaip šioje valstybėje registruotos transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudikui dėl Lenkijos Respublikoje įvykusio eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo.
  4. Vadovaujantis CPK 780 straipsniu, CPK nuostatos, reglamentuojančios tarptautinį elementą turinčių bylų teismingumą, taikomos tik tuo atveju, jeigu tarptautinė sutartis, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, atitinkamų santykių nereglamentuoja kitaip. Lietuvoje, kaip Europos Sąjungos narėje, tiesiogiai taikomas 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 („Briuselis I“) redakcija). Reglamento 69–70 straipsniuose įtvirtinta Reglamento viršenybė kitų tarptautinių sutarčių, sudarytų tarp valstybių narių, atžvilgiu. Bylų, susijusių su draudimo teisiniais santykiais, jurisdikcijos klausimams spręsti skirtas Reglamento 3 skirsnis. Reglamento 11 straipsnio 1 dalies b) punkte nurodyta, kad draudikui, kurio nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra valstybėje narėje, ieškinys gali būti pareikštas kitoje valstybėje narėje ieškovo nuolatinės gyvenamosios (buveinės) vietos teismuose, jeigu ieškinius pareiškia draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas. Reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 11 straipsnis taikomas žalą patyrusios šalies tiesiogiai draudikui pareikštiems ieškiniams. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad toks teisinis reglamentavimas patvirtina ieškovės teisę reikšti ieškinį Lietuvos Respublikos teisme pagal ieškovės buveinės vietą. Taip pat aptariamas teisinis reglamentavimas įvertintas ir savo pobūdžiu panašioje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1099-619/2014 priimtoje 2014 m. gegužės 16 d. nutartyje.
  5. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad bylos perdavimą Vilniaus miesto apylinkės teismui nulėmė ir nepagrįsta išvada, kad atsakovės buveinė yra Vilniuje. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškinys yra pareikštas UNIQA TU S.A., t. y. juridiniam asmeniui, kurio buveinė yra Lenkijos Respublikoje. SIA „PANDI BALT“ atstovybė yra atsakovės atstovas pretenzijoms nagrinėti, kurio teisės ir pareigos nurodytos Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnyje. Šio straipsnio nuostatos yra susiję su Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. rugsėjo 16 d. direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (toliau – Direktyva) įgyvendinimu. Direktyvos 21 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad atstovas žalos sureguliavimo reikalams nėra draudiko filialas. Be to, Direktyva iš dalies pakeistos 2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo preambulės 13 punkte nurodyta, kad atstovo žalų sureguliavimo reikalams paskyrimas neturi įtakos jurisdikcijos klausimams. Nurodytas teisinis reglamentavimas leidžia spręsti, kad byloje pareikštas reikalavimas nėra teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui.
  6. Apibendrindamas nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ginčijama nutartimi byla Vilniaus miesto apylinkės teismui perduota nepagrįstai, todėl nutartis panaikinama, klausimas išsprendžiamas iš esmės nustatant, kad ieškovės ieškinys yra teismingas Prienų rajono apylinkės teismui (dabar Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams) (CPK 337 str. 1 d. 2 p.), kuriam civilinė byla perduodama nagrinėti iš esmės.
  7. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo apeliacinės instancijos teismas nesprendžia, kadangi šis klausimas turės būti sprendžiamas pirmosios instancijos teismui bylą išnagrinėjus iš esmės (CPK 93 str., 96 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

8Atskirąjį skundą tenkinti.

9Panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – nustatyti, kad ieškovės ieškinys yra teismingas Prienų rajono apylinkės teismui (dabar Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams).

10Bylą perduoti nagrinėti iš esmės Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams.

11Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai