Byla e2-24100-433/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui UAB „Sorita“ dėl skolos priteisimo.

Nustatė

2ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“ 230,44 Eur skolos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 7,38 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,29 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinyje nurodė, kad tiekia geriamąjį vandenį bei vykdo nuotekų tvarkymą patalpoms, esančioms ( - ). Nurodo, kad atsakovas už laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2017 m. kovo 27 d. suteiktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas liko skolingas ieškovui 230,44 Eur sumą bei 7,38 Eur delspinigių. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir laikomi įteiktais tinkamai. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas patalpose, esančiose ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui UAB „Sorita“. Už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2017 m. kovo 27 d. už suteiktas vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas į šias patalpas atsakovas savo pareigos atsiskaityti su ieškovu tinkamai nevykdė, todėl susidarė 230,44 Eur skola, todėl ieškovas minėtu laikotarpiu priskaičiavo 7,38 Eur delspinigių. Ieškovas siuntė pranešimus dėl skolos už suteiktas paslaugas, tačiau į pranešimus atsakovas nereagavo, skola taip ir liko neapmokėta. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas šį įsiskolinimą būtų padengęs (CPK 178 straipsnis). Kadangi iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas, jam tinkamai nevykdant pareigos atsiskaityti už patiektą geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą patalpoms, esančioms ( - ), už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2017 m. kovo 27 d., susidaręs 230,44 Eur įsiskolinimas priteistinas ieškovui.

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalies nuostatas įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovo reikalavimas priteisti paskaičiuotus 7,38 Eur delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Ieškovas patyrė 15,29 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 0,29 Eur išlaidos už išrašą iš VĮ „Registrų centras“. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 15,29 Eur bylinėjimosi išlaidos.

11Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849, iš atsakovo UAB „Sorita“, juridinio asmens kodas 302845291, 230,44 Eur (du šimtus trisdešimt eurų, 44 euro ct) skolos, 7,38 Eur (septynis eurus, 38 euro ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (237,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,29 Eur (penkiolika eurų, 29 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovei, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai