Byla 2-10-786/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Rimgaudui Kvikliui, atsakovui V. U., trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui Kęstučiui Šerepkai nedalyvaujant trečiojo asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui V. U., tretiesiems asmenims Anykščių rajono savivaldybės administracijai ir Anykščių regioninio parko direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, ir

Nustatė

2ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas nurodė, kad atsakovas V. U., Anykščių regioninio parko teritorijoje, žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto nei statybos leidimo, nei projekto statytinio statybai , vykdė statybos darbus, t.y. statė neypatingą ūkio paskirties pastatą. Inspektorius užfiksavo, jog pastatas buvo statomas ant stulpinių pamatų, pastato sienos sumūrytos, sumontuota stogo konstrukcija, uždengtas stogas, įstatytos durys bei dalis langų. Buvo surašytas aktas ir sustabdyti statybos darbai. Atsakovui už administracinės teisės pažeidimą buvo paskirta administracinė nuobauda. Atsakovas jo atžvilgiu priimtų administracinių aktų neginčijo, tačiau įpareigojimų iki šiol neįvykdė. Apskrities viršininko pavaduotojo administraciniu aktu atsakovas buvo įpareigotas geranoriškai iki 2009-05-18 savo lėšomis nusigriauti savavališkai pastatytą ūkio pastatą. Kadangi atsakovas V. U. gera valia per nurodytą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl kreipėsi į teismą. Prašo įpareigoti atsakovą V. U. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą ūkio pastatui ir atlikti statinio reikiamus patvarkymus pagal gautus statybos dokumentus. Per teismo nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo, įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą ūkio pastatą, o jei atsakovas neįvykdys įpareigojimo nugriauti pastatą, tada įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją – ieškovą nugriauti savavališkai pastatytą pastatą bei sutvarkyti statybvietę, išieškant išlaidas iš atsakovo. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas ieškinį grindė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 str. bei Statybos įstatymu.

4Atsakovas V. U. su ieškiniu sutiko iš dalies ir paaiškino, jog jis savo žemės sklype pastatė ūkio pastatą, kuriame laiko arklius.Pastatą statė toje pačioje vietoje, kur stovėjos senas pastatas. Manė, kad tokiu atveju projektas ir leidimas statyboms nereikalingas. Pastatytas statinys pagal galiojančius įstatymus yra galimas, todėl šiuo metu jis tvarkosi reikalingus dokumentus statyboms ir mano, jog jam bus išduotas leidimas. Su ieškiniu sutiko iš dalies, nes mano, jog per šešios ,mėnesius gali nespėti sutvarkyti reikiamų dokumentų.

5Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad atsakovas savo žemės sklype ūkio pastatą pastatė be leidimo. Šiuo metu pasikeitė statybos įstatymas ir pagal galiojančius teisės aktus statinys toje vietoje galimas. Atsakovui yra išduoti reikalavimai statiniui. Jei atsakovus įvykdys visus reikalavimus, jam bus išduotas leidimas įteisinti statinį.

6Trečiojo asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovas posėdyje nedalyvavo, prašė nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Su ieškovo pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Šalių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais bei kita bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas V. U. Anykščių regioninio parko teritorijoje, žemės sklype (( - )) ( - ), neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto leidimo nei projekto statinio statybai pastatė ūkio pastatą. Dėl atsakovo vykdytos statybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės inspekcijos inspektorius 2008-11-17 atsakovui surašė savavališkos statybos aktą . (b.l.8) ir kitu akt statybas sustabdė. (b.l. 9) Kadangi atsakovas iki šiol nepasinaudojo galimybę įteisinti ūkio pastato, tai ieškovas su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo atsakovą įpareigoti per nustatytą terminą parengti dokumentaciją pastato statybai ir gauti leidimą, t.y. tokiu būdu įteisinti pastatytą pastatą. Atsakovas sutiko, jog statybos darbus atliko neturėdamas tam projekto ir statybos leidimo ir šiuo metu tvarko dokumentus dėl pastatyto pastato įteisinimo ir prašo skirti terminą pastatyto pastato įteisinimui.

9Tokiu būdu konstatuotina, kad atsakovo veiksmai – pastatytas ūkio pastatas be suderinto projekto ir negavus statybai leidimo, pažeidė Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus.

10Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, įsigaliojęs 2010m. spalio 1d., (toliau tekste – Statybos įstatymas) įtvirtino galimybę teismui savo sprendimu įpareigoti statytoją savo lėšomis , per nustatytą terminą , teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą , tai atvejais , kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos , paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. (Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktas.) Kaip nustatyta pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, konstatavo atsakovo padarytus pažeidimus, kad jis statybos darbus vykdė be reikiamos dokumentacijos ir be leidimo . Ieškovas iki naujojo Statybos įstatymo įsigaliojimo, ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau įsiteisėjus naujam Statybos įstatymui, ieškovas pakeitė savo reikalavimą ir prašo atsakovą įpareigoti susitvarkyti dokumentaciją, gauti leidimą ir tokiu būdu įteisinti nelegalią statybą. Toks ieškovo reikalavimas visiškai pagrįstas ir atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

11LR CK 4.103 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos , ieškovo atstovo paaiškinimų, trečiojo asmens paaiškinimų atsakovui nėra kliūčių įteisinti pastatytą pastatą, tik reikia pasirūpinti projektine dokumentacija ir gauti leidimą. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatos leidžia teismui savo sprendimu įpareigoti atsakovą per tam tikrą laiką parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą , todėl ieškovo ieškinys tenkintinas ir atsakovas per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įpareigotinas parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą nelegaliai statybai įteisinti.

12Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostata , teismo sprendime nurodytina, kad jei atsakovas per nustatytą laiką neįvykdys teismo įpareigojimo, tai ieškovui suteiktina teisė , atsakovo lėšomis, pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę. (LR CPK 273 str. 1d.).

13Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos žyminis mokestis, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas. ( CPK 93str., 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 273 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti .

16Įpareigoti atsakovą V. U. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus ūkio pastatui, esančiam ( - ), žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ir atlikti šio statinio reikiamus patvarkymus pagal gautus statybos dokumentus.

17Jei atsakovas V. U. per teismo nustatytą terminą neįvykdys įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus ūkio pastatui ir atlikti šio statinio reikiamus patvarkymus, įpareigoti atsakovą V. U. per tris mėnesius savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą ūkio pastą, esantį ( - ), žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

18Jei V. U. per teismo nustatytą terminą neįvykdys įpareigojimo nugriauti statinį, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti savavališkai pastatytą statinį – ūkinį pastatą žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, išieškant su tuo susijusiąs išlaidas iš V. U..

19Priteisti iš atsakovo V. U. į valstybės biudžetą 127 (vieną šimtą dvidešimt septynis) litus žyminio mokesčio ir 29,45Lt (dvidešimt devynis litus 45 ct) teismo turėtų pašto išlaidų (įmokos kodas 5660, sąsk.Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai