Byla 2A-1278-657/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančias ir nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aušros Baubienės, Egidijaus Tamašausko teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. U. atstovaujamo advokato Justo Jankausko apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2101-151/2015 pagal ieškovės UAB Libered“ ieškinį atsakovams V. U., A. P. dėl statybos rangos ir atsakovo A. P. priešieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančias ir nuostolių atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Libered“ kreipėsi į teismą ir patikslinusi ieškinį prašė priteisti iš A. P. 81.000,00 Lt skolos bei 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti subsidiariai iš V. U. 81.000,00 Lt skolos bei 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 3-6, 136). Nurodė, kad 2011-08-01 ieškovė su atsakovu A. P. sudarė statybos rangos sutartį, kuria A. P. įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis ir rizika pastatyti keturis gyvenamuosius namus. Sutartimi sulygti darbai nustatytu terminu nebuvo atlikti, todėl 2012-08-31 sutartimi šalys statybos rangos sutartį nutraukė. 2012-11-23 ieškovas su atsakovu A. P. sudarė susitarimą dėl įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo, kuriuo rangovas A. P. pripažino 81.000,00 Lt įsiskolinimą ieškovei bei įsipareigojo likviduoti skolą per 24 mėnesius, kas mėnesį mokant po 3.375,00 Lt. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui rangovas išdavė 24 vekselius. Susitarimo 4 punktu šalys susitarė, jog rangovui pradelsus 2 mokėjimus iš eilės, visi nustatyti mokėjimo terminai bus laikomi suėjusiais ir ieškovė įgis teisę reikalauti visos neapmokėtos sumos. Atsakovas A. P. susitarimo nevykdė, todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti visos neapmokėtos sumos sumokėjimo. Sutarties vykdymas buvo užtikrintas 2011-08-01 V. U. garantija, galiojančia iki visiško prievolių pagal sutartį įvykdymo. Susitarimo 5 punkte nurodyta, jog nei susitarimas, nei rangovo išduoti vekseliai nepanaikina ar nepakeičia garanto 2011-08-01 išduotos garantijos ar jos apimties. Nors garantui buvo pateiktas reikalavimas vykdyti prievolę pagal garantijos sąlygas, atsakovas V. U. savo įsipareigojimo neįvykdė. Atsakovai pažeidė sutarties, susitarimo ir garantijos sąlygas. Kadangi rangovas ir garantas nevykdo prievolės atsiskaityti bendra 81.000,00 Lt skolos suma subsidiariai priteistina iš rangovo ir garanto, papildomai priteistinos procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos.

5Atsakovas A. P. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, kuriame prašė pripažinti 2012 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, pasirašytą tarp ieškovės UAB „Libered“ ir atsakovo A. P., pagal 2011 m. rugpjūčio 11 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/07-3, negaliojančiu; pripažinti 2012 m. lapkričio 23 d. susitarimą dėl įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo, pasirašytą tarp ieškovės UAB „Libered“ ir atsakovo A. P. (bendrai 81.000,00 Lt sumai), pagal 2011 m. rugpjūčio 11 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/07-3, negaliojančiu; priteisti iš ieškovės 67.760,00 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 172-151). Nurodė, jog rangos sutartimi atsakovas, kaip rangovas, įsipareigojo pastatyti 4 gyvenamuosius namus pagal ieškovės nurodymus bei pagal jos pateiktą projektą, perduoti darbų rezultatą užsakovei, o užsakovė sumokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus galutinę sutarties kainą 440.000,00 Lt (plius PVM). Rangos sutartimi šalys susitarė, kad šios sutarties kaina negali būti didinama, išskyrus rangos sutarties 2.8 punkte numatytus atvejus. Dėl ieškovės klaidingai pateiktos informacijos apie žemės sklypą atsakovas savo jėgomis, medžiagomis atliko papildomus statybos darbus. Ieškovė su papildomų darbų atlikimu bei sumokėti papildomai sutiko, tačiau atsakovui pažadėjo, kad už šių darbų atlikimą jam bus kompensuota ateities užsakymais. Viso atsakovas ieškovei atliko papildomų statybos darbų už 67.760,00 Lt (su PVM). Šalys susitarė ne tik dėl galimybės atlikti papildomus darbus, bet ir dėl tokių, kurie nustatomi pagal žodinį susitarimą tarp rangovo ir užsakovo. Rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ginčijamame akte atsakovo neatlikti darbai bei su trūkumais atlikti darbai pagal rangos sutartį, iš tiesų atsakovo buvo atlikti tinkamai. Šiuo atveju ne tik faktinis šalių elgesys, bet ir pati rangos sutartis numatė visų rangos teisiniuose santykiuose dalyvavusių šalių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. Statybos objekte komunikacijos, vidaus darbų atlikimas, langų, durų statymo darbai turėjo būti gyvenamuosiuose namuose įvykdomi atitinkamai 2011 metų spalio - gruodžio mėnesiais. 2011 m. gruodžio 27 d. atliktų darbų aktais už 2011 m. gruodžio mėnesį atsakovas perdavė o ieškovė priėmė iš atsakovo darbus statybos objekte, tame tarpe, ir šildymo sistemos įrengimo darbus, langų ir durų įrengimo darbus ir kt. Subrangovė UAB „Mikludava“ statomuose objektuose atliko kieto kuro katilinės montavimo darbus. Tai patvirtinta atliktų darbų aktais. Ieškovė buvo informuota apie ginčijamame akte nurodytų darbų atlikimą, su ja šie darbai buvo suderinti. 2012 m. liepos 13 d. statomuose gyvenamuosiuose namuose įvykdytos vagystės metu buvo pavogta juose buvę statybiniai įrankiai, medžiagos, šildymo sistemos ir įranga, o įsilaužiant buvo suniokota lauko medinė apdaila, lietvamzdžiai ir kt. Tačiau Rangos sutartimi saugoti statybos teritoriją, o taip pat ir rangovo turtą ne darbo metu buvo įsipareigojusi ieškovė. Ieškovė buvo sudariusi sutartį su saugos bendrove UAB „LK service“, kuri privalėjo užtikrinti turto apsaugą. Tuo tarpu ieškovė sąmoningai siekė perkelti visą atsakomybę atsakovui. Dėl šių priežasčių ginčijamas aktas ir, atitinkamai, ginčijamas susitarimas bendrai 81.000,00 Lt sumai yra neteisėti, klaidingai padarius prielaidas apie egzistavusius esminius sandorio faktus ginčijamų sandorių sudarymo metu, todėl jie turi būti pripažinti negaliojančiais.

6Ieškovė atsakovo A. P. priešieškinį prašė atmesti, kaip neįrodytą. Nurodė, kad sudarant susitarimą ir perdavimo aktą antstolio konstatuotos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas neatliko ir netinkamai atliko darbus, nurodytus ginčijame perdavimo akte, todėl atsakovo reikalavimas panaikinti perdavimo aktą yra nepagrįstas ir neįrodytas. Atsakovo neatliktus ir netinkamai atliktus darbus baigė vykdyti kitas rangovas. Atsakovas nepateikė darbų perdavimo-priėmimo aktų, kurių pagrindu būtų galima aiškiai konstatuoti visų perdavimo akte minimų darbų tinkamą atlikimą. Ieškovė negali būti atsakinga už turto, kuris jai nepriklausė nuosavybės teise, praradimą. Be to, atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių prievolių Rangos sutarties pagrindu buvo paskaičiuoti delspinigiai. Susitarime nurodytos sumos yra teisingos ir pagrįstos, jų dydžiai nustatyti šalių abipusių nuolaidų ir derybų būdu. Esant neatliktų/netinkamai atliktų darbų neginčytinam faktui, šalys atitinkamai pasirašė perdavimo aktą, kuriame aiškiai konkretizavo neatliktus ir netinkamai atliktus darbus. Surašius perdavimo aktą, šalys pasirašė susitarimą, kuriame konstatavo prievolių neįvykdymo visumą bei skolos dydžius. Susitarimo turinys buvo aiškus ir nedviprasmiškas, o atsakovas, būdamas profesionaliu savo srities atstovu, turėjo suprasti sudaromo sandorio pasekmes. Atsakovas nepateikė aplinkybių, kurių pagrindu jis sudarė sandorį dėl suklydimo. Faktinės aplinkybės įrodo, jog atsakovas privalėjo numatyti žemės sklypo vertikalinį aukščio kritimą, todėl papildomus pamatų liejimo darbus, jei tokie buvo, atsakovas privalėjo atlikti savo sąskaita. Ieškovei jokie papildomi darbai pamatų liejimui nebuvo žinomi.

7Atsakovas V. U. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o priešieškinį patenkinti. (T.1, b.l. 73-75; T.2, b.l. 10-12). Nurodė, jog 2011 m. rugpjūčio 1 d. išdavė garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo atsakyti ieškovei, jei atsakovas A. P. jai neįvykdys savo prievolių pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutartį ar jas vykdys netinkamai. Tačiau ši garantija neatitinka garantijos formai įstatymo keliamų reikalavimų, todėl pripažintina negaliojančia bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. Garantijoje nėra nurodyta konkreti ja užtikrinamos prievolės apimtis, todėl prievolė laikytina tinkamai neapibūdinta. Garantija yra savarankiška, o ne papildoma prievolė, todėl jos turinys negali būti besąlygiškai aiškinamas ieškovės ir atsakovo A. P. sudarytos statybos rangos sutarties kontekste. Tikslaus garanto atsakomybės dydžio įvardijimas, suponuoja, jog garantas turi būti supažindintas su pagrindinės prievolės, už kurią garantuoja, ne tik prigimtimi, bet ir apimtimi, kadangi garantija užtikrinamos prievolės nurodymas garantijoje ir tinkamas jos apibūdinimas yra esminė garantijos sąlyga. 2011 m. rugpjūčio 1 d. garantija buvo parengta pačios užsakovės. Garantijoje nurodant tik tai, jog garantuojama už prievolės pagal tam tikrą sutartį, tačiau nesupažindinus garanto su minėtos sutarties turiniu, jos sąlygomis, apimtimi, atsakovui V. U. nebuvo ir negalėjo būti žinoma prievolės suma, jeigu skolininkas neįvykdys sutarties sąlygų. Garantijoje neįvardinant konkrečios prievolės, už kurią garantuojama, apimties galėtų susidaryti situacija, jog be garanto žinios, ieškovei ir atsakovui A. P. pakeitus pagrindinės prievolės įvykdymo sumą, garantas būtų atsakingas už sutartinių prievolių, kurių nesutiko prisiimti, įvykdymą. Taigi, 2011 m. rugpjūčio 1 d. garantija pažeidžia atsakovo V. U. teises ir teisėtus interesus bei prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Be to, atsakovui V. U. tapo žinoma, jog atsakovas A. P. pagal sutartį atliko darbus, tačiau, dėl trečiųjų asmenų veiksmų – vagystės atsakovo A. P. tam tikri darbai buvo užskaityti kaip trūkumai darbų priėmimo-perdavimo metu, nors faktiškai už tuos trūkumus buvo atsakingas pati ieškovė, laiku bei tinkamai neapsaugojusi turto ir darbų atlikimo vietos. Ieškovas ne tik, kad buvo informuotas apie papildomų darbų atlikimą, tačiau su juo šie darbai buvo suderinti ir apie šias aplinkybes jis žinojo, pasirašydamas atsakovo priešieškiniu ginčijamą atliktų darbų aktą. Būtent dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų bei ieškovei laiku nesiėmus atitinkamų priemonių atliktų rangos darbų rezultatui apsaugoti, ieškovė ginčijamais atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu ir susitarimu dėl įsipareigojimų vykdymo visą atsakomybę perkėlė atsakovui A. P. ir V. U. kaip garantui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2015 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies - priteisė subsidiariai iš atsakovo V. U. ieškovei UAB „Libered“ 20.215,77 Eur, likusioje dalyje ieškinį, o taip pat priešieškinį atmetė (T.6, b.l. 68-83). Teismas konstatavo, kad byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas prievolę sumokėti 81.000,00 Lt ieškovei pripažino ne vienu rašytiniu dokumentu ir ją ginčyti pradėjo tik tada, kai ieškovė kreipėsi į teismą ir garantas R. U., kaip subsidiarus atsakovas, paprieštaravo. Teismas konstatavo, kad byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas buvo nerūpestingas, neatidus ir būdamas atsakingu asmeniu už pastatų pridavimą apsaugai, nesiėmė priemonių sutvarkyti elektros tiekimo į pastatus arba pasirūpinti namų apsauga, todėl atsakovo atsikirtimas, kad atsakinga yra saugos tarnyba, paneigtas teismui pateikta baudžiamosios bylos medžiaga. Nors atsakovas buvo sumontavęs katilus, tačiau jų nepridavęs pagal aprašą, kaip numatyta statybos rangos sutartyje, jis negali teigti, kad ieškovei už juos apmokėjus už jų apsaugą buvo atsakinga ieškovė. Teismo nuomone atsakovo nerūpestingumą patvirtina ir aplinkybė, kad nors atsakovas pagal Statybos rangos sutarties reikalavimus sudarė draudimo sutartis, tačiau nemokėjo draudimo įmokų. Tuo tarpu atsakovui tinkamai vykdant įsipareigojimus, nebūtų kilę problemų dėl atsiradusios žalos atlyginimo. Teismas sprendė, kad atsakovas kitų atsikirtimų nepateikė, todėl ieškovė turi pagrįstą teisę reikalauti iš atsakovų nuostolių atlyginimo nepriklausomai, kad ieškovė savo reikalavimą įvardijo kaip skolą. Teismas darė išvadą, kad dėl statybos rangos sutarties netinkamo vykdymo ieškovė patyrė nuostolių, samdydama kitas įmones užbaigti statybos darbus, įrengti katilines ir tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) yra tiesioginis priežastinis ryšys. Be to, ieškovė gavo vykdomuosius dokumentus, pagal kuriuos įgijo teisę iš A. P. išieškoti ieškovei padarytus nuostolius. 2012-11-25 tarp ieškovės ir atsakovo A. P. pasirašyto susitarimo pagrindu teismas nustatė, kad viena prievolė pagal sandorį buvo pakeista kita prievole pagal vekselį. Ieškovei išsiėmus vykdomuosius įrašus, atsižvelgęs į kasacinio teismo praktiką, teismas atmetė reikalavimą priteisti iš atsakovo A. P. 81.000,00 Lt. Teismas ieškovės prašymą dėl dalies reikalavimo A. P. atžvilgiu (81.000,00 Lt priteisimo) palikti nenagrinėtu atmetė, nes ieškovės reikalavimas yra patenkintas, todėl byla šioje dalyje turėjo būti nutraukta. Ieškovei neatsisakius ieškinio dalies, ieškinys šioje dalyje atmestinas. Teismas pažymėjo, kad Garantiniame rašte yra aiškiai nurodyta, pagal kokią sutartį atsakovas teikia garantiją ir už ką. Atsakovas V. U. nepateikė įrodymų, kad jam buvo atsisakyta pateikti 2011-08-01 statybos rangos sutartį susipažinti. Teismo vertinimu, atsižvelgus į šalių paaiškinimus, atsakovo V. U. elgesį iki bylos iškėlimo teisme ir ją iškėlus, t.y. nesidomėjo kaip vykdoma sutartis, nereagavo į siunčiamus raštus, nedalyvavo teismo posėdžiuose, tikėtina, kad ir garantiją pasirašė neatsakingai, nesvarstydamas apie galimas pasekmes. Teismo nuomone atsakovo atstovės atsikirtimas, kad konkrečios sumos nenurodymas garantiją daro negaliojančia, yra nepagrįstas, nes tai, kad garantijos dydis yra nurodytas kitame dokumente - statybos rangos sutartyje, nesudaro pagrindo teigti, kad garantija neatitinka įstatymo reikalavimų. Atsakovas turėjo pareigą pareikalauti pateikti sutartį ir su ja susipažinti, prieš pasirašydamas garantiją. Atsakovas įstatymo reikalaujama rašytine forma garantavo už A. P. prievoles ieškovei, jei A. P. jų neįvykdys, taigi, jis laisvo apsisprendimo teise vienašališkai prisiėmė teisinę atsakomybę už statybos rangos sutarties tinkamą įvykdymą. Garantijoje nurodytas pagrindas (sutartis) už ką yra prisiimama atsakomybė, kas atitinka paprastos garantijos sampratą ir sukūrė atsakovui teisinę pareigą atsakyti už A. P.. Dėl to teismas vertino įrašą „užtikrina pagal 2011-08-01 statybos rangos sutartį Nr. 11/07-3 įvykdymą“ kaip tinkamą ir atitinkantį įstatymo reikalavimus, todėl atsakovas V. P. turi atsakyti kaip garantas, nes buvo sukurti garantijos sutartiniai teisiniai santykiai. Teismas konstatavo, kad pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad atsakovas A. P. pažeidė tiek sutarties terminus, tiek neatliko dalies darbų, o dalį darbų atliko nekokybiškai, todėl ieškovas patyrė nuostolių. Teismas sutiko su atsakovo V. U. argumentais, dėl žalos dydžio mažinimo, nes 2011-08-01 statybos rangos sutartyje nustatyta, kad sandorio suma su PVM yra 532.400,00 Lt, o ieškovė atsakovui A. P. išmokėjo 526.350,00 Lt, taigi, skirtumas yra 6.050,00 Lt. Ieškovė pagal pateiktas sutartis apie darbų užbaigimą sumažino žalos dydį 322,41 Lt, tačiau teismas į tai neatsižvelgė, nes tai yra ieškovės teisė, todėl žalos dydis mažintinas 6.050,00 Lt ir nustatytina, kad ieškovas patyrė 63.950,00 Lt žalos. Teismas sprendė, kad ieškovės prašymas priteisti delspinigius yra pagrįstas, tačiau atsakovas V. U. pagrįstai prašo taikyti senatį, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas tik už 6 mėnesius, t.y. už 183 dienas. Ieškovo žalos dydis yra 63.950,00 Lt, 0,05 procentai už kiekvieną dieną nuo žalos dydžio sudaro 31,98 Lt, o už 183 dienas - 5.851,00 Lt. Teismas konstatavo, kad galutinis ieškovės patirtos žalos dydis yra 69.801,00 Lt, todėl tiek rangovas, tiek subsidiarus atsakovas gali atsakyti tik tokiu dydžiu. Teismas sprendė, kad atsakovo priešieškinio reikalavimai yra atmestini tais pačiais motyvais, kuriais buvo iš dalies patenkintas ieškovės ieškinys. Teismas pažymėjo, kad atsakovas neginčijo pasirašytų ir prašomų pripažinti negaliojančiais dokumentų turinio, nenurodė, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis grindžia savo reikalavimus, prašydamas pripažinti sandorius negaliojančiais, todėl teismas negali net įvertinti teisinio santykio ir nurodyti teisinį pagrindą. Teismo nuomone atsakovas A. P. yra asmuo, turintis aukštąjį techninį išsilavinimą, teikiantis statybos paslaugas ne vienerius metus, taigi, išmano savo darbą, kurį teikia užsakovams, todėl teismas nematė pagrindų, dėl kurių atsakovas pasirašydamas visus dokumentus nesuprato jų turinio ir reikšmės, todėl prašymą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais atmetė kaip nepagrįstą. Teismas atmetė atsakovo reikalavimą dėl apmokėjimo už papildomus darbus, nes atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad buvo sunaudota daugiau medžiagų, nei buvo paskaičiuota pagal projektą, bei įrodymų, kaip buvo paskaičiuota papildomų darbų suma vienam namui, o teismo skirta ekspertizė negalėjo patvirtinti atsakovo teiginių. Teismas darė išvadą, kad atsakovas A. P. neįrodė priešieškinio, todėl jis atmestinas. Atmetęs ieškinį atsakovo A. P. atžvilgiu, teismas atmetė prašymą priteisti iš subsidiaraus atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, nes jų nepriteisiant atsakovo A. P., neįmanoma jų priteisti ir subsidiariam atsakovui.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai

11Apeliaciniame skunde atsakovas V. U. atstovaujamas advokato Justo Jankausko prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą dalyje dėl patenkintų jo atžvilgiu ieškinio reikalavimų šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį jo atžvilgiu atmesti (T.6, b.l. 92-108). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

121. Teismas, neįvertinęs visų byloje reikšmingų aplinkybių, netinkamai aiškindamas tarp šalių sudarytų sutarčių nuostatas, netinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas. Sprendimu atsakovui A. P. nepagrįstai buvo perkelta ieškovės atsakomybė dėl Statybos rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo. A. P. atliktus pagal Statybos rangos sutartį darbus, tame tarpe šildymo sistemos darbus, įvairius statomų objektų instaliacijos, apdailos darbus perdavė ieškovei, o ieškovė juos priėmė be pastabų, trūkumų nenustatė. Tarpiniuose atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktuose užfiksuoti darbai yra priduoti ieškovei. Teismas, nepagrįstai pripažinęs atsakovo A. P. atsakomybę ieškovei pagal Statybų rangos sutartį, atitinkamai nepagrįstai pripažino apelianto, kaip garanto, atsakomybę. Be to, neperdavus vykdomųjų įrašų, išduotų vekselių pagrindu, antstoliui vykdyti, nėra konstatuotas skolininko, t.y. A. P., prievolės kreditoriui neįvykdymas ar netinkamas jos įvykdymas, kas, atitinkamai, negali sukelti prievolinių santykių tarp kreditoriaus ir garanto.

132. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo remtis CK 1.73, 6.91 straipsnių nuostatomis ir pripažinti Garantiją negaliojančia bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. Garantija pripažintina negaliojančia bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais, kadangi, joje nėra nurodytas/įvardytas garanto atsakomybės dydis, todėl prievolė laikytina tinkamai neapibūdinta. Apeliantui pasirašant Garantiją nebuvo pateikta Statybų rangos sutartis susipažinimui, dėl ko, jam negalėjo būti žinoma Garantija prisiimamos prievolės apimtis.

143. Teismas pažeidė CPK nustatytas įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, neteisingai vertino į bylą pateiktus įrodymus, dėl kurių buvo neatskleista nagrinėjamos bylos esmė. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, perkeldamas visą įrodinėjimo naštą, susijusią su Garantijos sudarymu atsakovui V. U.. Teismas ginčijamo sprendimo išvadas grindė vien tik prielaidomis, nepagrįstai nesivadovaudamas leistinomis ir teisėtomis įrodinėjimo priemonėmis.

154. Teismas nepagrįstai netenkino apelianto prašymo į civilinę bylą trečiuoju asmeniu įtraukti saugos tarnybą UAB „LK service“, kadangi teismo sprendimas turės įtakos jos teisėms ir (ar) pareigoms. Pripažinus, jog aktas ir susitarimas yra negaliojantys, atsižvelgiant į tai, jog juose nurodyti atsakovo A. P. neatlikti darbai ar su trūkumais atlikti darbai iš tiesų buvo atlikti ir atlikti tinkamai, tačiau buvo išvogti ar suniokoti vagystės statybų objektuose metu, kuriuos saugoti buvo įsipareigojusi UAB „LK service“, ji, vadovaujantis Saugos sutarties, sudarytos su ieškove, nuostatomis ateityje privalės atlyginti kitai šaliai jos patirtą žalą.

