Byla 2A-116/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui R. P., atsakovo atstovams A. R. ir advokatui V. K.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo, kuriuo civilinėje byloje Nr. 2-842-259/2009 atmestas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinys atsakovui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“,

Nustatė

3ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą dėl atsakovo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomo viešojo pirkimo atvirojo konkurso Nr. 70060 „Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimas Varėnos rajone ir jų transportavimas šalinti sąvartyne“ sąlygų. Kauno apygardos teismas skundžiamu sprendimu greta kitų atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiais sąlygų 13.8 punkto teiginius: „Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus (paslaugas) ir, norintis atlikti tokius darbus (paslaugas) Lietuvos Respublikos teritorijoje turės kreiptis į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl turimų dokumentų pripažinimo ir prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą. Jeigu dalyvis gauna neigiamą sprendimą, sutartis su juo nutraukiama ir jis netenka sutarties įvykdymo garantijos“. Teismas sutiko su atsakovo argumentais bei nuorodomis ir nusprendė, kad konkurso dokumentai parengti vadovaujantis LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parengtais konkurso sąlygų šablonais, kuriuose skundžiama sąlyga yra įrašyta. Teismas taip pat pažymėjo, kad Europos Komisija, atlikusi APVA vykdomų viešųjų pirkimų auditą, nustatė, jog reikalavimas užsienio tiekėjui teikiant pasiūlymą pateikti ir pagal Lietuvos teisę privalomus turėti leidimus gali įtakoti užsienio tiekėjus nedalyvauti viešajame pirkime, t.y. diskriminuoja užsienio tiekėjus, ir rekomendavo pirkimo dokumentuose nurodyti sąlygą, kad tokius dokumentus tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai prieš sudarant viešojo pirkimo sutartį, jei tiekėjas bus pripažintas laimėtoju (lentelės „Europos Komisijos audito pastebėjimai ir tolimesni atsakingų institucijų veiksmai rekomendacijoms įgyvendinti" 5 punktas.). Tačiau nagrinėjamoje byloje nėra į valstybinę kalbą tinkamai išverstų ir patvirtintų paminėtų dokumentų kopijų, todėl negalima patikrinti atsakovo argumentų ir teismo motyvų pagrįstumo. Siekiant išaiškinti bylos aplinkybes tikslinga pasiūlyti šalims pateikti papildomus duomenis, liečiančius ginčijamą konkurso sąlygų 13.8 punktą. Šiam procesiniam veiksmui atlikti bylos nagrinėjimą reikalinga atnaujinti ir atidėti.

4Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 302, 256, 179, 156, straipsniais

Nutarė

5Bylos nagrinėjimą atnaujinti.

6Pasiūlyti šalims iki 2010 m. gegužės 21 d. pateikti teismui nutartyje nurodytus papildomus duomenis.

7Bylą nagrinėti 2010 m. birželio 8 d., 11.00 val. teismo posėdžių salėje.

Proceso dalyviai