Byla N2-571-266/2008

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros atstovei Ritai Čepienei, Atsakovui E. K., Trečiajam asmeniui J. K., Institucijos duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovui Vilmantui Jasikoniui , Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovui E. K. , trečiajam asmeniui J. K. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo ,-

Nustatė

2Ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovas E. K. nevykdo tėvo pareigos - visiškai nesirūpina ir neaugina savo nepilnamečių vaikų – sūnaus E. K. , gim. ( - ), ir sūnaus L. K. , gim. ( - ). 2004m. sausio 26d., buvo nutraukta atsakovo E. K. ir J. K. santuoka , bei buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutuoktinių vaikai liko gyventi su motina ,o atsakovas įsipareigojo jiems teikti išlaikymą po 1 MGL kas mėnesį kiekvienam, tačiau jis įsipareigojimų nevykdo. Atsakovas niekur nedirba , visiškai nusišalinęs nuo vaikų auklėjimo ir išlaikymo, su jais visiškai nebendrauja. 2008m. vasario 5d. atsakovas buvo supažindintas su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierės įspėjimu dėl prigimtinės pareigos auklėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jais, naudojantis visomis tėvų valdžios galimybėmis, nevykdymo , tačiau ir po to atsakovas jokių išvadų nepadarė. Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu už vengimą išlaikyti vaikus. Kadangi situacija nesikeičia eilę metų, tai Ieškovo atstovė prašė neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią jo abiem sūnums.

3Atsakovas E. K. su ieškiniu visiškai sutiko . Paaiškino, jog su po santuokos nutraukimo abu vaikai liko gyventi su motina J. K.. Kai J. K. pagimdė pirmą sūnų E., tuomet jis sužinojo, jog tai ne jo sūnus, tačiau tėvystę pripažino ir davė jam savo pavardę. Šiuo metu sūnui 17 metų, tačiau iki šiol jis tėvystės nenuginčijo. Nesirūpino šiuo klausimu, kol jo neprispaudė teisėsauga. Ruošiasi tai padaryti po Naujų metų. Po santuokos nutraukimo jis vaikais nesirūpina ir su jais nebendrauja, neteikia jiems išlaikymo. Šiuo metu jis gyvena Vokietijoje, ten dirba restorane. Lietuvoje pastovios gyvenamosios vietos neturi, apsistoja pas giminaitę ( - ). Įsipareigojimo mokėti išlaikymą vaikams nevykdo, nes neturi pajamų . Šiuo metu yra nuteistas už vengimą išlaikyti vaikus. Jis esantis sveikas, darbingas. Vartoja alkoholį, tačiau girtuokliu savęs nelaiko.

4Tretysis asmuo J. K. ieškinį prašė tenkinti. Paaiškino, jog su atsakovu santuoka nutraukta . Nepilnamečiai sūnūs gyvena su ja. Atsakovas nėra vyresniojo sūnaus E., gim. ( - ), tėvas. Tai atsakovas žinojo jam gimus, tačiau suteikė jam savo pavardę, jį augino ir tėvystės neginčijo. Atsakovas vaikų nelanko, visiškai su jais nebendrauja, jais nesirūpina , neteikia jiems jokio išlaikymo.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojo parodymais nustatyta, kad atsakovas E. K. , būdama nepilnamečių vaikų – sūnaus E. K. gim. ( - ), ir sūnaus L. K., gim. ( - ), tėvu , vengia atlikti savo pareigą auginti vaikus, visiškai nusišalinusi nuo vaikų auklėjimo, išlaikymo . 2004m. sausio 26d. teismo sprendimu nutraukta santuoka tarp atsakovo E. K. ir J. K. ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių . Po santuokos nutraukimo nepilnamečiai vaikai liko gyventi su motina J. K., o atsakovas įsipareigojo jiems teikti išlaikymą po 1 MGL kas mėnesį kiekvienam, iki jų pilnametystės. Atsakovas nevykdo įsipareigojimo ir išlaikymo vaikams visiškai neteikia. 2008m. gegužės 1d. išlaikymo įsiskolinimas sudarė 12677,86 litai. Dėl vengimo išlaikyti vaikus atsakovas teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas. Atsakovas ir toliau visiškai nesirūpina sūnumis, su jais nebendrauja ir nesiruošia bendrauti. Kaip nustatyta atsakovas nėra vyresniojo sūnaus E. K. tėvas, tačiau tėvystės neginčija, jį užaugino nuo mažų dienų. 2008 m vasario 5d., atsakovas buvo įspėtas, jog privalo rūpintis vaikais, juos išlaikyti, tačiau jis nepasikeitė ir toliau visiškai nesirūpino savo vaikais. Kadangi nėra duomenų , jog padėtis visiškai pasikeistų , todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią jo vaikams .

7Institucijos, duodančios išvadą –Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas palaikė ieškovo ieškinį ir nurodė, jog atsakovas eilę metų visiškai nesirūpina vaikais, nemokėjo išlaikymo ir nemoka, neturi jokios motyvacijos, jo gyvenimas visiškai neaiškus- kur jis gyvena , ką dirba. Su vaikais nebendrauja ir nesiekia bendrauti. Nėra jokių teigiamų pokyčių.

8Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovas E. K. yra kaltas . LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos , kai ribojama tėvų valdžia, sąrašas baigtinis ir jos yra tada , kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia , ar žiauriai, amoraliai elgiasi su vaikais . Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovas vengia atlikti savo pareigą vaikams ir visiškai jais nesirūpina, jų neišlaiko, nesirūpina vaikų sveikata. Nedirba, neturi pastovios gyvenamosios vietos . Todėl apribotina atsakovo tėvo valdžia jo sūnų E. ir L. K. atžvilgiu. Kaip nustatyta atsakovas E. K. nėra E. K. biologinis tėvas, tačiau atsakovas , gimus sūnui E., tėvystę pripažino, davė jam savo pavardę ir augino nuo jo gimimo iki santuokos nutraukimo ,viso 13 metų. Atsakovas visą laiką turėdamas abejonių dėl savo tėvystės vaiko, kurio gimimo įraše jis įrašytas tėvu, atžvilgiu, nesiėmė priemonių ginti savo subjektines tėvystės teisės. Taigi įvertinus per 17 metų susiformavusius jų santykius, vaiko amžių, ieškovo elgesį, konstatuotina, kad atsakovo tėvo valdžios neapribojimas sūnaus E. atžvilgiu neatitiktų vaiko interesų. Iškiltų grėsmė netekti iš atsakovo priteisto išlaikymo, nes biologinio Ernesto tėvo nustatymas yra visai neaiškus.

9Teismas mano, jog atsakovui valdžia jo nepilnamečiams vaikams apribotina neterminuotai. Iš ieškovės atstovės paaiškinimų, pačio atsakovo paaiškinimų, trečiojo asmenų paaiškinimų , Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados ir skyriaus atstovo paaiškinimų , bei esančių kitų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas eilę metų netinkamai vykdė savo pareigą auklėti , prižiūrėti, išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Atsakovas iki šiol nedėjo jokių pastangų pasikeisti ir pradėti rūpintis savo vaikais . teismo posėdžio metu atsakovas visiškai sutiko su ieškiniu, teigdamas, jog jis nesiruošia su vaikais bendrauti ir jais rūpintis. Jis nedirba, Lietuvoje neturi pastovios gyvenamosios vietos. Yra nuteistas už vengimą išlaikyti vaikus . Teismas nesurinko ir duomenų, jog padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti.

10Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis , nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą , bei turėtos teismo pašto išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Neterminuotai apriboti E. K. valdžią jo nepilnamečiams vaikams - sūnui E. K., gim. ( - ), sūnui L. K. , ( - )

14Išieškoti iš E. K. į valstybės biudžetą ( sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 5660) 126 litus žyminio mokesčio, ir 34,80 litų teismo turėtų pašto išlaidų ( sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 6800)

15Sprendimas per 30d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai