Byla 2S-969-254/2012
Dėl pakartotinio pareiškimo priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininkų K. S. ir I. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3329-285/2012 pagal kreditoriaus AB DNB banko pareiškimą K. S. ir I. S. dėl pakartotinio pareiškimo priverstinio skolos išieškojimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kreditorė AB DNB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė išieškoti iš skolininkų K. S. ir I. S. 316 386,02 EUR skolą, išieškojimą vykdant iš šių, bankui hipotekos lakštu (id. kodas 02/1/2007/0005929) įkeistų nekilnojamojo turto objektų: žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ); žemės sklypo, ( - ).

5Nurodė, kad pagal 2007-04-19 Kreditavimo linijos sutartį Nr. K-0500-2007-14 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bankas suteikė K. S. ir I. S. 1 300 000,00 Lt kreditą, vėliau pakeistą į EUR. Paskolai užtikrinti buvo įkeistas nurodytas turtas. Kadangi skolininkai laiku neįvykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal kitas sudarytas sutartis 2011-06-13 raštu bankas informavo skolininkus, kad jiems nevykdant visų su banku sudarytų sutarčių, remiantis sutarties bendrosios dalies 44.11 punktu, praėjus 30 dienų po šio pranešimo išsiuntimo, bankas vienašališkai nutraukia visas skolininkų su banku sudarytas sutartis ir pradeda vykdyti išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka.

6Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi areštavo K. S. ir I. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,1076 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1000 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1124 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1782 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,2028 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1107 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1658 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1811 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0982 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1026 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1603 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0, 0944 ha ploto žemės sklypą, ( - ) įkeistą 2007-04-18 hipotekos lakštu, id. kodas 02120070005929, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui AB DnB NORD bankui, į.k. 112029270. Teismas nurodė, kad skolininkai tinkamai ir laiku neįvykdė prievolės bankui, todėl įkeistas turtas areštuotinas, įspėjant skolininkus ir įkeisto turto savininkus, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

7Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugpjūčio 4 ir 5 d. nutartimis ištaisė rašymo apsirikimus 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartyje.

8Skolininkų K. S. ir I. S. atstovas atskiruoju skundu prašė panaikinti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti AB DNB banko prašymo dėl priverstinio skolos išieškojimo.

9Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi atskirąjį skundą atmetė, Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartį paliko nepakeistą, konstatuodamas, kad skundžiama hipotekos teisėjos nutartis yra teisėta.

10Kreditorė AB DNB bankas patikslintu pakartotiniu pareiškimu prašė išieškoti banko naudai iš skolininkų 328 892,72 EUR skolą, 137,00 Lt žyminį mokestį bei 5 proc. metinių palūkanų nuo išieškotinos skolos sumos nuo šio pareiškimo pateikimo dienos iki visiško skolos išieškojimo ir parduoti iš varžytynių šiuos bankui įkeistus nekilnojamojo turto objektus. Nurodė, kad skolininkai buvo įspėti, tačiau per nustatytą vieno mėnesio laikotarpį skolos nesumokėjo. Po sutarčių nutraukimo nebuvo atliktas nė vienas mokėjimas, paskutinis skolininkų mokėjimas bankui atliktas 2011-04-26 pagal 2010-10-12 susitarimą. Pagal 2007-04-19 Kredito linijos sutartį palūkanos nesumokėtos nuo 2011-10-01.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno miesto apylinkės teismo teisėja 2012 m. vasario 8 d. nutartimi tenkino kreditorės reikalavimus ir nutarė priverstinai išieškoti iš skolininkų 328 892,72 EUR skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už 328 892,72 EUR negrąžintą sumą, skaičiuojant nuo 2012-01-17 iki hipotekos teisėjos nutarties visiško įvykdymo, 137,00 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą. Nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių skolininkams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,1076 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1000 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1124 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1782 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,2028 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1107 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1658 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1811 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0982 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1026 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1603 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,0945 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0,1019 ha ploto žemės sklypą, ( - ); 0, 0944 ha ploto žemės sklypą, ( - ). Teismas nurodė, kad skolininkai tinkamai ir laiku nevykdė prievolės kreditorei, pažeisdami esmines kreditavimo sutarties sąlygas. Paskutinis mokėjimas atliktas 2011-04-26, kreditavimo sutartis nutraukta 2011-07-19. Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 46 punkte yra numatyta, kad esant sutarties nutraukimo pagrindams kreditorius turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 dienų iki sutarties nutraukimo dienos išsiųsdamas skolininkui raštišką pranešimą nutraukti sutartį. Skolininkai įsiskolinimo nepadengė, per nustatytą papildomą terminą mokėjimų nevykdė, sutarties esminių pažeidimų nepašalino, todėl kreditorius vienašališkai nutraukė kredito sutartį, laikydamasis sutartyje nustatytų terminų ir tvarkos.

  1. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu skolininkai K. S. ir I. S. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-02-08 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti kreditorės AB DNB banko prašymo dėl priverstinio skolos išieškojimo. Nurodo, kad Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 4 punkte šalys susitarė pratęsti kredito grąžinimo terminą iki 2012-09-26. Tuo tarpu specialiosios dalies 13.3. punkte šalys susitarė, kad laikotarpiu nuo 2010-10-12 iki 2011-09-26 už kreditą priskaičiuotos palūkanos turi būti sumokėtos iki 2011-09-26, o toliau palūkanos mokamos bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Vadinasi, laikotarpyje iki 2011-09-26 apeliantai negalėjo būti pažeidę Kredito linijos sutartyje nurodytų mokėjimų. Kadangi skolininkai nebuvo pradelsę mokėjimų, teisėjai nebuvo pagrindo konstatuoti, kad bankas Kredito sutartį nutraukė teisėtai. Apeliantai nurodo, kad minėto 2011-06-13 banko rašto Nr. 30.56.17/3607 nėra iki šiol gavę ir rašto turinys jiems nėra žinomas, o su juo susijusios aplinkybės yra esminės spendžiant klausimą, ar kreditorė teisėtai pradėjo priverstinę skolos išieškojimo procedūrą.

13Nurodo, kad šiuo metu apeliantai ruošia kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011-12-07 nutarties, kuriame pasisako dėl Kredito linijos sutarties nutraukimo aplinkybių, kurios nenurodytos skundžiamoje nutartyje. Kreditorė gali nutraukti Kredito sutartį, kai kredito gavėjas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo kompleksinius įsipareigojimus (Cross Default), tačiau nei sutartyje, nei CK ši sąvoka nėra paaiškinta, todėl apeliantams ji nėra aiški. Apeliantai teigia tai supratę kaip teisę kreditorei anksčiau laiko savavališkai nutraukti kreditavimo sutartį, jei kredito gavėjai sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai būtų esminis sutarties pažeidimas. Apeliantai nesutinka su kreditorės aiškinimu, kad šis punktas suteikia jai teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei paskolos gavėjai nevykdo kitų su kreditoriumi sudarytų sutarčių. Apeliantai nurodo, kad jei abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad Kredito linijos sutartis nesuteikė kreditoriui teisės nutraukti Kredito linijos sutartį anksčiau termino, jei apeliantai yra pažeidę kitų su kreditore sudarytų sutarčių vykdymą. Pažymėjo, kad net šiai dienai dar nėra suėjęs kredito pagal Kredito linijos sutartį grąžinimo terminas. Be to, nurodo, kad kreditorei nutraukus Kredito linijos sutartį, apeliantai turėjo būti atleisti nuo sutarties vykdymo, taip pat ir nuo palūkanų mokėjimo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė AB DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-02-08 nutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiama nutartis priimta pagrįstai, skolininkams per nustatytą terminą nepadengus skolos. Kadangi K. S. paskolą ėmė ne asmeniniams poreikiams tenkinti, o komercinei veiklai vykdyti bei pelnui iš tokios veiklos uždirbti (turi 112 žemės sklypų, atlieka pilną kvartalų inžinerinį paruošimą ir ketina žemės sklypus parduoti), santykiuose su banku skolininkai traktuotini kaip verslininkai, o ne eiliniai fiziniai asmenys. Nurodo, kad „Cross Default“ sąvoka skolininkams buvo žinoma, nes ji yra detaliai paaiškinta Kredito linijos sutarties bendrosios dalies pradžioje. Pabrėžia, kad skolininkai sutartį sudarė laisva valia, suvokdami prisiimamus įsipareigojimus. Skolos nepadengė net ir gavę pranešimus. Laikytina, kad pranešimai įteikti tinkamai, nes buvo siųsti skolininkų nurodytu adresu. Apeliantai, teigdami, kad jiems nėra žinomas banko 2011-06-13 rašto turinys, tik įrodo, kad skolininkai nesinaudoja savo procesinėmis teisėmis ir nesusipažįsta su byla, nes minėtas raštas byloje yra. Nurodo, kad nėra jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis skolininkai turėjo būti atleisti nuo palūkanų mokėjimo, nes Kredito linijos sutarties 48 p. yra numatyta, kad sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, papildomas palūkanas, delspinigius, kitus sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas sutarties sąlygas, o dėl palūkanų dydžio susitarta Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 5 p.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsnis).

17Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentų visumą, būtina pažymėti, kad hipoteka – tai daiktinė teisė, kuria užtikrinamas pagrindinės prievolės – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo – įvykdymas įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Šis užtikrinimo būdas pasižymi greitomis, supaprastintomis kreditoriaus reikalavimo patenkinimo procedūromis, kuriose hipotekos kreditoriui suteikiama privilegijuota padėtis prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2012; 2005 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2010). Teismų praktikoje akcentuojama, kad hipotekos institutas visų pirma skirtas kreditoriaus interesų apsaugai. Kartu būtina įvertinti tai, kad hipotekos santykiai yra bendros civilinių santykių sistemos dalis, t. y. jie tvarkomi vadovaujantis bendraisiais civilinių santykių teisinio reglamentavimo principais: subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise, visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos ir kt. (CK 1.2 straipsnis). Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai lemia, kad teisė patenkinti reikalavimus hipotekos instituto normų nustatyta tvarka turi būti garantuota sąžiningiems kreditoriams, kurių reikalavimai yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2010). Hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, ir nesprendžia hipotekos sutarties šalių ginčų. Teisėjas reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar jam priklauso atlikti atitinkamą procedūrą, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, priešingu – jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo mėn. 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011).

18Atskiruoju skundu apeliantai ginčija teismo nutartį, kuria patenkintas kreditorės prašymas dėl priverstinio skolininkų įkeisto turto pardavimo pagal 2007-04-19 Kredito linijos sutartį. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi areštavo K. S. ir I. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą ir įspėjo skolininkus, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skolininkų atskirąjį skundą dėl minėtos Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutarties, 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje konstatavo, jog hipotekos teisėja išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą pradėjo visiškai pagrįstai skolininkams tinkamai ir laiku nevykdant įsipareigojimų pagal 2007-04-19 Kredito linijos sutartį Nr. K-0500-2007-14 (I t. b. l. 114-118). Kadangi dėl šios Kauno apygardos teismo nutarties teismų informacinės sistemos duomenimis nėra paduotas kasacinis skundas, apeliacinės instancijos teismas iš naujo nenustatinėja šia nutartimi jau nustatytų prejudicinių faktų (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

19Kaip konstatavo Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje, kreditorė sutartį nutraukė vadovaudamasi 2007-04-19 Kredito linijos sutartyje Nr. K-0500-007-14 (I t. b. l. 8-12), kurios sąlygos buvo pakeistos 2009-04-07 susitarimu Nr. K-0500-2007-14/1 (I t. b. l. 13-14) ir 2010-10-12 susitarimu Nr. K-0500-2007-14/2 (I t. b. l. 15-20), kuriuose yra sąlyga, kad bankas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kredito gavėjas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo kompleksinius įsipareigojimus (Cross Default) (bendrosios dalies 44.11 p.), t. y. būtent tuo pagrindu, kad skolininkai laiku nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal kitas su skolininkais sudarytas sutartis. Apeliantai nepateikė įrodymų, kad pagal kitas sutartis savo įsipareigojimus bankui vykdė tinkamai ir laiku.

20Patikslintame pakartotiniame pareiškime, pateiktame teismui 2012-02-06, kreditorė taip pat nurodė, kad nė vienas mokėjimas po sutarčių nutraukimo nei pagal vieną Kreditavimo sutartį nebuvo atliktas (II tomas, b. l. 30-31). Nurodė, kad paskutinis skolininkų mokėjimas bankui atliktas 2011-04-26 pagal 2010-10-12 susitarimą. Pagal 2007-04-19 Kredito linijos sutartį palūkanos nesumokėtos nuo 2011-10-01, t. y. pasibaigus nustatytam terminui iki 2011-09-26 priskaičiuotoms palūkanoms sumokėti. Todėl įvertinus visus bylos duomenis, konstatuotina, jog Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja, skolininkams po teismo nutarties, kuria areštuotas jų turtas, įteikimo per nustatytą terminą nesumokėjus įmokų, priėmė teisėtą nutartį dėl skolininkų turto priverstinio pardavimo varžytynėse.

21Be to, teismas laiko, kad santykiuose su banku skolininkai laikytini verslininkais, o ne fiziniais asmenimis – silpnesniąja sutarties šalimi, nes sutarties specialiosios dalies 3 lape 12.1. punkte yra nurodyta, kad pagal sutartį suteikiamas kreditas nėra vartojimo kreditas (I t. b. l. 9). Taip pat kreditorė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad teikdamas paraišką paskolai gauti aiškinamajame rašte skolininkas nurodė, jog turi 112 žemės sklypų, atlieka pilną kvartalų inžinerinį paruošimą ir ketina žemės sklypus parduoti, t. y. paskolą ėmė komerciniais tikslais. Paskolos ėmimą komerciniais tikslais patvirtina ir sutarties specialiojoje dalyje įtvirtintas skolininkų įsipareigojimas gautas lėšas už žemės sklypų pardavimą nukreipti kredito linijos dengimui (I t. b. l. 9). Įvertinus šias aplinkybes, laikytina, kad skolininkai suvokė visas kredito sutartyje vartojamas sąvokas, kredito mokėjimo tvarką, sutarties nutraukimo sąlygas bei prisiimamų įsipareigojimų pobūdį.

22Kaip nepagrįstas atmestinas apeliantų argumentas ir dėl, jų nuomone, neteisėto palūkanų ir delspinigių po sutarties nutraukimo skaičiavimo. Kredito sutarties Nr. K-0500-2007-14 bendrosios dalies 5 lape 48 punkte yra nurodyta, kad sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių, kitų sutartyje numatytų mokėjimų, skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, papildomas palūkanas, delspinigius, kitus sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas sutarties sąlygas (I t. b. l. 12). Kaip jau buvo minėta, hipotekos teisėjas nesprendžia hipotekos sutarties šalių ginčų, tame tarpe, ir dėl apeliantų nesutikimo su sutarties sąlygomis dėl palūkanų.

23Remiantis aukščiau nurodytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25atskirąjį skundą atmesti.

26Kauno rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Kreditorė AB DNB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė... 5. Nurodė, kad pagal 2007-04-19 Kreditavimo linijos sutartį Nr. K-0500-2007-14... 6. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugpjūčio 2 d.... 7. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugpjūčio 4 ir 5 d.... 8. Skolininkų K. S. ir I. S. atstovas atskiruoju skundu prašė panaikinti... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi atskirąjį skundą... 10. Kreditorė AB DNB bankas patikslintu pakartotiniu pareiškimu prašė... 11. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja 2012 m. vasario 8 d. nutartimi tenkino... 12. Atskiruoju skundu skolininkai K. S. ir I. S. prašo panaikinti Kauno miesto... 13. Nurodo, kad šiuo metu apeliantai ruošia kasacinį skundą dėl Kauno... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė AB DNB bankas prašo atskirąjį... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 17. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentų visumą,... 18. Atskiruoju skundu apeliantai ginčija teismo nutartį, kuria patenkintas... 19. Kaip konstatavo Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje,... 20. Patikslintame pakartotiniame pareiškime, pateiktame teismui 2012-02-06,... 21. Be to, teismas laiko, kad santykiuose su banku skolininkai laikytini... 22. Kaip nepagrįstas atmestinas apeliantų argumentas ir dėl, jų nuomone,... 23. Remiantis aukščiau nurodytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Kauno rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. vasario 8 d....