Byla 2S-727-71/2012

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės R. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutarties civilinėje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovui G. S., byloje išvadą teikiančios institucijos – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo ir kt. bei pagal atsakovo G. S. priešieškinį ieškovei R. S. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; išlaikymo jam priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo ir kt.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas G. S. pateikė teismui pareiškimą dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės laikiną išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. S. po 400 Lt kas mėnesį iki teismo sprendimo priėmimo ir nutraukti laikinojo išlaikymo išieškojimą iš atsakovo pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį bei nustatyti laikiną nepilnamečio sūnaus M. S. gyvenamąją vietą kartu su atsakovu (4-5 b. l.).

5Ieškovė R. S. pateikė atsiliepimą į atsakovo G. S. pateiktą pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriame nurodė, kad sutinka su atsakovo pareiškimo reikalavimu, jog nepilnamečio sūnaus M. S. laikinoji gyvenamoji vieta būtų nustatyta su atsakovu, tačiau nesutinka, kad būtų priteistas laikinas išlaikymas nepilnamečiui sūnui M. S. po 400 Lt kas mėnesį iki teismo sprendimo priėmimo. Nurodė, kad jos gaunamas darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, sudaro 750 Lt. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 19 d. jai gimė dar vienas sūnus, todėl šiuo metu yra vaiko auginimo atostogose iki vaikui sueis dveji metai (6-8 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 31 dienos nutartimi atsakovo G. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies.

8Panaikino Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties dalį dėl laikinojo išlaikymo priteisimo iš atsakovo G. S.. Nustatė nepilnamečio sūnaus M. S., gim. ( - ), laikiną gyvenamąją vietą su atsakovu G. S. ir priteisė iš ieškovės R. S. laikiną išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. S., gim. ( - ), po 250 Lt kas mėnesį periodinių išmokų nuo 2012-08-31 iki teismo sprendimo priėmimo. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsakovo G. S. reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir nutartis vykdytina skubiai (13-15 b. l.).

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra tik dėl laikino išlaikymo dydžio. Pažymėjo, kad siekiant apsaugoti nepilnamečio vaiko interesus, užtikrinti jo būtiniausių poreikių tenkinimą teismo proceso metu bei vertinant byloje nustatytas aplinkybes apie šiuo metu esamą ieškovės turtinę padėtį, aplinkybę, kad ji susilaukė dar vieno sūnaus, taip pat į tai, kad šiuo metu ji turi ribotas galimybes įsidarbinti, o ieškovė turi pareigą kartu su atsakovu teikti išlaikymą nepilnamečiui vaikui. Nurodė, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 dienos nutarties dalis, kuria priteistas išlaikymas iš atsakovo G. S. nepilnamečiam sūnui M. S., naikintina ir nustatytina laikina nepilnamečio sūnaus M. S. gyvenamoji vieta kartu su atsakovu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

11Atskiruoju skundu R. S. prašo pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 dienos nutartį ir sumažinti nutartimi iš ieškovės R. S. priteistą 250 litų dydžio laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui M. S. iki 130 litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą (1-3 b. l.).

12Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

13Teismas, priteisdamas iš apeliantės laikiną išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. S. po 250 litų kas mėnesį periodinių išmokų, netinkamai įvertino ieškovės bei atsakovo turtinę padėtį, pažeidė apeliantės ką tik gimusio sūnaus teises bei teisėtus interesus. Ieškovei ( - ) gimė dar vienas sūnus, todėl dėl šios aplinkybės ji nedirba, yra vaiko auginimo atostogose iki vaikui sueis dveji metai. Ieškovės gaunamos pajamos kas mėnesį yra tik 525,00 litai, o nuo 2013-08-19 iki 2014-08-19 bus tik 300 litų, todėl sumokėjus teismo priteistą išlaikymą ieškovei lieka tik 275 litai, kas akivaizdžiai yra nepakankama suma, kad galėtų tenkinti minimaliausius poreikius bei prisidėti prie ( - ) gimusio vaikelio poreikių tenkinimo. Atsakovas yra jaunas, darbingo amžiaus asmuo, turintis realias galimybes dirbti bei užsidirbti, slepiantis pajamas, ką praktiškai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas užsimindamas apie de facto atsakovo gaunamas pajamas. Be to, atsakovo sūnus M. yra vienintelis atsakovo išlaikytinis, todėl akivaizdu, kad atsakovas turi daug didesnes nei ieškovė finansines galimybes prisidėti prie sūnaus M. poreikių tenkinimo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą G. S. prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 dienos nutartį palikti nepakeistą (53-55 b. l.).

15Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

16Teismas, priteisdamas iš ieškovės nepilnamečiui sūnui laikiną materialinį išlaikymą po 250 Lt kas mėnesį periodinių išmokų iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje, iš esmės teisingai taikė materialines bei procesines teisės normas bei vadovavosi susiklosčiusia teismų praktika. Ieškovės atskirajame skunde nurodytais motyvais bei pagrindais nėra teisinio pagrindo mažinti nepilnamečiui sūnui M. S. priteisto laikinojo išlaikymo.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

20Pagal LR CK 3.65 str. 2 d. 4 p. teismas, atsižvelgdamas į vaikų interesus, į tai, kad vaikams turi būti užtikrintas nuolatinis ir pakankamas išlaikymas, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš jų ir laikiną išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimą, kol bus priimtas teismo sprendimas. Vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas – užtikrinti, kad būtų maksimaliai patenkinti būtiniausi vaiko poreikiai ir interesai. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ir priteisdamas laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui, tik preliminariai vertina vaiko poreikius ir jam teiktino išlaikymo dydį, atsižvelgdamas į pateiktus duomenis ir nurodytus argumentus, tačiau nepasisako dėl ginčo esmės. Būtinybė priteisti laikiną išlaikymą negali būti formaliai siejama su grėsmės teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui buvimu, tačiau ji išplaukia iš besąlyginės tėvų prigimtinės ir teisinės pareigos išlaikyti savo vaikus esmės.

21Laikinosios apsaugos priemonės – priteisto laikino išlaikymo, dydžio pakeitimas turi būti siejamas su faktinių aplinkybių visetu, t.y. arba su pasikeitusiais nepilnamečio vaiko poreikiais, kurių patenkinimui neužtenka priteisto laikino išlaikymo, arba su pasikeitusia vieno iš tėvų, iš kurio priteistas laikinas išlaikymas, materialine padėtimi, kuri akivaizdžiai apsunkintų tėvo galimybę teikti nepilnamečiam vaikui priteistą laikiną išlaikymą (LR CPK 148 str. 1 d., LR CK 3.192 str. 2 d.).

22Apeliantė iš esmės neginčija teismo nutarties dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir priteisto iš jos laikino išlaikymo sūnui, tačiau nesutinka su teismo priteistu išlaikymo dydžiu.

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirojo skundo argumentus, kad ieškovei sumokėjus teismo priteistą išlaikymą lieka tik 275,00 litai, kas akivaizdžiai yra nepakankama, kad galėtų tenkinti minimaliausius poreikius bei prisidėti prie ( - ) gimusio vaikelio poreikių tenkinimo, kad teismas neatsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį, pripažįsta nepagrįstais. Pirmosios instancijos teismas netyrė nei ieškovės, nei atsakovo finansinių galimybių teikti tam tikro dydžio išlaikymą vaikui, nes taikant laikinąsias apsaugos priemones, netiriamos aplinkybės, kurios turi reikšmę nagrinėjant tiek ieškinyje, tiek priešieškinyje pareikštus reikalavimus. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko nenagrinėjęs byloje esančių įrodymų, nes įrodymų pateikimo procesas tik prasidėjęs, todėl tokios procedūros teismas atlikti net ir negalėtų. Nepagrįstu laikytinas ir kitas apeliantės argumentas, kad teismo iš ieškovės priteistas laikinas išlaikymas pažeidžia kito sūnaus poreikių patenkinimo galimybę. Byloje nepateikta jokių įrodymų apie ( - ) ieškovei gimusio vaiko tėvo gaunamas pajamas ar teikiamą išlaikymą šiam vaikui. Teismas sprendžia, kad priteista 250,00 Lt suma kas mėnesį mokamų periodinių išmokų sūnui M. S. išlaikyti iš ieškovės nėra per didelė, be to, ji yra minimali ir tik laikinai užtikrinanti būtinas šalių nepilnamečio vaiko, gyvenančio kartu su atsakovu, poreikius. Atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia būtinybės užtikrinti vaiko poreikius, o kartu ir nesudaro teisinio pagrindo pakeisti laikinai priteistą išlaikymą nepilnamečiui šalių sūnui, nes šiuo metu berniukas gyvena kartu su tėvu, kuris rūpinasi kasdieniais vaiko poreikiais, užtikrindamas vaiko interesus.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šia specialia laikinąja apsaugos priemone yra siekiama apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus, užtikrinti, kad vaiko teisė gauti išlaikymą būtų tinkamai ir realiai įgyvendinama iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Visais atvejais, netgi, nevertinant tėvų turtinės padėties, tėvų teikiamas išlaikymas nepilnamečiui vaikui turi atitikti bent minimalius vaiko poreikius jo normaliam vystymuisi. Teismų praktikoje yra taikomas orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio, nustatytas, atsižvelgiant į LR CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2004-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-259/2004). Teismas pastebi, kad nagrinėjamu atveju, teismo priteistas išlaikymas yra mažesnis.

25Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje, atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.).

26Be to, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas pats savaime neapsprendžia ieškinio reikalavimų pagrįstumo ar nepagrįstumo, t.y. ar ieškinys bus patenkintas, be to, šios priemonės yra laikino pobūdžio, apibrėžiamos teismo sprendimo įsiteisėjimo momentu (LR CPK 150 str. 4-5 d.).

27Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (LR CPK 329, 330, 338 str.), todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

29Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 dienos nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas G. S. pateikė teismui pareiškimą dėl laikinosios apsaugos... 5. Ieškovė R. S. pateikė atsiliepimą į atsakovo G. S. pateiktą pareiškimą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 31 dienos nutartimi... 8. Panaikino Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties... 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra tik dėl laikino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 11. Atskiruoju skundu R. S. prašo pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 13. Teismas, priteisdamas iš apeliantės laikiną išlaikymą nepilnamečiam... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą G. S. prašo Šiaulių rajono apylinkės... 15. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 16. Teismas, priteisdamas iš ieškovės nepilnamečiui sūnui laikiną... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Pagal LR CK 3.65 str. 2 d. 4 p. teismas, atsižvelgdamas į vaikų interesus,... 21. Laikinosios apsaugos priemonės – priteisto laikino išlaikymo, dydžio... 22. Apeliantė iš esmės neginčija teismo nutarties dėl vaiko gyvenamosios... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirojo skundo argumentus, kad... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šia specialia laikinąja... 25. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje, atskirasis skundas atmestinas... 26. Be to, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad laikinųjų apsaugos... 27. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai aiškino ir... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 29. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 dienos nutartį...