Byla B2-1121-413/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Kontinento srautas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Kontinento srautas“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Kontinento srautas“. Nurodė, kad įmonė neatsiskaito už atliktus darbus, į raginimus nereaguoja, dėl ko darytina išvada, kad yra nemoki ir nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas 2012 m. gruodžio 10 d. (b. l. 27) nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Administracijos vadovui teismo nutartis, siųsta įmonės registracijos ir žinomos buveinės adresais, įteikta nebuvo, reikalaujami finansiniai įmonės dokumentai nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kontinento srautas“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Teismas, įvertinęs paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto balanso (2008 m.) duomenis nustatė, kad 2008 metų pabaigoje UAB „Kontinento srautas“ turėjo turto iš viso už 237 067 Lt, mokėtinos sumos sudarė 223 836 Lt, kurios yra trumpalaikės (b. l. 30), įmonė kilnojamojo, nekilnojamojo turto neturi (b. l. 32-33), turtą pagrinde sudaro atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, piniginės lėšos. Tokie duomenys buvo 2008 metų pabaigoje, todėl atsižvelgiant į tai, kad įmonė neteikė vėlesnių finansinių ataskaitų, į teismo reikalavimą pateikti finansinius duomenis nereaguoja, su kreditoriais neatsiskaitė, tikėtina, kad jos finansinė padėtis iki šios dienos galėjo tik dar labiau pablogėti.

8Atsižvelgiant į ieškovės pareiškime nurodytas aplinkybes nustatyta, kad atsakovė UAB „Kontinento srautas“ ieškovei yra skolinga 829 Lt už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą-faktūrą (b. l. 8). Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas suteikia teisę kreditoriui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, be to yra ir Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatyti pagrindai: įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Kreditorius tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą įpareigojimą informuoti skolininką apie jam ateityje keltiną bankroto bylą (b. l. 9-11).

9Nustačius, kad atsakovė UAB „Kontinento srautas“ neatsiskaito su kreditoriais už suteiktas paslaugas, neteikia finansinės atskaitomybės institucijoms, kurioms privalo teikti, pagal turimus paskutinius finansinius duomenis įmonės įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto, darytina išvada, kad įmonė yra nemoki ir savo finansinių įsipareigojimų ji nebegali įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „Kontinento srautas“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui.

10Ieškovė įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“. Ši kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis) (b. l. 43), kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl UAB „Kontinento srautas“ administratoriumi skirtina UAB „Genora“.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kontinento srautas“ (įmonės kodas 301575626, registracijos adresas: Alsėdžių g. 5-12, Kaunas, buveinės adresas: Jonavos g. 254, Kaunas) bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Kontinento srautas“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Genora“ (įmonės kodas 302330708, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144, išduotas 2009 m. gegužės 25 d., adresas korespondencijai: Kosmonautų g. 17, Nemenčinė, 15173 Vilniaus r.).

14Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kontinento srautas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai