Byla 2S-1035-555/2008
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Albino Čeplinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir

Nustatė

2civilinėje byloje pagal ieškovės D. B. ieškinį atsakovui D. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės bei atsakovo D. B. priešieškinį ieškovei D. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: iki bus priimtas teismo sprendimas byloje priteisti iš atsakovo D. B. nepilnamečių vaikų laikiną išlaikymą po 200 Lt kiekvienam kas mėnesį nuo 2008 m. birželio 1 d., taip pat po 350 Lt abiems vaikams kas mėnesį už laikotarpį nuo 2007-12-01 iki 2008-06-01, t.y. 2 100 Lt išlaikymo įsiskolinimą, taip pat įpareigoti atsakovą netrukdyti ieškovei naudotis patalpa, pažymėta techniniame pastato brėžinyje indeksu 7, esančioje adresu ( - ) , nes šioje patalpoje yra ieškovės ir nepilnamečių vaikai ir drabužiai. Nurodė, kad nuo 2007 m. gruodžio mėnesio ieškovė išsikėlė iš ginčo namo, esančio ( - ) , iki 2008 m. sausio 1 d. jai buvo siunčiamos perlaidos paštu nepilnamečių vaikų išlaikymui, nuo minėtos datos išlaikymo vaikams negauna.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies, įpareigojo atsakovą D. B. netrukdyti ieškovei D. B. naudotis gyvenamojo namo, esančio ( - ) , patalpa pažymėta plane indeksu 7 ir išjungti šioje patalpoje esančią signalizaciją, jeigu tokia signalizacija yra įrengta. Teismas iš atsakovo pateiktų pašto kvitų darė išvadą, kad atsakovas nevengia išlaikyti nepilnamečius vaikus ir nuo 2007 m. balandžio mėnesio siunčia pašto perlaidas ieškovės vardu po 350 Lt į mėnesį. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymą dėl išlaikymo įsiskolinimo teismas atmetė. Taip pat teismas nurodė, jog neišsprendus bendrosios jungtinės šalių nuosavybės padalijimo klausimo, t.y. nenustačius atsakovo turtinės padėties, negalimas ir didesnio laikino išlaikymo vaikams teikimo klausimo išsprendimas, todėl šioje dalyje ieškovės prašymą atmetė. Kadangi ieškovė negali patekti į namo patalpą, kur laikomi reikalingi jos ir nepilnamečių vaikų daiktai bei drabužiai, teismas ieškovės prašymą dalyje dėl įpareigojimo atsakovą netrukdyti naudotis namo patalpa tenkino.

4Atskiruoju skundu ieškovė D. B. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį dalyje, kuria prašymas atmestas, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: priteisti iš atsakovo D. B. vaikų išlaikymą periodinėmis išmokomis po 350 Lt kas mėnesį už 2008 m. sausio – gegužės mėnesius, iš viso 1 750 Lt, bei po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2008 m. birželio mėnesio iki bus priimtas teismo sprendimas byloje. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino aplinkybes dėl siunčiamų pašto perlaidų, nes atsakovo pateikti pašto kvitai neįrodo, jog ieškovė minėtas perlaidas gavo. Teigia, kad jai persikėlus su vaikais gyventi pas savo tėvus pašto perlaidų iš atsakovo negaudavo nuo 2008 m. sausio mėnesio, nors atsakovas naują ieškovės adresą žinojo. Mano, jog atsakovas galėjo siųsti lėšas ieškovės vardu, tačiau ne jos tėvų adresu ( - ) , o ankstesniu adresu ( - ) , kur gyvena ir pats atsakovas. Taip pat nurodo, kad teismas neteisingai nustatė, jog atsakovo pajamos sudaro 758 Lt, nes neatsižvelgė į atsakovo priešieškinyje nurodytas aplinkybes, jog atsakovo pajamos siekia apie 2 300 Lt per mėnesį ir sutinka teikti vaikams materialinį išlaikymą po 250 Lt kiekvienam kas mėnesį. Apeliantė teigia, kad teismas priimdamas nutartį ginčijamoje dalyje nesivadovavo nepilnamečių vaikų interesų prioriteto teisės principu.

