Byla e2-172-494/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui H. (H.) S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo H. S. 874,79 Lt/ 253,36 EUR skolą (750 Lt/ 217,22 EUR negrąžintos paskolos ir 124,79 Lt/ 36,14 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt/ 15,64 EUR žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo, valdančio sistemą „( - )“, ir atsakovo buvo sudaryta 2011-06-08 vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 750 Lt/ 217,22 EUR sumą 30-čiai dienų, t. y. iki 2011-07-08, tačiau atsakovas nustatytu terminu skolos negrąžino. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktu, CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str. ieškovas paskaičiavo 124,79 Lt/ 36,14 EUR palūkanų nuo 2011-07-09 iki 2012-04-23 už naudojimąsi paskola po kredito grąžinimo termino dienos, kurios laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais dėl negalėjimo iš naujo paskolinti negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad CK 6.874 str. 1 d. norma, pagal kurią turi būti skaičiuojamos palūkanos už piniginės prievolės terminų pažeidimą, yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., LAT 2011-11-02 nutartis c. b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 nutartis Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 nutartis Nr. 3K-3- 572/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 nutartis Nr. 3K-3-161/2004, 2003- 09-18 nutartis Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.). Remiantis Sutarties 4.4 punktu, CK 6.37 str. 2 d., iš atsakovo turi būti išieškomos procesinės 5 procentų palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LAT 2005-06-29 nutartis Nr. 3K-3-364/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2005-11-14 Nr. 3K-3-572/2005 ir kt.). Pažymi, kad atsakovas nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes, taip pat nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl procesiniai dokumentai įteikti jam viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį, 2011-06-08 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, paaiškinimą dėl palūkanų skaičiavimo, AB Ūkio banko 2011-06-08 mokėjimo nurodymą dėl 750 Lt pervedimo S. H., Gyventojų registro informaciją apie asmenį ir kitus dokumentus.

7Atlikus pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai – 2011-06-08 suteikė atsakovui 750 Lt kreditą su 114,37 % metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 218,87 %) iki 2011-07-08, kredito sumą pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė – nustatytu terminu paskolos negrąžino, į kreditoriaus įspėjimus nereagavo ir liko skolingas 750 Lt / 217,22 EUR.

8Sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Pagal Sutarties 7.1 punktą, kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles. Atsakovui negrąžinus kredito, ieškovas paskaičiavo 124,79 Lt/ 36,14 EUR palūkanų (CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs pretenzijas ieškovui dėl sutarties vykdymo ar skolą sumokėjęs.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2011-06-08 vartojimo kredito sutartį neįvykdė, paskolos negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 750 Lt/ 217,22 EUR negrąžintos paskolos ir 124,79 Lt/ 36,14 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino, iš viso 874,79 Lt/ 253,36 EUR (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.873-6.874 str.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 874,79 Lt/ 253,36 EUR sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2014-11-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos - 54,00 Lt/ 15,64 EUR sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 EUR sumą, todėl pagal CPK 92 str., 96 str. 6 d. ir teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290, į valstybės biudžetą nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo H. (H.) S. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į. k. ( - )), 874,79 Lt/ 253,36 EUR (aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis litus 79 ct/ du šimtus penkiasdešimt tris eurus 36 EUR ct) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 874,79 Lt/ 253,36 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt / 15,64 EUR (penkiasdešimt keturis litus/ penkiolika eurų 64 EUR ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai