Byla 2A-1349/2012
Dėl konkurso procedūrų pažeidimo ir konkurso sąlygų prieštaravimo įstatymams, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Valda“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1274-267/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dėl konkurso procedūrų pažeidimo ir konkurso sąlygų prieštaravimo įstatymams, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Valda“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42011 m. spalio 3 d. AB „Specializuotas transportas“ pateikė ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kuriuo prašė pripažinti atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2011 m. birželio 28 d. su UAB „Valda“ sudarytą sutartį dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo negaliojančia ir ją panaikinti. Taip pat prašė pripažinti atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vykdytas atvirojo konkurso dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo procedūras neteisėtomis, jas nutraukti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas viešai spaudoje skelbė apie organizuojamą atvirą konkursą dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo, tačiau ieškovui pateikus pretenziją dėl konkurso sąlygų, atsakovas, atsakydamas į pretenziją, nurodė, kad šiuo atveju VPĮ netaikomas, nes su konkurso laimėtoju bus atsiskaitoma ne piniginėmis lėšomis, o perduodant jam viešąjį turtą – antrines žaliavas, bei suteikiant teisę dirbti viešojo turto objekte ir teikti išskirtinę paslaugą. Ieškovas su šia atsakovo pozicija nesutiko, nes, jo nuomone, atsakovas šiuo atveju realiai vykdė viešojo pirkimo procedūras, kurioms turėjo būti taikomi VPĮ reikalavimai. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad VPĮ 10 straipsnyje nėra numatyta, kad šis atvejis patenka į sąrašą išimčių, kurioms viešojo pirkimo procedūros netaikomos. Taigi dėl šių priežasčių ieškovas mano, kad atsakovas vykdė viešųjų pirkimų procedūras pažeisdamas VPĮ nuostatas.

6Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo vykdyto konkurso sąlygos neatitinka VPĮ nuostatų, yra neaiškios, dviprasmiškos ir ribojančios tiekėjų konkurenciją, nesudarančios sąlygų tiek pačios viešojo pirkimo procedūros, tiek pačios paslaugos vykdymo sąlygų skaidrumui. Pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos neteisėtas atsisakymas vykdyti įstatyme numatytą pareigą – pateikti konkurso sąlygų paaiškinimus, iš esmės riboja tiekėjų galimybes dalyvauti konkurse, reiškia tiekėjų diskriminavimą ir galimą konkurencijos ribojimą.

7Atsakovo komisijos sprendimams dėl pasiūlymų vertinimo ir nugalėtojo paskelbimo esminės įtakos turėjo ir nepagrįsti (specifiniai) reikalavimai, pvz., komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrangai. Ieškovas savo pretenzijoje atsakovui kėlė klausimą dėl neadekvačiai mažų rūšiavimo linijos gabaritų, nurodydamas, kad tokių reikalavimų kėlimas prieštarauja galiojantiems įstatymams bei riboja ieškovo teises dalyvauti konkurse. Atsakovas šio reikalavimo neatsisakė ir vertindamas ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl šios priežasties skyrė jam minimalius balus. Taigi geriausią pasiūlymą pagal antrinių žaliavų supirkimo kainą pateikęs dalyvis AB „Specializuotas transportas“ atsakovo vertinimo lentelėje nepagrįstai atsidūrė paskutinėje vietoje. Be to, atsakovas neinformavo konkurso dalyvių iš anksto apie planuojamą sudaryti su konkurso nugalėtoju sutartį ir nenurodė iki kokios konkrečios datos yra atidedamas sutarties pasirašymas, tuo atsakovas pažeidė VPĮ 18 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Pagal VPĮ 95 (1) straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas tai yra tinkamas ir pakankamas pagrindas teismui pripažinti sutartį negaliojančia.

8Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į pareikštą ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad, vykdydamas savo funkcijas atsakovas paskelbė atvirą konkursą, kuriuo siekė atrinkti tinkamą mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų įrenginių operatorių, kuris būtų pajėgus savo lėšomis įrengti Šiaulių regioniniame nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, esančiame Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone, mobilius mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginius ir juos eksploatuoti. Konkurso tikslas nebuvo už mažiausią kainą nusipirkti prekes, darbus ar paslaugas. Ieškovo teiginiai, kad su konkurso laimėtoju bus atsiskaitoma ne piniginėmis lėšomis, o perduodant jam viešąjį turtą – antrines žaliavas, bei suteikiant teisę dirbti viešojo turto objekte ir teikti išskirtinę paslaugą, kad sutartiniai teisiniai santykiai šioje byloje vertintini kaip atlygintinos paslaugos pirkimo teisiniai santykiai, atsakovo manymu, yra visiškai nepagrįsti. Dėl šios priežasties atsakovas visiškai pagrįstai ir teisėtai nevykdė viešojo pirkimo pagal VPĮ nuostatas, o rengė atvirą konkursą pagal CK XLIX skyriaus normas. Paskelbus konkurso sąlygas daugelis dalyvių prašė paaiškinti kai kurias jiems neaiškias sąlygas ir atsakovas tai padarė išsiųsdamas atsakymą. Pateikti pasiūlymai buvo pripažinti tinkamais ir konkurso komisija juos vertino. Be to, konkurso sąlygos atitiko CK 6.947 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl atmestini ieškovo argumentai dėl konkurso sąlygų neaiškumo. Ieškovo teiginiai dėl, neva, jam nepateiktų atsakymų į paklausimus, atsakovo vertinimu, visiškai neatitinka faktinės situacijos. Atsiliepimu į pateiktą ieškinį atsakovas pareikštam reikalavimui, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 3 dalies nuostatomis, prašė taikyti ieškinio senatį.

9Trečiasis asmuo UAB „Valda“ atsiliepimu į pareikštą ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas, nustatęs, kad pagal tikslus ir objektą organizuojamo konkurso santykiai neatitinka VPĮ santykių, turėjo teisę spręsti kokiu būdu vykdyti konkursą. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas šioje byloje nekelia ginčo dėl konkurso rezultatų, o ginčija pačią konkurso procedūrą. UAB „Valda“ nuomone, ieškinio patenkinimas nesukurtų ieškovui jokių teisinių pasekmių. Įvertinęs tai, kad ginčo konkurso tikslas – atliekų kiekio mažinimas Aukštrakių sąvartyne, o ne kažkokių prekių ar paslaugų pirkimai-pardavimai, tretysis asmuo mano, kad ieškovas netinkamai gina savo teises ir piktnaudžiauja procesu, darydamas žalą tiek trečiajam asmeniui, tiek ieškovui.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.

12Teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad sutinka su atsakovo pateiktais atsikirtimais, kad viešo konkurso dėl mobilios komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo Aukštrakių sąvartyne ir jos eksploatavimo procedūros nepatenka į VPĮ reglamentuojamas pirkimo procedūras. Pažymėjo, kad trečiojo asmens UAB „Valda“ teismui pateikti argumentai, susiję su atsakovo, kaip savarankiško viešojo juridinio asmens, teise pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatas organizuoti konkursą, taip pat patvirtina, jog nagrinėjamu atveju konkurso dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo nuostatai parengti vadovaujantis CK 6.947-6.952 straipsniais, o ne VPĮ nuostatomis. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad ginčo konkursas pagal tikslus ir objektą nepatenka į VPĮ reguliavimo sritį.

13Teismas konstatavo, kad pagal VPĮ 3 straipsnį viešojo pirkimo tikslas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir VPĮ reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju konkurso laimėtojui UAB „Valda“ suteikiama teisė savo lėšomis įrengti Šiaulių regioniniame nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, esančiame Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone, mobilius mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginius ir juos eksploatuoti konkurso sąlygose bei sutartyje nustatyta tvarka (Konkurso sąlygų 3 p., 5 p.). Pažymėjo, jog konkurso nuostatuose nenumatyti jokie mokėjimai, kuriuos atsakovas turėtų atlikti laimėtojui (nagrinėjamu atveju UAB „Valda), o viešajame pirkime būtinas atlygintinumo aspektas, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog ieškovo argumentai, susiję su VPĮ nuostatų pažeidimu, vykdant ginčijamo viešojo konkurso procedūras, yra nepagrįsti.

14Nustatė, kad konkurso sąlygų 23 punkte nurodyta, kad pateikdamas pasiūlymą dalyvis sutinka su šio konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“, 2011 m. kovo 16 d., 2011 m. balandžio 27 d., 2011 m. gegužės 13 d., pateikęs konkurso organizatoriui kelias pretenzijas dėl konkurso sąlygų ir gavęs konkurso organizatoriaus atsakymus, nereiškė ieškinio teisme ir 2011 m. gegužės 16 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti paskelbtame konkurse. Teismo nuomone, tokiu būdu ieškovė ne tik pripažino konkurso sąlygų teisėtumą, bet ir praleido CK 1.125 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus sutrumpintus vieno (iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams) ir trijų mėnesių (reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais) ieškinio senaties terminus. Dėl šios priežasties teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens atsikirtimais, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

15Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas jau 2010 m. gruodžio 28 d. žinojo, kad VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras skelbs viešąjį konkursą, o ne VPĮ reglamentuojamą viešąjį pirkimą, nes VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybos 2010 m. gruodžio 28 d. posėdyje buvo nutarta iki 2011 m. vasario 15 d. paruošti laikinos rūšiavimo linijos įrengimo konkurso sąlygas, o šiame posėdyje dalyvavo ir ieškovo AB „Specializuotas transportas“ direktorius R. S., pateikęs pasiūlymą įmonės lėšomis pastatyti laikinąją atliekų rūšiavimo liniją Aukštrakių sąvartyno teritorijoje. Dėl šios priežasties teismas vertino, kad ieškovo argumentai, susiję su teisės į ieškinį atsiradimo momentu, atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tapačiais argumentais kaip ir ieškinį. Papildomai nurodo šiuos argumentus:

181. Ta aplinkybė, kad atsakovas pagal konkurso ir sutarties sąlygas savo lėšomis sąvartyno teritorijoje įrengs mobilią mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo liniją ir ją ekspoaltuos išrūšiuojant į sąvartyną patenkančias mišrias komunalines atliekas, siekiant iš jų išskirti antrines žaliavas, nereiškia, kad atsakovas niekaip nekompensuos konkurso nugalėtojo investuotų savų lėšų ar neatlygins už tas investicijas. Pats atsakovas pripažįsta, kad pagal konkurso sąlygų 9 punktą visos išrūšiuotos ir iš bendro komunalinių atliekų kiekio išskirtos antrinės ir pakartotiniam perdirbimui ir panaudojimui skirtos medžiagos bus laikomos konkursą laimėjusio operatoriaus nuosavybe. Tai reiškia, kad už laimėtojo teikiamas paslaugas su juo bus atsiskaitoma daiktais. Iš šių aplinkybių matyti, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovo susiklostę teisiniai santykiai turi atlygintinį pobūdį, kas lemia, jog jiems turi būti taikomos VPĮ nuostatos.

192. Ieškovas buvo įsitikinęs, kad šiuo konkrečiu atveju turėjo būti taikomos ne CK, o VPĮ nuostatos. Pagal VPĮ ieškovas tinkamai ir laiku teikė atsakovui pretenzijas, nepažeidė 6 mėnesių termino pareikšti ieškinį. Dėl šios priežasties nesutiktina su pirmosios instancijos išvada, kad nagrinėjamu atveju taikytina ieškinio senatis.

203. Pastebėtina, kad teismas skundžiamame sprendime nurodė 14 dienų jo apskundimo terminą, t. y. tokį, kuris nustatytas VPĮ, o ne CPK. Tai reiškia, kad teismas pripažino, jog ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų.

21Trečiasis asmuo UAB „Valda“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad palaiko savo atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus ir pritaria pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytiems motyvams.

22Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

231. Atsakovas visiškai pagrįstai ir teisėtai nevykdė viešojo pirkimo VPĮ prasme, o siekdamas išrinkti geriausią pasiūlymą rengė atvirą konkursą pagal CK XLIX skyriaus normas, kurios reglamentuoja, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas pasižadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Specialioji teisė, kaip viešojo konkurso sąlyga, gali būti suprantama kaip teisės verstis tam tikra veikla, šiuo atveju – eksploatuoti mobilią atliekų rūšiavimo liniją, suteikimas.

242. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, viešasis konkursas pagal VPĮ nuostatas ir CK nuostatas skiriasi atlygintinumu. Viešojo konkurso, rengiamo pagal VPĮ nuostatas, atveju perkančioji organizacija pinigine išraiška atsiskaito su tiekėju už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes. Nagrinėjamu atveju pagal ginčijamą sutartį UAB „Valda“ įgyja teisę savo lėšomis sąvartyne rūšiuoti atliekas ir išsivežti antrines žaliavas sumokėdama už jas pasiūlytą kainą. Tai reiškia, kad atsakovas niekam nemoka, priešingai, jam mokama už antrines žaliavas.

253. Ieškovo teiginiai, kad su konkurso nugalėtoju bus atsiskaitoma ne piniginėmis lėšomis, o perduodant jam viešąjį turtą – antrines žaliavas, bei suteikiant teisę dirbti viešojo turto objekte ir teikti išskirtinę paslaugą, ir kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens susiklostę santykiai yra atlygintinos paslaugos prikimo teisiniai santykiai, todėl tiems santykiams turi būti taikomas VPĮ, yra nepagrįsti. Tokia išvada, visų pirma, darytina, nes tokios teisinės kategorijos kaip viešasis turtas iš viso nėra. Antra, akivaizdu, kad konkurso laimėtojas turės ekonominės naudos, nes, priešingu atveju, jis neatliktų jokių veiksmų, tačiau tai nekeičia santykių esmės, t. y. būtent atsakovui bus mokama už suteiktą teisę, o ne atvirkščiai.

264. Ieškovo teiginiai apie VPĮ pažeidimus, nepagrįstus techninius reikalavimus yra hipotetiniai, neargumentuoti ir dėl to laikytini nepagrįstais. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, nors ir vykdė viešąjį konkursą pagal CK nuostatas, paisė VPĮ įtvirtintų principų, teikė konkurso sąlygų išaiškinimus, bendradarbiavo su konkurso dalyviais. Tai pagrindžia ta aplinkybė, kad kitų dalyvių pasiūlymai atitiko konkurso sąlygas bei reikalavimus. Pažymėtina, kad ieškovas jau nuo 2010 m. gruodžio 28 d. žinojo apie konkursą, atitinkamai jam buvo išaiškini visi konkurso niuansai, tačiau, paskelbus konkurso sąlygas, ieškovas nesiėmė veiksmų konkurso sąlygoms nuginčyti, o tai reiškia, kad jis priėmė konkurso sąlygas kaip teisėtas ir pagrįstas ir tik nelaimėjęs konkurso nepagrįstai siekia pripažinti neteisėtomis konkurso procedūras.

275. Apeliantas praleido ieškinio senaties terminą. Teismas teisingai konstatavo šį faktą ir ieškinį tuo pagrindu atmetė.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas netenkintinas.

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo atveju turėjo būti taikomos ne VPĮ, o Lietuvos Respublikos CK nuostatos.

31Atsakovas yra Šiaulių regiono savivaldybių įsteigta pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kurios pagrindinis veiklos tikslas – šiuolaikiškos ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas, kaip tai numato konkurso sąlygų 2 p., t. y. šiuo konkursu buvo siekiama atrinkti operatorių, su kuriuo būtų sudaroma sutartis, pagal kurią konkurso laimėtojas įsipareigoja: savo lėšomis įrengti laikiną mobilią mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo liniją; savo lėšomis ir sąskaita rūšiuoti komunalines atliekas iš bendro srauto išskiriant antrines žaliavas bei kitas pakartotiniam panaudojimui ar perdirbimui tinkančias medžiagas; savo lėšomis išrūšiuotas antrines žaliavas išsivežti iš sąvartyno, o už išsivežamas antrines žaliavas sumokėti konkurso organizatoriui kainą, kurią pasiūlė konkurso metu.

32Atsakovo pasirinktas paslaugų įgijimo būdas viešojo konkurso būdu atitinka Lietuvos Respublikos CK XLIX skyriaus normų reikalavimus. Viešas konkursas gali būti skelbiamas tik norint pasiekti tam tikrą viešą ar privatų tikslą, neprieštaraujantį gerai moralei ar viešajai tvarkai (CK 6.947 str. 3 d.). Įstatymas reglamentuoja, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Nagrinėjamu atveju, specialioji teisė, kaip viešojo konkurso sąlyga, gali būti suprantama kaip teisės verstis tam tikra veikla, o konkrečiu atveju teisės eksploatuoti mobilią atliekų rūšiavimo liniją, suteikimas. Šiame konkurse laimėtoju tapo UAB ,,Valda“ nustačius, kad jos pasiūlymas iš keturių konkurso dalyvių yra geriausias.

33Pagal Lietuvos Respublikos VPĮ 3 str. 2 d. pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, t. y. nupirkti viešųjų funkcijų vykdymui būtinas paslaugas už mažiausią kainą. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos viešojo pirkimo sutarčiai sąlygos – priešpriešinio atlygintinumo, kurį perkančioji organizacija suteikia tiekėjui už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas. Pagal ginčijamą sutartį konkurso laimėtojas įgyja teisę savo lėšomis sąvartyne rūšiuoti atliekas ir išsivežti antrines žaliavas sumokėdamas už jas pasiūlytą kainą.

34Ieškovas AB ,,Specializuotas transportas“ nepagrįstai teigia, kad su konkurso laimėtoju bus atsiskaitoma ne piniginėmis lėšomis, o perduodant jam viešąjį turtą – antrines žaliavas ir suteikiant jam teisę dirbti viešojo turto objekte, šios paslaugos yra atlygintinos, todėl šiems santykiams turi būti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas.

35Pažymėtina, kad Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nenustato, kad antrinės žaliavos yra valstybės ar savivaldybių turtas (įstatymo 3 ir 4 straipsniai). Kol antrinės žaliavos tampa vertę turinčiais daiktais, įvyksta tam tikras procesas, kurį atlieka konkursą laimėjęs asmuo, kuris turi gauti ekonominę naudą.

36Investicijos į rūšiavimo techniką bei rūšiavimo darbų sąnaudos daro įtaką pasiūlymui, t. y. kokią kainą už antrines žaliavas konkursą laimėjęs asmuo ketina mokėti atsakovui, ir tai nagrinėjamu atveju buvo vienas iš pasiūlymo vertinimo kriterijų. Visi keturi konkurso dalyviai, o kartu ir apeliantas, siūlė kainą, kiek mokės atsakovui už toną antrinių žaliavų, kurias gaus rūšiavimo procese.

37Ieškovo atlikti skaičiavimai apie bendrą antrinių žaliavų kiekį, kurį gautų atsakovas, pastačius atliekų rūšiavimo linijos pajėgumus, yra tik tikėtini, nes antrinių žaliavų kainos, priklausomai nuo rinkos sąlygų, yra kintamos. Be to, šie skaičiavimai neturi teisinės reikšmės vertinant santykius tarp ginčo šalių nagrinėjamoje byloje.

38Apeliantas teigia, kad atsakovo parengtos konkurso sąlygos yra parengtos nekvalifikuotai, netiksliai, dviprasmiškai, kas sudarė sunkumus rengiant konkursinius pasiūlymus. Bylos medžiaga nustatyta priešingai, kad konkurso medžiaga parengta laikantis įstatymo reikalavimų, atsakovas bendradarbiavo su ieškovu ir kitais konkurso dalyviais, AB ,,Specializuotas transportas“ aktyviai naudojosi pretenzijos pateikimo teise dėl konkurso sąlygų išaiškinimo, dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų, dėl konkurso dalyvių eilės sudarymo. Į šias pretenzijas ieškovas gavo atitinkamus atsakymus, klausimai nebuvo sprendžiami skubotai. Atsakovo bendradarbiavimą su ieškovu rodo tai, kad 2011 m. balandžio 28 d. apelianto atstovas R. S. dalyvavo atsakovo atviro konkurso dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo pirkimo komisijos posėdyje ir vokų atplėšimo procedūroje, kurioje išdėstė poziciją dėl vykdomo konkurso, todėl ši procedūra buvo atidėta, kol bus išnagrinėta ieškovo pretenzija.

39Priešingai negu teigia apeliantas, nurodytos pirkimo sąlygos aiškiai apibrėžia konkurso objektą ir tikslą, reglamentuoja pasiūlymų parengimo tvarką. Kaip pagrįstai pažymi pirmosios instancijos teismas, apeliantas yra detaliai susipažinęs su atliekų tvarkymo niuansais ir atliekų rūšiavimo specifika, nes jo atstovas R. S. dalyvavo 2010 m. gruodžio 28 d. atsakovo valdybos posėdyje, kur buvo nutarta iki 2011 m. vasario 15 d. paruošti laikinos rūšiavimo linijos įrengimo konkurso sąlygas (T. 2, b. l. 12-14).

40Pažymėtina, kad nors viešieji pirkimai ir viešojo konkurso institutai yra skirtingi, tačiau turi panašius tikslus, jiems taikomos panašaus pobūdžio, bet netapačios procedūros. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, kad jis pasinaudojo kitu institutu, turinčiu panašų tikslą – išrinkti visapusiškai naudingiausią pasiūlymą ne iš vieno, o iš kelių konkurso dalyvių ir taip užtikrinti, kad viešasis interesas atlikti viską ekonomiškai, naudingiausiai, skaidriai, užtikrinant konkurenciją bus apsaugotas. Atsakovas laimėtoją rinkosi iš daug dalyvių, konkurso sąlygos buvo parengtos identiškai taip, kaip tai reglamentuoja VPĮ ir kt. poįstatyminiai aktai, visos procedūros buvo atliekamos laikantis tų pačių principų, kurie įtvirtinti VPĮ, todėl galima teigti, kad atsakovas veikė ne tik nepažeisdamas Lietuvos Respublikos CK nuostatų, bet ir pagal VPĮ reikalavimus.

41Apeliantas, reikšdamas ieškinį, nurodė du reikalavimus: a) pripažinti atsakovo vykdomas atvirojo konkurso dėl mobilios mišrios atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo procedūras neteisėtomis ir jas nutraukti; b) pripažinti 2011-06-28 atsakovo su UAB ,,Valda“ sudarytą sutartį dėl mobiliosios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo negaliojančia ir ją nutraukti.

42Ieškovo reikalavimai yra tiesiogiai susiję, nes ieškinys dėl sutarties pripažinimo negaliojančia yra tiesiogiai susijęs su reikalavimu dėl pačių procedūrų pripažinimo neteisėtomis. Sutartis tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir trečiojo asmens UAB ,,Valda“ dėl mobilios mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne sudaryta 2011 m. birželio 28 d., apeliantas ieškinį teisme pareiškė tik 2011 m. rugsėjo 29 d. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškinys pareikštas pažeidus Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 3 ir 4 d. nustatytus sutrumpintus ieškinio senaties terminus.

43Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė sprendimo apskundimo terminą – 14 dienų, nereiškia, kad teismas pripažino, jog ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų. Akivaizdu, kad teismas spręsdamas ginčą vadovavosi teisės normomis, reglamentuojančiomis viešąjį konkursą, šios kategorijos bylose priimtas teismo sprendimas apeliacinės instancijos teismui yra skundžiamas per 30 dienų. Padarytas procesinės teisės pažeidimas nėra esminis, ieškovui nebuvo kliūčių pasinaudoti teise į apeliaciją. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinamas vien formaliais pagrindais (Lietuvos Respublikos CPK 238 str.).

44Kiti ieškovo apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam šio ginčo išsprendimui.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus atsakovui ir trečiajam asmeniui. Priteisti bylinėjimosi išlaidas prašo ieškovas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad bylos rezultatas jam yra nepalankus, bylinėjimosi išlaidos apeliantui nėra priteistinos.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2011 m. spalio 3 d. AB „Specializuotas transportas“ pateikė ieškinį... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas viešai spaudoje skelbė apie organizuojamą... 6. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo vykdyto konkurso sąlygos neatitinka... 7. Atsakovo komisijos sprendimams dėl pasiūlymų vertinimo ir nugalėtojo... 8. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į... 9. Trečiasis asmuo UAB „Valda“ atsiliepimu į pareikštą ieškinį prašė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad sutinka su atsakovo pateiktais... 13. Teismas konstatavo, kad pagal VPĮ 3 straipsnį viešojo pirkimo tikslas –... 14. Nustatė, kad konkurso sąlygų 23 punkte nurodyta, kad pateikdamas pasiūlymą... 15. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas jau 2010 m. gruodžio 28 d.... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė apeliacinį skundą dėl... 18. 1. Ta aplinkybė, kad atsakovas pagal konkurso ir sutarties sąlygas savo... 19. 2. Ieškovas buvo įsitikinęs, kad šiuo konkrečiu atveju turėjo būti... 20. 3. Pastebėtina, kad teismas skundžiamame sprendime nurodė 14 dienų jo... 21. Trečiasis asmuo UAB „Valda“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 22. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pateikė... 23. 1. Atsakovas visiškai pagrįstai ir teisėtai nevykdė viešojo pirkimo VPĮ... 24. 2. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, viešasis konkursas... 25. 3. Ieškovo teiginiai, kad su konkurso nugalėtoju bus atsiskaitoma ne... 26. 4. Ieškovo teiginiai apie VPĮ pažeidimus, nepagrįstus techninius... 27. 5. Apeliantas praleido ieškinio senaties terminą. Teismas teisingai... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo... 31. Atsakovas yra Šiaulių regiono savivaldybių įsteigta pelno nesiekianti... 32. Atsakovo pasirinktas paslaugų įgijimo būdas viešojo konkurso būdu atitinka... 33. Pagal Lietuvos Respublikos VPĮ 3 str. 2 d. pirkimų tikslas – vadovaujantis... 34. Ieškovas AB ,,Specializuotas transportas“ nepagrįstai teigia, kad su... 35. Pažymėtina, kad Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 36. Investicijos į rūšiavimo techniką bei rūšiavimo darbų sąnaudos daro... 37. Ieškovo atlikti skaičiavimai apie bendrą antrinių žaliavų kiekį, kurį... 38. Apeliantas teigia, kad atsakovo parengtos konkurso sąlygos yra parengtos... 39. Priešingai negu teigia apeliantas, nurodytos pirkimo sąlygos aiškiai... 40. Pažymėtina, kad nors viešieji pirkimai ir viešojo konkurso institutai yra... 41. Apeliantas, reikšdamas ieškinį, nurodė du reikalavimus: a) pripažinti... 42. Ieškovo reikalavimai yra tiesiogiai susiję, nes ieškinys dėl sutarties... 43. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė sprendimo... 44. Kiti ieškovo apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 48. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti...