Byla 2A-44-577/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal RUAB „Nonfera“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-466-852/2012 pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams UAB „Nonfera“, BUAB „Mariaus Budrikio autocentras“, tretieji asmenys „Swedbank“ AB, Vilniaus miesto 24-ojo notarų biuro notaras A. G., UAB „MB Projektai“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB SEB bankas pateikė ieškinį, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia tarp UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“ 2008-07-04 sudarytą žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartį kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms ir taikyti restituciją atstatant iki 2008-07-04 žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties sudarymo buvusią padėtį; 2) pripažinti negaliojančia 2009-05-29 tarp UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“ sudarytą žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalies, lygios 951/5853, pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sudarant šiuos sandorius skolininkas nesilaikė kreditoriaus nustatytų sąlygų ir pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas, numatytas CK 4.173 str. 1 d., sudarytais sandoriais buvo pakeista ieškovo pirmumo teisė išsiieškoti skolą iš įkeisto turto. AB SEB bankas ir UAB „MB Projektai“ 2007-09-11 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 1540711010219-16, įsipareigojimų užtikrinimui 2007-10-12 sutartinės hipotekos lakštu, kodas 01/1/2007/0029101, patvirtintu notaro A. G., banko (ieškovo) naudai pirmine hipoteka buvo įkeisti du žemės sklypai: 2000 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir 2000 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ). Nurodytų žemės sklypų savininkais įkeitimo metu buvo UAB MBA ir L. Š.. 2008-05-08 Swedbank, AB išdavė pažymą Nr. SR-9169, kuria išreiškė sutikimą, kad Nonfera priklausantis 1902 kv. m ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), įkeistas Swedbank, būtų sujungtas su UAB MBA priklausančiais 2000 kv. m ploto žemės sklypais, įkeistais ieškovui, suformuojant iš šių trijų sklypų du su sąlyga, kad naujai suformuoti sklypai liks įkeisti Swedbank pirminiu įkeitimu. Ieškovas 2008-07-01 išdavė UAB MBA pažymą Nr. 04-0426, kuria bankas leido sujungti du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su 1902 kv. m ploto žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), įkeistu Swedbank, bei iš jų suformuoti du atskirus 5853 kv. m ir 48 kv. m. žemės sklypus, su sąlyga, kad naujai suformuoto 5853 kv. m sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu. 2008-07-04 UAB MBA ir Nonfera sudarė žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartį, kurią patvirtino notaras A. G.. Iš trijų sklypų naujai suformuotas žemės sklypas atidalintas į du atskirus: 48 kv. m ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kuris atiteko Nonfera nuosavybėn, ir 5853 kv. m ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kuris atiteko bendrąja daline nuosavybės teise UAB MBA – 2951/5853 dalis, Nonfera – 2902/5853 dalis. 2009-02-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyrius priėmė nutartį Nr. H-22 dėl duomenų pakeitimo Hipotekos registre, kurioje konstatavo, kad įkeisti sklypai sujungti ir padalinti, nutarties pagrindu Swedbank tapo naujai suformuoto 5853 kv. m sklypo pirmos ir antros eilės hipotekos kreditoriumi, o ieškovo bankas – trečios. UAB MBA nuosavybės teise priklausiusi 951/5853 žemės sklypo dalis buvo parduota Nonfera 2009-05-29 pirkimo-pardavimo sutartimi. Ieškovas nurodo, kad leidimą sujungti ir padalinti sklypus davė tik su sąlyga, kad naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu. Bankas neišdavė sutikimo dėl kreditorių eilės pasikeitimo, todėl sutartis negalioja, taip pat negalioja ir pirkimo-pardavimo sutartis, nes ji sudaryta pirmosios pagrindu. Ieškovas prašo taikyti restituciją natūra, nes nepanaikinus ginčijamų sandorių, būtų pažeisti ieškovo interesai, pasikeitė jo reikalavimo eilė ir galimybė padengti reikalavimą iš įkeisto turto sumažėjo.

4Atsakovas BUAB „Mariaus Budrikio autocentras“ atsiliepime į ieškinį, prašė ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad susidariusi situacija galimai pažeidžia ieškovo interesus, tačiau atsakovas yra bankrutuojanti įmonė ir šiuo atveju pritaikius restituciją UAB „Nonfera“ netektų žemės sklypo, turėtų stoti į kreditorių eilę, kas sumažintų galimybę atgauti lėšas.

5Atsakovas UAB „Nonfera“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad tokios sąlygos, jog naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo (unikalus Nr. ( - )) ½ dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu, ieškovas nustatyti neturėjo teisės. Hipotekos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė nustatoma pagal prašymų įregistruoti hipoteką įregistravimo datą. Padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, hipotekos reikalavimas nedalijamas ir lieka galioti visiems po padalijimo suformuotiems nekilnojamiesiems daiktams. Swedbank pirmosios eilės hipotekos įregistruotos 2006-01-09 ir 2006-03-24, o AB SEB banko – 2007-10-17, todėl sujungus įkeistus žemės sklypus ir nustatant hipotekos kreditorių eiliškumą įstatymo reikalavimų buvo laikomasi. Todėl sąlyga, kurią įrašė ieškovas, negalioja, o negaliojančios sąlygos pagrindu negalima naikinti sandorių. Pažymėjo, kad atsakovui Nonfera iškelta restruktūrizavimo byla, pritaikius restituciją, t.y. grąžinant bankrutuojančiai UAB MBA žemės sklypo dalį, susidarytų situacija, kai Nonfera netektų didelės dalies turto ir iškiltų grėsmė visam restruktūrizavimo procesui bei Nonfera kreditorių interesams.

6Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad hipotekos lakštu, įregistruotu 2006-01-09, Swedbank naudai pirmos eilės įkeitimu buvo įkeistas 0,1902 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), hipoteka užtikrinta 2006-01-05 kredito linijos sutartis tarp Swedbank ir Nonfera. Be to, hipotekos lakštu, įregistruotu 2006-03-24, Swedbank naudai antros eilės įkeitimu buvo įkeistas 0,1902 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), bei kitas Nonfera turtas, hipoteka užtikrinta 2006-02-23 kredito linijos sutartis tarp Swedbank ir Nonfera. 2008-05-08 Swedbank, AB išdavė pažymą Nr. SR-9169, kuria išreiškė sutikimą, kad Nonfera priklausantis 1902 kv. m ploto žemės sklypas, įkeistas Swedbank, būtų sujungtas su UAB MBA priklausančiais dviem 2000 kv. m. ploto žemės sklypais, įkeistais ieškovui, suformuojant iš šių trijų sklypų du, su sąlyga, kad naujai suformuoti sklypai liks įkeisti Swedbank pirminiu įkeitimu. Pagal CK 4.173 str., iki sujungimo buvusios hipotekos apima visą po sujungimo suformuotą žemės sklypą, o hipotekų eiliškumas nustatomas pagal prašymų įregistruoti hipoteką įregistravimo datą, t. y. pirmos eilės yra Swedbank hipoteka (2006-01-09), antros eilės yra Swedbank hipoteka (2006-03-24), trečios eilės yra SEB banko hipoteka (2007-10-17). Nurodo, kad SEB banko 2008-07-01 pažymoje, kuria bankas leido sujungti du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su 1902 kv. m ploto žemės sklypu, įkeistu Swedbank, bei iš jų suformuoti du atskirus žemės sklypus, nustatyta sąlyga, kad naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu, prieštarauja imperatyvioms CK 4.173 str. 1 d. nuostatoms ir yra niekinė. Todėl, remiantis šia sąlyga, jokie sandoriai negali būti pripažinti negaliojančiais.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Teismas nusprendė:

8Pripažinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalies, lygios 951/5853, pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą 2009-05-29 tarp UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“, patvirtintą notaro A. G., negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją:

91) pripažinti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ nuosavybės teisę į žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalį, lygią 951/5853;

102) priteisti iš UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ atsakovui UAB „Nonfera“ 1000000 Lt.

11Pripažinti Žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartį, sudarytą 2008-07-04 tarp UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“, patvirtintą notaro A. G., negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją:

121) panaikinti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų: UAB „Nonfera“ vardu 48 kv. m. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir UAB „Nonfera“ bei UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ 5853 kv. m. ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) teisinę registraciją;

132) pripažinti UAB „Nonfera“ nuosavybės teisę į 1902 kv. m. ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ) pagal buvusią teisinę registraciją), esantį ( - );

143) pripažinti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“ bendrą dalinę nuosavybės teisę į 2000 kv. m. ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), pagal buvusią teisinę registraciją), esantį ( - ), kuriame 1049/2000 dalys priklauso UAB „Nonfera“ ir 951/2000 dalys priklauso UAB „Mariaus Budrikio autocentras“;

154) pripažinti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ nuosavybės teisę į 2000 kv. m. ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), pagal buvusią teisinę registraciją), esantį ( - );

165) nustatyti, kad žemės sklypas 2000 kv. m. ploto (buvęs unikalus Nr. ( - )), priklausantis bendra daline nuosavybės teise UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“ (1049/2000 dalys priklauso UAB „Nonfera“ ir 951/2000 dalys priklauso UAB „Mariaus Budrikio autocentras“), ir 2000 kv. m. ploto žemės sklypas (buvęs unikalus Nr. ( - )), priklausantis UAB „Mariaus Budrikio autocentras“, esantys adresu ( - ), yra įkeisti hipotekos kreditoriaus AB SEB banko naudai pirmos eilės hipoteka pagal 2007-10-12 sutartinės hipotekos lakštą (identifikavimo kodas 01/1/2007/0029101).

17Priteisti ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis 2561,06 Lt bylinėjimosi išlaidų (po 1280,53 Lt iš kiekvieno), o Lietuvos Respublikos valstybei lygiomis dalimis 82,40 Lt žyminio mokesčio ir pašto siuntimo išlaidų (po 41,20 Lt iš kiekvieno).

18Teismas konstatavo, jog byloje ieškovas kelia ginčą dėl to, kad atsakovas UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ieškovo naudai hipoteka įkeistus žemės sklypus sujungė nesilaikydamas išduoto sutikimo sąlygos – po sujungimo naujai suformuoto 5853 kv. m sklypo dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, nėra įkeista ieškovui pirmos eilės įkeitimu. Naujai suformuotiems sklypams buvo įregistruota „Swedbank“, AB pirmos ir antros eilės hipoteka, o ieškovo bankas tapo tik trečios eilės hipotekos kreditoriumi. Teismas iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2009-02-05 nutarties Nr. H-22 dėl duomenų pakeitimo Hipotekos registre nustatė, kad hipotekų eiliškumas nustatytas pagal prašymų įregistruoti hipoteką įregistravimo datą, t.y. pirmos eilės yra „Swedbank“, AB hipoteka (2006-01-09), antros eilės yra „Swedbank“, AB hipoteka (2006-03-24), trečios eilės yra SEB banko hipoteka (2007-10-17).

19Dėl 2008-07-04 žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas nustatė, kad ieškovas 2008-07-01 leidimą davė tik su sąlyga, kad naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista SEB bankui pirminiu įkeitimu. Žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties, sudarytos 2008-07-04, p. 4.3.2. įtvirtino analogiškas banko pažymoje įtvirtintas sąlygas. Tačiau šios sutarties 4.3.1 p. nustatyta, kad naujai suformuoti sklypai liks įkeisti AB bankui Hansabankas (vėliau tapęs „Swedbank“, AB) pirminiu įkeitimu. Teismas, atsižvelgęs į ieškovo išduotos pažymos turinį, konstatavo, jog bankas nedavė sutikimo dėl kreditorių eilės pasikeitimo, todėl atsakovai, sudarę sutartį tokiomis prieštaringomis sąlygomis, elgėsi nesąžiningai. SEB bankas, turėjęs pirmos eilės dviejų sklypų hipoteką, po sutarties sudarymo, patvirtinimo ir registravimo liko trečios eilės hipotekos kreditoriumi, bet bankas neišdavė sutikimo dėl reikalavimo eilės pasikeitimo. Teismas atmetė atsakovo UAB „Nonfera“ ir trečiojo asmens „Swedbank“, AB argumentus, jog ieškovas negalėjo nustatyti sąlygos dėl pirminio įkeitimo. Teismas pažymėjo, jog ieškovas nustatė minėtą sąlygą pagrįstai siekdamas apsaugoti savo kaip hipotekos kreditoriaus interesus ir tokia sąlyga neprieštarauja imperatyvioms CK normoms. Teismas padarė išvadą, jog Žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis, sudaryta 2008-07-04 tarp UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“, patvirtinta notaro A. G., buvo sudaryta be SEB banko (kaip hipotekos kreditoriaus, kurio reikalavimų tenkinimo eilė sutarties pagrindu pasikeitė) sutikimo, todėl ji prieštarauja imperatyviai CK 4.173 str. 1 d. normai, dėl to pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Teismas konstatavo, jog ieškovas nėra praleidęs senaties termino ginčyti sandorį.

20Teismas konstatavo, jog atsakovo UAB „Nonfera“ nurodomos aplinkybės, kad jam yra iškelta restruktūrizavimo byla ir kad pritaikius restituciją iškiltų grėsmė visam restruktūrizavimo procesui, neturi reikšmės restitucijos taikymui. Teismas pažymėjo, jog ieškovo pažeisti interesai panaikinus neteisėtą sandorį negali būti atkurti kitaip, kaip tik taikant restituciją natūra. Taikė restituciją, atkuriant iki teisės pažeidimo buvusią padėtį: du naujai suformuoti žemės sklypai, t. y. 48 kv. m. žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir 5853 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), išformuotini į prieš tai buvusius tris žemės sklypus: 1902 kv. m. ploto žemės sklypą, priklausiusį UAB „Nonfera“, ir du po 2000 kv. m. žemės sklypus, iš kurių vienas nuosavybės teise priklauso UAB „Mariaus Budrikio autocentras“, o kitas bendra daline nuosavybe abiems savininkams – 1049/2000 dalis UAB „Nonfera“, o 951/2000 – UAB „Mariaus Budrikio autocentras“. Taikant restituciją taip pat panaikino nekilnojamojo turto registre registruotų minėtų dviejų sklypų teisinę registraciją.

21Dėl 951/5853 žemės sklypo dalies pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovas taip pat prašė pripažinti negaliojančia tarp atsakovų 2009-05-29 sudarytą žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalies, lygios 951/5853, pirkimo–pardavimo sutartį, nes ši sutartis buvo sudaryta Žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties pagrindu. Teismas trečiojo asmens „Swedbank“, AB argumentus, jog ieškovas seniai žinojo apie hipotekos reikalavimų eilės pasikeitimą, bet į teismą kreipėsi daug vėliau todėl, kad pasikeitė žemės sklypų rinkos vertė, atmetė kaip neįrodytus. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2009-05-29 žemės sklypo dalies pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta Žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties pagrindu, kuri teismo pripažinta negaliojančia, todėl negali sukelti jokių padarinių, pirkimo–pardavimo sutartį taip pat pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

22Teismas konstatavo, jog pripažinus minėtą pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, taip pat taikytina restitucija; atsakovai, sudarydami pirkimo-pardavimo sutartį, buvo akivaizdžiai nesąžiningi, nes jie buvo pirmojo sandorio šalimis, žinojo, kad sandoris sudarytas nesilaikant SEB banko nustatytų sąlygų ir joms prieštarauja. Teismas pažymėjo, kad už neteisėtus veiksmus atsakomybę prisiima neteisėtus veiksmus atlikę asmenys (nagrinėjamu atveju – atsakovai), todėl nagrinėjamoje byloje teisinga ir protinga taikyti restituciją natūra, įpareigojant atsakovą UAB „Nonfera“ ginčo sklypo, unikalus ( - ), dalį, lygią 951/5853, grąžinti pardavėjui UAB „Mariaus Budrikio autocentras“, iš jo priteisiant sklypo įgijėjui 1000000 Lt sumą, sumokėtą pagal pirkimo–pardavimo sutarties 2.1 p.

23Atsakovas UAB „Nonfera“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas netinkamai įvertinus bylos medžiagą, neatsižvelgus į faktines aplinkybes ir nepagrįstai konstatavus atsakovų nesąžiningumą, neįvertinus egzistuojančių pagrindų keisti restitucijos būdą į mažiau šalių interesus pažeidžiantį, ko pasėkoje kiti bylos dalyviai ir kiti asmenys (RUAB „Nonfera“ kreditoriai su teismo patvirtintais kreditoriniais reikalavimais) patirs reikšmingų nuostolių.

24Atsakovo nuomone, ieškovas tokios sąlygos, kokią įrašė 2008-07-01 savo sutikime, nurodyti negalėjo, kadangi hipotekos išlikimo sujungus įkeistus daiktus tvarką nustato ne vieno konkretaus kreditoriaus pageidavimas, o imperatyvios teisės normos, t.y. CK 4.173 str. 2 d. Šiuo atveju sąlyga, kurią į sutikimą įrašė ieškovas, pati prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl teismo sprendimas šioje byloje naikinti sandorius, remiantis neteisėtos sąlygos nesilaikymu, nėra suderinamas su CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, CPK 263 str. 1 d.

25Ieškovas ieškinyje iš esmės kelia klausimus, kurie buvo sprendžiami įsiteisėjusiais teismų sprendimais, t.y. 2009-09-08 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas pakeisti duomenis hipotekos registre, remiantis CK 4.172 str., CK 4.173 str. nuostatomis bei 2011-08-09 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimu, kuriuo buvo atmestas AB SEB banko ieškinys dėl įpareigojimo atsakovą AB Swedbank išregistruoti hipoteką 2951/5853 daliai žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), nustatytą AB Swedbank naudai. Todėl sprendimų, kuriuose konstatuota, jog sąlyga, kurią savo 2008-07-01 sutikime buvo nustatęs ieškovas, keičia imperatyvias įstatymo nuostatas, prejudicinė ir res judicata reikšmė turėtų galioti ir šioje byloje, tačiau teismas dėl šių aplinkybių sprendime nepasisakė.

26Teismas nevertino teismo posėdžių metu šalių ir trečiojo asmens pateiktų paaiškinimų, jog 2009-05-29 pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ieškovas davė sutikimą, pats nurodė sąlygas, kuriomis sutiko atsisakyti hipotekos. Byloje yra ir AB Swedbank pateikti paaiškinimai, jog ieškovas seniai žinojo apie hipotekos reikalavimų eilės pasikeitimą, bet į teismą kreipėsi daug vėliau ir tik todėl, kad pasikeitė žemės sklypų rinkos vertė. AB SEB bankas (ieškovas) yra profesionalus verslo subjektas, žinojęs apie planuojamų žemės sklypų sujungimo ir atidalijimo bei naudojimosi tvarkos nustatymo bei pirkimo-pardavimo sutarties esmę bei jų pasekmes. Ieškovas žinojo apie sklype vykdomą investicinį daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektą, atsakovai jokios informacijos nuo ieškovo nenuslėpė, melagingos informacijos jam nepateikė, jokių neteisėtų veiksmų, kuriuos sprendime konstatavo teismas, neatliko, pagal minėtos situacijos faktines aplinkybes ir ieškovo statusą šioje byloje tai yra akivaizdu, todėl konstatuoti atsakovų nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu nėra pagrindo.

27Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovų sudarytos tarpusavio (dvišalės) sutartys pačios savaime neturi jokios reikšmės sprendžiant turto hipotekų eiliškumo klausimą, todėl, kad šį klausimą reglamentuoja teisės aktai (CK 4.173 str.), o ne sandorio šalių susitarimai. Be to, teismas nevertino to, jog tikroji sandorio šalių valia buvo ne formaliai pakeisti hipotekos turėtoją (ieškovą) kitu hipotekos turėtoju, tačiau sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, kuri leistų įgyvendinti sklype planuotą daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektą („Investicinis projektas“). Hipotekos kreditorių eilės pakeitimo registre pagrindas buvo hipotekos teisėjos nutartis, o ne šalių (dvišaliai) susitarimai, todėl nėra pagrindo laikyti, jog UAB „Nonfera“, įsigydama žemės sklypo dalį, buvo nesąžininga ir žinojo, jog pažeidžia, ar siekė pažeisti ieškovo interesus.

28Šiuo atveju teismo pritaikytas restitucijos būdas sukelia itin reikšmingas neigiamas teisines pasekmes apeliantui. Teismas nepagrįstai nevertino apelianto bylos nagrinėjimo metu nurodytų aplinkybių, kad UAB „Nonfera“ yra iškelta restruktūrizavimo byla, taip pat, kad bendrovė (be lėšų žemės sklypo pirkimui, sumokėtų UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį) jau yra investavusi daugiau nei 400 000 Lt detaliojo plano sklype rengimui, patyrusi reikšmingas išlaidas projektinių sprendinių parengimui, kitiems Investicinio projekto įgyvendinimo darbams, kurie šiuo atveju liks bendrovės nuotoliais, kadangi lėšų, priteistų apeliantui iš BUAB „Mariaus Budrikio autocentras“, atgavimas bankroto byloje yra mažai tikėtinas. RUAB „Nonfera“ šiuo metu vykdo ir pagrindinę veiklą, turi galiojančių ir vykdomų metalo laužo tiekimo/realizacijos sutarčių, užsakymų, tarpininkauja bei teikia ekspedijavimo paslaugas metalo pardavimo sandoriuose su Lietuvos bei užsienio valstybių ūkio subjektais, tačiau netekus realios galimybės atkurti savo finansinę padėtį ir piniginius srautus bei patyrus nuotolius, tikėtina, jog bendrovė bus priversta bankrutuoti. Tokiu būdu teismas netinkamai įgyvendino restitucijos esmę – atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, siekiant atkurti teisingą pusiausvyrą tarp šalių.

29Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį tenkinti, panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovo pateiktą 2009-05-24 sutikimą Nr. 05.07.-2264. Esant šiam sutikimui ne tik 2009-05-29 pirkimo–pardavimo sutartis yra teisėta ir sutarties šalys yra sąžiningos, bet ir iš esmės juo yra pritarta 2008-07-04 Žemės sklypų sujungimo ir atidalijimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarčiai. Tai, kad šiuo sutikimu ieškovas pritarė minėtai 2008-07-04 sutarčiai, įrodo ir ieškovo 2009-10-29 raštas Nr. 05.07.7201 dėl informacijos pateikimo, kurio trečioje pastraipoje ieškovas išsamiai išdėstė hipotekų eiliškumą ir nurodė, kad šis eiliškumas turėtų būti pakeistas tik tokiu atveju jeigu būtų sudarinėjama nauja žemės sklypų naudojimosi tvarka. Tačiau nereikalavo ir nenurodė, kad esama situacija netenkina ieškovo. Priešingai, ieškovas informavo, kad svarsto galimybę pradėti išieškojimą iš žemės sklypo, t.y. tokiu hipotekos eiliškumu, koks jis tuo metu egzistavo ir tenkino ieškovą.

30Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nekilnojamojo turto įkeitimas banko 2008-07-01 pažymoje įtvirtintomis sąlygomis buvo galimas ir negalėjo prieštarauti įstatyminiam reglamentavimui.

31Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

32Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

33Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nevisapusiškai ištyrė ir neteisingai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes ir įrodymus, padarė išvadas, neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių, pažeisdamas civilinio proceso taisyklių nuostatas, dėl ko, netinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, neteisingai išsprendė bylą, nepagrįstai tenkino ieškovo ieškinį.

34Byloje kilo ginčas dėl netinkamo materialinės teisės normų, reglamentuojančių sandorio pripažinimą negaliojančiu, bei procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, taikymo.

35Byloje nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir trečiasis asmuo UAB „MB Projektai“ 2007-09-11 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 1540711010219-16, įsipareigojimų užtikrinimui 2007-10-12 sutartinės hipotekos lakštu, kodas 01/1/2007/0029101, patvirtintu trečiojo asmens notaro A. G., banko (ieškovo) naudai pirmine hipoteka buvo įkeisti du žemės sklypai: 2000 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir 2000 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr., ( - ), esantys adresu ( - ) (I tomas, b.l. 29-33).

36Nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas atsakovui UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ 2008-07-01 išdavė pažymą Nr. 04-0426, kuria bankas leido sujungti du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su 1902 kv. m. ploto žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), įkeistu trečiajam asmeniui „Swedbank“, AB, bei iš jų suformuoti du atskirus 5853 kv. m. ir 48 kv. m. žemės sklypus, su sąlyga, kad naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu (I tomas, b.l. 35).

37Taip pat nustatyta, kad „Swedbank“, AB trečiajam asmeniui UAB „Nonfera“ 2008-05-08 išdavė pažymą Nr. SR-9169, kuria išreiškė sutikimą, kad UAB „Nonfera“ priklausantis 1902 kv. m. ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), įkeistas Swedbank, būtų sujungtas su UAB „MBA“ priklausančiais 2000 kv. m. ploto žemės sklypais, įkeistais ieškovui, suformuojant iš šių trijų sklypų du, su sąlyga, kad naujai suformuoti sklypai liks įkeisti Swedbank pirminiu įkeitimu (I tomas, b.l. 34).

38UAB „Mariaus Budrikio Autocentras“ ir UAB „Nonfera“ 2008-07-04 sudarė žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartį, kurią patvirtino notaras A. G. (I tomas, b.l. 14-25). Pagal šią sutartį iš trijų sklypų naujai suformuotas žemės sklypas atidalintas į du atskirus: 48 kv. m. ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kuris atiteko UAB „Nonfera“ nuosavybėn, ir 5853 kv. m. ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kuris atiteko bendrąja daline nuosavybės teise UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ – 2951/5853 dalis, UAB „Nonfera“ – 2902/5853 dalys.

39UAB MBA nuosavybės teise priklausiusi 951/5853 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis buvo parduota UAB „Nonfera“ 2009-05-29 pirkimo-pardavimo sutartimi (I tomas, b.l. 208-216).

40Ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog jis neišdavė sutikimo dėl kreditorių eilės pasikeitimo, sujungus du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su kitu žemės sklypu, įkeistu trečiajam asmeniui „Swedbank“, AB, todėl 2008-07-04 žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis turi būti pripažinta negaliojanti kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Pripažinus šią sutartį negaliojančia, turėtų būti pripažinta negaliojanti ir jos pagrindu sudaryta 2009-05-29 žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartis.

41Teisės doktrinoje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų. Tačiau tais atvejais, kai akivaizdus sandorio negaliojimo pagrindas ir nereikia rinkti papildomų įrodymų, teismas ex officio gali pripažinti sandorį negaliojančiu. Jeigu aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, nėra akivaizdi, būtina laikytis bendrųjų įrodinėjimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2012).

42CK 4.173 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog įkeisti nekilnojamieji daiktai gali būti sujungti tik gavus kreditorių, kurių reikalavimo tenkinimo eilė po sujungimo pasikeis, rašytinį sutikimą. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog kreditorius, žinodamas, jog jo reikalavimo tenkinimo eilė po sujungimo pasikeis pagal to paties straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką, t.y. kad hipotekos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė nustatoma pagal prašymų įregistruoti hipoteką įregistravimo datą, turi teisę duoti arba neduoti sutikimą sujungti įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Tokiu būdu, kreditorius turi prisiimti ir riziką po tokio sutikimo davimo, t.y. kad po sujungimo jo reikalavimas neišliks pirminiu. Pažymėtina, jog kreditorius prieš duodamas sutikimą dėl įkeistų nekilnojamųjų daiktų sujungimo gali pasitikrinti, kurioje eilėje jis išliks pagal viešus duomenis, jam prieinamus iš hipotekos registro, tuo labiau tai pasakytina apie tokio subjekto, kaip bankas, turinčio specialias tarnybas, galimybes sekti ir žinoti viešų registrų duomenis bei juos patikrinti prieš duodant sutikimą. Taigi, tai iš anksto nuspėjama ir numatoma teisinė situacija. Be to, įstatymas numato galimybę hipotekos kreditoriams patiems tarpusavyje susitarti dėl savo reikalavimo pirmumo eilės perleidimo kitam hipotekos kreditoriui (CK 4.190 str.), nors nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog du hipotekos kreditoriai elgėsi neapdairiai ir nepasinaudojo įstatymu suteiktą susitarimo galimybe.

43Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas davė sutikimą sujungti du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su kitu žemės sklypu, įkeistu trečiajam asmeniui „Swedbank“, AB, su sąlyga, jog iš jų suformavus du atskirus 5853 kv. m. ir 48 kv. m. žemės sklypus, naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog ieškovas, prieš duodamas tokį sąlyginį sutikimą, privalėjo įvertinti, ar jis objektyviai galėtų būti įvykdomas ir ar nepažeistų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šiuo atveju, kitas sklypas buvo įkeistas trečiajam asmeniui „Swedbank“, AB, kuris objektyviai galėjo tikėtis, kad po žemės sklypų sujungimo jo naudai liks pirminė hipoteka, tuo labiau, jog iš anksto buvo žinoma, kad viena „Swedbank“, AB hipoteka registruota 2006-01-09, kita „Swedbank“, AB hipoteka registruota 2006-03-24, ir tik 2007-10-17 registruota AB SEB banko hipoteka. Kaip matyti iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2009-02-05 nutarties Nr. H-22 dėl duomenų pakeitimo, Hipotekos registre hipotekos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė po sklypų sujungimo buvo nustatyta pagal prašymų įregistruoti hipoteką įregistravimo datą, t.y. šios nutarties pagrindu „Swedbank“, AB tapo naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo pirmos ir antros eilės hipotekos kreditoriumi, o ieškovas – trečios (I tomas, b.l. 43-44), t.y. hipotekos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė po sklypų sujungimo buvo nustatyta vadovaujantis CK 4.173 str. 2 d.

44Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, jog ieškovas, kuriam kaip specifiniam verslo subjektui keliami ypatingai aukšti atidumo, apdairumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimai, jau išduodamas sutikimą sujungti du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su kitu žemės sklypu, įkeistu trečiajam asmeniui, su sąlyga, kad po sujungimo naujai suformuoto sklypo dalis liktų įkeista jam pirmine hipoteka, privalėjo suvokti, kad ši jo sąlyga objektyviai nebus įgyvendinta, todėl jo išduotas sutikimas vertintinas kaip besąlyginis CK 1.68 str. prasme. Tokiu būdu, ieškovas turi prisiimti ir dėl tokio sutikimo išdavimo kilusias teisines pasekmes. Be to, atkreiptinas dėmesys ir vėlesnį ieškovo elgesį: iš 2009-10-29 rašto Nr. 05.07-7201 (t. 2, b.l. 12 ) akivaizdu, jog ieškovas, išreikšdamas pritarimą jau 2009-05-29 pirkimo-pradavimo sutarties sudarymui, suvokia ir pripažįsta anksčiau 2008-07-07 sutarties pagrindu įregistruotą hipotekų eiliškumą; kitaip tariant, ir pats pripažino, jog jo 2008-07-07 sandorio sudarymui sutikime iškelta sąlyga dėl pirminės hipotekos yra niekinė.

45Taigi, konstatavus, kad ieškovas AB SEB bankas atsakovui UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ 2008-07-01 išdavė pažymą Nr. 04-0426, kuria bankas leido sujungti du jo naudai pirmine hipoteka įkeistus žemės sklypus su 1902 kv. m. ploto žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), įkeistu trečiajam asmeniui „Swedbank“, AB, bei iš jų suformuoti du atskirus 5853 kv. m. ir 48 kv. m. žemės sklypus, be sąlygos, jog naujai suformuoto 5853 kv. m. sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalis, turinti 2951/5853 kv. m. ploto, liktų įkeista bankui pirminiu įkeitimu, darytina išvada, jog atsakovų 2008-07-04 sudaryta žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis atitinka imperatyvias įstatymo nuostatas, numatytas CK 4.173 str. 1 d., todėl pripažinti jos negaliojančia ab initio nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys šioje dalyje atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, jog netenkinus ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia tarp UAB „M. B. autocentras“ ir UAB „Nonfera“ 2008-07-04 sudarytą žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartį kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms, nėra teisinio pagrindo ir taikyti restituciją – atstatant iki 2008-07-04 žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties sudarymo buvusią padėtį.

46Įvertinus tai, kad šiuo atveju pirminė sutartis, t.y. 2008-07-04 sudaryta žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis, nepažeidžia imperatyvių teisės normų, yra pagrindas spręsti dėl 2009-05-29 pirkimo–pardavimo sutarties atitikimo imperatyvioms teisės normoms.

47Kaip matyti iš bylos medžiagos, šiai ginčo pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti ieškovas 2009-05-04 išdavė pažymą Nr. 05.07-2264, kuria davė sutikimą parduoti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ priklausančią po žemės sklypų sujungimo naujai suformuoto sklypo dalį, pats nurodė sąlygas, kuriomis sutiko atsisakyti hipotekos (II tomas, b.l. 24). Taigi, ir šis sandoris buvo sudarytas iš anksto gavus hipotekos kreditoriaus sutikimą. Pažymėtina, jog ieškovas nenurodė jokių kitų šio sandorio negaliojimo pagrindų.

48Be to, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, trečiojo asmens paaiškinimus, konstatuotina, jog ieškovas žinojo apie planuojamų žemės sklypų sujungimo ir atidalijimo bei naudojimosi tvarkos nustatymo bei pirkimo-pardavimo sutarčių esmę bei jų pasekmes ir tam neprieštaravo. Taip pat ieškovas žinojo apie sklype vykdomą investicinį daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektą, atsakovai jokios informacijos nuo ieškovo nenuslėpė, melagingos informacijos jam nepateikė, jokių neteisėtų veiksmų atsakovai ieškovo atžvilgiu neatliko, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog tiek 2008-07-04 sudaryta žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis, tiek 2009-05-29 pirkimo–pardavimo sutartis pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus.

49Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ir šioje dalyje ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas, o priimtas teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šuo atveju netaikytina ir ieškovo prašoma restitucija.

50Pagal LR CPK 93 str. 5 d., kai apeliacinės instancijos teismas priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų, todėl jos iš ieškovo nepriteisiamos.

51Kadangi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo patirtos 82,40 Lt dydžio pašto išlaidos, jos šiuo atveju, atmetus ieškinį, priteisiamos iš ieškovo (CPK 96 str. 5 d.).

52Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliantas neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų, todėl jos nėra atlyginamos.

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 329-330 str., teismas

Nutarė

54atsakovo UAB „Nonfera“ apeliacinį skundą tenkinti.

55Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą:

56Ieškovo AB SEB banko ieškinį atmesti.

57Priteisti iš ieškovo AB SEB banko, juridinio asmens kodas 112021238, valstybei 82,40 Lt (aštuoniasdešimt du litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų ((gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB SEB bankas pateikė ieškinį, prašydamas: 1) pripažinti... 4. Atsakovas BUAB „Mariaus Budrikio autocentras“ atsiliepime į ieškinį,... 5. Atsakovas UAB „Nonfera“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 6. Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB atsiliepime į ieškinį prašė jį... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį... 8. Pripažinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalies, lygios 951/5853,... 9. 1) pripažinti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ nuosavybės teisę į... 10. 2) priteisti iš UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ atsakovui UAB... 11. Pripažinti Žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei... 12. 1) panaikinti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų: UAB „Nonfera“... 13. 2) pripažinti UAB „Nonfera“ nuosavybės teisę į 1902 kv. m. ploto... 14. 3) pripažinti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ ir UAB „Nonfera“... 15. 4) pripažinti UAB „Mariaus Budrikio autocentras“ nuosavybės teisę į... 16. 5) nustatyti, kad žemės sklypas 2000 kv. m. ploto (buvęs unikalus Nr. ( -... 17. Priteisti ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis 2561,06 Lt bylinėjimosi... 18. Teismas konstatavo, jog byloje ieškovas kelia ginčą dėl to, kad atsakovas... 19. Dėl 2008-07-04 žemės sklypų sujungimo ir atidalinimo iš bendro turto bei... 20. Teismas konstatavo, jog atsakovo UAB „Nonfera“ nurodomos aplinkybės, kad... 21. Dėl 951/5853 žemės sklypo dalies pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo... 22. Teismas konstatavo, jog pripažinus minėtą pirkimo–pardavimo sutartį... 23. Atsakovas UAB „Nonfera“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 24. Atsakovo nuomone, ieškovas tokios sąlygos, kokią įrašė 2008-07-01 savo... 25. Ieškovas ieškinyje iš esmės kelia klausimus, kurie buvo sprendžiami... 26. Teismas nevertino teismo posėdžių metu šalių ir trečiojo asmens pateiktų... 27. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovų sudarytos tarpusavio... 28. Šiuo atveju teismo pritaikytas restitucijos būdas sukelia itin reikšmingas... 29. Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 30. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir priteisti... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 32. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 33. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 34. Byloje kilo ginčas dėl netinkamo materialinės teisės normų,... 35. Byloje nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir trečiasis asmuo UAB „MB... 36. Nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas atsakovui UAB „Mariaus Budrikio... 37. Taip pat nustatyta, kad „Swedbank“, AB trečiajam asmeniui UAB... 38. UAB „Mariaus Budrikio Autocentras“ ir UAB „Nonfera“ 2008-07-04 sudarė... 39. UAB MBA nuosavybės teise priklausiusi 951/5853 žemės sklypo, unikalus Nr. (... 40. Ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog jis neišdavė sutikimo dėl... 41. Teisės doktrinoje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 42. CK 4.173 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog įkeisti... 43. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas davė sutikimą sujungti du jo... 44. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines bylos aplinkybes, daro... 45. Taigi, konstatavus, kad ieškovas AB SEB bankas atsakovui UAB „Mariaus... 46. Įvertinus tai, kad šiuo atveju pirminė sutartis, t.y. 2008-07-04 sudaryta... 47. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šiai ginčo pirkimo–pardavimo sutarčiai... 48. Be to, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, trečiojo asmens paaiškinimus,... 49. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ir šioje... 50. Pagal LR CPK 93 str. 5 d., kai apeliacinės instancijos teismas priima naują... 51. Kadangi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo patirtos 82,40 Lt... 52. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliantas neprašė... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326... 54. atsakovo UAB „Nonfera“ apeliacinį skundą tenkinti.... 55. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą ir... 56. Ieškovo AB SEB banko ieškinį atmesti.... 57. Priteisti iš ieškovo AB SEB banko, juridinio asmens kodas 112021238,...