165. Teismas nepagrįstai netenkino apelianto prašymo atsakovo A. P. dalyvavimą nagrinėjamoje byloje pripažinti būtinu. Ieškovė su šiuo prašymu sutiko, tačiau teismas atsisakė tenkinti šį prašymą, motyvuodamas tuo, jog neaišku, ar bus galimybė A. P. įteikti šaukimą, kadangi jis nebe pirmą kartą neatsiima procesinių dokumentų, tokiu būdu užkirsdamas kelią į apelianto tinkamą savo teisių įgyvendinimą, susijusį su įrodinėjimo pareiga.

17Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė UAB „Libered“ prašė apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo sprendimą ginčijamoje dalyje palikti nepakeistą (T.6, b.l. 148-152). Nurodė, jog atsižvelgiant į teisinį reguliavimą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, Garantija yra sudaryta rinkamai, todėl galioja pilna apimami. Apeliantas turėjo visas galimybes įvertinti tiek Sutartį, tiek ir jos vykdymo eigą. Teismas pagrįstai rėmėsi ieškovės pateiktais įrodymais ir aplinkybėmis, nes apeliantas nepateikė jokių įrodymų, galinčių paneigti ar nuginčyti ieškovės pateiktus įrodymus. Teismas procesinių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė. Saugos tarnyba UAB „LK Service“ nėra tarp šalių atsiradusio materialinio teisinio santykio subjektas, todėl teismas nepažeidė CPK 329 straipsnio nuostatų. Visi ieškovės reikalavimai buvo tinkamai pagrįsti, todėl atsakovo A. P. nedalyvavimas teismo posėdžiuose nedaro sprendimo negaliojančiu. Atsakovo A. P. dalyvavimas nebuvo būtinas ir netrukdė bylos išnagrinėjimui iš esmės.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

21Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo. Apeliantas skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikintinas absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu, nes teismas sprendime netiesiogiai pasisakė dėl saugos tarnybos UAB „LK service“ teisių ir pareigų.

22Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Įgyvendinant asmens tiesioginio dalyvavimo teismo procese principą, įstatyme draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 str.).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 str.), o šio draudimo nepaisymas ir nusprendimas dėl tokių asmenų teisių ir pareigų yra vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 2 p., 360 str.). Nusprendimas kasacinio teismo praktikoje suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013; kt.).

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės reikalavimas atsakovams kildinamas iš 2011 m. rugpjūčio 1 d. tarp ieškovės ir atsakovo A. P. pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. 11/07-3 bei iš 2011 m. rugpjūčio 1 d. atsakovo V. U. pasirašytos garantijos, užtikrinančios A. P. prievolių įvykdymą pagal rangos sutartį. Tai reiškia, kad teisiniai santykiai nagrinėjamu atveju buvo susiklostę tik tarp ieškovės UAB Libered“ ir atsakovų A. P. ir V. U., bet ne su apelianto nurodytu, byloje nedalyvaujančiu asmeniu UAB „LK service“, kurią su ieškovu siejo 2012 m. sausio 19 d. sudaryta saugos sutartis Nr. LK201044į.

25Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas (CPK 47 str.). Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014).

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas byloje esančius rašytinius įrodymus iš dalies tenkindamas ieškinį ir atmesdamas priešieškinį, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepasisakė UAB „LK service“ materialiųjų teisių ir pareigų, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra nustatyta absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

27Dėl atsakovo A. P. nedalyvavimo teismo posėdyje. Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu taip pat nurodė, jog teismas nepagrįstai nepripažino atsakovo A. P. dalyvavimo teismo posėdyje būtinu, todėl byla buvo išnagrinėta nevisapusiškai. Su šiuo apelianto argumentu teisėjų kolegija taip pat nesutinka.

28Pirma, pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti bylas patys arba per atstovus. Tais atvejais, kai šalis teismo posėdyje dalyvauti nepageidauja apie tai turi pranešti teismui, kas reiškia jog dalyvauti teismo posėdžiuose ir duoti paaiškinimus yra šalies teisė, bet ne pareiga. Antra, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovas A. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį (T.1, b.l. 55-56), pareiškė priešieškinį (T.1, b.l. 172-151), dalyvavo 2013 m. spalio 3 d., 2013 m. lapkričio 4 d. vykusiuose parengiamuosiuose teismo posėdžiuose (T.1, b.l. 182-183; T.2, b.l. 4-5), pasirašė ir prašė teismo patvirtinti taikos sutartį (T.2, b.l. 7-9), 2014 m. sausio 21 d. pranešė teismui, jog palaiko savo priešieškinį ir prašo bylą nagrinėti pagal jame pareikštus reikalavimus (T.4, b.l. 129-130), apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovas buvo informuotas teismo pranešimais (CPK 116 str. 1 d.), todėl nėra pagrindo spręsti, jog atsakovo dalyvavimas byloje buvo būtinas, o jo paaiškinimai žodžiu būtų turėjęs esminės reikšmės sprendžiant ginčą teisme.

29Byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Libered“ ir atsakovas A. P. 2011 m. rugpjūčio 1 d. sudarė statybos rangos sutartis Nr. 11/07-3, pagal kurią atsakovas A. P. įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis ir rizika iki 2011 m. gruodžio 31 d. pastatyti keturis gyvenamuosius namus ir perduoti darbų rezultatą, o ieškovas už tai sumokėti 440.000 Lt be PVM, 532.400 Lt su PVM (sutarties 1.1. p., 1.2. p., 5.1 p.) (T.1, b.l. 8-15). Tą pačią dieną, t.y. 2011 m. rugpjūčio 1 d. atsakovas V. U. išdavė besąlyginę garantiją, pagal kurią atsakovas įsipareigojo subsidiariai, garantijoje numatytomis sąlygomis, atsakyti už atsakovo A. P. mokėjimus pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/7-3, t.y. garantavo, kad atsakovas A. P. tinkamai įvykdys prievoles (T.1, b.l. 16). Atsakovas A. P. įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, todėl ieškovė 2012 m. rugpjūčio 1 d. atsakovams įteikė raginimą įvykdyti rangos sutartį, 2012 m. rugpjūčio 31 d., 10 val. atvyktų į objektą atliktų darbų perdavimui, bei įspėdamas dėl rangos sutarties nutraukimo ir baudos bei delspinigių mokėjimo (T.1, b.l. 17). Statybos rangos sutartis 2012 m. rugpjūčio 31 d. buvo nutraukta (T.1, b.l. 18). Taip pat tarp ieškovo ir atsakovo A. P. buvo pasirašytas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame buvo nustatyti neatlikti darbai bei darbai atlikti su trūkumais (T.1, b.l. 19). Ieškovė 2012 m. rugsėjo 21 d. sudarė rangos sutartį su UAB „Fasadų sistemos“ dėl gyvenamųjų namų užbaigimo darbų už 45.000 Lt, o 2012 m. lapkričio 20 d. – statybos rangos sutartį Nr. 2012/016 dėl katilinių montavimo už 38.120,00 Lt (T.4, b.l. 151-167; 168-170). Ieškovei 2012 m. lapkričio 15 pateikus reikalavimą dėl neįvykdytos 84.323,75 Lt prievolės įvykdymo per 10 dienų (T.1, b.l. 20-21), atsakovas A. P. 2012 m. lapkričio 25 d. su ieškove pasirašė susitarimą, pripažindamas 81.000,00 Lt skolą ir jos grąžinimo per 24 mėnesius, kas mėnesį mokant po 3.375,00 Lt, kartu kaip papildomą užtikrinimo priemonę pasirašydamas 24 vekselius (T.1, b.l. 22; T.5, b.l. 61-102). Atsakovui A. P. nevykdant įsipareigojimų ieškovė 2013 m. sausio 24 d. išsiuntė atsakovui V. U. įspėjimą dėl ketinimo kreiptis į teismą (T.1, b.l. 23).

30Dėl garantijos sutarties. Garantijos sampratą ir garanto prievolės ribas nustato CK 6.90 – 6.92 straipsniai. CK 6.90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Garanto prievolė yra subsidiari ir ją riboja garantijoje nustatyta suma. Tai reiškia, kad kreditorius pirmiausia turi pareikalauti įvykdyti prievolę iš skolininko, ir tik šiam atsisakius vykdyti prievolę ar neįvykdžius per nustatytą terminą, šios prievolės įvykdymo jis gali reikalauti iš garanto.

31Skolininko prievolės neįvykdymas ar netinkamas jos įvykdymas yra tas juridinis faktas, kuris sukelia prievolinius santykius tarp kreditoriaus ir garanto. Garanto įsipareigojimas atsakyti garantijoje nustatyta suma reiškia, kad jis gali garantuoti tiek už visos pagrindinės prievolės įvykdymą, tiek už jos dalį. Įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui (CK 6.90 str. 3 d.). Taigi garantijos, kaip ir kitų prievolių užtikrinimo būdų, pagrindinė paskirtis – užtikrinti kreditoriaus teisių apsaugą, kad prievolė, kurią prisiėmė pagrindinis skolininkas, bus įvykdyta ir kreditorius dėl neteisėtų skolininko veiksmų nepatirs nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2012).

32Apelianto nuomone, tas faktas, kad garantijoje nebuvo įrašytas garantijos dydis daro šią sutartį niekine ir negaliojančia. Teisėjų kolegija su tokiu apelianto argumentu nesutinka.

33Byloje nustatyta, jog atsakovė dėjo maksimalias pastangas, siekdama išieškoti skolą iš pagrindinio skolininko A. P.: šalys 2012 m. lapkričio 25 d. pasirašė susitarimą dėl 81.000,00 Lt skolos grąžinimo per 24 mėnesius; A. P. kaip papildomą užtikrinimo priemonę pasirašė 24 vekselius, todėl nustačius, kad skolininkas A. P. nevykdo susitarimo, ieškovė kreipėsi į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo, siuntė raginimus skolininkui A. P. dėl prievolės įvykdymo. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovė savo reikalavimus pirmiausia buvo pareiškusi pagrindiniam skolininkui, t.y. įgyvendino CK 6.245 straipsnio 5 dalyje numatytą pareigą prieš reiškiant reikalavimus subsidiariam skolininkui, pareikšti reikalavimą pagrindiniam skolininkui (CPK 185 str.). Byloje nėra ginčo, kad pagrindinis skolininkas iki ieškovo prašymo pateikimo atsakovui, neįvykdė įsipareigojimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad ieškovas įgijo reikalavimo teisę į garantą (atsakovą) (CPK 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog 2011 m. rugpjūčio 1 d. garantijoje yra nurodyta, kad V. U. užtikrina A. P. prievolių įvykdymą pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. Statybos rangos sutartį, t.y. besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui (UAB „Libered“) sumokėti visas skolininko (A. P.) pagal sutartį priklausančias mokėti pinigų sumas per 10 dienų nuo garantijos gavėjo rašytinio reikalavimo mokėti gavimo, patvirtinančio, jog skolininkas neįvykdė savo prievolės, ir nurodančio, kokio dydžio prievolė nebuvo skolininko įvykdyta. Taigi, atsakovo V. U., kaip garanto, prievolės ribos sutampa su skolininko A. P. neįvykdytos prievolės suma ir šia suma atsakovas prisiėmė atsakyti garantijos gavėjai subsidiariai, t.y. papildomai, tuo atveju, jeigu skolininkas prievolės neįvykdys. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pasirašant įsipareigojimus garanto davėjo pareiga yra susipažinti, kokio dydžio, kokios apimties, kam yra duodama garantija, nes atsakovas V. U. nepateikė įrodymų, kad jam buvo atsisakyta pateikti 2011 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutartis, nesiunčiami raginimai įvykdyti prievolę, kurioje aiškiai nurodytas prievolės dydis. Apelianto teiginiai, kad jam, nebuvo žinoma apie garantijos sumą, ji neįrašyta garantijos sutartyje, todėl ši sutartis yra niekinė ir negalioja, negali būti pripažįstami pagrįstais, nes jis, pasirašydamas garantiją ir tuo pačiu patvirtindamas, kad skolininko neįvykdytos prievolės dydis bus nurodytas garantijos gavėjo rašytiniame reikalavime sumokėti skolą dėl prievolių neįvykdymo pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. Statybos rangos sutartį, negalėjo nežinoti, kokia pinigų suma jis garantuoja.

34Pažymėtina, kad CK 6.92 straipsnio 4 dalyje yra numatytas vienintelis atvejis, kada garantas gali atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą, tai yra tuomet, kai reikalavimas ar dokumentai neatitinka garantijos sąlygų arba pateikti pasibaigus garantijos terminui. Nagrinėjamu atveju šios sąlygos nėra nustatytos.

35Dėl priešieškinio. Apeliantas savo skunde teigia, jog teismas nepagrįstai netenkino priešieškinio, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančiais 2012 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, pasirašytą tarp ieškovės UAB „Libered“ ir atsakovo A. P., pagal 2011 m. rugpjūčio 11 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/07-3, 2012 m. lapkričio 23 d. susitarimą dėl įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo, pasirašytą tarp ieškovės UAB „Libered“ ir atsakovo A. P. (bendrai 81.000,00 Lt sumai), pagal 2011 m. rugpjūčio 11 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/07-3, bei priteisti iš ieškovės 67.760,00 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apelianto nuomone, ieškovė, pasirašiusi darbų priėmimo aktus neturi teisės remtis trūkumų faktu, juolab, kad pati ieškovė nevykdė rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

36Teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl 2012 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto ir 2012 m. lapkričio 23 d. susitarimo dėl įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo (bendrai 81.000,00 Lt sumai) pagal 2011 m. rugpjūčio 11 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/07-3 pripažinimo negaliojančiais, pažymėjo, jog atsakovas nenurodė kokiomis faktinėmis aplinkybėmis grindžia savo reikalavimus, neužginčijo nei vieno akto ar susitarimo punkto dėl neatliktų ir netinkamai atliktų darbų, kurie nurodyti ginčijamame akte ir susitarime, o savo reikalavimus grindė išimtinai ta aplinkybe, kad jis buvo įrengęs katilines, tačiau po 2012-07-13 įvykdytos vagystės, buvo pavogtas atsakovo A. P. turtas ir katilai.

37CPK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.662 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, jog užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo – priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų.

38Apelianto teigimu, pasirašyti tarpiniai darbų atlikimo aktai patvirtina, jog šildymo sistemos įrengimo darbai buvo atlikti ir priimti. Iš byloje pateiktų 2011-12-05, 2011-11-21, 2012-01-23 tiek užsakovo, tiek rangovo pasirašytų atliktų darbų aktų matyti, jog namuose ( - ) buvo atliekami šildymo sistemų įrengimo darbai (T.2, b.l. 24-28; 30-34; 36-40; 70-74), tačiau nėra pagrindo konstatuoti, jog visi darbai buvo atlikti (pvz., 2012-01-23 aktuose nurodyta, jog namuose ( - ) nuo statybos pradžios yra atlikta šildymo sistemos įrengimo darbų tik už 5000,00 Lt, T.2, b.l. 71, 74). Byloje pateiktas 2011-08-31 atliktų darbų aktas, kuriame nurodyta, kad rangovas (nagrinėjamu atveju atsakovas A. P.) neatliko šių darbų: nesumontavo vidaus ir lauko palangių, vidaus durų, neįrengė lauko terasų, įėjimo terasų ir stogelių, palėpės liukų (3 vnt.), katilinių, 15 kv.m sandėliavimo aikštelių palėpėje, neapskardino kaminų, o sekančius darbus atliko su trūkumais: nekokybiškai nudažė lauko struktūrinį tinka, lauko medinę apdailą, nekokybiškai įrengė lauko terasos stogo atramas, nekokybiškai padarė cokolio apdailą, netechnologiškai pajungė lietvamzdžius, apšiltino stogo perdangą, todėl šiš darbų užsakovas nepriėmė (T.1, b.l. 19). Duomenų apie tai, jog atsakovas A. P. nesutinka su akte nurodytais neatliktais ar nekokybiškai padarytais darbais, nėra. Atsakovas A. P. teigė, jog katilinės buvo įrengtos ir šiam argumentui pagrįsti pateikė UAB „Mikludavos“ 2011-07-15 sąskaitą (T.2, b.l. 85-86), tačiau pats pirkimo faktas, teisėjų kolegijos nuomone, nereiškia, jog katilinės buvo įrengtos pagal užsakovo reikalavimus, juolab, kad ir šalių pasirašyti atliktų darbų aktai leidžia spręsti, jog ne visi darbai buvo baigti. Pagal CK 6.694 straipsnio 6 dalį, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turėjo teisę, atsisakyti pasirašyti ginčijamą aktą, tačiau to nepadarė.

39Apeliantės teigimu, pati užsakovė nevykdė įsipareigojimų saugoti statybos teritoriją ir rangovo turtą Byloje nustatyta, jog pagal statybos rangos sutarties 3.2.5. punktą ieškovė įsipareigojo saugoti statybos teritoriją, o taip pat ir rangovo turtą nedarbo metu, jeigu jis perduotas apsaugai pagal aprašą (T.1, b.l. 9). Kaip matyti iš bylos duomenų ieškovė 2012 m. sausio 19 d. su UAB „LK service“ sudarė elektroninės saugos sutartį Nr. LK201044 (T.1, b.l. 114-119). Atsakovas V. U. teigdamas, jog ieškovė privalėjo saugoti atsakovo A. P. turtą, nepateikė teismui įrodymų, kad turtas saugojimui yra perduotas apsaugai pagal aprašą, Apelianto teiginius, jog priimti darbai tapo ieškovės nuosavybe, todėl nebuvo būtinybės perduoti saugotino turto pagal aprašą, pirmosios instancijos teismas laikė nepagrįstais. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada sutinka. Statybos rangos sutarties Nr. 11/07-3 4.5 punkte nustatyta, jog galutinis darbų perdavimas – priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir sutartyje bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Taigi, paminėti atliktų rangos darbų priėmimo aktai yra šalių statybos rangos sutarties vykdymo dokumentai, kuriais buvo įformintas tarpinių statybos darbų pridavimas ir jų priėmimas, kuriuose yra užfiksuoti tarpiniai rangovo atlikti darbai (rezultatai) ir užsakovo valia juos priimti (CPK 6.662 str. 2 d.). Be to, pirmosios instancijos teismas, remdamasis baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01014-12 nustatytomis aplinkybėmis, konstatavo, jog ikiteisminis tyrimas dėl vagystės buvo pradėtas atsakovo A. P. pareiškimą, kur nurodytas, jog buvo pavogtas jam priklausantis turtas, tame tarpe, kieto kuro katilai, vandens šildytuvai, cirkuliaciniai siurbliai, išsiplėtimo indai, sugadinti ir išplėšti vamzdynai, katilinės įranga, kt. Tyrimo metu A. P. nurodė, kad pavogtas turtas priklausė jam, todėl patyrė žalą ir buvo pripažintas nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje (priedas, b.l. 2, 40, 50-51). Visos šios aplinkybės patvirtina, jog atsakovas A. P. nesiėmė priemonių pasirūpinti tinkama turto apsauga ir neperdavė turto apsaugai pagal aprašą ieškovei, kaip to reikalavo sutartie 3.2.5. punktas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovui nenurodžius jokio faktinio ar teisinio pagrindo, nėra pagrindo pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais.

40Dėl įrodymų vertinimo. Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 177 -178, 185 straipsnių nuostatas, nes nepateikė išsamaus kiekvieno jo išdėstyto motyvo teisinio įvertinimo, o sprendimas grindžiamas išimtinai prielaidomis, užkertant atsakovui kelią gintis nuo jam pareikštų reikalavimų, nenustatant visų bylai reikšmingų aplinkybių.

41Atsižvelgdama į šį atsakovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2013 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir bylą iš esmės išsprendė teisingai, o teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.). Juolab, jog byloje nėra nustatyta, kad kreditorius savo teisėmis naudojosi nesąžiningai, nerūpestingai ar pažeidė bendruosius teisės principus, o pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo V. U. atsikirtimus, bei byloje surinktus įrodymus sumažino prašomos priteisti žalos dydį iki 63.950,00 Lt, o delspinigius iki 5.851 Lt, viso iki 69.801 Lt.

42Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, kt.).

43Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo iš atsakovo kaip iš garanto buvo priteista atsakovo A. P. neįvykdytos prievolės suma, o priešieškinis atmestas yra iš esmės teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas, nes ir kiti apelianto nurodyti argumentai nepaneigia jo pagrįstumo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). CPK 98 straipsnio nuostatos taikomos, priteisiant išlaidas už advokato pagalbą ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 3 d.). Ieškovė UAB „Libered“ prašė priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas ir nurodė, jog jos išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudaro 1.2010,00 Eur teisinei pagalbai apmokėti, bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus (T.6, b.l. 156-158). Atsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, tai kad advokatas atstovavo ieškovę pirmosios instancijos teisme bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) 8.11 punkte nurodyto maksimalaus dydžio, iš apelianto V. U. ieškovei priteistina 930,00 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 330 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

46Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš atsakovo V. U., asmens kodas, ieškovei UAB „Libered“, įmonės kodas 302282722, 930,00 Eur (devynis šimtus trisdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Libered“ kreipėsi į teismą ir patikslinusi ieškinį... 5. Atsakovas A. P. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, kuriame... 6. Ieškovė atsakovo A. P. priešieškinį prašė atmesti, kaip neįrodytą.... 7. Atsakovas V. U. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o priešieškinį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2015 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai... 11. Apeliaciniame skunde atsakovas V. U. atstovaujamas advokato Justo Jankausko... 12. 1. Teismas, neįvertinęs visų byloje reikšmingų aplinkybių, netinkamai... 13. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo remtis CK 1.73, 6.91... 14. 3. Teismas pažeidė CPK nustatytas įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles,... 15. 4. Teismas nepagrįstai netenkino apelianto prašymo į civilinę bylą... 16. 5. Teismas nepagrįstai netenkino apelianto prašymo atsakovo A. P. dalyvavimą... 17. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė UAB „Libered“ prašė... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo. Apeliantas skunde nurodo, jog... 22. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 266 straipsnį... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės reikalavimas atsakovams... 25. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas... 27. Dėl atsakovo A. P. nedalyvavimo teismo posėdyje. Apeliantas nesutikdamas su... 28. Pirma, pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti bylas patys arba per... 29. Byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Libered“ ir atsakovas A. P. 2011 m.... 30. Dėl garantijos sutarties. Garantijos sampratą ir garanto prievolės ribas... 31. Skolininko prievolės neįvykdymas ar netinkamas jos įvykdymas yra tas... 32. Apelianto nuomone, tas faktas, kad garantijoje nebuvo įrašytas garantijos... 33. Byloje nustatyta, jog atsakovė dėjo maksimalias pastangas, siekdama... 34. Pažymėtina, kad CK 6.92 straipsnio 4 dalyje yra numatytas vienintelis... 35. Dėl priešieškinio. Apeliantas savo skunde teigia, jog teismas nepagrįstai... 36. Teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl 2012 m.... 37. CPK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 38. Apelianto teigimu, pasirašyti tarpiniai darbų atlikimo aktai patvirtina, jog... 39. Apeliantės teigimu, pati užsakovė nevykdė įsipareigojimų saugoti statybos... 40. Dėl įrodymų vertinimo. Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos... 41. Atsižvelgdama į šį atsakovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų... 42. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti... 43. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 330... 46. Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 47. Priteisti iš atsakovo V. U., asmens kodas, ieškovei UAB „Libered“,...