Byla 2A-870-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant ieškovo atstovui D. K., atsakovui A. J., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, ieškinį atsakovui A. J.,

Nustatė

2Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam iš atsakovo A. J. priteisti 2731,23 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad su atsakovu 2007-11-16 sudarė rašytinę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1634795-20331/27 dėl elektros energijos tiekimo atsakovo naudojamam butui, esančiam (duomenys neskelbtini). Atsakovas pagal šią sutartį įsipareigojo nustatytais terminais apmokėti už suvartotą energiją. 2007-11-21 atsakovui suvartotai elektros energijai apskaičiuoti buvo įrengtas penkiaženklis skaitiklis su pradiniu rodmeniu – 12704 kWh. Pranešimas apie įrengtą skaitiklį ir pradinius jo rodmenis, neradus atsakovo namie, buvo paliktas skaitiklio įrengimo vietoje, t. y. dėžutėje. Atsakovas 2009-06-05 buvo deklaravęs, kad skaitiklio rodmuo – 22670 kWh, tačiau realiai apmokėjęs tik už 14219 kWh, t. y. yra skolingas ieškovui 2731,23 Lt.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. liepos 13 d. sprendimu ieškinį tenkino, t. y. priteisė iš atsakovo A. J. AB Rytų skirstomiesiems tinklams 2731,23 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2009-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad šalys 2007-11-15 pasirašė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį dėl elektros energijos tiekimo, kad 2007-11-20 ieškovas atsakovui įrengė elektros skaitiklį, kurio rodmuo buvo 12704 kWh, kad atsakovas mokesčius už suvartotą elektros energiją pradėjo mokėti 2009 m. nuo skaitliuko rodmenų 20876 kWh. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra ieškovo tiekiamos elektros energijos vartotojas, kad atsakovui prievolė mokėti už suvartotą elektros energiją kyla iš sutarties ir CK 6.383-6.391 str. pagrindu, taip pat į ieškovo pateiktus skaičiavimus, vadovaudamasis CK 6.388 str. 1 d., ieškinį tenkino. Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., tenkino ieškovo reikalavimą dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų priteisimo.

4Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nurodo, kad energijos pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo įrašytas nei elektros skaitiklio numeris, nei jo pradiniai rodmenys, todėl tikėjosi, kad apie skaitiklio montavimą ir rodmenų fiksavimą jį informuos ieškovo atstovai. Jam nei raštu, nei žodžiu nebuvo pranešta, kada ieškovo atsakingi darbuotojai atvyks sumontuoti elektros skaitiklį. Jis neturėjo rakto nuo dėžutės, kur buvo sumontuotas elektros skaitiklis, jis nuolat bandė susiekti su ieškovo darbuotojais dėl sumontuoto skaitiklio perdavimo ir jo pradinių rodmenų fiksavimo. Sumontuota elektros skydinė ir elektros skaitikliai nuosavybės teise priklauso ieškovui, todėl jis neturėjo teisės savavališkai, neturėdamas dėžutės rakto, ją atrakinti. Dėl šių priežasčių jis negalėjo įvykdyti pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų. Gavęs iš ieškovo įspėjimą dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo, parašė skundą, kuriame išdėstė nesutikimą dėl susidariusios skolos. Ieškovo atsakyme į skundą nurodyta, kad jis yra skolingas už suvartotą energiją, žinodamas, kad jis neturi rakto nuo elektros skydinės, kur sumontuotas elektros skaitiklis, nepasiūlė, kur reikėtų kreiptis dėl problemos sprendimo. Jis tinkamai vykdo savo pareigas ir nuolat moka už suvartotą energiją, nevengė bendrauti su ieškovo atstovais. Mano, kad kilęs ginčas turėtų būti išspręstas šalių susitarimu, nes dėl skolos susidarymo yra atsakingi ieškovo darbuotojai, kurie netinkamai vykdė savo pareigas. Tiek objekto savininkas, tiek įmonės, kuri montuoja skaitiklius, atstovai, privalo dalyvauti skaitiklio montavimo ir duomenų fiksavimo procese.

5Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas, vadovaudamasis sutarties, Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2005-01-07 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, ir CK nuostatomis, privalėjo elgtis sąžiningai, tinkamai deklaruoti suvartotos energijos kiekius bei laiku apmokėti už patiektą elektros energiją pagal apskaitos skaitiklių rodmenis, tačiau šios pareigos nevykdė. Įvadinės apskaitos spintos yra rakinamos standartiniu rakteliu, kurį galima nusipirkti prekybos centruose, apelianto argumentai apie tai, kad jam nebuvo pranešta apie įrengtą skaitiklį ir jo rodmenis, jog jis negalėjo atidaryti įvadinės apskaitos spintos ir patikrinti elektros energijos skaitiklio rodmenų, yra nepagrįsti. Pagal Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2005-01-07 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, 83 p. ir CK 6.388 str. elektros energijos pirkimo- pardavimo teisinių santykių šalys yra elektros energijos tiekėjas ir pastato/butų savininkas – vartotojas (atsakovas), kuris privalėjo atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Atsakovas nėra sąžiningas elektros energijos vartotojas, neatitinka rūpestingo ir apdairaus žmogaus elgesio standartų, nes elektros energijos rodmenų nedeklaravimas, nesumokėjimas už elektros energiją nėra suderinami su rūpestingo, apdairaus, sąžiningo elektros vartotojo elgesiu. Atsakovo elgesys neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, kuriais turi būti grindžiami tiek elektros energijos tiekėjo, tiek elektros vartotojo tarpusavio santykiai (CK 1.5 str.). Ieškovas įrodė savo reikalavimų pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir objektyviai įvertino šalių tarpusavio santykius bei ginčo esmę, tinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

6Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, pritaikęs materialinės teisės normas, pagrįstai tenkino ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 2731,23 Lt skolos už patiektą elektros energiją pagal šalių 2007-11-15 sudarytą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį atsakovui priteisimo (CPK 176-185, 263, 265, 320 str.). Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį tuo pagrindu, kad atsakovas turi apmokėti 2731,23 Lt už suvartotą elektros energiją, nes atsakovo prievolė mokėti už suvartotą elektros energiją kyla iš šalių sudarytos sutarties ir CK 6.383-6.391 str. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodytos faktinės aplinkybės apie tai, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo įrašytas nei elektros skaitiklio numeris, nei jo pradiniai duomenys, kad jam nebuvo pranešta, jog bus montuojamas skaitiklis, kad jis negalėjo atrakinti dėžės, kur sumontuotas skaitiklis, kad jis kelis kartus kreipėsi į atsakovą dėl mokėjimo už suvartotą elektros energiją, tačiau negavo atsakymo, kad jis moka už elektros energiją nuo 2009-06-05, t. y. nuo rodmenų fiksavimo dienos, kad piktybiškai nevengė mokėti už elektros energiją, kad ieškovo darbuotojai aplaidžiai atliko savo pareigas, kad objekto savininkas, įmonės, kuri montuoja skaitiklius, atstovai privalo dalyvauti skaitiklio montavimo ir duomenų fiksavimo procese, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir turi būti atmestas, nes atsakovas byloje nepaneigė ieškovo pateiktų įrodymų, kad 2007-11-21 buvo įrengtas elektros skaitiklis į atsakovo butą tiekiamai elektros energijai apskaityti, kuriuo buvo apskaitoma į butą tiekiama elektros energija nuo 2007-11-21 iki 2009-06-05 ir vėliau, kad atsakovas naudojo elektros energijos nuo 2007-11-21 iki 2009-06-05, kai jo atsiskaitymo knygelėje buvo nurodytas rodmuo 20876 kWh, kai jam buvo duotas raktas nuo dėžės, kur stovi skaitiklis. CPK 12, 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kada teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003, kt.). Byloje esančių įrodymų visuma nesudaro pagrindo nustatyti aplinkybės, kad atsakovui į jo butą nebuvo tiekiama elektros energija laikotarpiu nuo 2007-11-21 iki 2009-06-05 ir todėl atsakovas neturi apmokėti už šiuo laikotarpiu tiektą elektros energiją, kuri buvo apskaitoma 2007-11-21 įrengtu apskaitos prietaisu – elektros skaitikliu, kaip tai numato tarp šalių sudaryta sutartis ir CK 6.388 str. 1 d. (CPK 185 str.). Atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo teisinių aplinkybių, materialinės teisės normų, kuriomis grindžia savo argumentus, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas.

8Byloje buvo nagrinėjamas ieškovo ieškinys, kuris buvo grindžiamas tuo, kad ieškovas su atsakovu 2007-11-16 sudarė rašytinę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1634795-20331/27 dėl elektros energijos tiekimo atsakovo butui, esančiam (duomenys neskelbtini), kad atsakovui buvo tiekiama elektros energija, kuri buvo apskaitoma 2007-11-21 įrengtu elektros skaitikliu, kurio pradinis rodmuo buvo 12704 kWh. Ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad 2007-11-15 buvo sudaryta su atsakovu elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovui į butą, esantį (duomenys neskelbtini), o atsakovas įsipareigojo apmokėti už faktiškai sunaudotą elektros energiją. Sutartyje nurodyta, kad atsakovas objektą (butą) valdo statybos leidimo 2006-11-22 Nr. GN/1451/06-1631 pagrindu. Sutartyje taip pat buvo nurodyta, kad elektros energijos apskaitos įrengimo vieta yra ant sklypo ribos, elektros tinklo nuosavybės riba pagal nuosavybės ribų nustatymo aktą 2007-03-06 Nr. 21-7-480 (b. l. 6). Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso nuo 2006-03-08 žemės sklypas su statiniais, esantis (duomenys neskelbtini), kad 2007-01-04 išduotas leidimas vykdyti statybos darbus (b. l. 7-8). Ieškovas pateikė įrodymus, kad 2007-11-21 buvo įrengtas elektros skaitiklis Nr. 0006326 su pradiniu rodmeniu 12704 kWh, kuriuo apskaitoma elektros energija, tiekiama į butą, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 28). Pagal bylos duomenis elektros skaitiklis buvo sumontuotas, nedalyvaujant atsakovui ir atsakovui nesiunčiant pranešimo apie skaitiklio rengimą ar įrengimą. Ieškovas nurodė, kad pranešimas apie įrengtą skaitiklį ir pradinius jo rodmenis, neradus atsakovo namie, buvo paliktas skaitiklio įrengimo vietoje, t. y. dėžutėje. Ieškovas pateikė duomenis, kad atsakovas yra apmokėjęs už 14219 kWh ir pagal skaitiklio rodmenis yra skolingas ieškovui 2731,23 Lt (b. l. 5). Atsakovas atsisako apmokėti ieškovo nurodomą skolą tuo pagrindu, kad nebuvo informuotas apie įrengtą skaitiklį ir pradinius rodmenis, kad atsiskaitymo knygelėje rodmenys buvo fiksuoti 2009-06-05 ir jie buvo 20876 kWh, kad jis moka už elektros energiją nuo 2009-06-05. Šių atsakovo argumentų pagrindu negalima daryti išvadą, kad atsakovas neturi apmokėti už elektros energiją, kuri buvo apskaityta 2007-11-21 įrengtu skaitikliu. CK 6.388 str. 1 d. numato, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad elektros skaitiklis, kuris buvo įrengtas 2007-11-21 tam, kad būtų apskaitoma į atsakovo butą tiekiama ir atsakovo vartojama elektros energija, 2009-06-05 buvo pakeistas, kad buvo koreguoti ar pakeisti skaitiklio rodmenys, todėl atsakovas turi mokėti už suvartotą elektros energiją tik nuo 2009-06-05 nurodytų skaitiklio rodmenų. Byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad atsakovas elektros energijos nevartojo nuo 2007-11-21 iki 2009-06-05. Pažymėtina, kad atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nenurodo jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad nebuvo naudojama elektros energija ar buvo naudojama elektros energija, kuri buvo apskaitoma kitu skaitikliu. Atsakovo nurodomos aplinkybės apie ieškovo nebendradarbiavimą, vykdant sutartį, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nebuvo sunaudota elektros energija ir kad atsakovas už ją neturi apmokėti.

9Dėl anksčiau nurodomų aplinkybių apeliacinis skundas netenkintinas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

11Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai