Byla 2-9534-965/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Morimeda“ ieškinį atsakovui UAB „Lexima“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiomis BUAB „Morimeda“ ir atsakovo UAB „Lexima“ sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis, kurių bendra suma 13794,33 Lt, taikyti restituciją natūra ir išieškoti iš atsakovo UAB „Lexima“ ieškovo naudai tai, ką yra gavę pagal sutartis, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

32014-08-11 teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis, kurią prašo teismo patvirtinti, civilinę bylą Nr. 2-9534-965/2014 nutraukti ir panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

4Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, civilinė byla nutrauktina.

5Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą dėl ieškovo atsakovui pareikštų reikalavimų, bylinėjimosi išlaidų. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja šalių bei viešajam interesui, imperatyvioms įstatymų normoms, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

6Vadovaujantis LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, įmonė, kuriai yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, nuo žyminio mokesčio atleidžiama, todėl teismui patvirtinus šalių pateiktą taikos sutartį, nekyla pareiga grąžinti ieškovui 75 procentus žyminio mokesčio.

7Šalys patirtų bylinėjimosi išlaidų tarpusavio atlyginimo klausimą išsprendė taikos sutartimi, todėl išsamiau dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šalims nepasisakytina.

8Pažymėtina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9Teismas tvirtindamas taikos sutartį, jos nuostatas perkelia į nutarties rezoliucinę dalį. Kadangi įsiteisėjusios nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, pagrindu gali būti išduodamas vykdomasis raštas, o vykdomajame rašte tiksliai išrašoma vykdytino dokumento rezoliucinė dalis, teismui tvirtinant taikos sutartį, perkeliamos tik tos sutarties nuostatos, kurios susijusios su ginčo dalyku, t. y. materialiniu reikalavimu.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

11prašymą tenkinti.

12Patvirtinti ieškovo BUAB „Morimeda“, į. k. 163535939, buv. Medsėdžių k., Klaipėdos r. sav., atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „ATENEGRO“, į. k. 179404329, buv. Tilto g. 36, Tauragė, direktoriaus A. M., veikiančio 2014-04-18 Klaipėdos apygardos teismo nutarties pagrindu ir atsakovo UAB „Lexima“, į. k. 302944624, buv. Taiko pr. 24-13, Klaipėda, atstovaujama direktorės A. J., sudarytą 2014-07-29 taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas sumoka Ieškovui 4000,00 Lt (keturis tūkstančius litų ir 00 ct).
  2. 4000,00 Lt (keturių tūkstančių litų ir 00 ct) sumą Atsakovas perveda į Ieškovo banko sąskaitą LT04 7300 0101 3919 5663, esančią AB banke „Swedbank", iki 2014 m. rugpjūčio 6 d.
  3. Ieškovas atsisako pareikštų reikalavimų civilinėje byloje Nr. 2-9534-965/2014 Atsakovui.
  4. Taikos sutarties Šalys susitaria, jog kiekvienos iš jų turėtos ir/arba faktiškai jau patirtos bylinėjimosi išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis advokato pagalbai apmokėti) yra padengiamos kiekvienos iš tokias išlaidas faktiškai jau patyrusių Šalių ir jokių reikalavimų dėl šių išlaidų padengimo Šalys viena kitai neturi (t. y., tokios išlaidos nėra paskirstytinos tarp Šalių). Taip pat Šalys susitaria, kad nereikalaus iš viena kitos atlyginti ir jokių kitų bet kurios iš Šalių patirtinų bylinėjimosi išlaidų.
  5. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško joje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo, o galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią įgis nuo Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo, kuriuo bus patvirtinta Taikos sutartis, įsiteisėjimo. Teismo sprendimu patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
  6. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog sudarius ir tinkamai įvykdžius Taikos sutartį, išsprendžiami visi tarp Šalių kilę ginčai iš tarp jų susiklosčiusių teisinių santykių.
  7. Šalys pareiškia, kad asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, Šalių kreditorių interesų. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli.
  8. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos šios Taikos sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos.
  9. Šalys patvirtina, jog joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje.

13Civilinę bylą Nr. 2-9534-965/2014 nutraukti.

142014-07-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovo reikalavimo ribose, neviršijant 13794,33 Lt sumos, paliktinos galioti iki teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įvykdymo.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai