Byla 2-3999-454/2013
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-21 preliminaraus sprendimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo DNSB „Bendrija A. Juozapavičiaus 2325“ atstovei advokato padėdėjai G. B., atsakovui V. V., atsakovei T. V., jos atstovei advokatei Vilmai Normantienei, teismo posėdyje, išnagrinėjo atsakovų V. V. ir T. V. 2013-01-16 prieštaravimus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-21 preliminaraus sprendimo, ir

Nustatė

2Ieškovas 2012-12-17 ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų – 3402,52 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovai nuosavybės teise yra įgiję negyvenamas patalpas. Ieškovė įgyvendina daugiabučio namo, kur atsakovai turi negyvenamas patalpas, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir tvarkymu. Todėl atsakovai privalo apmokėti ieškovei už bendras pastato eksploatavimo ir priežiūros paslaugas, nuo kurių priklauso viso pastato, jo dalių ar inžinerinių sistemų patikimumas. Atsakovai nuo 2010 m. birželio mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. tik vieną kartą yra sumokėję ieškovei už suteiktas paslaugas ir ieškinio pateikimo dienai yra skolingi ieškovei 3402,52 Lt, todėl ši suma turi būti priteistina iš atsakovų solidariai. Iš atsakovų taip pat priteistinos procesinės palūkanos.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2012-12-21 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino pilnai ir priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų – 3402,52 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 51,00 Lt žyminio mokesčio, 600,00 Lt už teisinę pagalbą.

5Atsakovai 2013-01-22 pateikė prieštaravimus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-12-21 preliminaraus sprendimo.

6Atsakovai pateiktuose prieštaravimuose nurodė, kad sprendimas yra priimtas neteisėtai išrašytų mokėjimo dokumentų pagrindu, juose nurodyti įmokų dydžiai nėra patvirtinti bendrijos susirinkimo, neatitinka LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo ir Bendrijos įstatų nuostatų reikalavimų. Bendrijos pirmininkas D. G. yra išrinktas ir įregistruotas neteisėtai, ieškovo ieškinys pareikštas įgaliojimų neturinčio asmens, todėl turėtų būti paliktas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 3 p.). Atsakovai nėra bendrijos nariai, tačiau sutinka, kad turėdami bendrąją jungtinę nuosavybę, privalo turtą išlaikyti ir mokėti su tuo susijusius mokesčius ir įmokas, bet tik tuomet, kai jie bus aiškiai suskaičiuoti, įmokų dydis nustatytas ir patvirtintas bendrijos susirikimo (CK 6.46 str. 1 d.). Be to, iki 2012 m. gruodžio mėn. nebuvo rengiama kasmetinė finansinės veiklos ataskaita, todėl bendrijos pirmininkas nepateikė duomenų apie surinktas įmokas bei jų panaudojimą, todėl surinktų pinigų naudojimo paskirtis ir būdas buvo neaiškūs. Atsakovams nėra aiški sąskaitose nurodomų mokėjimų sudėtis, skaičiavimo būdas, įmokų dydžių nustatymo teisiniai pagrindai. Ieškovas mokėjimo dokumentuose skaičiuoja įmokas už bendrijos administravimą. Tačiau, kaip matyti iš Bendrijos susirinkimų protokolų, susirinkime niekada nebuvo nustatytas atlyginimo bendrijos pirmininkui dydis bei nepatvirtinta jo darbo apmokėjimo tvarka, nepatvirtinti tarifai, kurie nurodomi sąskaitose. Greta šių įmoku, be teisėto pagrindo ieškovas skaičiuoja ir socialinio draudimo įmokas. Atsakovai taip pat nesutinka su elektros energijos išlaidomis, nes šių išlaidų apskaičiavimo tvarka taip pat nėra niekur patvirtinta. Atsakovai nesutinka su taikoma formule „suma išdalinama proporcingai buto plotui“, nurodo, kad jie yra negyvenamųjų patalpų (parduotuvės) bendrasavininkiai, patalpose yra įrengtas įėjimas, todėl atsakovai nesinaudoja gyventojų naudojamomis laiptinėmis ir joms apšviesti tiekiama elektros energija. Atsakovų patalpų apšildymui yra įrengta atskira šildymo sistema, todėl cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai naudojamos elektros energijos išlaidos negali būti skaičiuojamos ir atsakovams, todėl elektros energijos išlaidos atsakovams gali būti skaičiuojamos tik už vandens sistemai naudojamo siurblio cirkuliaciją. Be to, ieškovas, skaičiuodamas išlaidas šildymui ir karšto vandens sistemų priežiūrai, jo paskaičiavimui taip pat naudoja 0,0887 tarifą, kurio pagrindu gauna mokėtiną sumą, tačiau pažymėtina, kad šio tarifo nustatymo teisinis pagrindas nėra aiškus. Visiškai nepagristai ir neteisėtai ieškovas skaičiuoja ir kaupiamąsias lėšas, taikydamas jų apskaičiavimui buto ploto dydžio ir kintančio tarifo dydžio formulę. DNSB „Bendrija A.Juozapavičiaus 2325“ įstatų 36 punktas numato, kad kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Tam atidaroma kaupiamoji sąskaita banke. Nors ieškovas reikalauja iš atsakovų priteisti kaupiamąsias išlaidas už laikotarpį nuo 2010 metų birželio mėnesio iki 2012 metų rugsėjo mėnesio, tačiau kaupiamųjų lėšų dydis bendrijos narių susirinkime buvo patvirtintas tik 2011 12 04, jų mokėjimo tvarka nėra patvirtinta iki šios dienos. Be to, nors įstatai įsakmiai numato, kad šių lėšų rinkimui turi būti atidaryta kaupiamoji banko sąskaita, tačiau tokia sąskaita buvo atidaryta tik 2012 08 03, o gyventojams apie sąskaitos atidarymą buvo pranešta 2012 metų gruodžio mėnesį, todėl iki tol nebuvo aišku, kur kaupiamos ir apskaitomos lėšos.

7Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kodėl jie nemoka už bendras pastato eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. Bendrija buvo įsteigta laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymų, tame tarpe ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo. Įkainiams pritarė daugiau nei 51 proc. bendrijos narių, todėl jais buvo vadovaujamasi išrašant sąskaitas už Bendrijos suteiktas paslaugas. Bendrijos išrašomos sąskaitos yra aiškiai pagrįstos, t.y. nurodytas paslaugos tarifas, kuris dauginamas iš buto (patalpų) ploto (CK 4.82 str. 3 d.). Be to, atsakovai nei karto nesikreipė į ieškovą, prašydami pateikti mokesčių paskaičiavimo pagrindimą. Bendrijos darbuotojai dirba ne pilną darbo dieną, jiems mokamas ½ MMA dydžio atlyginimas ir mokesčiai Sodrai LR įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovams yra teisėtai skaičiuojamas mokestis už elektrą, kadangi bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jis naudojasi, ar nesinaudoja tais objektais. Be to, atsakovai neįrodė aplinkybės, kad jie iš savo asmeninių lėšų apdengė namo fasadą ar atliko kokius nors kitus namo pagerinimo ar priežiūros darbus.

8Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad preliminarus sprendimas yra teisėtas ir turėtų likti nepakeistas, atsakovai niekuomet nenurodė, su kokia konkrečiai skaičiuojamų mokesčių suma nesutinka.

9Atsakovai, atsakovės T. V. atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko savo prieštaravimuose preliminariam sprendimui išdėstytą poziciją, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, mokesčiai skaičiuojami neteisėtai, atsakovai mokesčius mokėti sutinka, tačiau jie turi būti apskaičiuoti teisingai ir teisėtai.

10Ieškinys tenikintinas visiškai.

11Atsakovai nuosavybės teise yra įgiję negyvenamas patalpas – parduotuvę, A. Juozapavičiaus pr. 23, Kaune (b.l. 8,9). CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka (CK 4.83 straipsnio 4 dalis). CK 4.85 straipsnis reglamentuoja butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų sušaukimo, sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priėmimo ir paskelbimo tvarką.

12Kelių savininkų bendrosios nuosavybės teisės objektų valdymo ir naudojimo specifiką lemia imperatyvas valdymą, naudojimą bei disponavimą tokiu turtu grįsti bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnis). Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimas yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne administratorius, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne administratorius, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas. Butų ir kitų patalpų savininkai negali būti nušalinami sprendžiant dėl jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo.

13Pagal įstatymo nustatytą bendrąją įrodinėjimo naštą, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.). Atsakovai ir jų atstovė paaiškino, jog sutinka su dalimi paskaičiuotų mokesčių susijusių su šiukšlių tvarkymu, išlaidom susijusioms su banko paslaugom, iš dalies su aplinkos tvarkymu. Mano, kad nors ir mokesčių tarifai nėra tinkamai nustatyti ir patvirtinti, tačiau su paminėtų mokesčių skaičiavimo pagrįstumu sutiko, nes realiai matė atliekamus darbus. Atsakovai nurodė, jog dėl kitų įmokų reikalingumo ir jų panaudojimo nėra jokios privalomos informacijos ir mano, kad skaičiuojama nepagrįstai. Atsakovai dėl administravimo, socialinio draudimo bendros elektros, šildymo ir karšto vandens priežiūros, nuolatinės techninės priežiūros, kaupiamųjų lėšų tarifais ir paskaičiavimu nesutiko. Tačiau, jei tarifai tinkamai būtų nustatyti ir patvirtinti, mano, kad prievolė būtų mokėti juos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, nurodė, kad butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Skaičiuojami mokesčiai už administravimą, socialinį draudimą, bendrą elektrą, šildymo ir karšto vandens priežiūrą, nuolatinę techninę priežiūrą, kaupiamųjų lėšų rinkimą yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Todėl privaloma mokėti butų ir kitų patalpų savininkams paminėtus mokesčius.

14Laikytina, kad ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai.

15Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovų solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 59,00 Lt žyminio mokesčio bei 600,00 Lt už teisinę pagalbą – ieškovei (CPK 93 str.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 269str., 270str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti solidariai iš atsakovų V. V., a.k. ( - ) ir T. V., a.k. ( - ) gyvenančių ( - ), Kaunas, – 3402,52 Lt (trys tūkstančiai keturi šimtai du Lt, 52 ct.) skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta 2012-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 51,00 Lt (penkiasdešimt vienas Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio, 600,00 Lt (šeši šimtai Lt, 00 ct.) už teisinę pagalbą ieškovės DNSB „Bendrija A. Juozapavičiaus 2325“ (į.k. 302504646, buveinė: A. Juozapavičiaus pr. 23, Kaunas, a.s. Nr. LT987300010122245452, AB „Swedbank“) naudai.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai