Byla e2-1357-943/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo L. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 24 d. nutarties, kuria pareiškėjui nustatytas terminas trūkumams pašalinti, priimtos civilinėje byloje pradėtoje pagal pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018, pradėtoje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams A. G., L. T. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Eurostatybų koncernas“.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovų L. T. ir A. G. solidariai priteisti ieškovui 100 000 Eur negrąžinto kredito; 5 proc. dydžio įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo prašomos priteisti skolos sumos, nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai.

83.

92018 m. liepos 13 d. teisme buvo gautas atsakovo L. T. apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimo.

104.

11Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovui L. T. buvo nustatytas 10 dienų procesinis terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. atsakovas buvo įpareigotas pateikti įrodymus apie jo turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą arba pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą jo paties ir advokato, su kuriuo jis sudarė teisinių paslaugų sutartį dėl atstovavimo apeliaciniame procese, kartu pateikiant teismui įrodymus apie sutartinius santykius su advokatu, arba pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą jo paties ir asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose, kartu pateikiant rašytinius įrodymus, jog asmuo atitinka CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus. Minėta nutartis buvo įteikta atsakovui 2018 m. liepos 20 d. Terminas ištaisyti pateikto skundo trūkumus baigėsi 2018 m. liepos 30 d.

125.

132018 m. rugpjūčio 1 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas pratęsti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti maksimaliam galimam laikotarpiui. Teismas atsakovo prašymą tenkino ir terminą skundo trūkumams pašalinti pratęsė iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Atsakovas papildomai pratęsti terminą teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartimi nustatytiems trūkumams pašalinti prašė 2018 m. rugpjūčio 13 d. (teismas prašymą tenkino ir terminą trūkumams pašalinti pratęsė iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.), 2018 m. rugpjūčio 27 d. (teismas prašymą tenkino ir terminą trūkumams pašalinti pratęsė iki 2018 m. rugsėjo 7 d.).

146.

152018 m. rugsėjo 10 d. atsakovas teismui pateikė dar vieną prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi prašymas buvo atmestas, o L. T. apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. nutarties laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

167.

17Pareiškėjas (atsakovas) L. T. 2020 m. liepos 22 d. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018 ir atsakovo L. T. apeliacinį skundą priimti.

188.

19Nurodė, kad atsakovo apeliacinio skundo priėmimo klausimą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovo apeliacinį skundą atsisakė priimti, motyvuodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 3 dalimi, t. y. kad apeliacinis skundas nėra surašytas ir pasirašytas aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens arba advokato. Atsakovo nuomone, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 2019 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. KT9- N3/2019 (bylos Nr. 1/2018) CPK 306 straipsnio 3 dalį pripažinus prieštaraujančia Konstitucijai, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartis yra neteisėta ir naikintina. Kadangi atsakovas nėra praktikuojantis teisininkas, apie aktualų Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo

202019 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. KT9-N3/2019 sužinojo tik 2020 m. liepos 20 d.

21II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

229.

23Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 24 d. nutartimi nustatė pareiškėjui L. T. terminą iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. pareiškėjo procesinio dokumento trūkumams pašalinti: pateikti teismui patikslintą pareiškimą dėl proceso atnaujinimo dalyko bei pagrindo pagal CPK 366 straipsnyje nustatytus proceso atnaujinimo pagrindus ir pridėti įrodymus, kada apie proceso atnaujinimo pagrindą jis sužinojo, nurodyti visus byloje dalyvaujančius asmenis ir jų duomenis (nenurodytas civilinės bylos Nr. e2-1151-275/2018 atsakovas A. G. ir jo duomenys), nenurodant trečiojo asmens UAB „Eurostatybų koncernas“, bei sumokėti 1 725 Eur žyminio mokesčio.

2410.

25Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas teismui pateiktame procesiniame dokumente nenurodė konkrečių CPK 366 straipsnyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų ir nepridėjo įrodymų, jog apie proceso atnaujinimo pagrindą jis sužinojo 2020 m. liepos 20 d. Teismas pažymėjo, kad jis negali už pareiškėją suformuluoti pareiškimo dėl proceso atnaujinimo dalyko bei pagrindo, todėl pareiškėjas turi pateikti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kuriame argumentai būtų išdėstyti glausta ir aiškia forma ir atitiktų tokio pareiškimo dalyką ir pagrindą bei nurodyti visus byloje dalyvaujančius asmenis ir jų duomenis.

26III. Atskirojo skundo argumentai

2711.

28Atskiruoju skundu pareiškėjas L. T. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 24 d. nutartį ir pareiškėjo prašymus tenkinti: panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018.

2912.

30Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3112.1.

32Pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nurodė konkretų pagrindą, kuriuo remiantis prašoma atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje, todėl teismas nepagrįstai nustatė terminą šiam trūkumui pašalinti;

3312.2.

34Nuo Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimo, su kuriuo priėmimu pareiškėjas sieja pagrindo atnaujinti procesą atsiradimą, priėmimo nepraėjo 5 metai, todėl yra visi pagrindai prašyti atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje.

3512.3.

36Apeliacinio skundo priėmimo klausimą nagrinėjęs teismas 2018 m. liepos 18 d. nutartimi skundą atsisakė priimti tik dėl tos priežasties, kad jis nebuvo pasirašytas CPK 306 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi terminas sumokėti žyminį mokestį nebuvo nustatytas, laikytina, kad teismas tenkino atsakovo prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3913.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjui nustatytas terminas pašalinti prašymo atnaujinti procesą trūkumus, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

4114.

42Vienas svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Kita vertus, konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje, nėra absoliuti ir negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu ir (ar) bet kokia forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisminės gynybos prieinamumo principo, ne kartą yra nurodęs, kad ši teisė, kaip ir bet kuri kita, turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos, kuri nustatyta specialiuosiuose įstatymuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).

4315.

44Šios teisės realizavimo tvarką numato CPK, nustatantis atitinkamus reikalavimus teismui paduodamo procesinio dokumento formai ir turiniui (CPK 111, 135 straipsniai). Proceso atnaujinimo instituto paskirtis bei taikymo išimtinumas lemia ir ypatingą prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarką, kuri nustatyta CPK 370 straipsnyje.

4516.

46CPK 370 straipsnis reglamentuoja ir proceso atnaujinimo etapus: pirmajame etape sprendžiamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas, nesprendžiant dėl jo pagrįstumo; antrajame – dėl prašymo pagrįstumo, ir tik trečiajame etape pakartotinai nagrinėjama byla, tikrinamas įsiteisėjusių teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumas ir pagrįstumas.

4717.

48Pirmajame etape, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas, be procesinio dokumento turiniui keliamų reikalavimų (CPK 111 straipsnis, 135 straipsnis), atitinka papildomus reikalavimus, nustatytus CPK 369 straipsnio 1 dalyje. CPK 369 straipsnyje nustatyta, kad, be bendrųjų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą pateikusio asmens prašymas. Prie tokio prašymo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose nustatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti.

4918.

50Nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą nagrinėjęs teismas nusprendė, kad prašymas neatitinka bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų (nenurodyti visi bylos nagrinėjimu suinteresuoti asmenys) bei specialiųjų procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų, nustatytų CPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punkte, t. y. nenurodyti proceso atnaujinimo pagrindai bei aplinkybės, kuriomis remiantis pareiškėjas grindžia CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimą, be to už pareiškimą nesumokėtas įstatymo nustatyto dydžio žyminis mokestis, todėl skundžiama nutartimi nustatė terminą aptartiems trūkumams pašalinti. Apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje vertina ar pagrįstai buvo nustatyti pareiškėjo procesinio dokumento trūkumai ir jis įpareigotas juos pašalinti.

5119.

52Viena iš sąlygų prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti – įstatyme nustatytas terminas tokio pobūdžio prašymų pateikimui. Siekiant apsaugoti byloje dalyvaujančių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių nekintamumą, įstatymų leidėjas numatė, kad asmuo su prašymu atnaujinti procesą į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

5320.

54Šiuo atveju pareiškėjas proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018 galimybę sieja su Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarime pateiktais išaiškinimais. Pareiškėjo teigimu, apie nurodyto nutarimo priėmimo jam tapo žinoma 2020 m. liepos 20 d., todėl jo prašymas atnaujinti procesą (pateiktas 2020 m. liepos 21 d.) paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

5521.

56Teismas pažymi, kad kartu su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas pateikė įrodymus, jo manymu, patvirtinančius prašyme išdėstytų argumentų, kuriais pagrindžiama aplinkybė dėl termino prašymui pateikti skaičiavimo, t. y. ekrano nuotrauką iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo internetinės svetainės, kurioje pateikiama informacija apie tai, kada pareiškėjas susipažino su 2019 m. kovo 1 d. nutarimu. Skundžiamos nutarties pagrįstumą vertinantis teismas mano, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl termino skaičiavimo ir pateiktas įrodymas buvo pakankami pirmosios instancijos teismui įvertinti, ar šiuo atveju CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai nėra praleisti. Tai, ar šie įrodymai yra pakankami spręsti apie tai, kad pareiškimas pateiktas nepraleidus trijų mėnesių termino, nesudaro šios bylos nagrinėjimo dalyko, dėl terminų prašymui atnaujinti procesą skaičiavimo pasisakys prašymą pagal kompetenciją nagrinėjantis teismas. Kadangi pareiškėjas teikdamas prašymą įgyvendino teisę pateikti visus, jo vertinimu, prašyme išdėstytus argumentus pagrindžiančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo įpareigojimas pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius, kada jis sužinojo apie proceso atnaujinimo pagrindą, yra perteklinis ir dėl to iš skundžiamos nutarties šalinami teismo motyvai, susiję su tokio pobūdžio aplinkybes patvirtinančių papildomų įrodymų pateikimu, bei jų pagrindu pareiškėjui skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nustatytas įpareigojimas.

5722.

58Vienas iš bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, taikomas ir prašymams atnaujinti procesą (CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 369 straipsnio 1 dalis), yra dalyvaujančių byloje asmenų nurodymas. Šiuo atveju pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą vertinantis teismas nustatė, kad pareiškėjas teikiamame prašyme nenurodė visų asmenų, su kurių teisėmis ir teisėtais interesais gali būti susijęs klausimo nagrinėjimas, todėl nustatė terminą šiems trūkumui pašalinti. Proceso atnaujinimo instituto ekstraordinarumas ir taikymo išimtinumas bei santykis su įsiteisėjusiu teismo sprendimu sukurtų teisinių santykių stabilumu įpareigoja prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantį teismą klausimą spręsti įvertinus byloje dalyvaujančių šalių poziciją vertinamu klausimu (CPK 370 straipsnio 2 dalis). Šios teismo pareigos įgyvendinimas negalimas pareiškėjui prašyme atnaujinti procesą nenurodžius visų asmenų, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtaką vertinamas klausimas, todėl teismui nustačius, kad pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nenurodė visų civilinėje byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti dalyvaujančių asmenų, pagrįstai ir teisėtai įpareigojo pašalinti šį trūkumą.

5923.

60Be teismui teikiamo procesinio dokumento formos ir turinio reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento pateikimo, kita tinkamo kreipimosi į teismą sąlyga yra žyminio mokesčio sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį.

6124.

62Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, nesumokėjo 1 725 Eur žyminio mokesčio, todėl nustatė terminą sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Byloje ginčo dėl teismo nustatytos mokėtinos žyminio mokesčio sumos nėra, apeliantas nesutinka su pačiu teismo įpareigojimu.

6325.

64Pareiškėjas nurodo, kad teikdamas apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018 jis prašė iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir iki sprendimo priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą 2018 m. liepos 18 d. skundą, atsisakė jį priimti motyvuodamas tik tuo, jog skundas nėra pasirašytas aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens arba advokato, tačiau dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, kaip trūkumo, nepasisakė, todėl, pareiškėjo nuomone, prašymas atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir iki sprendimo priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą buvo patenkintas.

6526.

66Teismas su tokiu pareiškėjo vertinimu nesutinka ir paaiškina, kad apeliacinio skundo pateikimas ir prašymo atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje inicijavimas yra atskiros proceso stadijos ir už kiekvienos iš jų inicijavimą įstatymas nustato pareigą sumokėti žyminį mokestį, todėl net ir esant pagrindui pripažinti, kad apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018 priėmimo klausimą sprendžiantis teismas tenkino pareiškėjo prašymą ir atleido apeliantą nuo žyminio mokesčio mokėjimo (ar atidėjo jo mokėjimą), savaime nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjas yra atleistas ir nuo žyminio mokesčio už prašymą dėl proceso mokėjimo pateikimą, kadangi žyminis mokestis mokamas už kiekvieną ieškinio (pareiškimo) ar kito procesinio dokumento, kuriuo inicijuojama atskira bylos nagrinėjimo stadija, ar tam tikro procesinio klausimo nagrinėjimas, pateikimą. Civilinės bylos Nr. eA2-3639-567/2020 medžiaga patvirtina, kad pateikdamas prašymą atnaujinti procesą pareiškėjas nesumokėjo įstatymo nustatyto dydžio mokesčio, motyvuoto ir įrodymais pagrįsto prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą pareiškėjas nepateikė, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas 2020 m. liepos 24 d. nutartimi pagrįstai įpareigojo pareiškėją sumokėti 1 725 Eur dydžio žyminį mokestį.

6727.

68Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo atitikties įstatymo reikalavimas, būtina identifikuoti ir tokio prašymo pagrindą. Pareiškėjas skunde teigia, kad jo prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tuo, jog 2019 m. kovo 1 d. buvo priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas Nr. KT9-N3/2019, kuriuo CPK 306 straipsnio 3 dalis, nustatanti, kad apeliacinis skundas turi būti surašytas ir pasirašytas advokato, pripažinta prieštaraujanti Konstitucijai. Šių aplinkybių pagrindu pareiškėjas vertina, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartis, kuria jam buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti įrodymus apie jo turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą arba pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą jo paties ir advokato, arba jo paties ir asmens, nurodyto CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose, naikintina, kaip nepagrįsta ir prieštaraujanti Konstitucijai, o procesas civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018 atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, kuris nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti.

6928.

70Tokius atskirojo skundo argumentus vertinantis teismas atkreipia dėmesį į tai, kad iš pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateikto prašymo atnaujinti procesą nebuvo galimybių nustatyti, kokiu pagrindu jis grindžiamas. Pareiškėjas aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas, sukonkretino tik Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame atskirajame skunde, dėl ko apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą pareiškėjui pašalinti aptartą trūkumą ir įpareigojo nurodyti, kokiu pagrindu grindžiamas jo prašymas atnaujinti procesą.

7129.

72Teismas pažymi, kad pareiškėjas skunde nurodydamas, jog prašymas atnaujinti procesą grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, iš esmės įvardija proceso atnaujinimo aplinkybes, patenkančias į CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkto taikymo sritį. Minėta teisės norma nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas ir tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas asmens konstitucines teises ar laisves pažeidžiantis sprendimas, prieštarauja Konstitucijai. Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skunde nurodytos proceso atnaujinimo aplinkybės leidžia teismui tokį prašymą kvalifikuoti kaip paduotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu.

7330.

74Nors apeliacinės instancijos teismas nėra kompetentingas spręsti prašymo atnaujinti procesą priimtinumo, tačiau atkreipia dėmesį, kad proceso atnaujinimo pagrindas yra reikšmingas ir sprendžiant klausimą, kokiam teismui toks prašymas gali būti paduodamas. CPK 367 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą, grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, turi būti pateiktas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Todėl apeliantui, siekiančiam proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu išaiškintina, kad įstatymo reikalavimus atitinkantį prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1151-275/2018 jis turi pateikti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

7531.

76Apibendrinant išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, iš esmės tinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias trūkumų šalinimo institutą ir, vertindamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, pagrįstai ir teisėtai įpareigojo pareiškėją pašalinti procesinio dokumento trūkumus, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista, pašalinant iš jos įpareigojimą pateikti papildomus įrodymus, kuriais remiantis pareiškėjas grindžia CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų skaičiavimą.

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą ir nustatyti pareiškėjui naują 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įteikimo dienos, teismo nustatytiems prašymo atnaujinti procesą trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinys buvo... 8. 3.... 9. 2018 m. liepos 13 d. teisme buvo gautas atsakovo L. T. apeliacinis skundas dėl... 10. 4.... 11. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovui L. T. buvo... 12. 5.... 13. 2018 m. rugpjūčio 1 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas pratęsti... 14. 6.... 15. 2018 m. rugsėjo 10 d. atsakovas teismui pateikė dar vieną prašymą... 16. 7.... 17. Pareiškėjas (atsakovas) L. T. 2020 m. liepos 22 d. kreipėsi į teismą,... 18. 8.... 19. Nurodė, kad atsakovo apeliacinio skundo priėmimo klausimą nagrinėjęs... 20. 2019 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. KT9-N3/2019 sužinojo tik 2020 m. liepos 20 d.... 21. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 24 d. nutartimi nustatė... 24. 10.... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas teismui pateiktame... 26. III. Atskirojo skundo argumentai... 27. 11.... 28. Atskiruoju skundu pareiškėjas L. T. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 29. 12.... 30. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 31. 12.1.... 32. Pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nurodė konkretų pagrindą, kuriuo... 33. 12.2.... 34. Nuo Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimo, su kuriuo priėmimu... 35. 12.3.... 36. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą nagrinėjęs teismas 2018 m. liepos 18... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 13.... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 41. 14.... 42. Vienas svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos... 43. 15.... 44. Šios teisės realizavimo tvarką numato CPK, nustatantis atitinkamus... 45. 16.... 46. CPK 370 straipsnis reglamentuoja ir proceso atnaujinimo etapus: pirmajame etape... 47. 17.... 48. Pirmajame etape, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą,... 49. 18.... 50. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą nagrinėjęs... 51. 19.... 52. Viena iš sąlygų prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti – įstatyme... 53. 20.... 54. Šiuo atveju pareiškėjas proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 55. 21.... 56. Teismas pažymi, kad kartu su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo... 57. 22.... 58. Vienas iš bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, taikomas... 59. 23.... 60. Be teismui teikiamo procesinio dokumento formos ir turinio reikalavimus... 61. 24.... 62. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas, teikdamas... 63. 25.... 64. Pareiškėjas nurodo, kad teikdamas apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr.... 65. 26.... 66. Teismas su tokiu pareiškėjo vertinimu nesutinka ir paaiškina, kad... 67. 27.... 68. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant dėl pareiškėjo... 69. 28.... 70. Tokius atskirojo skundo argumentus vertinantis teismas atkreipia dėmesį į... 71. 29.... 72. Teismas pažymi, kad pareiškėjas skunde nurodydamas, jog prašymas atnaujinti... 73. 30.... 74. Nors apeliacinės instancijos teismas nėra kompetentingas spręsti prašymo... 75. 31.... 76. Apibendrinant išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 78. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą ir...