Byla e2-1292-860/2018
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir su tuo susijusių kitų klausimų išsprendimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant L. V., dalyvaujant ieškovės atstovei Ingai Kudinavičiūtei – Michailovienei, atsakovui R. M., jo atstovei adv. Nerijai Žeknienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovui R. M., tretieji asmenys – AB SEB bankas, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, antstoliai Dainius Šidlauskas, Arminas Naujokaitis, Daiva Milevičienė, Irena Beliačic ir Rimantas Vižainiškis, dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir su tuo susijusių kitų klausimų išsprendimo,

Nustatė

41. Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo:

51) santuoką tarp jos ir atsakovo R. M., sudarytą ( - ) Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės;

62) po santuokos nutraukimo jai plikti santuokoje įgytą pavardę – M.;

73) santuokos nutraukimo turtinius padarinius sutuoktinių teisėms taikyti nuo šalių gyvenimo skyrium pradžios, t.y. nuo 2006 m.;

84) prievoles, atsiradusias šalims pradėjus gyventi skyrium nuo 2006 m., laikyti kiekvieno asmeniniais įsipareigojimais;

95) šalių prievolę kreditoriui AB SEB bankui pagal 2004-09-22 sutartį Nr. 1250418070287-03, kurios pagrindu gautos lėšos buvo skirtos ūkinėms ir kitoms reikmėms laikyti solidaria šalių prievole;

106) padalinti tarp šalių lygiomis dalimis santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą – butą su rūsiu, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 34 175 Eur, tokiu būdu – priteisiant šį turtą natūra jai (L. M.), įpareigojant ją išmokėti atsakovui R. M. kompensaciją už jam tenkančio turto dalį, atskaičius anksčiau teismų priteistą 1 499,65 Eur, t.y. iš viso 15 588 Eur; šios kompensacijos sumokėjimą išdėstyti per dvejus metus, t.y. po 7 794 Eur per metus;

117) priteisti iš atsakovo jos patirtas visas bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškinyje nurodė, kad šalių santuoka buvo sudaryta ( - ). Gyvenant santuokoje šalims gimė dvi dukros G. M., gim. ( - ), ir G. A. M., gim. ( - ), kurios ieškinio pateikimo metu yra pilnametės. Šalys santuokoje yra beveik dvidešimt šešerius metus, tačiau dėl charakterio skirtumų ir skirtingų požiūrių į žmogiškąsias vertybes, šalys jau daugiau kaip dešimt metų gyvena skyrium. Šalių santuoka yra faktiškai iširusi nuo 2006 m., kai šalys pradėjo gyventi atskirai, o 2007 m. ji kartu su dukromis išvyko į Jungtinę Karalystę. Tuo tarpu atsakovas gyvena Lietuvoje, šalių įgytame bute. Tad ji, siekdama teisinio aiškumo tarpusavio santykiuose, prašo teismo nutraukti santuoką sprendime nenurodant konkrečių faktų, patvirtinančių vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo, o tik konstatuoti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Šalys santuokos metu yra įgijusios butą su rūsiu, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 34 175 Eur, kuris dalintinas nutraukiant santuoką. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-25 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-7787-614/2013, jai nežinant buvo padalintas šalių turimas kontrolės pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), siekiant nustatyti skolininko R. M. turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje; pagal minėtą teismo sprendimą visas 6,45 kv.m. ploto pastatas natūra buvo priteistas R. M., o pastarasis įpareigotas už jam tenkančią 1 / 2 dalį minimo turto išmokėti 5 178 Lt, kas sudaro 1 499,65 Eur piniginę kompensaciją jos naudai. Ji prašo dalinti turtą nuo faktinio šalių gyvenimo skyrium pradžios, t.y. nuo 2006 m. Ji prašo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą padalinti po 1 / 2 tokiu būdu: butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 34 175 Eur, priteisti jai natūra, išmokant atsakovui kompensaciją už jam tenkančio turto dalį, kuri turėtų būti mažinama jai anksčiau teismo sprendimu priteistos iš atsakovo kompensacijos dydžiu (1 499,65 Eur); taigi, išmokėtina atsakovui suma už jo turto dalį sudarytų 15 588 Eur; taip pat prašo iš jos priteistos kompensacijos sumokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis per dvejus metus, t.y. po 7 794 Eur per metus. Nurodė, kad atsakovas turi daug skolų, tad jos siūlomas turto padalijimo būdas yra priimtiniausias, siekiant, kad vienintelis butas, priklausantis šalims nuosavybės teise, nebūtų išvaržytas dėl susidariusių atsakovo įsiskolinimų. Taip pat nurodė, kad jos pajamos per metus sudaro apie 23 003 Eur, tad ji būtų pajėgi išmokėti priteistą kompensaciją. Dėl kreditorių ieškovė nurodė, kad ji neturi asmeninių kreditorių. Šalių bendras kreditorius yra AB SEB bankas pagal 2004-09-22 sutartį Nr. 1250418070287-03, kurios pagrindu gautos lėšos buvo skirtos ūkinėms ir kitoms reikmėms; ši prievolė nėra modifikuojama. Ji neturi tikslių duomenų apie atsakovo vienasmeniškai prisiimtus turtinius įsipareigojimus (paskolas), tačiau pagal paties atsakovo pateiktą informaciją – jis yra skolingas bent 3 asmenims pagal vekselius ir jau pradėtos vykdomosios bylos ne vieno antstolio kontoroje. Tad šios prievolės, atsiradusios šalims gyvenant skyrium, turėtų būti vykdomos to asmens, kiuris jas prisiėmė, t.y. atsakovo, nemodifikuojant prievolės pobūdžio. Po santuokos nutraukimo ji prašo palikti santuokoje įgytą pavardę – M.

132. Atsakovas R. M. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį, su juo sutinka tik iš dalies. Atsakovas prašo prievolę UAB „Nemenčinės komunalininkas“, susijusią su buto, esančio ( - ), išlaikymu, pripažinti solidaria; atmesti reikalavimą padalinti turtą, priteisiant minėtą butą natūra ieškovei, kartu įpareigojant ją išmokėti R. M. 15 588 Eur kompensaciją. Kitoje dalyje atsakovas su ieškiniu iš esmės sutinka, prašo jį tenkinti.

14Atsiliepime nurodė, kad jis neprieštarauja, kad santuoka būtų nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir kad būtų taikomos teisinės pasekmės nuo tada, kai jie kartu nebegyvena. Jis nesutinka, kad ieškovui po santuokos nutraukimo būtų priteistas visas nekilnojamasis turtas natūra. Teigia, kad tokiu atveju jis liktų be gyvenamosios vietos; už siūlomą kompensaciją ją išmokant per dvejus metus jis jokio kito gyvenamojo būsto negalėtų įsigyti. Ieškovė jau eilę metų gyvena Jungtinėje Karalystėje ir ketinimo sugrįžti į Lietuvą neturi. Dar teigia, kad ieškovė turi solidarią pareigą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ už šildymą ir kitas paslaugas, kurios teikiamos būstų savininkams nepriklausomai nuo to, ar jie turtu naudojasi, ar ne. Mano, kad jis asmeniškai atsako tik už elektros energijos ir vandens suvartojimą. Jis patvirtina, kad turi asmeninių kreditorinių įsipareigojimų D. Š., A. R. ir G. D., tad neprieštarauja, jog kreditoriniai įsipareigojimai šiems asmenims liktų asmeniniai, kaip ir vykdomosios išlaidos antstoliams. Tuo tarpu kreditorinį įsipareigojimą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ prašo pripažinti solidariu. Taip pat nurodė, kad ieškovė neįvertino jo asmeninėmis lėšomis įvykdytų prievolių AB SEB bankui bei AB Swedbankui, tad už tai jam turėtų būti kompensuota.

153. Trečiasis asmuo – AB SEB bankas, pateiktame atsiliepime neprieštarauja, kad po santuokos nutraukimo už visas prievoles pagal su AB SEB banku sudarytą 2004-09-22 kredito sutartį Nr. 1250418070287-03 šalys kreditoriui AB SEB bankui ir toliau atsakytų solidariai, o prievolių pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas – butas su rūsiu, unikalus Nr. 4199-4019-7003:0009, po santuokos nutraukimo tarp šalių būtų padalintas teismo nuožiūra.

164. Kiti tretieji asmenys nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

175. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslintą ieškinį ir jame nurodytus argumentus palaikė pilnai. Papildomai paaiškino, kad dalinamo turto – buto su rūsiu, kaina turi būti tokia, kokia buvo 2006 m., kai šalys pradėjo gyventi skyrium, t.y. 34 175 Eur. Ieškovė šiuo metu dirba Anglijoje, vienoje firmoje vadybininke, jos metinės pajamos yra apie 31 000 Eur; nuomai per mėnesį išleidžia apie 995 svarų sterlingų, kt. paslaugoms – apie 200 svarų sterlingų. Į Lietuvą grįžta vieną kartą per mėnesį. Prašo pripažinti prievolę SEB bankui ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ solidaria sutuoktinių prievole. Kartu negyvena ir bendro ūkio neveda nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio; prašo nuo tada taikyti teisines pasekmes.

18Atsakovas ir jo atstovė su ieškiniu sutiko tik iš dalies; palaikė atsiliepime nurodytus motyvus. Papildomai nurodė, kad dalinamo turto kaina turi būti ta, kuri atitinka rinkos kainą nutraukiant santuoką, t.y. pagal VĮ Registrų centro duomenis šiuo metu turto rinkos vertė yra 74 900 Eur. Iš pradžių atsakovas pageidavo, kad ginčo turtas būtų visas priteisiamas jam natūra, tačiau pripažino, jog tokiu atveju jam tenkančios sumokėti pusę turto kainos kompensacijos iš karto sumokėti negalėtų; vėliau sutiko, kad jam tiktų ir tai, jeigu butas su rūsiu būtų padalintas natūra pusiau, t.y. po 1 / 2 kiekvienam sutuoktiniui. Jis nuo š.m. kovo mėnesio dirba UAB „( - )“, jo vidutinės – mėnesinės pajamos yra apie 400 Eur. Mano, kad už komunalinius patarnavimus atsiradusi skola UAB „Nemenčinės komunalininkas“ turi būti pripažinta solidaria skola, išskyrus už šaltą vandenį ir elektrą. Pripažino, kad nuo 2006 m. vienas gyvendamas visame bute ieškovei nieko nekompensavo; taip pat iki pat šiol nėra ieškovei sumokėjęs kompensacijos pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-25 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-7787-614/2013. Teigia, kad anksčiau priteista minėto teismo pinigų suma iš atsakovo šioje byloje neturėtų būti dalinama. Nurodė, kad atsakovas nuo 2006 m. iki 2017 m. gruodžio mėnesio vienas iš savo asmeninių lėšų padengė SEB bankui skolą, tad už tai jam turėtų būti kompensuojama. Patvirtino, kad šalys kartu nebegyvena nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio, neprieštaravo, kad nuo tada būtų taikomos teisinės pasekmės.

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

206. Byloje nustatyta, kad ieškovė L. M. (ikisantuokinė pavardė – M.) ir atsakovas R. M. santuoką sudarė (įregistravo) ( - ) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ). Santuokoje šalims gimė dvi dukros: G. M., gim. ( - ), ir G. A. M., gim. ( - ). Šiuo metu abi dukros yra pilnametės.

21Byloje taip pat nustatyta, kad sutuoktiniai santuokos išsaugoti nesiekia (šalys kartu negyvena ir bendro ūkio neveda nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio; ieškovė su dukromis gyvena Anglijoje, o atsakovas Lietuvoje) ir tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu, nebegalima, skirti terminą susitaikyti netikslinga (CK 3.64 str.).

22Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

237. Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė prašo teismo nutraukiant santuoką sprendime nenurodyti konkrečių faktų, patvirtinančių vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo (CK 3.63 str.).

24Tačiau CK 6.63 straipsnyje nustatyta, kad abiejų sutuoktinių prašymu teismas, nutraukdamas santuoką, sprendime nenurodo konkrečių faktų, patvirtinančių vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo, o tik konstatuoja, kad santuoka iširo dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės.

25Taigi, minėto įstatymo straipsnio taikymui yra būtinas abiejų sutuoktinių prašymas, gi nagrinėjamu atveju CK 3.63 straipsnį prašo taikyti tik viena ieškovė, o atsakovas aiškaus sutikimo dėl to nėra davęs. Tad šiuo atveju CK 3.63 straipsnis netaikytinas, nes nėra visų būtinų tam sąlygų.

268. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK trečiojoje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.100 ir kituose straipsniuose. Tai – lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Lojalumo pareiga reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių interesų kito sutuoktinio ar šeimos interesams. Abipusės pagalbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir materialinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu: tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010; kt.). Be to, pagal CK 3.60 straipsnio 3 dalį preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

27Teismas , atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.61 str. 2 d.).

289. Ieškovė, minėta, prašo nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Atsakovas šiam prašymui neprieštarauja.

29Iš ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, teismo metu šalių duotų paaiškinimų akivaizdu, kad sutuoktiniai abu iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinių pareigas, numatytas CK trečiojoje knygoje, t. y. lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialios paramos, visapusiško rūpinimosi šeima bei kt., ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (atsakovas nevengė smurtauti; šalys dėl skirtingų charakterių ir požiūrio į žmogiškąsias vertybes jau nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio gyvena skyrium ir neveda bendro gyvenimo bei nepalaiko santuokinių ryšių; ieškovė nuo 2007 m. gyvena Anglijoje, o atsakovas Lietuvoje; ir pan.). Nėra jokių abejonių, kad šalių santuoka yra faktiškai iširusi, nes sutuoktiniai jau daugiau kaip 12 metų nebegyvena kartu, neveda bendro ūkio, netvarko jokių bendrų finansinių reikalų, iš esmės turi visiškai skirtingus gyvenimus.

30Teismas , įvertinęs bylos aplinkybes, daro išvadą, kad abu sutuoktiniai yra kalti dėl santuokos iširimo, todėl jų santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.61 str.).

31Dėl šalių vaikų

3210. Kaip minėta, santuokoje šalims gimė dvi dukros: G. M., gim. ( - ), ir G. A. M., gim. ( - ), kurios šiuo metu yra pilnametės.

33Atsižvelgiant į tai, kad šalys bendrų nepilnamečių vaikų neturi, teismas dėl klausimų, susijusių su vaikais, nutraukiant santuoką nepasisako.

34Dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutuoktiniams taikymo nuo jų faktinio nustojimo kartu gyventi

3511. Ieškovė prašo, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio. Atsakovas šiam prašymui neprieštarauja, sutinka, kad santuokos nutraukimas šalių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukeltų nuo tada, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi.

3612. CK 3.67 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog, kai kaltais dėl santuokos iširimo pripažįstami abu sutuoktiniai, bet kuris iš jų gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi (CK 3.67 str. 2 d.); abiejų sutuoktinių kaltė dėl santuokos iširimo nėra kliūtis teismui taikyti CK 3.67 straipsnio 2 dalį (žr., pvz., 2013 m. liepos 16 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2013).

38Taigi, nagrinėjamu atveju, net ir pripažinus, kad abu sutuoktiniai yra kalti dėl santuokos iširimo, - tai savaime nėra kliūtis netaikyti CK 3.67 straipsnio 2 dalies.

3913. Byloje neginčijamai nustatyta, kad šalys kartu nebegyvena ir jokio bendro ūkio nebeveda nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio; apskritai ieškovė nuo 2007 m. išvyko į Angliją ir nuo to laiko iki pat šiol ten gyvena, o atsakovas visą laiką gyveno Lietuvoje. Šalys šių aplinkybių neginčija, priešingai, jos vienareikšmiškai šias aplinkybes patvirtina.

40Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, rodančių, kad šalys šiuo prašymu piktnaudžiautų ar siektų nepagrįstai išvengti prievolių kreditoriams.

4114. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio (CK 3.67 str. 2 d., 3.127 str. 2 d.).

42Dėl santuokoje įgyto turto ir skolinių įsipareigojimų padalijimo

4315. Pagal CK 3.87 straipsnio 1 dalį turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. CK 3.88 straipsnis reglamentuoja, koks konkrečiai turtas ir kokiu atveju pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, o CK 3.89 straipsnis – asmenine sutuoktinių nuosavybe.

44Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimą reglamentuoja CK 3.116 – 3.129 straipsniai.

45Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią medžiagą sudaromas ir teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstomas sutuoktinių turto balansas, t.y. teismas pirmiausia nustato bendrą sutuoktinių turtą ir kiekvieno iš jų asmeninį turtą (CK 3.118 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, kad šios normos prasme turto sąvoka apima tiek aktyvą (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek ir pasyvą (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams) (žr., pvz., 2010-05-20 nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

46Atkreiptinas dėmesys, kad bylose dėl santuokos nutraukimo ir bendro turto padalijimo pirmiausia procesinę pareigą pateikti informaciją apie visą dalijamą turtą (kiekį ir vertę) bei reikalavimą padalyti tokį turtą turi abu sutuoktiniai (CPK 178 str., 382 str. 4 p.); taip pat sutuoktiniai turi pareigą nurodyti duomenis apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius bei informaciją apie tai, kad žinomiems kreditoriams yra pranešta apie bylos iškėlimą (CPK 382 str. 5 p., 539 str. 1 d. 4 p., CK 3.126 str.). Pažymėtina, kad privalo būti padalijamas visas sutuoktinių turtas (aktyvas ir pasyvas), nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės nuosavybės pabaiga (CK 3.100 str. 4 p.).

4716. Šalys yra įgijusios nekilnojamąjį turtą.

4816.1. Byloje nustatyta, kad šalys santuokos metu (iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio) yra įgijusios butą su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Tad šis turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kuris dalintinas nutraukiant santuoką.

49Taip pat pasisakytina dėl šio turto vertės nutraukiant santuoką.

50Ieškovė teigia, kad šio buto su rūsiu kaina turi būti tokia, kokia buvo 2006 m., kai šalys pradėjo gyventi skyrium, t.y. 34 175 Eur; ieškovė remiasi VĮ Registrų centre 2004-09-10 užfiksuota turto vidutine rinkos verte. Atsakovas su tuo nesutinka, nurodo, kad turi būti remiamasi turto verte buvusia ne 2006 m., o esama šiuo metu nutraukiant santuoką; atsakovas teigia, kad minėto turto vertė šiuo metu yra 74 900 Eur (šiam teiginiui pagrįsti pateikia iš VĮ Registrų centro viešus duomenis apie turto vidutinę rinkos vertę).

51Teismas , įvertinęs šalių paaiškinimus ir pateiktus duomenis, nesutinka su ieškovės pozicija dėl dalintino turto rinkos vertės laiko nustatymo ir nurodoma verte bei visiškai palaiko atsakovo poziciją šiuo klausimu.

52Visų pirma, CK 3.119 straipsnyje nustatyta, kad dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia tik nutraukiant santuoką ir padalijus turtą teismo sprendimu (CK 3.100 str. 4 ir 6 p.). Dėl to dalijamo sutuoktinių turto vertė nustatytina pagal rinkos kainas, kurios galioja teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo priėmimo metu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2009; 2017 m. gegužės 18 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-243-969/2017; ir kt.). Kasacinis teismas, aiškindamas CK 3.119 straipsnio normą, taip pat yra pažymėjęs, kad dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dieną galiojančias dalijamo turto rinkos kainas, o jei byla nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme, tai šio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dieną galiojančias kainas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-398-421/2015; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-686/2013; ir kt.). Tai, kad šioje byloje teismas pripažino, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio, nereiškia, kad dalijant santuokoje įgytą turtą (t.y. įgytą iki 2006 m.) turi būti vadovaujamasi jo rinkos verte, buvusia 2006 m. Minėtų teisinių pasekmių paankstinimas reiškia tik tai, kad šalių po minėtos datos, nagrinėjamu atveju po 2006 m. rugpjūčio mėnesio, įgytas turtas ar prisiimti įsipareigojimai pripažįstami asmeniniu atitinkamo sutuoktinio turtu ar asmeniniais įsipareigojimais. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad nustatant bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės turto (t.y. nagrinėjamu atveju įgyto iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio) rinkos kainą turi būti remiamasi jo rinkos kaina, kuri buvo 2006 m. Taigi, kadangi atsakovas remiasi turto rinkos kaina, kuri yra šiuo metu, tad jo pozicija pripažintina pagrįsta; laikytina, kad ginčo turto rinkos vertė yra būtent 74 900 Eur.

5316.2. Byloje taip pat nustatyta, kad šalys santuokos metu (iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio) yra įgiję kontrolės pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Tačiau šis turtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-25 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-7787-614/2013, buvo atidalintas iš bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės taip: visas minėtas pastatas natūra buvo priteistas R. M., kartu iš jo priteisiant L. M. piniginę kompensaciją sumoje 5 178 Lt (1 499,65 Eur). Taigi, šis nekilnojamasis turtas iš esmės teismo sprendimu jau yra padalintas, jis šiuo metu asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovui (CK 3.87 str. 2 d.), tad šioje byloje jo dalijimo klausimas nesprendžiamas.

5416.3. Daugiau šalys jokio kito nekilnojamojo turto neturi.

5517. Šalys taip pat daugiau neturi jokio kito (kilnojamojo) dalintino turto.

5618. CK 3.117 straipsnio 1 dalis nustato, kad preziumuojama, jog sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais (2 d.). CK 3.123 straipsnio 1 dalis nustato, kad atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Į šiuos kriterijus teismas taip pat privalo atsižvelgti, spręsdamas klausimą dėl bendro turto padalijimo būdo.

57Teismas byloje nenustatė aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo; be to, pačios šalys neprašo, kad būtų nukrypta nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo. Tad šalių santuokos metu įgytas minėtas turtas – butas su rūsiu, dalintinas lygiomis dalimis.

5819. Ieškovė prašo ginčo turtą padalinti šalims tokiu būdu: priteisiant šį visą turtą – butą su rūsiu, natūra jai (L. M.), įpareigojant ją išmokėti atsakovui R. M. kompensaciją už jam tenkančio turto dalį (1 / 2), atskaičius anksčiau teismų priteistą 1 499,65 Eur sumą, t.y. iš viso 15 588 Eur; šios kompensacijos sumokėjimą išdėstyti per dvejus metus, t.y. po 7 794 Eur per metus. Atsakovas su tokiu turto dalijimo būdu nesitinka; pageidautų, kad ginčo turtas būtų visas priteisiamas jam natūra, o jis būtų įpareigotas ieškovei išmokėti atitinkamo dydžio kompensaciją; tačiau atsakovą tenkintų ir tai, jeigu butas su rūsiu būtų padalintas natūra pusiau, t.y. po 1 / 2 kiekvienam sutuoktiniui.

5920. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes.

60Kasacinio teismo praktika dėl turto padalijimo sutuoktiniams būdo parinkimo yra pakankamai gausi ir išplėtota, joje nuosekliai pažymima, kad turto padalijimo natūra principas yra prioritetinis, nes toks padalijimo būdas labiausiai atitinka ir apsaugo savininko teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2011; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476-916/2015; kt.). Tačiau šis prioritetas nėra absoliutus ir kiti (ne natūra) turto padalijimo būdai gali būti taikomi esant pakankamai rimtam pagrindui, patvirtinančiam padalijimo natūra nepriimtinumą ar negalimumą. Negalimumas yra objektyvus – techniškai neįmanoma konkrečių turto objektų paskirstyti ar turto dalių atskirti (pvz., dėl pernelyg mažos priklausančios dalies, nesant izoliuotų patalpų ir techninių sąlygų jas atskirti). Nepriimtinumas vertinamas kaip subjektyvaus pobūdžio aplinkybė – bendraturčių santykiais, jų galimybe objektą bendrai valdyti ir naudoti. Įvertinant pastarąją aplinkybę gali turėti reikšmės, kokios paskirties yra dalijamas objektas, kokie bendraturčių santykiai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2011; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476-916/2015; kt.).

61Nurodyta kasacinio teismo praktika suponuoja išvadą, kad santuokoje įgytas turtas nedalijamas natūra tik tais atvejais, kai toks padalijimas negalimas dėl konkretaus turto savybių arba toks padalijimo būdas nepriimtinas, atsižvelgiant į buvusių sutuoktinių ar jų vaikų interesų apsaugą; tai iš esmės yra ne norma, išimtis iš bendros taisyklės.

62Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-137-378/2018, taip pat yra konstatavęs, kad, kai teismas sprendžia, jog yra pagrindas nukrypti nuo santuokos metu įgyto turto padalijimo natūra principo, tai jis turi konstatuoti objektyvaus ir subjektyvaus pobūdžio veiksnių, kurie pateisintų tokį nukrypimą, egzistavimą. Tai yra teismas turi įvertinti, ar yra sąlygos spręsti, kad natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, todėl turtas gali būti priteisiamas natūra vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Toks teismo sprendimas turi būti pagrįstas faktinėmis byloje nustatytomis aplinkybėmis, kurios leistų konstatuoti, kad, pirma, natūra turto padalyti sutuoktiniams negalima ir, antra, sutuoktinis, kuriam priteisiamas turtas natūra, turi galimybę kompensuoti kitam sutuoktiniui jo dalį pinigais, t. y. teismas turi įsitikinti, kad tokiu sprendimu nebus pažeidžiamas proporcingumo principas, reikalaujantis, kad naudojamos priemonės atitiktų siekiamą tikslą, o išimtys iš bendrų taisyklių būtų adekvačios keliamiems tikslams. Toks aiškinimas atitiktų anksčiau minėtos CK 3.127 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą šios teisės normos aiškinimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-529-916/2016 53 punktą).

6321. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą, kad dalijant ginčo turtą – butą su rūsiu, nėra pagrindo nukrypti nuo prioritetinio turto padalijimo natūra principo.

64Visų pirma, dalijamas turtas yra keturių kambarių, tad techniškai tokį turtą sutuoktiniams padalinti natūroje, t.y. po 1 / 2 dalį, nėra jokių kliūčių. Antra, ieškovė nuo 2007 m. gyvena Jungtinėje Karalystėje, nuomojasi ten būstą, tuo tarpu atsakovas visą laiką gyveno ginčo bute, jam ši gyvenamoji vieta yra artima. Šis būstas atsakovui yra vienintelis. Tad ginčo turtą visą priteisus ieškovei, jis (atsakovas) iš esmės liktų be gyvenamojo ploto, kas neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų (CK 1.5 str.). Atsakovui iš ieškovės turėtų būtų priteisiama kompensacija – 37 450 Eur (74 900 Eur / 2), tačiau pagal bylos duomenis ieškovė iš karto negalėtų sumokėt tokio dydžio kompensacijos, jos mokėjimas turėtų būti išdėstomas mažiausiai per vienerių metų laikotarpį; be to, atsakovas dar turi skolinių įsipareigojimų, kuriuos turi vykdyti. Tad atsakovas iš karto negalėtų įsigyti reikiamo būsto. Trečia, ieškovei priteisti visą būstą natūrą šiuo metu nėra jokio reikalo ir poreikio, ji, minėta, gyvena kitoje šalyje, turi ten oficialų darbą ir nuolatinę gyvenamąją vietą. Ketvirta, ieškovė nuo pat jos išvykimo į Angliją iš esmės nėra prisidėjusi prie ginčo turto išlaikymo. Penkta, šį visą turtą natūroje priskirti vien atsakovui, įpareigojant jį ieškovei išmokėti atitinkamo dydžio kompensaciją – 37 450 Eur, taip pat nėra jokio pagrindo. Pagal bylos duomenis atsakovas realiai yra nepajėgus išmokėti tokio dydžio kompensacijos ieškovei, netgi kompensacijos mokėjimą išdėstant per tam tikrą terminą; atsakovo pajamos yra minimalios, jis turi ne vieną uždelstą skolinį įsipareigojimą kreditoriams, iš esmės jokio kito vertingo turto neturi. Taigi, šiuo atveju būtų pažeidžiamas proporcingumo principas, reikalaujantis, kad naudojamos priemonės atitiktų siekiamą tikslą, o išimtys iš bendrų taisyklių būtų adekvačios keliamiems tikslams. Šešta, byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kurios objektyviai trukdytų turtą bendrai valdyti ir naudoti.

65Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad byloje nėra jokio pagrindo nukrypti nuo prioritetinio turto padalijimo natūra principo. Tad ginčo turtas padalijamas natūra po 1 / 2 dalį kiekvienam sutuoktiniui.

6622. Byloje nustatyta, kad šalys 2004-09-22 sudarė kredito sutartį Nr. 1250418070287-03 su AB SEB banku; gautos lėšos buvo skirtos šeimos ūkinėms ir kitoms reikmėms; ši prievolė šiuo metu dar nėra pilnai įvykdyta. Pagal šią kredito sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo užtikrinimui bankui buvo įkeistas ginčo turtas. Ši prievolė buvo prisiimta iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio, t.y. iki sutuoktiniams pradėjus gyventi atskirai. Pačios šalys neginčija, kad ši prisiimta prievolė yra solidari. Tad nutraukiant santuoką jos pobūdis nekeistinas, t.y. pripažintina, kad šalys privalo ją vykdyti solidariai.

6723. Skoliniai įsipareigojimai D. Š., A. R. ir G. D. yra asmeninė atsakovo R. M. skola; ginčo dėl to byloje nėra. Tad nutraukiant santuoką šių skolinių įsipareigojimų asmeninis pobūdis nekeistinas. Taip pat pripažintina, kad atsakovas yra asmeniškai atsakingas dėl vykdymo išlaidų antstoliams, kurie vykdo minėtų skolų priverstinį išieškojimą.

6824. Į bylą atsakovas pateikė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ informaciją apie išrašą iš ginčo buto sąskaitos už laikotarpį nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio, t.y. nuo šalių pradėjimo gyventi atskirai iki 2018 m. birželio 1 d. (2018-06-12 raštas Nr. NK-382 ir prie jo pridėtas išrašas iš buto sąskaitos Nr. 554831-9); matyti, kad bendra skola už šildymą, šaltą vandenį ir kitas komunalines paslaugas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2018 m. birželio 1 d. sudaro 11 265,59 Eur.

69Šalys šios skolos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ iš esmės neginčija; sutinka ją padengti solidariai. Tačiau teismas mato, kad visos šios skolos pobūdis nėra vienalytis.

70Iš šių pateiktų bylos duomenų matyti, kad 1 099,90 Eur skola yra susidariusi dar iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio. Tad ši skola pripažintina solidaria šalių skola.

71Likusi skola – 10 165,69 Eur (11 265,59 Eur – 1 099,90 Eur), yra tiksliai atsiradusi laikotarpiu nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio (t.y. šalims pradėjus gyventi atskirai) iki 2018 m. birželio 1 d. Tačiau į šią sumą yra įtraukta 323,73 Eur suma už šaltą vandenį, kuriuo faktiškai naudojosi tik atsakovas savo poreikių tenkinimui, tad jis vienas asmeniškai ir turi padengti šį įsiskolinimą (323,73 Eur).

72Taigi, realiai likusi skola UAB „Nemenčinės komunalininkas“, tiksliai už laikotarpį nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio iki 2018- birželio 1 d., atskaičius išlaidas šaltam vandeniui, yra 9 841,96 Eur (10 165,69 Eur – 323,73 Eur). Teismas pažymi, kad nepaisant tos aplinkybės, jog ieškovė faktiškai nurodytu laikotarpiu ginčo bute negyveno, tačiau tai neatleidžia jos, kaip bendraturtės, nuo pareigos proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas daiktui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (CK 4.76 str.). Tad ši skola, atsižvelgiant į šalių gyvenimą atskirai aktualiu laikotarpiu, pripažintina ne solidaria, bet bendra daline šalių skola; tai reiškia, kad šalys turi ją kreditoriui įvykdyti lygiomis dalimis, t.y. po 4 920,98 Eur.

7325. Byloje taip pat neginčijamai nustatyta, kad atsakovas iš savo asmeninių lėšų, laikotarpyje nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio iki 2017-12-31, AB SEB bankui yra padengęs dalį solidarios skolos (paskolos ir palūkanų) – 19 763,89 Eur (delspinigiai į šią sumą nėra įtraukti), kuri yra atsiradusi 2004 m. rugsėjo 22 d. sutarties pagrindu. Tad nutraukiant santuoką atsakovui 1 / 2 dalis sumokėtų lėšų turi būti kompensuota iš bendro turto, t.y. 9 881,94 Eur (19 763,89 Eur / 2) (CK 3.98 str.).

74Byloje anksčiau (sprendimo 16.2 p.) taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-25 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-7787-614/2013, be kita ko iš R. M. buvo priteista L. M. piniginė kompensacija sumoje 5 178 Lt (1 499,65 Eur). Iki pat šiol ši suma L. M. nėra sumokėta.

75Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas šias sumas įskaityti ir galutinai atsakovui R. M. iš ieškovės L. M. priteisti 8 382,29 Eur (9 881,94 Eur – 1 499,65 Eur) kompensaciją.

76Be to, teismas, įvertinęs bylos medžiagą (turtinę ieškovės padėtį; nors jos pajamos yra ne mažos, tačiau sumokėti priteistą kompensaciją, pagal bylos duomenis, iš karto jai būtų sunku), vadovaudamasis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas priteistos kompensacijos sumokėjimą atidėti, t.y. nurodyti, jog ieškovė priteistą kompensaciją atsakovui privalo sumokėti per 6 mėnesių laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

7726. Atsakovas taip pat nurodo, kad iš savo asmeninių lėšų yra sumokėjęs kreditus AB Swedbank.

78Teismas , įvertinęs bylos medžiagą, mato, kad atsakovas buvo paėmęs 4 kreditus iš AB Swedbank laikotarpiais: 2004-04-14, 2004-06-25, 2010-08-03 ir 2014-11-21; šiuo metu šie kreditai yra pilnai padengti.

79Paskutiniai du kreditai paimti po šalių pradėjimo gyventi atskirai, tad akivaizdu, kad tai buvo asmeninės atsakovo skolos. Pirmi du kreditai nors ir paimti 2004 m., t.y. šalims dar gyvenant kartu, tačiau atsakovas neįrodė, kad šie kreditai buvo paimti bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Tad jie irgi negali būti laikomi buvusia bendra skola.

80Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovas padengė AB Swedbank savo asmenines skolas iš savo asmeninių lėšų, tad jam atitinkama dalis negali būti kompensuota iš bendro turto.

8127. Daigiau kitų šalių turimų ir dalintinų skolų byloje nenustatyta.

82Kiti klausimai

8328. Nei ieškovė, nei atsakovas po santuokos nutraukimo išlaikymo vienas iš kito nereikalauja. Be to, pripažinus, kad dėl santuokos iširimo kalti abu sutuoktiniai, šalys neturi teisės į vienas kito išlaikymą (CK 3.72 str. 4 d.).

8429. Po santuokos nutraukimo ieškovei paliktina jos santuokinė pavardė „M.“, o atsakovui jo pavardė – „M.“ (CK 3.69 str. 1 d.).

85Dėl bylinėjimosi išlaidų

8630. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (2 d.).

87Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 str. 4 d.).

8831. Ieškovės ieškinys buvo patenkintas iš dalies.

89Įvertinus reikalavimų tenkinimo apimtį ir šalių poziciją spręstinais klausimais (ieškovė prašė santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsakovas šiam reikalavimui neprieštaravo; tiek ieškovė, tiek ir atsakovas prašė santuokos nutraukimo teisines pasekmes taikyti nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio; šalių pozicija iš esmės sutapo ir dėl kreditorinių įsipareigojimų paskirstymo, išskyrus dėl kompensacijų priteisimo (atsakovui priteista kompensacija už tai, kad jis savo asmeninėmis lėšomis padengė dalį bendros skolos AB SEB bankui, nors ieškovė su tuo nesutiko); ieškovė prašė visą ginčo turtą – butą su rūsiu, natūra priskirti jai, išmokant atsakovui kompensaciją, o atsakovas prašė šį turtą padalinti kitu būdu: pirmiausia prašė jį priteisti visą natūra jam, ieškovei išmokant atitinkamo dydžio kompensaciją, o vėliau nurodė, kad atsakovą tenkintų ir tai, jeigu šis turtas būtų padalintas natūra po 1 / 2 kiekvienam sutuoktiniui; teismas minėtą turtą būtent ir padalino natūra kiekvienam sutuoktiniui po 1 / 2 dalį, tad iš esmės šioje dalyje priėmė sprendimą artimesnį atsakovo pozicijai), į šalių patirtas pagrįstas, būtinas ir reikalingas bylinėjimosi išlaidas, jų dydį (ieškovė patyrė 1 000 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, taip pat sumokėjo atitinkamo dydžio žyminį mokestį už ieškinį; atsakovas patyrė 700 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų), į minėtą teisinį reglamentavimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, darytina išvada, kad šiuo atveju šalims nepriteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.

9032. Teismas patyrė byloje 67,22 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų). Šios išlaidos į valstybės biudžetą turėtų būti priteisiamos iš šalių, atitinkamai iš ieškovės 37,22 Eur, o iš atsakovo 30 Eur (CPK 96 str.).

9133. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas buvo pareiškęs priešieškinį, kurio teismas nepriėmė; atsakovas už šį procesinį dokumentą buvo sumokėjęs 100 Eur žyminio mokesčio. Tad jam turėtų būti grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 3 p., 5 d.). Tačiau kadangi į valstybės biudžetą atsakovas turi sumokėti 30 Eur, tai iš viso jam grąžintina 70 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

92Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, 284 straipsniu, 385 straipsniu, teismas

Nutarė

93Ieškinį tenkinti iš dalies.

94Nutraukti ieškovės L. M. (ikisantuokinė pavardė – M.), a.k. ( - ) ir atsakovo R. M., a.k. ( - ) santuoką, įregistruotą ( - ), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ),, dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

95Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti jos santuokinę pavardę „M.“, atsakovui jo pavardę – „M.“.

96Pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio.

97Po santuokos nutraukimo priteisti ieškovei L. M., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise 1 / 2 dalį buto su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ).

98Po santuokos nutraukimo priteisti atsakovui R. M., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise 1 / 2 dalį buto su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ).

99Pripažinti, kad skoliniai įsipareigojimai AB SEB bankui pagal 2004-09-22 sudarytą kredito sutartį Nr. 1250418070287-03 yra solidari šalių (t.y. ieškovės L. M. ir atsakovo R. M.) prievolė.

100Pripažinti, kad skoliniai įsipareigojimai D. Š., gim. ( - ), A. R., gim. ( - ), ir G. D., gim. ( - ), yra asmeninė atsakovo R. M. skola. Taip pat atsakovas R. M. yra asmeniškai atsakingas dėl vykdymo išlaidų antstoliams, kurie vykdo minėtų skolų priverstinį išieškojimą.

101Pripažinti, kad ieškovės L. M. ir atsakovo R. M. 11 265,59 Eur prievolės UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pobūdis yra toks:

102- 1 099,90 Eur skola, susidariusi iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio, yra solidari šalių prievolė;

103- 323,73 Eur skola už šaltą vandenį yra asmeninė atsakovo R. M. prievolė;

104- likusi 9 841,96 Eur skola yra bendra dalinė šalių prievolė, t.y. šalys turi ją įvykdyti lygiomis dalimis po 4 920,98 Eur.

105Priteisti atsakovui R. M. iš ieškovės L. M. 8 382,29 Eur (aštuonis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt du eurus ir 26 ct) kompensaciją. Ieškovė L. M. šią priteistą kompensaciją privalo atsakovui R. M. sumokėti per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

106Priteisti iš ieškovės L. M., a.k. ( - ) 37,22 Eur (trisdešimt septynis eurus 22 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

107Grąžinti atsakovui R. M., a.k. ( - ) 70 Eur (septyniasdešimt eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2018-05-23 per loterijos PERLAS terminalą. Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos remdamasi teismo nutartimi.

108Santuoka laikoma nutraukta nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

109Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

110Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius... 2. sekretoriaujant L. V., dalyvaujant ieškovės atstovei Ingai Kudinavičiūtei... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. 1. Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo... 5. 1) santuoką tarp jos ir atsakovo R. M., sudarytą ( - ) Vilniaus miesto... 6. 2) po santuokos nutraukimo jai plikti santuokoje įgytą pavardę – M.;... 7. 3) santuokos nutraukimo turtinius padarinius sutuoktinių teisėms taikyti nuo... 8. 4) prievoles, atsiradusias šalims pradėjus gyventi skyrium nuo 2006 m.,... 9. 5) šalių prievolę kreditoriui AB SEB bankui pagal 2004-09-22 sutartį Nr.... 10. 6) padalinti tarp šalių lygiomis dalimis santuokoje įgytą nekilnojamąjį... 11. 7) priteisti iš atsakovo jos patirtas visas bylinėjimosi išlaidas.... 12. Ieškinyje nurodė, kad šalių santuoka buvo sudaryta ( - ). Gyvenant... 13. 2. Atsakovas R. M. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį, su juo... 14. Atsiliepime nurodė, kad jis neprieštarauja, kad santuoka būtų nutraukta... 15. 3. Trečiasis asmuo – AB SEB bankas, pateiktame atsiliepime neprieštarauja,... 16. 4. Kiti tretieji asmenys nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimų į ieškinį... 17. 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslintą ieškinį ir jame... 18. Atsakovas ir jo atstovė su ieškiniu sutiko tik iš dalies; palaikė... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. 6. Byloje nustatyta, kad ieškovė L. M. (ikisantuokinė pavardė – M.) ir... 21. Byloje taip pat nustatyta, kad sutuoktiniai santuokos išsaugoti nesiekia... 22. Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės... 23. 7. Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė prašo teismo nutraukiant santuoką... 24. Tačiau CK 6.63 straipsnyje nustatyta, kad abiejų sutuoktinių prašymu... 25. Taigi, minėto įstatymo straipsnio taikymui yra būtinas abiejų sutuoktinių... 26. 8. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu... 27. Teismas , atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka... 28. 9. Ieškovė, minėta, prašo nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių... 29. Iš ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, teismo metu šalių duotų... 30. Teismas , įvertinęs bylos aplinkybes, daro išvadą, kad abu sutuoktiniai... 31. Dėl šalių vaikų ... 32. 10. Kaip minėta, santuokoje šalims gimė dvi dukros: G. M., gim. ( - ), ir G.... 33. Atsižvelgiant į tai, kad šalys bendrų nepilnamečių vaikų neturi, teismas... 34. Dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutuoktiniams taikymo nuo jų... 35. 11. Ieškovė prašo, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas... 36. 12. CK 3.67 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis, išskyrus tą,... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog, kai kaltais dėl... 38. Taigi, nagrinėjamu atveju, net ir pripažinus, kad abu sutuoktiniai yra kalti... 39. 13. Byloje neginčijamai nustatyta, kad šalys kartu nebegyvena ir jokio bendro... 40. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, rodančių, kad šalys šiuo prašymu... 41. 14. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas pripažinti, kad santuokos... 42. Dėl santuokoje įgyto turto ir skolinių įsipareigojimų padalijimo... 43. 15. Pagal CK 3.87 straipsnio 1 dalį turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos... 44. Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimą... 45. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią... 46. Atkreiptinas dėmesys, kad bylose dėl santuokos nutraukimo ir bendro turto... 47. 16. Šalys yra įgijusios nekilnojamąjį turtą.... 48. 16.1. Byloje nustatyta, kad šalys santuokos metu (iki 2006 m. rugpjūčio... 49. Taip pat pasisakytina dėl šio turto vertės nutraukiant santuoką.... 50. Ieškovė teigia, kad šio buto su rūsiu kaina turi būti tokia, kokia buvo... 51. Teismas , įvertinęs šalių paaiškinimus ir pateiktus duomenis, nesutinka... 52. Visų pirma, CK 3.119 straipsnyje nustatyta, kad dalijamo bendro turto vertė... 53. 16.2. Byloje taip pat nustatyta, kad šalys santuokos metu (iki 2006 m.... 54. 16.3. Daugiau šalys jokio kito nekilnojamojo turto neturi.... 55. 17. Šalys taip pat daugiau neturi jokio kito (kilnojamojo) dalintino turto.... 56. 18. CK 3.117 straipsnio 1 dalis nustato, kad preziumuojama, jog sutuoktinių... 57. Teismas byloje nenustatė aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių... 58. 19. Ieškovė prašo ginčo turtą padalinti šalims tokiu būdu: priteisiant... 59. 20. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra,... 60. Kasacinio teismo praktika dėl turto padalijimo sutuoktiniams būdo parinkimo... 61. Nurodyta kasacinio teismo praktika suponuoja išvadą, kad santuokoje įgytas... 62. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje... 63. 21. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą, kad dalijant ginčo... 64. Visų pirma, dalijamas turtas yra keturių kambarių, tad techniškai tokį... 65. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad byloje nėra jokio pagrindo... 66. 22. Byloje nustatyta, kad šalys 2004-09-22 sudarė kredito sutartį Nr.... 67. 23. Skoliniai įsipareigojimai D. Š., A. R. ir G. D. yra asmeninė atsakovo R.... 68. 24. Į bylą atsakovas pateikė UAB „Nemenčinės komunalininkas“... 69. Šalys šios skolos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ iš esmės... 70. Iš šių pateiktų bylos duomenų matyti, kad 1 099,90 Eur skola yra... 71. Likusi skola – 10 165,69 Eur (11 265,59 Eur – 1 099,90 Eur), yra tiksliai... 72. Taigi, realiai likusi skola UAB „Nemenčinės komunalininkas“, tiksliai už... 73. 25. Byloje taip pat neginčijamai nustatyta, kad atsakovas iš savo asmeninių... 74. Byloje anksčiau (sprendimo 16.2 p.) taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto... 75. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas šias sumas įskaityti ir... 76. Be to, teismas, įvertinęs bylos medžiagą (turtinę ieškovės padėtį;... 77. 26. Atsakovas taip pat nurodo, kad iš savo asmeninių lėšų yra sumokėjęs... 78. Teismas , įvertinęs bylos medžiagą, mato, kad atsakovas buvo paėmęs 4... 79. Paskutiniai du kreditai paimti po šalių pradėjimo gyventi atskirai, tad... 80. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovas padengė AB Swedbank savo... 81. 27. Daigiau kitų šalių turimų ir dalintinų skolų byloje nenustatyta.... 82. Kiti klausimai... 83. 28. Nei ieškovė, nei atsakovas po santuokos nutraukimo išlaikymo vienas iš... 84. 29. Po santuokos nutraukimo ieškovei paliktina jos santuokinė pavardė... 85. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 86. 30. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 87. Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų... 88. 31. Ieškovės ieškinys buvo patenkintas iš dalies.... 89. Įvertinus reikalavimų tenkinimo apimtį ir šalių poziciją spręstinais... 90. 32. Teismas patyrė byloje 67,22 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 91. 33. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas buvo pareiškęs priešieškinį,... 92. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, 284... 93. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 94. Nutraukti ieškovės L. M. (ikisantuokinė pavardė – M.), a.k. ( - ) ir... 95. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti jos santuokinę pavardę „M.“,... 96. Pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms... 97. Po santuokos nutraukimo priteisti ieškovei L. M., a.k. ( - ) asmeninės... 98. Po santuokos nutraukimo priteisti atsakovui R. M., a.k. ( - ) asmeninės... 99. Pripažinti, kad skoliniai įsipareigojimai AB SEB bankui pagal 2004-09-22... 100. Pripažinti, kad skoliniai įsipareigojimai D. Š., gim. ( - ), A. R., gim. ( -... 101. Pripažinti, kad ieškovės L. M. ir atsakovo R. M. 11 265,59 Eur prievolės... 102. - 1 099,90 Eur skola, susidariusi iki 2006 m. rugpjūčio mėnesio, yra... 103. - 323,73 Eur skola už šaltą vandenį yra asmeninė atsakovo R. M. prievolė;... 104. - likusi 9 841,96 Eur skola yra bendra dalinė šalių prievolė, t.y. šalys... 105. Priteisti atsakovui R. M. iš ieškovės L. M. 8 382,29 Eur (aštuonis... 106. Priteisti iš ieškovės L. M., a.k. ( - ) 37,22 Eur (trisdešimt septynis... 107. Grąžinti atsakovui R. M., a.k. ( - ) 70 Eur (septyniasdešimt eurų) žyminio... 108. Santuoka laikoma nutraukta nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.... 109. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką... 110. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...