5Atsiliepimo į atskirąjį skundą atsakovas nepateikė.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, užtikrinti kuo maksimalesnį ir efektyvesnį ieškovo teisių gynimą. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių dalyvaujančio byloje asmens prašymu, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CK 3.65 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, išvardintas šiame straipsnyje, kol bus priimtas teismo sprendimas. Ši norma taikytina visais atvejais, kai būtina apginti nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio interesus, t.y. egzistuoja tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaikų ar vieno sutuoktinio teisės. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra realios grėsmės sutuoktinio bei vaikų interesams, todėl ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dalyje dėl išlaikymo vaikams įsiskolinimo bei išlaikymo vaikams priteisimo atmetė. Apeliantė nesutinka su teismo byloje esančių įrodymų vertinimu bei padarytomis išvadomis, jog atsakovas teikė išlaikymą nepilnamečiams vaikams, todėl ieškovės nurodyto išlaikymo vaikams įsiskolinimo nėra, taip pat jog atsakovo mėnesines pajamas sudaro tiks socialinės išmokos.

8Laikinosios apsaugos priemonės - laikino išlaikymo taikymo klausimas sprendžiamas pagal analogiją taikant CK 3.72, 3.192-3.203 straipsnius.

9CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Atsakovas prie priešieškinio pateikė VSDFV 2008-13-12 raštą apie jo gautas socialines išmokas laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki 2008-03-12, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas nustatydamas, kad atsakovo mėnesinės pajamos sudaro 758 Lt, tačiau teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu dėl netinkamo pajamų dydžio nustatymo, nes atsakovas tame pačiame priešieškinyje nurodo, kad jo gaunamos mėnesinės pajamos yra 2 300 Lt. Be to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant jį pagrįstu, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas - tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002 E. A. v. A. A.). Taip pat pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką vieno mėnesio išlaikymo vaikui vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą kiekvienam vaikui po 200 Lt, kas sudaro tik 1/4 minimalios mėnesinės algos. Be to atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas priešieškiniu sutinka mokėti vaikams išlaikymą po 250 Lt kiekvienam kas mėnesį. Tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai pagrįsti, todėl dėl netinkamo teisės normų taikymo ir aiškinimo skundžiamos nutarties dalis dėl ieškovės prašymo dėl laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo panaikintina ir išspręstinas klausimas iš esmės, ieškovės prašymas priteisti išlaikymą tenkintinas, priteistinas iš atsakovo išlaikymas vaikams periodinėmis išmokomis po 200 Lt kiekvienam kas mėnesį nuo 2008 m. birželio 1 d. iki teismo sprendimo byloje priėmimo (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

10Kolegijos vertinimu, ieškovės reikalavimo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 1 d.iki 2008 m. birželio 1 d. nagrinėti sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmosios instancijos teismas teisinio pagrindo neturėjo, kadangi išlaikymo įsiskolinimas išsprendžiamas priimant teismo sprendimą, t.y. išsprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą.

11Pažymėtina, jog laikino išlaikymo priteisimą negalima pripažinti ginčo dėl išlaikymo priteisimo pagal šalių pareikštus reikalavimus išankstiniu išsprendimu, nes laikinosios apsaugos priemonės nėra civilinių teisių gynybos būdas (pareikštų reikalavimų tenkinimas ar jų atmetimas), o tik priemonė, užtikrinanti kai kurių materialiųjų teisių gynybą (šiuo atveju tai nepilnamečių vaikų teisių į išlaikymą užtikrinimas).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsniu, kolegija,

Nutarė

14Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį pakeisti. Nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovės D. B. prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę - priteisti iš atsakovo D. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 200 Lt kiekvienam kas mėnesį nuo 2008 m. birželio 1 d. iki teismo sprendimo priėmimo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, ieškovės prašymą tenkinti. Priteisti iš atsakovo D. B. (a.k. ( - ) laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams E. B., gim. 2000-08-29, ir E. B., gim. 2005-03-09, po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2008 m. birželio 1 d. iki bus priimtas teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. ( - )

15Likusias nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai