Byla e2-3033-580/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant Jadvygai Martunaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. M. ir A. S.,

4atsakovo atsto0vui advokatui P. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alginsta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Enerstena“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs ieškovo prašymą,

Nustatė

71.

8Ieškovas UAB „Alginsta“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“ 42 299,56 Eur skolą ir 35 550,09 Eur delspinigių, iš viso 77 849,65 Eur bei 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

91.1.

102018-06-18 su atsakovu sudarė Subrangos darbų sutartį ENEX1810309 (toliau – Sutartis) darbams atlikti biokuro katilinėje (duomens neskelbtini). Sutarties 5.16 punkte šalys sutarė, jog esminiai darbų etapai yra šie: katilinės grindys turi būti užbaigtos iki 2018-07-15, katilinės sienos ir stogas užbaigti iki 2018-08-31, operatorinės apdaila užbaigta iki 2018-09-15. Ieškovas atliko rangos darbus, atsakovas darbus priėmė ir pretenzijų nereiškė. Ieškovas išrašė: 2018-08-31 sąskaitą faktūrą ALG 02535, 2018-09-28 sąskaitą faktūrą ALG 02563, 2018-10-31 sąskaitą faktūrą ALG 02589, 2018-10-19 sąskaitą faktūrą ALG 02578, 2018-10-05 sąskaitą faktūrą ALG 02569. Atsakovas liko skolingas 42 299,56 Eur;

111.2.

12ieškovas savo pareigą įvykdė, perdavė objektą pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus

131.3.

14Sutarties 5.9 punkte šalys sulygo, kad rangovas, pavėlavęs laiku sumokėti subrangovui po galutinio darbų užbaigimo pagal rašytinį reikalavimą moka 0,3 proc. delspinigius už dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. Sutarties kainos. Iki kreipimosi į teismą delspinigiai sudaro 35 550,09 Eur. Susitarimas dėl delspinigių sudarytas po derybų, nes kitomis sąlygomis ieškovas, turėdamas neigiamos bendradarbiavimo su atsakovu patirties, nesutiko sudaryti Sutarties. Sutarties tekstą parengė atsakovas, Sutarties 14.2 punkte numatyta, jog ieškovas neturi įrodinėti realių nuostolių dydžio ;

151.4.

16palūkanas prašė priteisti pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

172.

18Atsakovas UAB „Enerstena“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

192.1.

20ieškovas netinkamai atliko Sutartyje numatytus darbus ir defektų ištaisymo darbus atliko jau prasidėjus bylos procesui. Tai patvirtina ieškovo kaltę, dėl ko atsakovas turi teisę atsisakyti sumokėti už atliktus darbus. CK 6.259 straipsnio 1 dalies pagrindu prašė nustatyti ieškovo kaltę ir atsakovui netaikyti civilinės atsakomybės dėl skolos priteisimo;

212.2.

22atsakovas neturi pareigos mokėti tol, kol trūkumai nėra ištaisyti. 2019-03-04 Bandymo protokole Nr. 83/19 buvo tiriami ieškovo paruošto betono bandiniai ir nustatyta, jog iš konstrukcijos (betoninės grindys), išgręžtų kernų matmenys neatitinka projektinėje dokumentacijoje numatytos reikšmės, kad monolitinės grindų plokštės storis turi būti 150 mm. Betoninėms grindims panaudoto plieninio plaušo (fibros) kiekis (pagal LST EN 14721-A:2007) svyruoja siaurose ribose ir kinta nuo 20,6 iki 18,5 kg/m3, nors grindyse panaudoto plieninio plaušo (fibros) kiekis turi būti 25 kg/m3. Tai yra reikšmingas defektas;

232.3.

24ieškovas vykdo defektų pašalinimo darbus. Ieškovas 2019-04-17 raštu pripažino, kad suderino grindų įtrūkimų užtaisymo būdą ir terminus. Darbai pradėti 2019-04-15 ir bus užbaigti, kai pasibaigs šildymo sezonas ir bus išvalyti katilai. 2019-03-04 rašte nurodoma, jog tyrimais nustatyta, kad betoninėse grindyse atsiradę lokalūs įtrūkimai yra gilūs, daugeliu atvejų siekiantys visą betono sluoksnį. Atsakovas ne kartą kreipėsi su prašymu kuo skubiau ištaisyti defektus, tačiau ieškovas ignoravo reikalavimus;

252.4.

26ieškovas atliko darbus su defektais ir tai nulėmė vėlavimą. Pagal Sutarties 11.9 punktą atsakovas įgijo teisę reikalauti iš ieškovo 0,05 proc. delspinigių nuo bendros darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas netinkamai vykdė kitas iš Sutarties kylančias prievoles – pavėluotai pateikė garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą;

272.5.

28atsakovas nepažeidė prievolių, todėl jam negali būti taikomi delspinigiai. Netesybų dydis neatitinka CK 6.258 straipsnio reikalavimų, kadangi netesybų dydis (0,3 proc.) yra neprotingai didelis ir sudaro prielaidas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Kai skolininkas pareiškia reikalavimą dėl netesybų mažinimo, kreditoriui tenka įrodinėjimo pareiga įrodyti, kad netesybos nėra aiškiai per didelės. Ieškinys tenkintinas visiškai.

293.

30Ginčas byloje vyksta dėl statybos rangos sutarties šalies – užsakovo, pareigos atsiskaityti su darbus atlikusiu rangovu, kai atsakovas šią pareigą neigia įrodinėdamas atliktų darbų trūkumus, o taip pat dėl sutartimi nustatyto delspinigių dydžio.

314.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2018-06-18 sudarė Subrangos darbų sutartį ENEX1810309 darbams atlikti biokuro katilinėje ( - ). Sutarties kaina 530 000 Eur; darbų atlikimo pradžia 2018-06-18, pabaiga 2018-10-02. Sutarties 5.16 punkte šalys sutarė, jog esminiai darbų etapai yra šie: katilinės grindys turi būti užbaigtos iki 2018-07-15, katilinės sienos ir stogas užbaigti iki 2018-08-31, operatorinės apdaila užbaigta iki 2018-09-15. Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta, kad avansinis apmokėjimas netaikomas, o atsiskaitoma, mokant 50 proc. sąskaitos sumos per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos, likusi suma apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

335.

342018-10-31 sudarytas Objekto perdavimo-priėmimo naudoti aktas. Sudarant aktą dalyvavo komisija, sudaryta iš ieškovo ir atsakovo darbuotojų, priėmimo metu nustatyta, kad ieškovas atliko bendrastatybinius statybos ir montavimo darbus pagal Sutartį. Atlikti darbai tenkina atitinka projekto ir normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus. Komisija padarė išvadą, jog darbai atlikti pagal projektą, pretenzijų nėra. Ieškovas išrašė: 2018-08-31 sąskaitą faktūrą ALG 02535 (347 266,42 Eur), 2018-09-28 sąskaitą faktūrą ALG 02563 (147 563,20 Eur), 2018-10-31 sąskaitą faktūrą ALG 02589 (1 574,19 Eur), 2018-10-19 sąskaitą faktūrą ALG 02578 (32 501,63 Eur), 2018-10-05 sąskaitą faktūrą ALG 02569 (302,50 Eur). Ieškinio 5 priedu pateiktas atsiskaitymų paskaičiavimas rodo, jog atsakovas mokėjo dalimis nuo 2018-11-06 iki 2019-02-07, likusi nepamokėta sąskaitų dalis sudaro 42 229,56 Eur. Ieškovas atsakovui pateikė 2016-11-02, 2016-11-25, 2017-02-22, 2017-04-05 pretenzijas dėl neatsiskaitymo bei sąskaitas dėl delspinigių sumokėjimo.

356.

36Šalių santykiai yra statybos rangos teisiniai santykiai. CK 6.644 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

377.

38CK 6.687 straipsnio 1 dalis nustato, jog užsakovas turi pareigą apmokėti už atliktus darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Atsiskaitymo terminai nustatyti Sutartyje. Pagal Sutarties Specialiąsias sąlygas nustatyta, kad atsiskaitoma mokant 50 proc. sąskaitos sumos per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos, likusi suma apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Tokiu būdu pareigos atsiskaityti atsiradimo momentas susietas su sąskaitos pateikimo laiku, kuris Sutarties nuostatomis priklauso nuo atliktų darbų priėmimo perdavimo akto sudarymo. Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.9 punkte nustatyta, kad subrangovas išrašo ir pateikia rangovui sąskaitos originalą ne vėliau kaip 3 darbo dienos po akto pasirašymo dienos. Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.7 punktas nurodo, jog tuo atveju, kai numatyti darbų atlikimo etapai bei apmokėjimas po kiekvieno darbų atlikimo etapo pabaigos, rangovas po kiekvieno darbų atlikimo etapo pabaigos apmoka rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbų atlikimo etapo darbus per atsiskaitymo laikotarpį nuo atitinkamo akto pasirašymo momento. Dėl atliktų statybos darbų priėmimo buvo pateiktas tik galutinis 2018-10-31 Objekto perdavimo-priėmimo aktas. Ieškovas pateikė 2018-08-31, 2018-09-28, 2018-10-31, 2018-10-19 ir 2018-10-05 sąskaitas faktūras. Nors teismui nebuvo pateikti atliktų darbų perdavimo priėmimo etapais aktai, tačiau ieškovo teiktose sąskaitose nurodyta, jog apmokėjimo prašoma pagal atskiras pažymas pagal atliktų darbų vertę. Ieškovo išrašytas sąskaitas priėmė atsakovo darbuotojas ir jokių pastabų ar pretenzijų, kad prašoma apmokėti už netinkamai priimtus darbus, nereiškė. Teismo proceso metu atsakovas neteikė argumentų dėl nesavalaikio, nesant darbų priėmimo aktų, sąskaitų pateikimo, todėl teismas savo iniciatyva netikrina ieškovo sąskaitų faktūrų pateikimo termino, su kuriuo siejamas pareigos atsiskaityti atsiradimo momentas, atitikimo Sutarties nuostatoms. Pripažįstama, jog sąskaitos pateiktos tinkamu metu bei nuo jų pateikimo dienos skaičiuojamas pareigos atsiskaityti vykdymo terminas. Dėl visų sąskaitų apmokėjimo atsakovas yra praleidęs atsiskaitymo terminą.

398.

40Užsakovui nustatyta atsiskaitymo už statybos rangos darbus pareigos vykdymo tvarka yra susijusi su atliktų darbų priėmimu ir perdavimu. Statybos rangos teisiniuose santykiuose nustatyta detali atliktų darbų priėmimo tvarka (CK 6.694 straipsnis). Darbų priėmimo tvarka aptarta ir šalių sudarytoje Sutartyje. Statybos rangos darbų priėmimo tvarka nustatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skirsnyje. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.8 punktą darbai laikomi visiškai baigtais, užsakovui priėmus atliktus darbus ir rangovui bei subrangovui pasirašius galutinį aktą. 2018-10-31 sudarytas Objekto perdavimo-priėmimo naudoti aktas, kurį pasirašė rangovas (UAB Enerstena“) ir subrangovas (UAB „Alginsta“). Sutarties Specialiosiose sąlygose užsakovu nurodytas UAB „Biokuro energija“ pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą nedalyvavo. Bylos nagrinėjimo metu bei procesiniuose dokumentuose atsakovas neteikė įrodymų ir nesirėmė aplinkybe, jog užsakovas UAB „Biokuro energija“ iš atsakovo nepriėmė darbų tuo metu, kai tarp bylos šalių buvo sudarytas 2018-10-31 Objekto perdavimo-priėmimo aktas. Atsakovas nurodė, jog buvo gavęs užsakovo pretenzijų dėl darbų kokybės, tačiau šie argumentai nėra patvirtinti rašytiniais įrodymais, todėl faktai negali būti nustatyti (CPK 178 straipsnis). Atsakovo atstovas teismo posėdyje teigė, jog užsakovas dėl ieškovo darbų trūkumų buvo sulaikęs mokėjimą atsakovui, tačiau šio argumento taip pat nepagrindė rašytiniais įrodymais, dėl ko faktas negali būti patvirtintas (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamoje situacijoje vertinama, jog 2018-10-31 Objekto perdavimo-priėmimo naudoti aktu statybos darbai tinkamai priimti ir perduoti atsakovui. Kadangi darbų perdavimas ir priėmimas buvo įformintas aktu, kuris atitinka CK 6.694 straipsnio 4 dalį ir pripažinta, jog atitinka Sutarties 2 priedo 9.8 punktą, tai ieškovas turėjo pagrindą pateikti apmokėjimui sąskaitas faktūras, o atsakovas privalėjo apmokėti sąskaitas Sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiskaitymo pareigą vykdė netinkamai, todėl teismo sprendimu nustatoma pareiga sumokėti skolą pagal ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras.

419.

42Atsakovas pareigą atsiskaityti neigė tuo, kad darbai buvo atlikti su trūkumais ir teismui teikė dokumentus, kuriais remiantis prašė patvirtinti statybos darbų trūkumus bei pretenzijų rangovui reiškimo faktą. Bylos duomenimis nustatyta, jog dėl rangos darbų trūkumų atsakovas ieškovui teikė 2018-12-17 raštą, kuriame nurodė, kad pradėjus eksploatuoti katilinę pradėjo trūkinėti pirmo aukšto grindų paviršius, defektai bandyti taisyti, tačiau grindys toliau trūkinėja. Ieškovas 2018-12-19 raštu sutiko, kad atskirose zonose trūkinėja grindys, tačiau kaltės dėl grindų įtrūkimų nepripažino, laikė, kad defektas gali atsirasti dėl kitų veiksnių. Atsakovas 2019-02-04 raštu bei 2019-02-07 raštu pareikalavo atvykti į objektą ir 2019-02-12 pašalinti darbų trūkumus. Ieškovas 2019-02-06 ir 2019-02-08 atsakymuose nurodė, jog grindų įtrūkimus užtaisys už suderintą darbų atlikimo kainą ir įsipareigojo atvykti į 2019-02-11 atsakovo organizuojamą susitikimą. Atsakovas 2019-02-13 raštu pareikalavo grindų defektus pašalinti iki 2019-02-18, ieškovas 2019-02-14 raštu atsakė, jog grindys trūkinėja ne dėl rangovo kaltės. Atsakovo atstovas teigė, jog pirmas susitikimas dėl darbų trūkumų įvyko 2018-11-21, atsakovo atstovas fakto nepripažino, todėl aplinkybė nenustatyta.

4310.

44Darbų trūkumų fakto nustatymui buvo pateiktas Kauno technologijos universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro 2019-03-04 sudarytas Bandymo protokolas Nr. 83/19. Tyrimo metu buvo patikrinti atsakovo pateikti ieškovo paruošto betono bandiniai ir nustatyta, jog iš betoninių grindų išgręžtų kernų (Nr. I ir Nr. III) matmenys neatitinka projektinėje dokumentacijoje (ENR17_032-01-DP-SK.1B-01-1.09) numatytos reikšmės – monolitinės grindų plokštės storis 150 mm. Betoninėms grindims panaudoto plieninio plaušo (fibros) kiekis (pagal LST EN 14721-A:2007) svyruoja siaurose ribose ir kinta nuo 20,6 iki 18,5 kg/m3. Remiantis pateikta projektine dokumentacija (ENR17_032-01-DP-SK1.B-01-1.06), grindyse panaudoto plieninio plaušo (fibros) kiekis turi būti 25 kg/m3.

4511.

46Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovo atliktų darbų trūkumai buvo nustatyti po darbų priėmimo 2018-10-31 Objekto perdavimo-priėmimo aktu. Pirma atsakovo pretenzija buvo pateikta 2018-12-17, t. y. praėjus 1,5 mėn. nuo darbų priėmimo, o ekspertinis vertinimas atliktas praėjus 4 mėnesiams po darbų priėmimo. Tokiu atveju turi būti taikomos nuostatos dėl statybos rangos darbų trūkumų šalinimo. Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.10 punktas nurodo, jog rangovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų po darbų priėmimo, kai šie trūkumai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbus (paslėpti trūkumai), taip pat, kai jie buvo subrangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti subrangovui per 3 darbo dienas po jų nustatymo. Šiuo atveju užsakovas turi teisę pareikšti pretenziją dėl darbų trūkumų bei reikalauti ginti teises CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais: reikalauti neatlygintinai pašalinti trūkumus; sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Pastebėtina, jog nėra numatyta, kad užsakovas turėtų teisę sulaikyti mokėjimą ar savo nuožiūra sumažinti darbų kainą. Atsakovas, teikdamas ieškovui pretenzijas dėl po darbų priėmimo pastebėtų trūkumų, prašė pašalinti darbų trūkumus, o ne sumažinti darbų kainą. Jokios priežasties, dėl kurios atsakovas galėtų pateisinti neatsiskaitymą pagal ieškovo sąskaitas Sutartyje nustatytu terminu, nenustatyta.

4712.

48Atsakovas nėra pareiškęs reikalavimo ieškovui dėl savo, kaip užsakovo, teisių gynimo, todėl teismas neturi pagrindo svarstyti darbų trūkumų buvimo ir įtrūkimų grindyse atsiradimo priežasties. Šalių susirašinėjimas dėl trūkumų šalinimo rodo, jog šalys nesutarė dėl trūkumų atsiradimo priežasties, ar tai susiję su projektavimo darbais ar su darbų atlikimu. Turi būti pažymėta, jog šiuo metu darbų atlikimo tinkamumo vertinimas reikšmingas tik laiko požiūriu, o ne sprendžiant iš esmės, kadangi ieškovo atliktų darbų tinkamumą yra patvirtinęs užsakovas UAB „Biokuro energija“. 2019-05-28 Aktu UAB „Alginsta“ bei UAB „Biokuro energija“, kuri yra biokuro katilinės užsakovas, patvirtino, jog katilinės betoninių grindų įtrūkimų šalinimo ir siūlių užtaisymo darbai yra baigti. Atsakovas teismui nenurodė jokių darbų trūkumų, kurie būtų nustatyti po 2019-05-28 akto surašymo dienos. 2019-05-28 aktas yra tinkamas dokumentas, kuris patvirtina, jog darbai atlikti tinkamai. Atsakovo argumentas, kad trūkumai negali būti laikomi ištaisytais, nes trūkumų šalinimo darbai buvo perduoti užsakovui UAB „Biokuro energija“, o ne atsakovui, nėra reikšmingas. Viena vertus, atsakovas bent iš šioje byloje pateiktų procesinių dokumentų turėjo žinoti apie darbų atlikimą ir patikrinti darbų trūkumų šalinimo tinkamumą, kita vertus, užsakovas UAB „Biokuro energija“ dalyvavimas priimant darbus yra numatytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.8 punkte. Šalinant rangos darbų trūkumus nėra numatyta tokia pati tvarka, kokia yra numatyta priimant ir perduodant rangos darbų rezultatą.

4913.

50Byloje nustatytas faktas, jog po atliktų darbų perdavimo 2018-10-31 buvo nustatyti grindų įtrūkimai ir ieškovas, šalindamas atsiradusius darbų trūkumus, atliko papildomus darbus. Byloje nėra nustatyta, kad šalinant trūkumus buvo ištaisyti defektai, kurie buvo nustatyti Kauno technologijos universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro 2019-03-04 sudarytas Bandymo protokolu Nr. 83/19, t. y. padidintas fibros kiekis ar grindų plokštės storis, todėl vien darbų atlikimo faktas nepatvirtina, jog darbų rezultatas turėjo trūkumų dėl rangovo kaltės. Todėl atsakovo argumentas, jog darbų trūkumai nustatytini vien dėl to, kad ieškovas atliko papildomus darbus, nėra pakankamai pagrįstas.

5114.

52Pažymėtina, jog priimant darbų rezultatą teisės aktuose yra numatyta užsakovo pareiga patikrinti priimamus darbus. CK 6.694 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atliekami bandymai bei kontroliniai matavimai. Jeigu priėmimo metu nustatomi trūkumai, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Daroma išvada, jog užsakovui priėmus darbus, šis juridinis faktas negali būti pakeistas vienašaliu sprendimu. Vėliau, po priėmimo perdavimo akto pasirašymo, nustatyti trūkumai gali būti šalinami taikant atliktų darbų trūkumų šalinimo institutą. Netinkamas pareigos patikrinti priimamus darbus vykdymas negali būti priežastimi atsisakyti apmokėti už priimtus darbus.

5315.

54Atsakovo atstovas teigė, jog darbų trūkumai trukdė gauti leidimą biokuro katilinės veiklai, tačiau neteikė jokių įrodymų, kada ir kas išdavė leidimą bei neteikė kompetentingos institucijos pažymų, kad biokuro katilinės veiklai leidimas negali būti išduotas dėl atsakovo minimų priežasčių. Atsakovas neneigė, kad biokuro katilinė bandomuoju režimu dirbo 2018-2019 m. šildymo sezoną. Kadangi šalys atsisakė teikti įrodymus aplinkybėms patvirtinti, o patys faktai savaime negali būti laikomi akivaizdžiais ir nereikalaujančiais įrodinėjimo, tai aplinkybės dėl biokuro katilinės veiklos pradžios negali būti nustatomos.

5516.

56Bylos kontekste turi būti pastebėta, jog tiek ieškovas, tiek atsakovas prašė bylą išnagrinėti pagal kartu su procesiniais dokumentais pateiktais įrodymais ir atsisakė teisės teikti rašytinius įrodymus, kuriais remiantis būtų galimybė teismo sprendimu nustatyti teisinius faktus. Kadangi civilinės bylos turi būti nagrinėjamos remiantis rungtyniškumo principu, teismas atsižvelgia į advokatų atstovaujamų šalių poziciją ir bylą nagrinėjama pagal pateiktus dokumentus. Teismas, vykdydamas pareigą išaiškinti procesinių veiksmų atlikimo ar neatlikimo pasekmes, atkreipė šalių dėmesį, jog jų nurodomos aplinkybės gali būti konstatuojamos tik tuo atveju, jei bus pateikti rašytiniai įrodymai, tačiau šalys nereiškė prašymų teiktų papildomus rašytinius įrodymus. Tokiu atveju teismas teisinę reikšmę turinčius faktus nustato taikydamas įrodymų pakankamumo taisyklę ir rašytiniais įrodymais nepatvirtintus faktus laiko neįrodytais.

5717.

58Atsakovas įrodinėjo, jog pareiga atsiskaityti neatsirado dėl to, kad rangos darbai buvo atlikti su trūkumais bei laikė, jog šiuo pagrindu jis turi būti atleistas nuo pareigos atsiskaityti pagal CK 6.259 straipsnio 1 dalį. CK 6.259 straipsnis nustato bendras civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, susijusias su kreditoriaus kalte dėl prievolės nevykdymo. Statybos rangos teisiniuose santykiuose sutarties šalių teisės ir pareigos, kurios gali sąlygoti kaltės dėl prievolės nevykdymo atsiradimą, nustatytos XXXIII skyriaus „Ranga“ pirmame ir trečiame skirsniuose. Kreditoriaus kaltės nustatymas, kaip pagrindas CK 6.259 straipsnio nuostatoms taikyti, turi reikšmę tada, kai yra nustatoma, jog kreditorius savo elgesiu prisidėjo prie prievolės pažeidimo. Byloje nagrinėjamu atveju buvo pažeista prievolė atsiskaityti už atliktus darbus. Jokie ieškovo, kaip rangovo, veiksmai nepatvirtina, kad dėl tokios prievolės pažeidimo. Net ir nustačius atliktų darbų trūkumus, tai nėra priežastimi laikyti rangovą kaltu dėl užsakovo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus pažeidimo.

5918.

60Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas atkreipė dėmesį, jog ieškovas vėlavo perduoti darbus, nes pagal Sutartį darbai turėjo būti baigti 2018-10-02, o atsakovui buvo perduoti tik 2018-10-31. Atsakovas nėra pareiškęs reikalavimo dėl baudos už vėlavimą perduoti darbus, o taip pat argumento neteikė procesiniuose dokumentuose, todėl argumentas laikomas neturinčiu teisinės reikšmės.

6119.

62Apibendrinant daroma išvada, jog neatsiskaitydamas už atliktus darbus atsakovas pažeidė CK 6.681 straipsnio 1 dalį, dėl ko reikalavimas priteisti skolą turi būti tenkinamas.

6320.

64Ieškovas prašė priteisti 35 550,09 Eur delspinigius, kuriuos skaičiavo pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.9 punktą po 0,3 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovas prašė įvertinti tai, kad sutarties sąlyga buvo nustatyta derybų būdu. Kadangi atsakovas už anksčiau vykdytus objektus vengė atsiskaityti, tai ieškovas sutiko sudaryti Sutartį tik nustačius didelio dydžio delspinigius. Sutarties projektą parengė atsakovas. Atkreipė dėmesį, jog Sutarties kaina daugiau nei 0,5 mln., visus darbus finansavo ieškovas, dėl ko turėjo sudaryti kreditavimo sutartį, dėl nesavalaikio atsiskaitymo turėjo nesklandumų su produkcijos tiekėjais.

6521.

66Nustačius, jog atsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus darbus, turi būti taikoma prievolė mokėti delspinigius (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 punkte nurodyta, jog šalys pareiškia, kad sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis ir protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės įvykdyta. Šalys pripažįsta, kad netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios šalies nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

6722.

68Atsakovas prašė taikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir sumažinti delspinigius iki 0,02 proc. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Sutartimi nustatytų delspinigių dydis vertintinas kaip didelis, todėl turi būti svarstoma, ar yra kitos CK 6.73 straipsnio 2 dalies aplinkybės.

6923.

70Tikrinant kiekvienos sutarties teisėtumą turi būti įvertinama šalių valia sudarant sutartį ir teismo įsikišimu sutarties nuostatos gali būti keičiamos išskirtiniais atvejais. Šalys sutaria, jog toks delspinigių dydis buvo nustatytas derybų būdu, o sutarties projektą parengė atsakovas. Tai kad delspinigių dydis buvo suderintas derybų būdu, patvirtina aplinkybė, jog delspinigių dydis yra įtrauktas į Sutarties Specialiąsias sąlygas, kuriose numatytos išimtys iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.4 punkto, numatančio 0,02 proc. delspinigių. Tai patvirtina, jog Sutarties šalys derybų būdu susitarė dėl delspinigių dydžio ir apsisprendė, kad tokio dydžio delspinigius laikys protingais.

7124.

72Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 punktas patvirtina, kad sudarydamos Sutartį šalys vertino CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Sutartyje aptarta, kad netesybos laikomos teisingomis ir protingo dydžio, nustatyta, jog šalys nereikalaus realų nuostolių dydį patvirtinančių dokumentų. Esant tokiai Sutartyje išreikštai šalių pozicijai sprendžiama, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir turi būti vykdoma pagal sutartas sąlygas. Civilinėje teisėje galiojantis sutarties laisvės principas nurodo, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis).

7325.

74Ieškovas atsisakė teikti įrodymus faktui patvirtinti, jog jis buvo sudaręs kreditavimo sutartį, todėl ši aplinkybė negali būti nustatoma (CPK 178 straipsnis). Sutarties nuostatos patvirtina, jog nebuvo numatytas avansinis apmokėjimas, o atsakovas pirmus mokėjimus pagal Sutartį atliko tik 2018-11-06, kai darbai jau buvo pabaigti ir perduoti. Tai patvirtina, kad statybos rangos darbus ieškovas finansavo savo lėšomis. Sutarties kaina yra pakankamai didelė (530 000 Eur), todėl darbų finansavimo klausimas yra didelė finansinė našta, dėl ko gali būti įtakojamas ir nustatomų delspinigių dydis. Šalys susitarė dėl maksimalios delspinigių sumos (10 proc. nuo sutarties kainos), tuo nustatydamos, kokie delspinigiai jų vertinimu yra laikomi per dideliais. Įvertinus Sutarties šalių valią sprendžiama, jog 0,3 procento dydžio delspinigiai nėra aiškiai per dideli ir nėra pagrindo juos mažinti. Tuo remiantis tenkinamas reikalavimas priteisti delspinigius.

7526.

76Ieškovas prašė priteisti palūkanas. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas prašė palūkanų dydį nustatyti pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Pagal šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalį įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai). Ieškovas palūkanų dydį skaičiavo pagal įstatymo 2 straipsnio 5 dalį ir prašė priteisti 8 proc. palūkanas. Dėl palūkanų skaičiavimo atsakovas pretenzijų nereiškė, argumentų, kuriais ginčytų ieškovo teisę į palūkanas, neteikė. Kadangi nustatyta įstatyminė teisė reikalauti priteisti palūkanas, tai reikalavimas šioje dalyje tenkinamas.

7727.

78Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, ieškovui turi būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas UAB „Alginsta“ prašo priteisti 2 178 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 1 393 Eur žyminio mokesčio, iš viso 3 571 Eur. Ieškovas 2019-02-08 mokėjimo pavedimu sumokėjo 348 Eur žyminio mokesčio, 2019-03-15 mokėjimo pavedimu sumokėjo 320 Eur žyminio mokesčio, 2019-04-03 mokėjimo pavedimu sumokėjo 697 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas pateikė 2019-03-15 sąskaitą dėl 544,50 Eur išlaidų advokato pagalbai dėl ieškinio surašymo; 2019-06-28 sąskaitą dėl 1 149,50 Eur už dubliko parengimą, įrodymų rinkimą, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rengimą; 2019-07-31 sąskaitą dėl 484 Eur už pasiruošimą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose ir derybose dėl taikos sutarties. Išlaidos advokato pagalbai yra pagrįstos dokumentais, neviršija maksimalaus dydžio, todėl priteisiamos pilnai.

79Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

80Ieškinį tenkinti visiškai.

81Priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“ ieškovo UAB „Alginsta“ naudai 42 299,56 Eur skolą ir 35 550,09 Eur delspinigių, iš viso 77 849,65 Eur bei 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos (2019-04-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82Priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“ ieškovo UAB „Alginsta“ naudai 3 571 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

83Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. sekretoriaujant Jadvygai Martunaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. M. ir A. S.,... 4. atsakovo atsto0vui advokatui P. K.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs ieškovo prašymą,... 7. 1.... 8. Ieškovas UAB „Alginsta“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“... 9. 1.1.... 10. 2018-06-18 su atsakovu sudarė Subrangos darbų sutartį ENEX1810309 (toliau... 11. 1.2.... 12. ieškovas savo pareigą įvykdė, perdavė objektą pagal Sutartyje nurodytus... 13. 1.3.... 14. Sutarties 5.9 punkte šalys sulygo, kad rangovas, pavėlavęs laiku sumokėti... 15. 1.4.... 16. palūkanas prašė priteisti pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines... 17. 2.... 18. Atsakovas UAB „Enerstena“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 19. 2.1.... 20. ieškovas netinkamai atliko Sutartyje numatytus darbus ir defektų ištaisymo... 21. 2.2.... 22. atsakovas neturi pareigos mokėti tol, kol trūkumai nėra ištaisyti.... 23. 2.3.... 24. ieškovas vykdo defektų pašalinimo darbus. Ieškovas 2019-04-17 raštu... 25. 2.4.... 26. ieškovas atliko darbus su defektais ir tai nulėmė vėlavimą. Pagal... 27. 2.5.... 28. atsakovas nepažeidė prievolių, todėl jam negali būti taikomi delspinigiai.... 29. 3.... 30. Ginčas byloje vyksta dėl statybos rangos sutarties šalies – užsakovo,... 31. 4.... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2018-06-18 sudarė... 33. 5.... 34. 2018-10-31 sudarytas Objekto perdavimo-priėmimo naudoti aktas. Sudarant aktą... 35. 6.... 36. Šalių santykiai yra statybos rangos teisiniai santykiai. CK 6.644 straipsnio... 37. 7.... 38. CK 6.687 straipsnio 1 dalis nustato, jog užsakovas turi pareigą apmokėti už... 39. 8.... 40. Užsakovui nustatyta atsiskaitymo už statybos rangos darbus pareigos vykdymo... 41. 9.... 42. Atsakovas pareigą atsiskaityti neigė tuo, kad darbai buvo atlikti su... 43. 10.... 44. Darbų trūkumų fakto nustatymui buvo pateiktas Kauno technologijos... 45. 11.... 46. Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovo atliktų darbų trūkumai buvo... 47. 12.... 48. Atsakovas nėra pareiškęs reikalavimo ieškovui dėl savo, kaip užsakovo,... 49. 13.... 50. Byloje nustatytas faktas, jog po atliktų darbų perdavimo 2018-10-31 buvo... 51. 14.... 52. Pažymėtina, jog priimant darbų rezultatą teisės aktuose yra numatyta... 53. 15.... 54. Atsakovo atstovas teigė, jog darbų trūkumai trukdė gauti leidimą biokuro... 55. 16.... 56. Bylos kontekste turi būti pastebėta, jog tiek ieškovas, tiek atsakovas... 57. 17.... 58. Atsakovas įrodinėjo, jog pareiga atsiskaityti neatsirado dėl to, kad rangos... 59. 18.... 60. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas atkreipė dėmesį, jog ieškovas... 61. 19.... 62. Apibendrinant daroma išvada, jog neatsiskaitydamas už atliktus darbus... 63. 20.... 64. Ieškovas prašė priteisti 35 550,09 Eur delspinigius, kuriuos skaičiavo... 65. 21.... 66. Nustačius, jog atsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus darbus, turi būti... 67. 22.... 68. Atsakovas prašė taikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir sumažinti delspinigius... 69. 23.... 70. Tikrinant kiekvienos sutarties teisėtumą turi būti įvertinama šalių valia... 71. 24.... 72. Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 punktas patvirtina, kad sudarydamos Sutartį... 73. 25.... 74. Ieškovas atsisakė teikti įrodymus faktui patvirtinti, jog jis buvo sudaręs... 75. 26.... 76. Ieškovas prašė priteisti palūkanas. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 77. 27.... 78. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, ieškovui turi būti priteisiamos... 79. Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais, teismas... 80. Ieškinį tenkinti visiškai.... 81. Priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“ ieškovo UAB „Alginsta“ naudai... 82. Priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“ ieškovo UAB „Alginsta“ naudai 3... 83. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...