Byla 2-3213-570/2012

Nustatė

12012-06-29 teisme gautas pareiškėjo AB Ūkio banko prašymas panaikinti areštą ir baigti hipoteką pastatui - mechaninėms dirbtuvėms, unikalus Nr.3998-5016-4015, Serdokų k., Vilkaviškio r. ir įkeitimą žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0434-7084 nuomos teisei, pareiškėjui perduota 2012-03-09 neparduoto turto perdavimo kreditoriui aktu, patvirtintu kreditorių komiteto pirmininko „Swedbank", AB atstovo Artūro Jakubausko.

2Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

3Nustatyta, kad kreditoriaus prašymu buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš UAB Rymanto medis" sutartinės hipotekos lakštu id.k. 07120050001600 įkeisto nekilnojamojo daikto -pastato mechaninių dirbtuvių, unikalus Nr.3998-5016-4015, Serdokų k., Vilkaviškio r. ir sutartinio įkeitimo lakštu, id.k. 07220050001601 įkeistos turtinės teisės - žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0434-7084 nuomos teisės, 2009-08-28 Hipotekos skyriaus prie Marijampolės raj. apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 575 nekilnojamasis daiktas - pastatas mechaninės dirbtuvės, unikalus Nr.3998-5016-4015, Serdokų k., Vilkaviškio r buvo areštuota, o 2009-10-08 nutartimi Nr. 688 nutartimi įpareigotas UAB „Rymanto medis" žemės sklypo, unikalus nr.4400-0434-7084 nuomos teisę perdueti kreditoriui AB Ūkio bankui, turtinei teisei areštas buvo nebuvo taikytas.

4Sutinkamai su LR CK 4.197 str. 1 d., priverstinis įkeisto daikto realizavimas hipotekos kreditoriaus prašymu, išlaisvina jį nuo visų hipotekų.

5Vykdant priverstinį skolos išieškojimą, pastatas - mechaninės dirbtuvės, unikalus Nr.3998-5016-4015, Serdokų k., Vilkaviškio r. ir turtinė teisė - žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0434-7084 nuomos teisė 2012-03-09 neparduoto turto perdavimo kreditoriui aktu, patvirtintu patvirtintu kreditorių komiteto pirmininko „Swedbank", AB atstovo Artūro Jakubausko rezoliucija, perduoti išieškotojui AB Ūkio bankui.

6Esant aukščiau išdėstytų aplinkybių visetui, hipotekos kreditoriaus prašymui baigtina hipoteką ir įkeitimas aukščiau paminėtiems daiktams, išregistruojant juos iš hipotekos registro.

7Teisėja, vadovaudamasi LR teismų įstatymo 17 str., LR CPK 115 str. 2 d., 116str., 290, 291 str., 544 str., 545 str., 562 str.,

Nutarė

8Panaikinti 2009-08-28 Hipotekos skyriaus prie Marijampolės raj. apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 575 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštą įkeistam nekilnojamajam daiktui - pastato mechaninių dirbtuvių, unikalus Nr.3998-5016-4015, esančiam Serdokų k., Vilkaviškio r, baigti hipoteką sutartinės hipotekos lakštu kodas Nr. 07120050001600 įkeistam aukščiau nurodytam daiktui išregistruojant jį iš hipotekos registro duomenų bazės.

9Baigti įkeitimą sutartinio įkeitimo lakštu, id.k. 07220050001601 turtinei teisei - žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0434-7084 nuomos teisei.

10Nutarties kopiją išsiųsti visiems suinteresuotiems asmenims: kreditoriui, skolininkui/įkeisto daikto savininkui (jo bankroto administratoriui) bei nutarties kopiją ir sutartinės hipotekos lakšto, kodas 07120050001600 originalą perduoti CHĮF- hipotekos skyriui prie Marijampolės rajono apylinkės teismo žymos apie hipotekos užbaigimą hipotekos registre padarymui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai