Byla 2S-212-413/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Remeikos ir Evaldo Burzdiko,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Kauno apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria buvo sustabdyta civilinė Nr. A2-120-214/2009 pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui, tretieji asmenys UAB ( - ) ir Kauno apskrities viršininko administracija, dėl pažeistų teisių gynimo, panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

5ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą (t.1, b.l. 1-2), prašydamas pripažinti teisę įregistruoti nuosavybės teises į 1094,35 kv.m. sandėlį 10F1g, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo aikštelę b2 900 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

6Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 30 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį patenkino (t.1, b.l. 99-100).

72008 m. vasario 26 d. teisme buvo gautas Kauno apskrities viršininko administracijos prašymas atnaujinti procesą byloje, įtraukti į bylą Kauno apskrities viršininko administraciją ir UAB ( - )trečiaisiais asmenimis, panaikinti 2007 m. liepos 30 d. teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti (t.2, b.l. 1-3).

8Kauno rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi Kauno apskrities viršininko administracijos prašymą atmetė, o Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs Kauno apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą, 2008 m. liepos 2 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegija, išnagrinėjusi Kauno apskrities viršininko administracijos kasacinį skundą, Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 10 d. ir Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartis panaikino, tenkino kasatoriaus skundą ir atnaujino procesą civilinėje byloje.

10Atnaujinus procesą byloje, ieškovas UAB ( - )prašė šią bylą sustabdyti iki bus išnagrinėta kita civilinė byla (Nr. 2-3435-720/2009) dėl žemės subnuomos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia pagal ieškovo UAB ( - )ieškinį atsakovui UAB ( - ) ir trečiajam asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai (t.2, b.l 150-152).

11Kauno rajono apylinkės teismas skundžiama 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi (t.2, b.l. 157-158) nutarė sustabdyti civilinės bylos Nr. A2-120-214/2009 nagrinėjimą iki bus išspręsta civilinė byla Nr. 2-3435-720/2009 pagal UAB ( - )ieškinį atsakovui UAB ( - )dėl subnuomos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia.

12Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, nurodė, kad byloje yra pateiktas ieškinio nuorašas, iš kurio ir teisme užvestos civilinės bylos Nr. 2-3435-720/2009 matyti, kad paminėtoje byloje ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu 2003-11-01 žemės subnuomos sutarties, sudarytos tarp subnuomotojo UAB ( - ) ir subnuomininko UAB ( - ), kurio teisių ir pareigų perėmėjas yra ieškovas, 11 punktą. Pastatai, dėl kurių įteisinimo kyla ginčas nagrinėjamoje byloje, randasi žemės sklype, dėl kurio subnuomos sutarties teisėtumo yra pradėta kita civilinė byla (Nr. 2-3435-720/2009). Teismas sprendė, kad žemės nuoma ir subnuoma yra siejama su joje esančiais statiniais, tarp paminėtų dviejų bylų yra tarpusavio ryšys, todėl byloje dėl žemės subnuomos sutarties panaikinimo nustatytos aplinkybės gali turėti reikšmės nagrinėjamai bylai dėl pažeistų teisių gynimo.

13Tretysis asmuo Kauno apskrities viršininko administracija atskiruoju skundu (t.2, b.l.159-160) prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad ginče dėl žemės subnuomos sutarties teismo sprendimu nustatytos aplinkybės neturės įtakos sprendžiant statinių įteisinimo teisėtumo klausimą. Tarp šių dviejų bylų nėra ryšio, be to, LR aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos 3 priede numatytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas nenumato reikalavimo pateikti duomenis apie žemės sklypo, ant kurio stovi statiniai, valdymą ar disponavimą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ( - ) (t.2, b.l. 164-165) prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas civilinėje byloje dėl dalies subnuomos sutarties pripažinimo negaliojančia turės įtakos priimant sprendimą nagrinėjamojoje byloje, kadangi šioje byloje bus nustatyti faktai ar sutarties 11 punktas prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, ar pagrįsti trečiųjų asmenų argumentai.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB ( - ) (t.2, b.l. 167) prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis nepagrįsta ir neteisėta, kadangi susieti civilinės bylos dėl žemės subnuomos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia su civiline byla dėl statinio įteisinimo neįmanoma, nes šių bylų ieškinio dalykai ir pagrindai yra skirtingi, vienoje civilinėje byloje priimtas sprendimas negalės įtakoti sprendimo kitoje civilinėje byloje.

16Atskirasis skundas tenkintinas

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

18Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teismas privalo ex officio patikrinti gautus duomenis apie CPK 163 straipsnyje nustatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų buvimą ir nustatyti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje „Falkenhorst AG“ v. AB „Naujasis Vilnius“, byla Nr. 3K-3-246/2001). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje AB „ Geonafta“, Svenska Petroleum Exploration AB v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, byla Nr. 3K-7-268/2005). Taigi nuspręsti, yra prejudicinis arba kitoks teisinis ryšys tarp dviejų ar kelių bylų ar ne, taip pat įmanoma nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje ar ne, galima tik nustačius ir įvertinus visas su konkrečioje nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais susijusias aplinkybes. Teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai.

19Iš bylos duomenų matyti, kad trečiojo asmens Kauno apskrities viršininko administracijos prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl ieškovo nuosavybės teisių pripažinimo į statinius ir 2007 m. liepos 30 d. teismo sprendimo panaikinimo buvo grindžiamas tuo, kad apskrities administracija pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra statybos priežiūrą vykdanti institucija, teismo sprendimu ieškovui įteisintas sandėlis pastatytas pažeidžiant statybos normų reikalavimus, o įteisintos kiemo aikštelės, kaip tokios, iš viso nėra. Todėl sprendimas gali turėti reikšmės jos teisėms ir pareigoms. Taigi žemės sklypo, ant kurio stovi neteisėtai pastatyti statiniai, nuoma ar pardavimas pirmiausiai sietini su tokių statinių statybos teisėtumu ir jų įteisinimu, bet ne atvirkščiai (nuoma ar pardavimu). Sustabdydamas bylą teismas nevertino bylų tarpusavio ryšio, nepasisakė kokie kitoje byloje nustatyti faktai ir aplinkybės turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje ir apsiribojo formaliu teiginiu, kad žemės nuoma ir subnuoma yra siejama su joje esančiais statiniais.

20Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai dėl netinkamo CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo yra pagrįsti, todėl nutartis naikintina ir bylos sustabdymo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

23Atskirąjį skundą patenkinti.

24Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį ir perduoti bylos sustabdymo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Kauno apskrities... 3. Teisėjų kolegija ... 5. ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą (t.1, b.l. 1-2), prašydamas... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 30 d. sprendimu už akių... 7. 2008 m. vasario 26 d. teisme buvo gautas Kauno apskrities viršininko... 8. Kauno rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi Kauno... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegija, išnagrinėjusi... 10. Atnaujinus procesą byloje, ieškovas UAB ( - )prašė šią bylą sustabdyti... 11. Kauno rajono apylinkės teismas skundžiama 2009 m. lapkričio 4 d.... 12. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu,... 13. Tretysis asmuo Kauno apskrities viršininko administracija atskiruoju... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ( - ) (t.2, b.l.... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB ( - ) (t.2, b.l.... 16. Atskirasis skundas tenkintinas... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad trečiojo asmens Kauno apskrities viršininko... 20. Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Atskirąjį skundą patenkinti.... 24. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį ir... 25. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....