Byla 2S-1336-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Erikos Misiūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko O. C. (O. C.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą, suinteresuoti asmenys N. P., O. C., Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra, VšĮ Klaipėdos psichikos centras, dėl teismo sprendimo nevykdymo ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama spręsti klausimą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-16 nutarties civilinėje byloje nevykdymo. Nurodė, kad N. P. pateikė vykdymui 2011-04-15 teismo nutartį, kuria, taikant laikinąsias apsaugos priemones, nustatyta J. C. perdavimo globoti N. P. tvarka. Skolininkas O. C. privalėjo atlikti nutartyje nurodytus veiksmus, t. y. 2011-04-19 12 val., o nesant galimybės – 2011-04-20 18 val., perduoti J. C. N. P.. Tiek 2011-04-19 12 val., tiek 2011-04-20 18 val. skolininkas neįvykdė nutarties ir skolininko atstovas pranešė antstolei, kad jo atstovaujamasis neketina vykdyti teismo nutarties.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškimą patenkino. Suinteresuotam asmeniui O. C. už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-15 nutarties neįvykdymą paskyrė 1 000 Lt baudą suinteresuoto asmens N. P. naudai. Įpareigojo suinteresuotą asmenį O. C. iki 2011-05-18 17 val. įvykdyti 2011-04-15 teismo nutartį, kuria O. C. įpareigotas perduoti N. P. globoti neveiksniu pripažintą asmenį J. C., perdavimą atliekant iš suinteresuoto asmens O. C. gyvenamosios vietos. Nurodė, kad civilinėje byloje 2011-04-15 nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė ir O. C. buvo įpareigotas perduoti N. P. globoti suinteresuotą asmenį J. C. nustatytais terminais: 2011-04-19 12 val., nesant galimybės, perduoti 2011-04-19 18 val. Teismas nustatė, kad nutartis nebuvo įvykdyta, todėl antstolė surašė aktą apie teismo nutarties neįvykdymą. Teismas, konstatavęs, kad nutartis turi būti vykdoma (CPK 18 str.), jos nevykdančiam asmeniui O. C. paskyrė baudą ir nustatė naują terminą nutarčiai įvykdyti.

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo O. C. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolės V. Daugirdienės pareiškimą palikti nenagrinėtą, laikinosios apsaugos priemonės vykdymui laiko atžvilgiu pasibaigus. Nurodė, kad skundžiama teismo nutartis negali būti vykdoma, nes dar neįsiteisėjo. Taip pat nurodė, kad 2011-04-15 nutartis nebegalioja, todėl skundžiama nutartis neturi prejudicinės reikšmės. Be to, mano, kad antstolės pareiškimo nagrinėjimas turėjo būti sustabdytas, iki bus išnagrinėtas O. C. prašymas pakeisti teismo 2011-04-06 nutarties vykdymo tvarką iš nustatyto skubaus į neskubų vykdymą.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigojo suinteresuotą asmenį O. C., remiantis 2011 m. balandžio 6 d. nutartimi, perduoti suinteresuotam asmeniui N. P. globoti suinteresuotą asmenį J. C. tokia perdavimo tvarka ir terminais: 2011 m. balandžio 19 d. 12 val. iš suinteresuoto asmens O. C. gyvenamosios vietos, nesant galimybės perduoti 2011 m. balandžio 19 d. 12 val., perdavimą atlikti 2011 m. balandžio 20 d. 18 val., iš suinteresuoto asmens O. C. gyvenamosios vietos. Nutartį pavedė vykdyti skubiai ir nurodė, kad atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo. Byloje nustatyta, kad skolininkas O. C. teismo nutarties neįvykdė, tai patvirtina antstolės aktai dėl vykdomojo dokumento vykdymo, ir iš teismo posėdžio protokolo matyti, kad skolininkas O. C., nesutikdamas su teismo nutartimi ir neketino jos vykdyti.

7LR CPK 148 str. 5 d. nustato, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jos priėmimo momento, ši nutartis vykdytina skubiai (LR CPK 152 str. 1 d.) ir atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimas nesustabdo nutarties vykdymo (LR CPK 151 str.

83 d.). Tai reiškia, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įgyja res judicata galią nuo jos priėmimo momento ir pagal įstatymą turi būti vykdoma skubiai, net ir nesant teismo nutartyje nurodymo dėl jos skubaus vykdymo. Tokia nutartis, kol ji nepanaikinta ir nepakeista, yra visiems privaloma ir vykdytina (LR CPK 18 str., 282 str. 1 d.).

9Byloje nustatyta, kad skolininkas O. C. teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neįvykdė ir jokių pateisinamų svarbių priežasčių dėl šios nutarties neįvykdymo nenurodė. Tai, kad jis nesutinka su šia nutartimi bei kad kreipėsi su prašymu dėl šios nutarties vykdymo tvarkos pakeitimo, neturi teisinės reikšmės, tuo labiau nesudarė pagrindo sustabdyti bylos pagal antstolės pareiškimą nagrinėjimą, nes vykdymo metu nutartis nebuvo panaikinta ar pakeista, todėl turėjo būti vykdoma. Taigi pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad skolininkas nevykdė teismo nutarties be svarbių pateisinamų priežasčių, pagrįstai paskyrė maksimalią įstatymo numatytą baudą (CPK 771 str. 5 d.) ir šią nutarties dalį naikinti arba keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

10Paskirdamas baudą skolininkui, pirmosios instancijos teismas nustatė naują terminą perduoti globoti neveiksniu pripažintą asmenį J. C. išieškotojai N. P., kaip ir numato LR CPK 771 str. 5 d., todėl naikinti ar keisti šią nutarties dalį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

11Nors teismo nustatytas naujas perdavimo terminas jau yra pasibaigęs, tačiau apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus šią bylą, nėra pagrindo nustatyti kito termino neveiksniam asmeniui perduoti globoti išieškotojai, nes šis asmuo J. C. 2011 m. rugsėjo 12 d. mirė.

12Pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį ir ją naikinti arba keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 331, 338 str., teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai